Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal, geeft je informatie en bekijkt samen met jou het probleem en mogelijke stappen. Als jij dat wenst, kan de vertrouwenspersoon ook contact opnemen met andere betrokken personen of bemiddelen tussen jullie.

De vertrouwenspersoon gaat samen met jou op zoek naar een mogelijke oplossing en legt daarbij de verschillende procedures uit.

Hoe werkt het?

De hulp van een vertrouwenspersoon is gratis. Bovendien is de vertrouwenspersoon gebonden aan beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat er geen informatie mag gedeeld worden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kan in alle vertrouwen bij hen terecht.

De vertrouwenspersonen houden een centraal register bij waarin alle meldingen verzameld worden. Je kan steeds vragen om anoniem opgenomen te worden of jouw gegevens aan te passen.

Je neemt eerst contact op via mail en van daaruit spreekt de vertrouwenspersoon verder met jou af.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Er zijn 7 vertrouwenspersonen voor studenten binnen de VUB, waarvan 2 binnen het Meldpunt. De andere vijf kan je bereiken via hun mailadres hieronder.