Meldpunt

Medewerkers meldpunt: Sofie en Elly

Het meldpunt is er voor je

Neem je contact op met het meldpunt dan kom je terecht bij Sofie en Elly. Je kan bij ons langskomen na afspraak, contacteer ons om dit moment samen vast te leggen:

Waarom is het belangrijk om ongewenst gedrag te melden?

Als student, medewerker of campusbezoeker kan je iets melden over een student, medewerker of campusbezoeker. Pesterijen, ongewenste intimiteiten en geweld kunnen je welzijn, je geestelijke en fysieke gezondheid en de kwaliteit van je werk of studies beïnvloeden. Melden kan een eerste stap zijn in de richting van een oplossing. Meldingen hebben ook een signaalfunctie naar het beleid. Het meldpunt is gebonden aan het beroepsgeheim. Je kan dus in alle vertrouwelijkheid jouw verhaal doen.

Waarvoor kan je terecht bij het meldpunt?

Het meldpunt neemt de tijd om in alle discretie actief naar jouw verhaal te luisteren.

Het meldpunt kan je informatie en advies bieden over mogelijke verdere stappen naar aanleiding van een incident met grensoverschrijdend gedrag. Het meldpunt begeleidt jou daar ook in.

Het meldpunt kan je doorverwijzen naar een interne of externe vervolgprocedure (bv. tuchtprocedure voor studenten aan de VUB of politie).

Het meldpunt kan je doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp (medisch, juridisch, psychologisch …).  

Wat doet het meldpunt niet?

Een melding bij het VUB-meldpunt staat niet gelijk aan een klacht. Dat wil zeggen dat een melding bij het meldpunt niet automatisch tot een vervolgprocedure leidt. Het meldpunt bekijkt met jou wel de mogelijkheden.

Het meldpunt doet voor jou geen aangifte van een incident bij de politie, maar ondersteunt je wel om de nodige stappen daarin te ondernemen. 

Het meldpunt heeft niet de bevoegdheid om sancties of maatregelen op te leggen aan mogelijke plegers (een verbod om de campus of een kot te betreden, een contactverbod …).

Het meldpunt biedt geen psychologische of therapeutische hulp of bijstand.  

Hoe verloopt het contact?

Eerste contact

Het eerste contact verloopt via het kanaal dat jij verkiest. Je kan mailen of bellen, of je kan rechtstreeks een afspraak plannen in de online agenda. Je komt terecht bij een professionele hulpverlener met beroepsgeheim. Indien je directe medische of psychologische hulp nodig hebt, kan je ook een van de hulpverleningsdiensten op de VUB contacteren.

Vertrouwelijk gesprek

Als je het meldpunt contacteert, word je altijd uitgenodigd voor een vertrouwelijk gesprek. Het staat je vrij om wel of niet in te gaan op de uitnodiging. Het gesprek vindt plaats op een discrete plaats op de campus in Jette of in Etterbeek, of digitaal of telefonisch.

In het vertrouwelijk gesprek nemen we de tijd om naar jouw verhaal te luisteren. De medewerker van het meldpunt bespreekt samen met jou op welke manier er gepraat of bemiddeld kan worden en of een bepaalde procedure of bijkomende hulpverlening aangewezen is.

Jij bepaalt

Waarover de melding gaat, wie de melding doet en over wie ze gaat, bepaalt mee het eventuele verdere procedurele verloop van de melding. De hulpverlener van het meldpunt informeert en adviseert je over de mogelijke verdere stappen en begeleidt je hierin. Jij bepaalt zelf welke stappen je al dan niet wil ondernemen.

Het melden van ongewenst gedrag kan ook zonder verdere stappen. Maar ook als je geen verdere procedure wil opstarten, is het raadzaam on ongewenst gedrag te melden. Zo kunnen we een goed preventiebeleid uitbouwen en toekomstige incidenten te vermijden.

Eenmaal per jaar wordt het aantal meldingen gerapporteerd aan de Studentenraad, aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk en aan de Raad van Bestuur. Dit gebeurt helemaal geanonimiseerd. De bedoeling hiervan is om het aantal meldingen per jaar goed op te volgen en indien nodig gepaste preventieve maatregelen te nemen.

Vragen hierover? Contacteer meldpunt@vub.be.