Computerwetenschappen

Educatieve Master in de Wetenschappen en Technologie: Afstudeerrichting Computerwetenschappen

Masterjaar 1

Verplichte opleidingsonderdelen

Keuze-opleidingsonderdelen: je kiest voor 6 ECTS uit onderstaande opties

Masterjaar 2

Verplichte opleidingsonderdelen

Keuze-opleidingsonderdelen: je kiest voor 30 ECTS uit onderstaande opties

Keuzepakket Leraarschap

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Wiskunde

Verdiepende keuze: Toegepaste Informatica

Verdiepende keuze: Multimedia

Verdiepende keuze: Software languages and Software Engineering

Verdiepende keuze: Artificiële Intelligentie

Verdiepende keuze: Web- & Informatiesystemen

Totaal aantal studiepunten
120