Onze Fellow van 2023

Koen Pelleriaux

Koen Pelleriaux studeerde sociologie aan de VUB, waar hij in 2000 promoveerde tot doctor. Professioneel startte hij zijn loopbaan als socioloog en onderzoeker aan de VUB rond het thema attitudes en subculturen in het beroepsonderwijs. Daarna werkte hij vier jaar als hoogleraar sociologie aan de Universiteit Antwerpen waar hij de vakken onderwijssociologie, onderwijsbeleid en cultuursociologie doceerde. In 2005 werd hij directeur van het Studiecentrum sp.a. en vanaf 2009 werkte hij als kabinetschef onderwijs onder Frank Vandenbroucke en vervolgens Pascal Smet. In 2014 werd hij algemeen directeur van het departement Onderwijs en in 2020 ging hij aan de slag bij GO! als hoofd van de Afdeling Onderwijsorganisatie en Personeel. Sinds 2021 is hij uitvoerend directeur van het onderwijsnetwerk van GO!

Onze Fellow van 2021

Johan Ieven

Johan Ieven is alumnus van de VUB en werk als klinisch psycholoog binnen de pleegzorg. Sinds 2014 is hij algemeen directeur Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel. Sinds 1980 werkt hij in een privépraktijk voor psychotherapie en in verschillende zorgsectoren zoals de (kinder)psychiatrie, verslavingszorg en bijzondere jeugdzorg. 

Via hem hoopt de faculteit extra steun te krijgen voor haar onderzoek naar pleegzorg en eventuele gastcolleges. De VUB is erg blij dat Johan met zijn uitgebreide netwerk een Fellow is geworden.

Onze Fellows van 2020

Katrien Verhegge

Katrien Verhegge studeerde pedagogie aan de KU Leuven. Ze specialiseerde zich in multiprobleemgezinnen en volgde een driejarige opleiding in systeemtherapie voor gezinnen. Ze werkte als onderzoeker aan de KU Leuven. De rode draad doorheen haar opleiding en loopbaan is altijd het welzijn van het kind geweest. Vanuit dat engagement begon ze in 1991 te werken bij Kind & Gezin, waar ze zich toelegde op armoede en psychosociale-pedagogische preventie. 

Sinds 2019 is ze algemeen bestuurder van het agentschap Opgroeien en haar taak bestaat erin elk kind het recht te geven op een kindertijd met opportuniteiten. Het agentschap bouwt bruggen tussen onderwijs, cultuur en werk.

In het verleden heeft de VUB verschillende onderzoeksopdrachten voor Kind & Gezin uitgevoerd. Dankzij deze nieuwe samenwerking zal Katrien binnen verschillende modules gastcolleges geven over onderwijs en de samenwerking met Proximus Johan Vanderfaeillie rond beleidskwesties zal waarschijnlijk intensiever worden.

Jurgen Wayenberg

Jurgen Wayenberg studeerde aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel en aan de Hogeschool voor Wetenschappen en Kunst. Zijn passie voor kunst en onderwijs vormen een rode draad doorheen zijn carrière. Na een periode als leerkracht en muzikant werd hij in 1996 directeur van de Academie voor Muziek en Drama in Hemiksem. Tegelijk was hij dirigent van het symfonisch orkest van de VUB. Hij verloor zijn hart aan Brussel en werd in 2006 directeur van Kunsthumaniora Brussel. Sinds mei 2018 is hij algemeen directeur van de GO! Scholengroep Brussel.

Het Fellowship van Jurgen versterkt de band tussen de VUB en de scholen van Go!. Deze sterke samenwerking brengt onderzoek en praktijk samen, waardoor de VUB de grootstedelijke uitdagingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan aanpakken. Dankzij zijn netwerk en expertise zullen nieuwe stages en praktijkprojecten voor bachelor- en masterstudenten mogelijk worden. Relevante culturele en onderwijspartners in Brussel zullen toegang krijgen tot innovatie, waardoor de kansen voor alle Brusselse jongeren toenemen.

Onze Ere-Fellows

Veel Fellows van de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen worden na verloop van tijd Ere-Fellow: een blijk van waardering voor hun inzet om mee de missie en de waarden van onze faculteit te verspreiden.. 

Chantal Cooreman

Chantal Cooreman behaalde een master in de rechten en een master na master in bedrijfskunde en management, beide aan de VUB. Ze begon haar carrière als adjunct-adviseur voor het federaal ministerie van Economie. Sinds 2002 maakt ze deel uit van de hofhouding van Zijne Majesteit de Koning in verschillende functies: adviseur, adjunct-kabinetschef, adviseur-directeur van de dienst verzoekschriften en sociale zaken, en momenteel als directeur van de dienst verzoekschriften en sociale zaken. Bovendien is ze ook lid van de adviesraad van de Koning Boudewijnstichting.

