Onze Fellows van 2023

Marc Michils

Marc Michils is licentiaat economie en studeerde aan de Vlerick Business School tot 1982. Daarna startte hij bij het reclamebureau Batten, Barton, Durstine & Osborn. In 1991 richtte hij een eigen reclamebureau op, Quattro dat in 2003 werd overgenomen door Saatchi & Saatchi België dat hij tot 2012 leidde. Marc Michils was tot vorig jaar CEO van Kom op tegen Kanker maar hij blijft nog actief als voorzitter van de organisatie. Hij schrijft ook over eerlijke reclame in een transparante wereld. Zijn boek 'Kom op!' is een ode aan solidariteit en solidaire mensen, geschreven vanuit een verontwaardiging over de stijgende onverdraagzaamheid en verzuring.

Brieuc Vandamme

Brieuc Vandamme behaalde in 2006 een Master in de economie aan de KU Leuven. Aan het begin van zijn carrière heeft hij gezondheidseconomie gedoceerd aan de U Gent, Universiteit Antwerpen en l’École Nationale d’Administration van Kinshasa. In 2013 werd hij mede-oprichter en voorzitter van de Vrijdaggroep, een denktank van jong Belgisch talent, gesteund door de Koning Boudewijnstichting. Van 2011 tot 2020 was hij adviseur gezondheid van de vice-eerste minister,

adjunct-kabinetschef van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en adviseur COVID-19 bij de eerste minister. Van december 2020 tot januari 2022 was hij Directeur-generaal Gezondheidszorg bij het RIZIV en op 1 mei 2022 werd hij CEO van de Koning Boudewijnstichting.

Onze Fellows van 2021

Annick Dermine

Annick Dermine is sinds 2014 directeur van het Huis voor Gezondheid waar ze streeft naar een Nedelandskundig kwaliteitsvol en toegankelijk aanbod voor iedereen. Huis voor Gezondheid is een in Brussel gebaseerde netwerkorganisatie die zorgverleners met elkaar in contact brengt, ondersteunt en aantrekt. Na haar opleiding tot huisarts heeft Annick 10 jaar lang met veel toewijding haar beroep uitgeoefend. Daarna werkte ze 11 jaar voor het ICHO (Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding), de VUB en KU Leuven, waar ze de drijvende kracht was achter de ontwikkeling van een aantal baanbrekende medische beoordelingsinstrumenten, waaronder een grootschalige beoordeling (objectief gestructureerd klinisch examen) en een Europese versie van het Amerikaanse Medical Licensing Examination. Annick heeft een ruim gezondheidszorgnetwerk uitgebouwd dat onder andere waardevol kan zijn voor de Faculteit Geneeskunde & Farmacie van de VUB.

Annick kan haar expertise op het gebied van interprofessionele (IP) samenwerking voor meer toegankelijke zorgverlening delen met de studenten. Ze zou onder andere een opleiding kunnen organiseren over hoe het UMC een in-service opleidingsmodule zou kunnen opzetten die gericht is op IP-samenwerking voor een meer toegankelijke zorgverlening, en ze zou een adviserende rol kunnen spelen bij het uitwerken van IP-zorgmodules. Dankzij haar ruime netwerk en expertise kan ze ook een rol spelen bij het invullen van stageplaatsen en het vinden van jobs binnen de Brusselse gezondheidszorginstellingen.

Frank Vandenbroucke

Frank Vandenbroucke studeerde economie in Leuven en Cambridge, in het VK, en in 1999 ontving hij zijn D. Phil. in Oxford. Hij was minister van Sociale Zekerheid, Ziekteverzekering, Pensioenen en Werkgelegenheid in de Belgische federale regering (1999-2004), en minister van Onderwijs en Werkgelegenheid in de Vlaamse Gewestregering (2004-2009). 

Frank heeft regelmatig gepubliceerd in academische tijdschriften over het sociaal beleid van de EU, het pensioenbeleid, patronen voor huishoudelijk werk, de houding van het publiek ten opzichte van risicodeling en kinderarmoede. In 2011 verliet hij de politiek om voltijds professor te worden aan de KU Leuven en vervolgens aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij doceerde ook aan de Universiteit van Antwerpen (UA), waar hij de leerstoel Herman Deleeck bekleedde. Zijn meest recente onderzoek was gericht op de impact van de EU op de ontwikkeling van het sociaal en tewerkstellingsbeleid in de EU-lidstaten en de normatieve beweegredenen voor het sociaal beleid van de EU. In oktober 2020 keerde hij terug naar de politiek.

