logo

Geneeskunde studeren? Dat doe je aan de VUB!

Op onze Brussels Health Campus in Jette zit je op de juiste plek om je te ontwikkelen tot huisarts of specialist. Alle medische studenten en specialisten van het Universitair Ziekenhuis Brussel van de VUB bevinden zich op dezelfde campus. Net als de leslokalen, labo’s en de studentenkoten. Handig, toch? Zeker met al die stages in je universitaire loopbaan.

Onze afgestudeerde artsen staan bekend om hun snelle professionele inzetbaarheid. Ze hebben bij het afstuderen dan ook al heel wat praktijkervaring op zak.

Is er een dokter op de campus? Nou en of.

Levens redden en mensen genezen. Dat is niet niets. Maar als je Geneeskunde studeert aan de VUB scheert je begeleiding hoge toppen. En dat scheelt een slok op een borrel. De Brussels Health Campus is het symbool van onze aanpak. De faculteit Geneeskunde en Farmacie en het UZ Brussel bundelen er hun troeven voor een indrukwekkende fusion van onderwijs, onderzoek en zorg. Zo garanderen we kwaliteit over de hele lijn. We doen dit bovendien op mensenmaat. En daar pluk jij de vruchten van!

'Topdokter' Dimitri Aerden onthult wat studenten Geneeskunde aan de VUB een voorsprong geeft

Proffen die het beste uit je halen.

De VUB biedt onderwijs in kleinere groepen waardoor de drempel om proffen aan te spreken een stuk kleiner is. En omgekeerd. Ga er maar vanuit dat zij jouw naam ook zullen kennen. Je kan namelijk rekenen op een één-op-één begeleiding bij de (klinische) stages, waarbij het vaak de prof zélf zal zijn die je begeleidt. Dat is meteen een van de aspecten die de opleiding Geneeskunde aan de VUB nu zo uniek maakt.

Handen uit de mouwen! En al vanaf het eerste jaar.

De opleiding Geneeskunde aan de VUB is heel praktijkgericht en dat al vanaf het begin. Tijdens de eerste twee bachelorjaren heb je al twee weken huisartsenstage en twee weken zorgstage in het ziekenhuis. Daarnaast breng je voor de competentiegerichte vakken ook heel wat tijd door in het Skillslab. Zo word je klaargestoomd om vanaf het eerste masterjaar volwaardige klinische (van 60 weken) en wetenschappelijke stages (van 16 weken) te lopen. In totaal breng je tijdens de 3 masterjaren 19 maanden op de werkvloer door. Door de verschillende klinische stages krijg je volop de kans om van heel wat disciplines te proeven en zo een weloverwogen keuze te maken voor de rest van je carrière. Afhankelijk van je medische vaardigheden op dat moment, zal je bepaalde taken zelf mogen uitvoeren. Het is dus niet enkel een kwestie van meelopen en kijken, maar vooral van doen!

Benieuwd naar de lessen? Hier alvast een voorsmaakje met gynaecoloog prof. dr. Hendrik Cammu.

Faculteit


GENEESKUNDE EN FARMACIE

Ontdek alle opleidingen en nieuws

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mail!

Contacteer ons

Hier vind je ons


Wegbeschrijving

Brussels Health Campus

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Hieronder vind je een overzicht van de vakken uit de bachelor, master en eventueel manama. Tijdens de masterjaren bouw je binnen de verschillende leerlijnen verder aan je kennis en vaardigheden. Het einddoel is natuurlijk dat je zelf medisch kan handelen: “Hoe stel ik een diagnose en hoe (be) handel ik?”. Hierbij ligt de nadruk op de klinische praktijk met heel wat maanden stage verdeeld over de masterjaren. In je laatste masterjaar bereid je je voor op je vervolgopleiding door disciplinespecifieke stages te lopen. Hiermee zet je je eerste stappen naar je specialisatie na de basisopleiding. 

