Centrum Algemeen Welzijnswerk

Ben je slachtoffer of getuige van een misdrijf of traumatische gebeurtenis? Bij Slachtofferhulp krijg je integrale psychologische en juridische ondersteuning en begeleiding bij het verwerkingsproces van een misdrijf of een traumatische gebeurtenis. Je kan er terecht om te praten over wat je overkomen is. Je krijgt uitleg over wat mogelijke reacties zijn en hoe een verwerkingsproces en juridische procedures verlopen.

Contacteer hen

Een klacht of aangifte indienen

Als slachtoffer van een misdrijf kan je altijd klacht neerleggen. Je doet dit best zo snel mogelijk na de feiten, zodat de politie over precieze informatie beschikt over de feiten (uur, plaats, beschrijving van de verdachte) en de geleden schade, maar ook zo snel mogelijk sporen kan opnemen als dat aan de orde is.

Lees meer over de procedure

Hulplijn 1712

Als je slachtoffer werd van geweld of ongewenst seksueel contact en je (anoniem) je verhaal wil delen, kan je telefonisch of via chat terecht bij 1712. Een deskundige hulpverlener biedt jou een luisterend oor en kan je informeren en doorverwijzen als je dat wenst.

Contacteer hen

Zorgcentrum na Seksueel Geweld

Als het seksueel geweld minder dan een week geleden (en indien mogelijk binnen de 72u) plaatsvond, dan kan je als slachtoffer rechtstreeks naar het Zorgcentrum na Seksueel Geweld gaan, of je kan bellen of mailen en onmiddellijk de nodige medische, forensische en psychische zorg krijgen. Ook wanneer dit langer dan een week geleden gebeurde, kan je bellen of mailen voor een afspraak. Indien je dit wenst, kan je er ook klacht neerleggen bij de zedeninspecteurs van de politie.

Contacteer hen

UNIA

Ben je slachtoffer of getuige van discriminatie, racisme of haatboodschappen? Dan kan je terecht bij Unia. Dat is een onafhankelijke, openbare instelling die discriminatie bestrijdt en zich inzet voor gelijke kansen. Zij kunnen je ondersteunen door je te informeren, adviseren, bemiddelen of het opstarten van een juridische procedure.

Contacteer hen

Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Als federale overheidsinstelling beschermt en bevordert deze instantie de gelijkheid van vrouwen en mannen. Je kan er gratis terecht als je slachtoffer of getuige bent van discriminatie op basis van geslacht.

Contacteer hen

Juridische eerstelijnsbijstand

Voor juridische eerstelijnshulp kan je terecht bij de Brusselse Balie. Studenten zijn ook welkom bij de Brussels Law School Consultancy voor gratis en toegankelijk advies van rechtenstudenten.