Joris Van Loco

Joris Van Loco studeerde aan de UHasselt en de KU Leuven en werkte vervolgens bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, waar hij verschillende functies bekleedde. In 2018 werd hij wetenschappelijk directeur a.i. van het directoraat chemische en fysieke gezondheidsrisico's bij Sciensano, een federale onderzoeksinstelling. De afdeling in-vitrotoxicologie en dermato-cosmetologie en analytische chemie van de VUB werkt al jaren samen met het directoraat en heeft onder leiding van Joris al heel wat doctoraatsstudenten hun carrière daar zien opbouwen. Met dit Fellowship wil de VUB haar samenwerking met Sciensano uitbreiden, en dit rond wetenschappelijke projecten van het instituut in toxicologie, de vervanging van dierproeven en de ontwikkeling van nieuwe analysetechnieken ter ondersteuning van de volksgezondheid.

Onze Fellow van 2020

Patrick Waterbley

Arts en advocaat Patrick Waterbley genoot een veelzijdige academische opleiding met een master in gezondheidszorg en bedrijfskunde aan de KU Leuven. Aan de VUB behaalde hij een master in de rechten. Sinds 1985 heeft hij een succesvolle carrière binnen de zorgsector. Momenteel is hij vicevoorzitter en secretaris van de Hoge Raad van artsen, specialisten en huisartsen voor de FOD Volksgezondheid. Medisch recht is meer dan ooit in ontwikkeling, en dankzij het Fellowship van Patrick kan de VUB deze evolutie op de voet volgen.

De Faculteit Geneeskunde & Farmacie is gestart met een nieuwe master na master in specialistische geneeskunde, waarvoor de juridische en strategische bijstand van een deskundige zeer zeker welkom is. Patrick staat bekend om de encyclopedische kennis die hij heeft opgebouwd binnen de FOD Volksgezondheid en dit zal de ontwikkeling van het diploma ten goede komen.

Onze Ere-Fellows

Veel Fellows van de faculteit Geneeskunde en Farmacie worden na verloop van tijd Ere-Fellow: een blijk van waardering voor hun inzet om mee de missie en de waarden van onze faculteit te verspreiden. 

Bernward Garthoff

Bernward Garthoff is de vertegenwoordiger voor biotechnologie van de biotechcluster BIO.NRW voor Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Hij studeerde diergeneeskunde aan de universiteit van Hannover en begon in 1976 te werken bij Bayer AG. Hij bekleedde verschillende belangrijke functies op het gebied van onderzoek en ontwikkeling binnen de farmaceutische bedrijfsgroep, in Duitsland en in de VS, in het bijzonder binnen het cardiovasculaire en biotechnologische domein. In 1994 vervoegde hij het topmanagement van de bedrijfsgroep Crop Protection van Bayer. Hij was voorzitter van de Duitse vereniging van biotechnologische sectoren, hij was lid van het comité voor de particuliere sector van CGIAR (Wereldbank) en van de raad van bestuur van EuropaBio, en voorzitter van de AgriFood-raad van EuropaBio.

Annemie Maes

Annemie Maes studeerde archeologie en kunstgeschiedenis aan de KU Leuven. Zij heeft meer dan 10 jaar gewerkt bij de auteursrechtenorganisatie Auvibel en Reprobel. Ze was managementassistent voor de distributie van privé-copyrights (auteurs, artiesten en uitgevers) en dan afdelingshoofd distributie van reprografierechten van de rechtmatige houders (auteurs en uitgevers).

Van 2009 tot 2019 was ze lid van het Brussels Parlement voor de Vlaamse partij Groen, waaronder 3 jaar als senator. Haar politieke belangstelling gaat uit naar milieu, luchtkwaliteit, afvalbeheer, dierenwelzijn, mobiliteit, fietsinfrastructuur, kunst en cultuur, veiligheid en politiezaken. Sinds 2019 is ze erelid van het Brussels Parlement. Onlangs werd ze managing director van Auvibel.

