Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving. De ingenieursopleidingen in Vlaanderen worden bijkomend gevisiteerd door een externe commissie: Commission des Titres d’Ingénieur (CTI, Frankrijk).

Onderstaande publieke informatie maakt deel uit van het kwaliteitszorgsysteem van de Vrije Universiteit Brussel. De originele Engelse tekst werd bekrachtigd door de Academische Raad op 19/06/2023. Hieronder vindt u een vertaling.

Troeven van de opleiding

  • Internationaal en geavanceerd onderzoeksnetwerk: docenten van de opleiding werken samen met verschillende gerenommeerde universiteiten in Europa en het Verenigd Koninkrijk, de VS en China. Hierdoor kunnen studenten in meerdere laboratoria werken die dankzij het netwerk worden aangeboden.
  • Brede vorming: het programma biedt een brede opleiding in data science en ingenieurswetenschappen met een focus op ontwerp van slimme systemen. Het curriculum wordt aangevuld met keuzevakken rond digitale gezondheid, smart cities, digital earth en business intelligence.
  • Persoonlijke begeleiding: onder het academische personeel zijn studentencoaches aanwezig. Zij volgen, monitoren en ondersteunen de voortgang van een groep eerstejaarsstudenten. Op die manier sporen zij bijvoorbeeld gemakkelijker ontbrekende voorkennis op en kunnen ze snel begeleiding inschakelen.

 

Ontwikkelkansen

  • Sinds 2019 werkt de opleiding samen met de Technical University of Cluj-Napoca (TUCN) in Roemenië om een dubbeldiploma aan te bieden met een minor in Business Intelligence. Deze samenwerking zal naar verwachting het aantal internationale uitwisselingsstudenten vergroten.
  • Uitdagingen zoals de bescherming van de volksgezondheid en het behoud van water en andere natuurlijke hulpbronnen zijn relevant voor de minors Digital Health en Digital Earth. De urgentie van deze onderwerpen maakt het voor de opleiding mogelijk om extra financiering aan te vragen bij Erasmus en de beurzenprogramma's van ICP VLIR-UOS .

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

  • De opleiding levert voortdurend inspanningen om de relatie met de industrie en de alumni te versterken. Er is een speciale LinkedIn-pagina opgezet om de contacten met afgestudeerden te vergemakkelijken en de opleiding werkt samen met de centrale alumniwerking van de VUB. Verder wil het programma alumni betrekken bij het programma via seminaries en workshops.
  • Recent voegde de opleiding intake-interviews toe aan de inschrijvingsprocedure. Ze evalueert deze nieuwe aanpak en onderzoekt waar nog verbeteringen mogelijk zijn.
  • Een vergelijking met gelijkaardige opleidingen in Vlaanderen en het buitenland (benchmarking) houdt het curriculum competitief en verduidelijkt het profiel van de opleiding.
  • Dankzij de organisatie van een diepgaand gesprek met vertegenwoordigers van het werkveld, heeft de opleiding meer inzicht verkregen in de noden van het werkveld en heeft ze nieuwe relatie gesmeed met verschillende bedrijven die geïnteresseerd zijn in het aanbieden van stageplaatsen.
  • De opleiding verfijnt de organisatie van de stage en monitort de impact van de doorgevoerde wijzigingen.

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

Als universiteit bieden we onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over hun opleiding tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze docenten en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Om steeds de vinger aan de pols te houden, bevragen we regelmatig onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland. Elke zes jaar vindt een Peer Review plaats waarbij een panel van experten sterktes bevestigt en aanbevelingen kan formuleren. Tot slot maakt de Kwaliteitsraad Onderwijs een finale beoordeling in een Borgingsbesluit.

 

Kwaliteitscyclus

Elke opleiding doorloopt een zesjaarlijkse cyclus om de onderwijskwaliteit te garanderen. De planning voor deze opleiding wordt in onderstaande tijdslijn weergegeven.

Kwaliteitscyclus Ingenieursopleidingen