“Het grootste voordeel van de VUB is dat je voor je stages veel vrijheid hebt. Je kan zelf aangeven welke stages je wil doen en waar. Hetzelfde geldt voor de specialisaties. Dat je daarin zoveel keuzevrijheid hebt, vind ik heel belangrijk voor mijn toekomst.” Joke, 2de master Geneeskunde
Een studiepunt (SP) komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

4 leerlijnen doorheen de bachelor en master

1. Medische kennis
Om te kunnen toepassen, moet je natuurlijk eerst leren begrijpen en veel kennis opdoen. Binnen deze leerlijn ontdek je hoe het menselijk lichaam werkt. In de eerste bachelor ligt de focus op een normaal lichaam en de cellen waaruit dit is opgebouwd. Tijdens de tweede bachelor bouw je verder op die kennis en leer je wat er precies gebeurt als die celwerking verstoord raakt. In het laatste jaar van je bacheloropleiding worden ziektemechanismen verduidelijkt. Hiermee zet je de eerste stappen richting het stellen van een diagnose. Je leert en verwerft klinische vaardigheden steeds in een wetenschappelijke context. De theoretische ziekteleer wordt grotendeels afgerond in het eerste masterjaar. Vanaf dan breng je je kennis in de praktijk tijdens stages en zal je op die manier je kennis en vaardigheden verder ontwikkelen op de werkvloer.

2. Wetenschappelijke lijn
Je raakt wegwijs in de grote hoeveelheid medische en wetenschappelijke informatie in bibliotheken en elektronische databases. Je leert hoe een wetenschappelijk onderzoek gestructureerd wordt en hoe je dat moet rapporteren. Hierbij is de link met de klinische praktijk belangrijk. Je leert klinisch redeneren en je bevindingen te onderbouwen met wetenschappelijke en epidemiologische gegevens. Vanaf het eerste masterjaar start je met de voorbereiding op je masterthesis die je aan het einde van je master zal moeten verdedigen. Hierbij horen ook 4 maanden wetenschappelijke stages.

3. Stages en medische vaardigheden
Medische vaardigheden krijg je alleen maar door te doen. Praktijkervaring opdoen is dan ook een must! Je krijgt de beginselen van patiëntenzorg en beroepshouding mee in o.a. interactieve sessies over arts-patiënt relaties, maar er wordt ook ingegaan op de omgang met andere betrokkenen bij de patiëntenzorg. Je kan je opgedane kennis en vaardigheden al onmiddellijk in de praktijk omzetten in de eerste twee bachelorjaren tijdens de twee weken huisartsenstage en twee weken zorgstage. Dit is op een verpleegeenheid in het ziekenhuis. EHBO, Basic Life Support en andere vaardigheden worden van het begin getraind op hoogtechnologische poppen in het Skillslab. Het spreekt voor zich dat je bepaalde medische vaardigheden eerst goed moet oefenen alvorens je je kunde loslaat op een levend persoon. In de drie masterjaren loop je in totaal 19 maanden voltijdse klinische stage. Deze kan je in het Universitair Ziekenhuis Brussel lopen, maar ook in andere ziekenhuizen in binnen- of  buitenland. Daarnaast staan er ook stages bij huisartsen, stages met een sociaal-maatschappelijke inslag, wetenschappelijke stages en een aantal keuzestages op het programma. Kortom, je krijgt voldoende gelegenheid om van alles te proeven om zo een weloverwogen keuze te maken voor je toekomst. In je derde masterjaar, wanneer al je stages zijn afgerond, volgt een klinisch eindexamen waarin je moet kunnen aantonen dat je alle leerdoelen bereikt hebt.

4. Maatschappij en gezondheid
In deze leerlijn wordt dieper ingegaan op de rol van geneeskundigen in de hedendaagse maatschappij. Een arts moet in zijn handelen immers rekening houden met socio-culturele en maatschappelijke factoren, de gezondheidseconomie en ethische overwegingen.

Master-na-master

Wil je huisarts worden? Arbeidsgeneesheer? Of zie je jezelf eerder aan een operatietafel staan? Na de basisopleiding van 6 jaar kies je in je master-na-master de richting die je uit wil in je professionele carrière. Voor je specialisatie kan je bij de VUB heel wat kanten uit. De VUB biedt de volgende master-na-masters aan: Huisartsgeneeskunde, Specialisatische Geneeskunde, Arbeidsgeneeskunde, Jeugdgezondheidszorg, Ziekenhuishygiëne en Rampengeneeskunde

Specialistische Geneeskunde (180 SP)

De opleiding Specialistische Geneeskunde loopt parallel met je assistentschap binnen je gekozen specialisatie. In de opleiding ontwikkel je naast je medische kennis ook de nodige vaardigheden voor de rol van communicator, manager en wetenschapper. Hoe lang je assistentschap duurt, hangt af van de specialisatie waarvoor je wilt gaan. Je kan kiezen uit 30 specialisaties.
 

