Chemie

Educatieve Master in de Wetenschappen en Technologie: Afstudeerrichting Chemie

Masterjaar 1

Verplichte opleidingsonderdelen

Keuze-opleidingsonderdelen: je kiest voor 6 ECTS uit onderstaande opties

Masterjaar 2

Verplichte opleidingsonderdelen

Keuze-opleidingsonderdelen: je kiest voor 30 ECTS uit onderstaande opties

Keuzepakket Leraarschap

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Aardrijkskunde

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Fysica

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Wiskunde

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Biologie

Verdiepende keuze: Molecular and Macromolecular Design

Verdiepende keuze: Materials Chemistry

Verdiepende keuze: Analysis and Characterisation

Verdiepende keuze: Environmental Chemistry

Totaal aantal studiepunten
120