Luc Adriaenssens

Luc Adriaenssens is de huidige General Manager bij APB. Na zijn opleiding farmacie en een MBA deed hij gedurende 25 jaar heel wat managementervaring op binnen de dienstverlening (Spector en Securitas). Bij APB leidt hij verschillende projecten die de nieuwe rol van de publieke apotheek binnen de evoluerende gezondheidszorgomgeving ondersteunen. Aan de VUB geeft hij een cursus over management in apotheken, waarbij hij ondernemerschap bevordert in combinatie met wetenschappelijke vaardigheden.

Yolande Avontroodt

Yolande Avontroodt behaalde in 1975 haar diploma van doctor in de geneeskunde aan de Universiteit Gent, in 1978 behaalde ze een diploma arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven en in 1995 een diploma gezondheidseconomie aan de Universiteit van Antwerpen. Naast haar medische carrière van 1975 tot 1990 was ze ook lid van het federaal parlement (1999-2010), voorzitter van het Comité Volksgezondheid, burgemeester van Schilde en raadslid voor de provincie Antwerpen. Ze is sinds 2004 voorzitter van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en lid van de raad van bestuur van het UZ Brussel.

Lutgarde Buydens

Lutgarde Buydens studeerde met onderscheiding af aan de VUB als master in de farmacie, met een bijkomende specialisatie in Informatica. In 1989 werd ze universitair docent voor de faculteit Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen en in 1995 werd zij professor. Ze heeft meer dan 250 academische artikels en bijna 300 conferentiebijdragen gepubliceerd. De afgelopen jaren heeft ze concepten en methodes uit disciplines als statistiek, computerwetenschappen, artificiële intelligentie, datamining en chemische kennis voor gegevensanalyse geïntegreerd binnen domeinen zoals milieuverontreiniging, voedselonderzoek en diagnostiek van hersentumoren. In 2016 werd ze decaan van de faculteit Wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 2010 is ze lid van de raad van bestuur van het onderzoeksinstituut TI-COAST.

Paul Callewaert

Paul Callewaert heeft een master in sociale en politieke wetenschappen met een specialisatie in sociale zekerheid en organisatietechnologieën van de Universiteit van Antwerpen. Hij combineerde beide expertisedomeinen in zijn eerste job als IT-projectleider gezondheidszorg bij NUSM, waar hij vicedirecteur werd van de IT-afdeling. Hij ontwikkelde de ‘sociale franchise’, de voorloper van de ‘maximumfactuur’, die wordt beschouwd als een van de belangrijkste, effectiefste en efficiëntste sociale beschermingsmaatregelen binnen de gezondheidszorgverzekering. Tegelijk begeleidde hij de mutualiteiten in het elektronisch netwerk van de sociale zekerheid. Van 2000 tot 2011 was hij hoofd van een lokale mutualiteit. Sinds 2012 is hij secretaris-generaal. Hij verdedigt de rechten van patiënten en beschermt hun toegang tot een kwalitatieve gezondheidszorg en gezondheid.

Margot Cloet

Margot Cloet is pedagoge en begon haar loopbaan in de jeugdzorg, eerst als supervisor en vervolgens als medeoprichter en directeur van de non-profitorganisatie Minor Ndako. Daarna was ze adviseur van minister van Volksgezondheid en Welzijn Steven Vanackere en woordvoerder van diens opvolger, Veerle Heeren. In 2010 werd zij adjunct-kabinetschef en vervolgens kabinetschef van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. In die functie verwierf ze een diepgaand inzicht in het gezondheids- en welzijnslandschap in Vlaanderen en onderhandelde ze met de verschillende beleidsniveaus. Zij heeft ook meegewerkt aan de uitvoering van de zesde staatshervorming, die grote gevolgen heeft voor zorg en welzijn. In 2017 werd ze benoemd tot algemeen directeur van Zorgnet-Icuro.

Maggie De Block

Maggie De Block behaalde in 1988 het diploma van doctor in de geneeskunde aan de VUB. Ze was huisarts van 1988 tot 2011, waarna ze staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoede werd. Haar doel was om een humaan en correct beleid te voeren en zoveel mogelijk mensen uit de armoede te helpen, ondanks de huidige economische crisis. Tussen 1999 en 2011 werd Maggie ook verkozen in de federale Kamer van volksvertegenwoordigers. In die periode was zij voorzitter van de commissie voor Infrastructuur (2010-2011), vicevoorzitter van de commissie voor Sociale Zaken en secretaris van de Kamer van volksvertegenwoordigers (2003-2007). Ze was vicevoorzitter van de Open VLD van 2012 tot 2020. Zij begon eind 2012 als minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en was van december 2018 tot oktober 2020 ook verantwoordelijk voor Asiel en Migratie.

