Fysica

Educatieve Master in de Wetenschappen en Technologie: Afstudeerrichting Fysica

Masterjaar 1

Verplichte opleidingsonderdelen

Keuze-opleidingsonderdelen: je kiest voor 6 ECTS uit onderstaande opties

Masterjaar 2

Verplichte opleidingsonderdelen

Keuze-opleidingsonderdelen: je kiest voor 30 ECTS uit onderstaande opties

Keuzepakket Leraarschap

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Wiskunde

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Chemie

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Biologie

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Informatica

Verdiepende keuze Fysica

Totaal aantal studiepunten
120