Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Bachelor in de Sociologie

Onze troeven

 • Degelijke academische opleiding: Deze opleiding streeft qua inhoud en leerresultaten een hoog niveau van academische scholing na.

 • Een hecht team: Het onderwijskorps bestaat uit gemotiveerde professionals, die als expert erkend worden in hun vakgebieden. Binnen de respectieve afstudeerrichtingen vormen ze dynamische teams die het onderwijs voor de studenten voortdurend trachten te optimaliseren.

 • Objectivering evaluatieproces: De opleiding werkt gericht aan de objectivering van de evaluaties. Er bestaan duidelijke richtlijnen rond beoordeling van de verschillende evaluatievormen.

 • Werkstudententraject: Door het aanbieden van een specifiek avondtraject kunnen studenten gemakkelijk werk en studie combineren.

 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

2022_Sociologie_Kwaliteitscyclus_VUB

Ontwikkelkansen

 • We stellen de profilering van onze beide afstudeerrichtingen scherp.
 • We benutten de bestaande personeelsbezetting zo efficiënt mogelijk en streven naar een uitbreiding van de onderwijséquipe door meer samenwerking met andere opleidingen en instellingen.
 • We hebben extra aandacht voor internationalisering en diversiteit, met name in de keuze van studiematerialen en leerinhouden, alsook voor mogelijkheden tot internationale mobiliteit.
 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

 • We werken aan een sterkere betrokkenheid van het werkveld en praktijkdeskundigen binnen de opleiding, ook voor de participatie in onderwijsopdrachten.

 • We versterken onze leerlijn methodologie doorheen de volledige bachelor en master, zowel voor kwalitatieve als voor kwantitatieve onderzoeksmethoden.

 • Vanaf dit academiejaar kunnen gemotiveerde studenten extra uitdagingen aangaan binnen het format van een facultair excellentieportfolio.

Bovenstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de opleidingsraad in 2020.

Master in de Sociologie

Onze troeven

 • Leerlijn methodologie: Het werkveld erkent dat alumni van deze opleiding sterk zijn in kwantitatieve onderzoeksmethoden en over stevige statistische vaardigheden beschikken.

 • Betrokken onderwijsteam: De docenten en assistenten zijn gemotiveerde professionals, die als expert erkend worden in hun vakgebied.

 • Werkstudentenprogramma: De opleiding biedt de nodige flexibiliteit om studeren te combineren met werken.

 • Kleinschalige opleiding: De drempel tussen docenten, assistenten en studenten wordt zo laag mogelijk gehouden.

 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

2022_Sociologie_Kwaliteitscyclus_VUB

Ontwikkelkansen

 • We benutten de bestaande personeelsbezetting zo efficiënt mogelijk en streven naar een uitbreiding van de onderwijséquipe door meer samenwerking met andere opleidingen en instellingen.
 • We hebben extra aandacht voor internationalisering en diversiteit, met name in de keuze van studiematerialen en leerinhouden, alsook voor mogelijkheden tot internationale mobiliteit.
 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

 • In functie van de instroom exploreert de opleiding alternatieven tot verdere profilering.

 • Door samenwerking met andere opleidingen en het werkveld, beperkt de opleiding de werklast van docenten. Door samenwerking met praktijkdeskundigen krijgen studenten ook meer voeling met de arbeidsmarkt.

 • Er wordt ingezet op taalvaardigheid en internationalisering, bijvoorbeeld in de vorm van een leerlijn doorheen alle opleidingsonderdelen.

 • De opleiding motiveert haar studenten voor vertegenwoordiging via de formele kanalen.

 

Bovenstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de opleidingsraad in 2020.