Jo De Cock

Jo De Cock is CEO van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv) sinds 1995. Hij behaalde een master in de rechten en een master in de criminologie aan de KU Leuven, waar hij in 1977 zijn loopbaan begon als onderzoeksassistent in de Socialezekerheidsinstelling aan de faculteit Rechten. Hij zette zijn loopbaan voort bij het Centrum voor politieke, economische en sociale studie, waar hij onderzoeker en politiek adviseur was. Van het midden van de jaren 80 tot het begin van de jaren 90 werkte hij als adjunct-directeur en adviseur sociale zaken voor het kabinet van de Belgische eerste minister. Van 1993 tot 1995 bekleedde hij de functie van adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Peter Degadt

Peter Degadt was juridisch adviseur bij het Nationaal Secretariaat van het Katholiek Onderwijs in 1980 en van de ministers Gaston Geens en Daniel Coens van 1981 tot 1985. Tot 1992 bekleedde hij verschillende politieke functies. Daarna begon hij als stafchef van minister Wivina Demeester en later als hr-directeur van het Universitair ziekenhuis van Leuven. Hij was algemeen directeur van het AZ Sint-Lucas in Gent van 1996 tot 2007. Daarnaast zetelt hij in verschillende raden en agentschappen die het gezondheidsbeleid in Vlaanderen en België beïnvloeden. Hij is lid van het secretariaat-generaal van het Riziv en tot 2012 was hij voorzitter van de Raad van bestuur van het AZ St. Elisabeth in Zottegem. Momenteel is hij voorzitter van de Raad van de ziekenhuizen AZ Damiaan Oostende en H.H. Lier. Hij is gastdocent aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Yves Desmet

Yves Desmet studeerde Latijn aan het Koninklijk Atheneum I Pitzemburg in Mechelen en volgde een opleiding communicatiewetenschappen aan de VUB. In oktober 1994 werd hij hoofdredacteur van De Morgen. Hij werd politiek hoofdredacteur en in 2016 ging hij aan de slag als journalist bij Humo. Bij het grote publiek werd hij bekend door het televisieprogramma ‘Polspoel en Desmet’ waarin hij debatteerde met Belgische politici.

Dirk Dewolf

Dirk Dewolf behaalde in 2013 het diploma van doctor in de geneeskunde en de arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven. Hij studeerde ook aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Hij was adjunct-kabinetschef van ministers Jo Vandeurzen en Steven Vanackere. Hij was ook voormalig CD&V-schepen in Overijse, en hoofd van de afdeling gezondheidspromotie. In 2014 werd hij administrateur-generaal bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Pim Drinkenburg

Pim Drinkenburg behaalde zijn doctoraat in comparatieve en fysiologische psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij bekleedde ook een academische functie aan hetzelfde instituut, een postdoctoraal fellowship aan het National Institute of Neurology and Psychiatry in Boedapest, een postdoctoraal fellowship aan het MRC Neurochemical Pathology in Newcastle-upon-Tyne en een erelectoraat aan de Newcastle University. Hij werd hoofd van de groep gedragsfarmacologie en EEG bij Organon Laboratories in het VK en werkt nu bij Janssen Pharmaceutica in Beerse. Hij heeft meer dan 100 wetenschappelijke artikels gepubliceerd in internationale tijdschriften en is houder van diverse patenten. Hij kreeg de prestigieuze J&J Hofmann Award voor uitmuntende wetenschappelijke bijdragen aan de ontdekking en ontwikkeling van medicijnen en de SPARK Innovation Award.

