Financiële en Toegepaste Wiskunde

De Master in de wiskunde financiële en toegepaste wiskunde omvat:

- verplichte opleidingsonderdelen

- masterproef

- keuze-opleidingsonderdelen

Je kan er ook voor kiezen om deze masteropleiding deels aan CY, Cergy Paris Université te volgen. In dat geval stellen we het vierde jaar van de International Bachelor Data Science by Design gelijk aan het eerste masterjaar van de VUB masteropleiding wiskunde: financiële en toegepaste wiskunde.

Master of Science in de Wiskunde: Financiële en Toegepaste Wiskunde

Verplichte opleidingsonderdelen

Masterproef

Keuze-opleidingsonderdelen

Je kiest uit drie van de vier profielen telkens tenminste twee studiedelen die niet onder de verplichte studiedelen vallen voor in totaal 36 ECTS-credits.

De student kiest verder voor 12 ECTS-credits vrij uit dezelfde lijst.

Financiële en Actuariële studiedelen

Numerieke wiskunde studiedelen

Kanstheoretische en Statistische studiedelen

Toegepaste Wiskunde studiedelen

Totaal aantal studiepunten
120

Naar het buitenland

Je kan er voor kiezen om deze masteropleiding deels aan CY, Cergy Paris Université te volgen.

De VUB bachelor opleiding Wiskunde & Data Science geeft je rechtstreeks toegang tot het vierde jaar van de International Bachelor Data Science by Design. De focus van deze opleiding ligt iets minder op onderzoek. Je maakt kennis met het toepassen van je wiskundige skills in het bedrijfsleven en je bent prima voorbereid op een carrière als wiskundige en data scientist in het bedrijfsleven.

Na het slagen voor het vierde jaar van de International Bachelor Data Science by Design kan je naadloos doorstromen naar het tweede masterjaar van de VUB masteropleiding wiskunde: financiële en toegepaste wiskunde.

Meer opties