Onderwijskwaliteit van de opleiding

Aan de VUB staat onderwijskwaliteit centraal. We zeggen dit niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn en ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren en updaten. Bovendien zijn we hier transparant over en zijn deze sterktes en actiepunten publiek. De meeste ingenieursopleidingen in Vlaanderen worden bijkomend gevisiteerd door een externe commissie: Commission des Titres d’Ingénieur (CTI, Frankrijk).

Onderstaande publieke informatie maakt deel uit van het kwaliteitszorgsysteem van de Vrije Universiteit Brussel. De originele Engelse tekst werd bekrachtigd door de Academische Raad op 19/06/2023. Hieronder vindt u een vertaling.

 

Onze troeven

  • Breed en multidisciplinair: het programma biedt een brede wetenschappelijke basis in bouwmateriaaltechnologie, modellering, ontwerp en constructie van draagconstructies, geotechniek en projectbouwmanagement. Dankzij deze brede basis kunnen afgestudeerden zich gemakkelijk aanpassen en heroriënteren tijdens hun professionele loopbaan.
  • Onderwijs op basis van innovatief onderzoek: de meeste vakken worden gegeven door docenten die actief onderzoek uitvoeren op hoog niveau in het vakgebied, waardoor de cursusinhoud de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen volgt.
  • Solide band met de industrie: verschillende docenten zijn actief in de industrie, wat ervoor zorgt dat studenten al vroeg in het onderwijsprogramma in aanraking komen met het (perspectief van) het werkveld.
  • Projectgebaseerd leren: gedurende het hele programma werken studenten aan verschillende projecten. Het belangrijkste project is het ontwerpproject in Civiele Techniek, waarin alle aspecten van bouwprojecten (ontwerp, constructie) en managementvaardigheden (presenteren, plannen, communiceren en verschillende rollen in een team) worden geïntegreerd. Elk project activeert de creativiteit van de studenten en hun probleemoplossende en zelfkritische houding.
  • Internationale studentengroep: het internationaal georiënteerde programma trekt een diverse en multiculturele studentengroep aan, waardoor de studenten discussies kunnen aangaan vanuit verschillende perspectieven in een dynamische omgeving.

 

Ontwikkelkansen

  • Dankzij het onlangs vernieuwde programma komt de brede aanpak van de opleiding beter tot uiting. Een heldere communicatie hierrond kan een grotere studentenpopulatie aantrekken.
  • Het is de moeite waard om de samenwerkingsmogelijkheden binnen het Eutopia-netwerk te verkennen, aangezien een van de aangesloten leergemeenschappen zich bezighoudt met additive manufacturing in de bouw. 

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

  • Door regelmatig een werkveldbevraging te organiseren, wil het programma de bestaande relatie met het werkveld consolideren en verder formaliseren.
  • Om de ervaring van studeren in een interuniversitaire opleiding te versterken, besteedt de opleiding speciale aandacht aan samenwerking en communicatie tussen de universiteiten VUB en ULB en naar de studenten toe.
  • Uit de opvolging van de verbeterde toelatingsprocedure voor internationale studenten, waarbij een persoonlijk interview toegevoegd werd, is gebleken dat een relatief klein aantal kandidaat-studenten zich daadwerkelijk inschrijft voor de opleiding. De opleiding en de faculteit onderzoeken de oorzaak en mogelijke oplossingen voor deze situatie.
 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen?

Als universiteit bieden we onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over hun opleiding tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze docenten en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Om steeds de vinger aan de pols te houden, bevragen we regelmatig onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland. Elke zes jaar vindt een Peer Review plaats waarbij een panel van experten sterktes bevestigt en aanbevelingen kan formuleren. Tot slot maakt de Kwaliteitsraad Onderwijs een finale beoordeling in een Borgingsbesluit.

 

Kwaliteitscyclus

Elke opleiding doorloopt een zesjaarlijkse cyclus om de onderwijskwaliteit te garanderen. De planning voor deze opleiding wordt in onderstaande tijdslijn weergegeven.

Kwaliteitscyclus Ingenieursopleidingen