Patrick Coulier

Al meer dan dertig jaar is Patrick Coulier actief in de audiovisuele wereld, met als specialisatie communicatie, consultancy en organisatie van evenementen. Zijn eigen bedrijf, acTVty nv, voorziet communicatieoplossingen voor kleine en grote ondernemingen en verschillende nationale en internationale regeringen en academische instellingen. De functie van Patrick binnen acTVty is die van adviserend en operationeel coördinator met een bijzondere focus op het innovatieve gebruik van communicatiestrategieën en mediaproducten, zoals de implementatie van zakelijke zender Kanaal Z / Canal Z en verschillende regionale televisiezenders in Vlaanderen en Nederland. Patrick is ook een maatschappelijk bewuste ondernemer. Hij is een gerenommeerd lid van Voka, erebestuurslid van de VUB, Mug-Heli West-Vlaanderen en Bedrijvencentrum Brugge.

Johan de Muynck

Johan de Muynck behaalde in 1997 zijn diploma agogiek aan de VUB; hij nam deel aan een Erasmus-uitwisseling in Bordeaux; en behaalde een DEC Aménagement du territoire en GAS Cultuurbeheer. Hij was echter vooral ook monitor en leider in verschillende jeugdorganisaties. Na verschillende freelancejobs werd hij adviseur-manager van de subsidies voor sociaal beleid bij het OCMW en manager van het activeringsprogramma. Nadien was hij interim-manager van een ziekenhuisgroep (2500 bedden); hij stond ook in voor de fusie van socialehuisvestingsmaatschappijen en was voorzitter van verschillende organisaties. Sinds 2009 is hij CEO van Zorgbedrijf Antwerpen en voorzitter van Manus en Sense. Hij is een echte manager, maar meer nog een ondernemer in sociale organisaties, waarbij hij sociale diensten combineert binnen een zakelijke omgeving.

Sven Gatz

Sven Gatz behaalde zijn bachelor en master in de rechten aan de KU Leuven en studeerde aan de Université Libre de Bruxelles waar hij zich specialiseerde in administratief recht. Hij begon zijn politieke loopbaan bij de Volksunie maar stapte over naar Open VLD. Gedurende 10 jaar was hij lid van het Brussels parlement. Gedurende 12 jaar was hij ook betrokken bij het Vlaams parlement, waar hij van 2007 tot 2011 partijleider was. Zijn expertisedomeinen zijn stedelijk beleid, integratie en migratie, onderwijs, jeugd, cultuur en Brussel. In 2011 liet hij de politiek achter zich en werd hij directeur van Belgische Brouwers om dan van 2014 tot 2019 weer terug te keren als minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel. Momenteel is hij minister van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Piet Goddaer

Sinds David Bowie het debuutalbum van Ozark Henry prees als een van zijn favorieten, heeft de Belgische artiest muziek gemaakt variërend van avant-garde elektronica tot pop en een symfonisch album met het Nationaal Orkest van België. De wereld van Ozark Henry wordt gekenmerkt door een mix van vakmanschap en experimenten, audio- en visuele aspecten, erfgoed en technologie. TEDx en Google New York nodigden hem uit om te praten over zijn baanbrekende werk in immersief 3D-geluid. Hij is ook goodwill-ambassadeur van de Verenigde Naties tegen mensenhandel en werkt samen met het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding en met plaatselijke ngo's om de mensen bewust te maken van deze moderne vorm van slavernij en om de Blue Heart Campaign en het Trust Fund for Victims of Human Trafficking te steunen.

Jacky Goris

Jacky Goris is een VUB-alumnus die in 1973 een master in de Germaanse filologie behaalde. Hij was algemeen directeur van het netwerk van het gemeenschapsonderwijs GO! binnen het Brusselse schooldistrict en hij was een belangrijke pleitbezorger van de humanistische waarden van GO! en de VUB in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; hij legde de nadruk op gelijke onderwijskansen en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. Hij was ook heel actief in het koppelen van de VUB en GO! in een sterke structurele samenwerking voor Brussel.

Fons Leroy

Fons Leroy is oprichter, voormalig voorzitter en huidig vicevoorzitter van de non-profitorganisatie Synerjob, de vereniging van Belgische openbare diensten voor werkgelegenheid en opleiding, en lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid van de Federale Regering. Hij was ook voorzitter van het European Network of Public Employment Services, en bestuurslid van de strategische werkgroep van de World Association of Public Employment Services. Momenteel is hij algemeen directeur bij Leroy & Zn.

