Wiskunde

Educatieve Master in de Wetenschappen en Technologie: Afstudeerrichting Wiskunde

Masterjaar 1

Verplichte opleidingsonderdelen

Keuze-opleidingsonderdelen: je kiest voor 6 ECTS uit onderstaande opties

Masterjaar 2

Verplichte opleidingsonderdelen

Keuze-opleidingsonderdelen: je kiest voor 42 ECTS-credits uit onderstaande opties

Keuzepakket Leraarschap

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Aardrijkskunde

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Chemie

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Fysica

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Informatica

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Biologie

Verdiepende keuze Wiskunde

Totaal aantal studiepunten
120