Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onze troeven

 • Begeleiding op maat, ook voor werkstudenten: de studenten worden in kleine groepen begeleid door toegankelijke docenten en assistenten, die proactief naar de mening van de studenten vragen. De lessen worden zo georganiseerd dat ook werkstudenten maximaal kunnen deelnemen.

 • Postgraduaat en Ma-na-ma: het postgraduaat richt zich op de afgestudeerde kinesitherapeut die zich verder wil bekwamen in de manuele therapie. Wie een stap verder wil gaan en geïnteresseerd is in onderzoek in het vakgebied, kan een master-na-masteropleiding kiezen die bovenop de therapeutische training de wetenschappelijke vaardigheden aanscherpt.

 • Focus op praktijkgericht onderwijs en wetenschappelijke onderbouwing: De theoretische aspecten van de opleiding worden evenwichtig aangevuld met expliciete aandacht voor klinisch redeneren, aan de hand van gevalbesprekingen, stages en training in onderzoeksvaardigheden, o.a. voor de masterproef.

 • IFOMPT-erkenning: IFOMPT staat voor International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists en streeft naar een wereldwijde promotie van kwaliteit en eenheid in klinische en academische standaarden voor manuele therapie. De opleiding Manuele therapie van de VUB is erkend door IFOMPT sinds 2006.

 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

2022_Manuele_therapie_Kwaliteitscyclus_VUB

Ontwikkelkansen

 • De masterproef binnen de master-na-masteropleiding wordt door sommige studenten op de lange baan geschoven. De opleiding kan verder onderzoeken hoe de studieduurverlenging, die hierdoor opgelopen wordt, vermeden kan worden.

 • De Short International Master variant van de opleiding, die werd opgericht voor buitenlandse professionele masters, toont aan dat de opleiding klaar is om de hele master-na-masteropleiding op termijn om te vormen tot een Engelstalige internationale opleiding.

 • De reeds gestarte evolutie naar meer lesopnames en andere blended learning-initiatieven kan verdergezet worden.

 • Bij het aanbieden van thesisonderwerpen kunnen de onderzoekslijnen en expertises nog meer benut worden. De opleiding kan ook winst halen uit het voortzetten van de ontwikkeling van de onderzoekslijnen.

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

 • De opleiding toetst het multidisciplinaire aspect van het curriculum af aan de internationale trends met behulp van een vergelijkende studie van gelijkaardige opleidingen in binnen- en buitenland. Zo kan, waar nodig, het programma of de vakinhoud bijgestuurd worden.
 • Het postgraduaat werd opgestart in het academiejaar 2020-2021. De opleiding volgt deze implementatie op de voet, in dialoog met de studenten in dit programma.
 • De opleiding gaat het werkveld bevragen over hun ervaringen met onze afgestudeerde manuele therapeuten en over hun noden op de werkvloer. Zo kan de opleiding de studenten blijven opleiden tot manuele therapeuten die over de noodzakelijke competenties beschikken voor de maatschappelijke noden van morgen.

 

Bovenstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de opleidingsraad in 2020.