Goedele Liekens

Goedele Liekens is televisiepresentatrice, psychologe en seksuologe. Ze presenteert televisieprogramma’s over seks in Vlaanderen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Als campagnevoerster voor een betere seksuele beleving heeft zij verschillende bestsellers geschreven die in verschillende talen zijn gepubliceerd. Meer dan 15 jaar was ze goodwill-ambassadrice voor het Bevolkingsfonds van de VN. Zij roept op tot een betere toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en voert onder andere campagne met betrekking tot de behoeften van vrouwelijke vluchtelingen, de tragedie van obstetrische fistels en de hiv-epidemie. In 2010 werd zij door VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon uitgeroepen tot Millennium Development Goal Champion. Vandaag is ze vooral bekend om haar inspanningen ter bevordering van seksuele voorlichting als een essentieel onderdeel van het onderwijs in Vlaanderen en Nederland.

Ingrid Lieten

Ingrid Lieten was vicevoorzitter van de Vlaamse Regering en minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding. Sinds 2014 is ze lid van het Vlaams Parlement. De inzet van Ingrid voor sociale gelijkheid en ontwikkeling werd aangewakkerd door de slechte economische situatie die haar thuisregio Limburg trof na de sluiting van de mijnindustrie. Gezien de hoge werkloosheid en armoede in de regio concludeerde ze dat economische welvaart altijd gepaard moet gaan met sociale herverdeling, zelfs in sterk geïndustrialiseerde landen als België. In het begin van de jaren 1980 vervoegde ze de Vlaamse sociaal-democratische partij. Voor ze bij de Vlaamse Regering aan de slag ging, wijdde Ingrid haar professionele carrière aan de economische reconversie van Limburg en stond ze aan het hoofd van de Vlaamse openbare vervoersmaatschappij De Lijn. In 2019 begon ze als directeur bij Verso.

Koen Maertens

Koen Maertens studeerde klinische psychologie aan de VUB waar hij in 2003 afstudeerde. Nadien was hij onderzoeksassistent. In 2008 werd hij directeur van Oscare, een organisatie die brandwonden behandelt, nazorg biedt voor littekens en aanverwant onderzoek doet.

Godelieve Van den Brande

Godelieve Van den Brande behaalde een master in de pedagogische wetenschappen en een aggregaat voor hoger middelbaar onderwijs aan de VUB. Van 1980 tot 1988 was ze onderzoeksassistent aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de VUB en in 1992 voltooide ze haar doctoraat in de educatiewetenschappen aan de Université de Liège (B), terwijl ze al was begonnen bij de EC. Zij is auteur van verschillende boeken en gastdocent aan het Europacollege, de ULB, het Hoger Instituut voor Sociale-readaptatiewetenschappen, pedagogisch docent en cursusontwikkelaar voor de Open Universiteit Heerlen, actief lid van redactionele onderzoekstijdschriften en -raden, en evaluatiemedewerker aan verschillende onderzoeksprojecten en enquêtes.

Patrick Van Kerckhove

Patrick Van Kerckhove voltooide in 1987 de masteropleiding Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen & Solvay Business School aan de VUB. Sindsdien heeft hij een indrukwekkende carrière uitgebouwd bij BNP Paribas Fortis. Hij begon als brand manager in verschillende lokale afdelingen van de bank en is nu de regiomanager van 37 kantoren in Limburg-Kempen. Hij is heel actief binnen het domein van het onderwijs en was de voorbije 12 jaar voorzitter van GO! (GemeenschapsOnderwijs).

Erhan Demirci

Erhan Demirci begon met comedy te experimenteren tijdens zijn studentenjaren in Brussel. Hij haalde de finale van de Culture Comedy Award in 2009 en kreeg een jaar later op de 123 Comedy Award de prijs van de jury, die hem bestempelde als een veelbelovend talent binnen de Vlaamse comedyscene. Hij toerde met het comedy-collectief Hakims of Comedy en trad op in heel wat culturele centra in Vlaanderen en Nederland. Tijdens zijn optredens gaat hij als zoon van een gastarbeider geen enkel onderwerp uit de weg - niet in het minst de overgang van een zwaar leven als opgroeiend kind in een Limburgs dorp naar het nog hardere 'leven in het getto' in Brussel. Behalve door politiek en integratie laat hij zich ook inspireren door het dagelijks leven in België. Hij doet ook wat radio- en televisiewerk.

Elke faculteit van onze universiteit heeft haar Fellows en Ere-Fellows, net als de VUB zelf. Stuk voor stuk gaat het om toegewijde deskundigen en leiders in hun vakgebied, die ons helpen om betere banden met de maatschappij en het bedrijfsleven tot stand te brengen.

Maak kennis met de Fellows van onze andere faculteiten