Pedro Facon

Van 2002 tot 2005 was Pedro Facon wetenschappelijk onderzoeker, docent en trainer aan het Public Management Institute aan de KU Leuven. Vanaf 2005 was hij adviseur voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering met betrekking tot strategie, organisatorische ontwikkeling en interne audit. In oktober 2014 werd hij benoemd tot stafchef gezondheidszorg voor de federale minister van Volksgezondheid en Sociale Zekerheid Maggie De Block. In februari 2017 werd hij benoemd tot directeur-generaal gezondheidszorg voor de Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Martine Huybrechts

Martine Huybrechts behaalde in 1983 het diploma van doctor in de geneeskunde, heelkunde en verloskunde aan de VUB en begon in datzelfde jaar een huisartsenpraktijk in Wemmel. Zij is een van de toonaangevende huisartsen in de streek en heeft verschillende functies bekleed, waaronder het voorzitterschap van de plaatselijke huisartsenvereniging. Ze geeft ook vorming aan huisartsen in opleiding, gekoppeld aan haar alma mater. Ze is getrouwd met dr. Karl von Kemp, MD VUB 1983, die cardioloog is in Wemmel en in het Centrum voor Hart- en Vaatziekten van het UZ Brussel.

Patricia Lanssiers

Na haar studies behaalde Patricia Lanssiers een master in de farmacie aan de ULB waarna ze onmiddellijk een bijzonder succesvolle carrière startte binnen de farmaceutische sector. Van 1984 tot 1997 werkte ze bij Sandoz en nadien, tot 2000, bij Novartis waar ze expertise verwierf binnen verschillende operationele eenheden waaronder marketing, regelgeving, kwaliteitscontrole en ook binnen het medische departement. In december 2000 ging ze aan de slag bij Eli Lilly als Corporate Affairs Director voor het Belgische filiaal, en nadien bekleedde ze er verschillende sleutelfuncties, zowel in België als in Europa. Ze is lid van de raad van bestuur van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en van het United Fund for Belgium. In januari 2019 werd ze benoemd tot algemeen directeur van GIBBIS.

Raf Mertens

Raf Mertens werkte gedurende 4 jaar als arts in Kivu (DRC). Later, van 1985 tot 1997, werkte hij voor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, waar hij instond voor het nationaal programma voor de registratie van ziekenhuisinfecties. Hij coördineerde ook het Europese HELICS-programma dat de registratienetwerken van ziekenhuisinfecties harmoniseerde. In 1997 begon hij te werken bij de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, waar hij verantwoordelijk was voor gezondheidszorggegevens en voor de ontwikkeling van programma’s voor kwaliteitspromotie in ziekenhuizen. Sinds 2006 is hij hoofd van het departement Onderzoek en Ontwikkeling van de Christelijke Mutualiteit. In 2009 werd hij benoemd tot directeur-generaal van KCE, het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, dat beleidsmakers adviseert binnen de domeinen van de gezondheidszorg en de ziekteverzekering.

Karine Moykens

Karine Moykens behaalde een master in klassieke filologie en talen aan de Universiteit Gent. Ze begon haar politieke carrière als kabinetschef bij het Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, waar ze werkte van 2004 tot 2013. In 2014 werd ze benoemd tot secretaris-generaal van het departement. Zij is ook actief in tal van organisaties: als lid van de nationale raad van het Rode Kruis Vlaanderen, directeur van de Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg en vicevoorzitter van MOVI, een vrijwilligersnetwerk van ambtenaren in Vlaanderen. In 2020 werd ze verkozen tot Overheidsmanager van het jaar.

Leo Neels

Leo Neels is sinds 2014 CEO van Itinera en was professor media- en communicatierecht aan de Universiteiten van Leuven en Antwerpen. Van 1994 tot 2014 was hij voorzitter van de Raad van bestuur van het persbureau Belga. Van 1975 tot 1990 en van 1994 tot 2002 werkte Leo als advocaat en recenter als partner bij Allen & Overy. Van 1989 tot 1993 was hij directeur-generaal van televisiezender VTM. Van 2003 tot 2013 was hij algemeen directeur van pharma.be. Sinds 2013 is hij voorzitter van de adviesraad van het Vlerick Healthcare Management Centre van Vlerick Business School.

Martin Paul

Martin Paul behaalde zijn diploma geneeskunde in 1986 aan de Universiteit van Heidelberg. Hij werd onderzoeksmedewerker cardiovasculaire geneeskunde aan de Harvard University en het Brigham & Women's Hospital in Boston. In 1990 begon hij als docent farmacologie aan de Universiteit van Heidelberg en in 1994 werd hij hoofd van een onderzoeksgroep aan het Max-Delbrück Center for Molecular Medicine in Berlijn-Buch. In 1995 begon hij als hoogleraar klinische farmacologie aan het Benjamin Franklin Medical Center van de Freie Universität (FU) Berlin. Hij was ook directeur van het Instituut voor klinische farmacologie en toxicologie aan de FU. Na zijn carrière aan de medische faculteit van FU en van het Charité Medical Center in Berlijn, de fusie van de medische school van de Freie Universität en de Humboldt Universiteit in Berlijn, begon hij als decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de universiteit van Maastricht. Sinds mei 2011 is hij voorzitter van de raad van bestuur van de universiteit van Maastricht.

