Geografie

Educatieve Master in de Wetenschappen en Technologie: Afstudeerrichting Geografie

Masterjaar 1

Verplichte opleidingsonderdelen

Keuze-opleidingsonderdelen: je kiest voor 6 ECTS uit onderstaande opties

Masterjaar 2

Verplichte opleidingsonderdelen

Keuze-opleidingsonderdelen: je kiest voor 48 ECTS uit onderstaande opties (waarvan 18 uit het verdiepend traject)

Verdiepende keuze Geografie

Keuzepakket Leraarschap

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Wiskunde

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Chemie

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Fysica

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Informatica

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Biologie

Totaal aantal studiepunten
120