Biologie

Educatieve Master in de Wetenschappen en Technologie: Afstudeerrichting Biologie

Masterjaar 1

Verplichte opleidingsonderdelen

Keuze-opleidingsonderdelen: je kiest voor 6 ECTS-credits uit onderstaande opties

Masterjaar 2

Verplichte opleidingsonderdelen

Keuze-opleidingsonderdelen: om deze module af te werken, moet je 57 ECTS credits behalen (jaar 1: 24 ECTS, jaar 2: 33 ECTS)

Verdiepende keuze: Milieu, biodiversiteit en ecosystemen (ten minste 27 ECTS credits)

Verdiepende keuze: Genetica, cel- en ontwikkelings-biologie (ten minste 27 ECTS credits)

Keuzepakket Leraarschap

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Wiskunde

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Chemie

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Fysica

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Informatica

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Aardrijkskunde

Totaal aantal studiepunten
120