Frank Robben

Frank Robben studeerde rechten aan de KU Leuven en studeerde af in 1984. Hij specialiseerde zich tijdens zijn studies aan de KU Leuven en nadien aan de universiteit van Tübingen en aan het Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik te München in rechtsinformatica en sociale zekerheid. Hij volgde in 1987 een bijkomende opleiding in computer auditing aan het Instituut voor Postuniversitaire Opleiding te Antwerpen en in 1992 behaalde hij een postgraduaat in de bedrijfskunde aan de KU Leuven. In 2004 werd Frank benoemd tot CEO van Smals, de belangrijkste non-profit ICT-dienstverlener in de Belgische socialezekerheidssector. In 2014 lanceerde Frank samen met een aantal collega’s de ontwikkeling van een government cloud (G-Cloud). Sinds 1991 is Frank administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), een openbare instelling die hij heeft bedacht en opgericht.

Caroline Verlinde

Caroline Verlinde behaalde een master in de geneeskunde aan de KU Leuven en vestigde zich als huisarts in Oudergem. Zij is sterk betrokken bij de ondersteuning van de eerstelijnsgezondheidszorg en ze was van 2006 tot 2009 gezondheidscoördinator voor de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Zij was ook lid van het operationeel team Zorgnet en voormalig vicevoorzitter van de Brusselse HuisartsenKring. Voor ze haar huidige functie bekleedde, was ze directeur van de vzw Huis voor Gezondheid.

Ilse Weeghmans

Ilse Weeghmans is sinds augustus 2002 directeur van het Vlaams Patiëntenplatform. In 1999 behaalde ze een bachelor Maatschappelijk werk aan de KH Leuven. In 2002 behaalde ze een master in politieke wetenschappen, openbaar bestuur aan de KU Leuven en in 2001 nam ze deel aan een Erasmus-uitwisselingsprogramma in Leiden, Nederland. Ze behaalde ook een postgraduaat raadplegingsproces, leiderschap en organisatorische ontwikkeling en volgde een coachingtraject bij het Centrum voor Zelfmanagement van de KHL.

Mieke Walraevens

Mieke Walraevens begon haar carrière als vroedvrouw en lactatiedeskundige. Dankzij haar ervaring met zowel intra- als extramurale perinatale zorg en als praktijkdocent verloskunde, behaalde zij in 2015 een master in de verpleegkunde en vroedkunde aan de Universiteit Gent. Dit heeft geleid tot haar eerste stappen binnen het volksgezondheidsbeleid. Zij begon als adviseur voor moeder- en kindzorg en werd vervolgens adjunct-kabinetschef van de federale minister van Volksgezondheid. In die functie was ze actief binnen verschillende domeinen van de gezondheidszorg. Sinds oktober 2020 verleent ze advies over volksgezondheid aan Premier Alexander De Croo. Vanaf 1 juli 2024 is zij Directeur Generaal Dier Plant Voeding bij de FOD Volksgezondheid. 

Het uitgangspunt van Mieke is een complementair en multidisciplinair zorgmodel waarbij de belangen van de patiënt altijd op de eerste plaats komen. Haar waardenkader sluit zeer nauw aan bij de basisprincipes van de VUB. Zij kan betrokken worden bij colleges over medische ethiek, deontologie, gezondheidszorg en gespecialiseerde geneeskunde. Daarnaast kan zij optreden als promotor of jurylid voor masterproeven, en door haar ruime expertise kan zij een adviserende rol opnemen aan de VUB. Zij neemt de titel van Fellow aan in haar eigen naam. 

Elke faculteit van onze universiteit heeft haar Fellows en Ere-Fellows, net als de VUB zelf. Stuk voor stuk gaat het om toegewijde deskundigen en leiders in hun vakgebied, die ons helpen om betere banden met de maatschappij en het bedrijfsleven tot stand te brengen.

Maak kennis met de Fellows van onze andere faculteiten