Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onze troeven

  • De integratie van het vakdomein met het leraarschap heeft de opleiding opgepakt door een centrale rol aan de beroepspraktijk toe te kennen en door te zorgen voor verbindingen tussen de verschillende, sterk uitgewerkte leerlijnen. Het onderwijzend personeel meet zich een ‘teach as you preach’-wijze van doceren aan, die sterk gewaardeerd wordt door zowel experten buiten de opleiding als studenten.

  • De opleiding bestaat uit competente, gedreven, geëngageerde en betrokken docenten en assistenten. Door de expertise van het team komen studenten met vele elementen van het leraarschap en onderzoek in aanraking en worden zij ondergedompeld in het ‘lerarenbad’.

  • De opleiding biedt een LIO-traject (Leerkracht In Opleiding) aan en studenten die hiervoor in aanmerking komen, kunnen op verschillende momenten in het academiejaar instromen.

 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Ontwikkelkansen

  • Er liggen nog opportuniteiten in het intensiever investeren in duurzame contacten met het werkveld om de uitgangspunten en werkwijze van de educatieve master te kunnen (blijven) garanderen.
  • Diversiteit is een belangrijk thema in de opleiding, maar er zou nog meer aandacht kunnen zijn voor de diversiteit van een klasgroep (o.m. culturele of etnische diversiteit, leer- en concentratiestoornissen, ontwikkelingsstoornissen).
  • Het verder uitbouwen van een hecht netwerk van partnerscholen en –mentoren in de regio’s van de nieuwe locaties zouden de stageopportuniteiten van de studenten ten goede komen.

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

  • De opleiding zet in op blended learning, peer- en co-teachingmethodes en bekijkt hoe deze verder uitgebouwd kunnen worden in de opleidingen op de verschillende campussen.
  • De opleidingsraad houdt vinger aan de pols en bekijkt welke onderwijshervormingen wenselijk zijn in het programma. Er werd een werkgroep in de schoot van de opleidingsraad opgericht die zich hier specifiek over zal buigen. Daarnaast worden studenten op alle campussen regelmatig bevraagd over het programma.

 

Bovenstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de opleidingsraad in 2021.