Huisartsgeneeskunde (180 SP)

De opleiding tot huisarts duurt 3 jaar. Je bekwaamt je verder in het medisch probleemoplossend denken. Door de juiste vragen te stellen, werk je systematisch naar een diagnose en gepaste behandeling. Bij elk opleidingsonderdeel worden “leren” en “praktijk” bewust vervlochten door de stages. Deze opleiding wordt interuniversitair ingericht.
 

Eerste hulp bij echte rampen

Wanneer er ergens ter wereld een ramp gebeurt, is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een goed gecoördineerd team ter plaatse is en de hulpverlening mee op gang trekt. De master-na-master European Master in Disaster Medicine is een unieke éénjarige opleiding aan de VUB die de nodige vaardigheden aanleert om tijdens dit soort missies zo correct en snel mogelijk te kunnen reageren.

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de bachelor opleiding? Lees er hier meer over. Klik hier voor meer info over de specifieke leerresultaten van de master opleiding.

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wil je meer weten over de kwaliteit van het onderwijs aan de VUB of ben je benieuwd naar de kwaliteit van een specifieke opleiding, lees hier dan meer.

Onderwijskwaliteit

Licht je in, vraag rond.

Als VUB-student sta je er niet ineens alleen voor. Wij willen niet anders dan dat àl onze studenten een optimale slaagkans hebben. In het algemeen stellen we dan ook alles in het werk om je te begeleiden bij een geslaagd parcours!

Toelatingsexamen arts / tandarts

Om aan de opleiding Geneeskunde te kunnen beginnen, geldt maar één vereiste: slagen voor het centraal toelatingsexamen arts/tandarts georganiseerd door de overheid. Dit examen duurt een hele dag en test je wetenschappelijke kennis naast je empathisch vermogen en leesvaardigheid. Actuele info over het toelatingsexamen vind je op ikworddokter.be.

Hulp is onderweg!

Omdat een goede voorbereiding je slaagkansen aanzienlijk kan beïnvloeden, bieden we een heel aantal workshops en activiteiten aan om je klaar te stomen. Voor alle informatie en inschrijven: www.vub.be/voorbereiden

Toets je kennis en ontdek tips and tricks om te slagen voor het toelatingsexamen van studenten die het je al hebben voorgedaan. Ook op Facebook!

Waarom koos EmJay - dr. Popper voor de kijkers van Belgium's Got Talent - voor de VUB?

Niet geslaagd voor het toelatingsexamen! Wat nu?

Wellicht is het je grote droom om arts of specialist te worden, maar lukt het niet meteen om te slagen voor het toelatingsexamen. Misschien wil je je droom dan nog niet meteen opbergen en een jaar later voor de herkansing gaan. In tussentijd moet je natuurlijk ook iets doen. En stel dat je nooit slaagt voor het toelatingsexamen… Jammer genoeg bestaat die mogelijkheid ook nog altijd. Belangrijk is dat je goed nadenkt over je plan B en kiest voor een opleiding waar je een toekomst in ziet voor jezelf. Als je hier nog niet direct een idee over hebt en hulp wil om uit te zoeken welke opleiding dat dan zou kunnen zijn, kan je altijd terecht bij één van de medewerkers van ons Studiebegeleidingscentrum. Zij bekijken met veel plezier samen met jou de mogelijkheden.

Studiebegeleiding

Als VUB-student sta je er niet ineens alleen voor. Wij willen niet anders dan dat àl onze studenten een optimale slaagkans hebben. In het Studiebegeleidingscentrum Campus Jette stellen we dan ook alles in het werk om je te begeleiden bij een geslaagd parcours! Zo kan je voorbeeldexamens bekijken om een goed beeld te hebben van wat je te wachten staat. Ook zijn er blokpermanenties tijdens de examens en kan je er terecht voor feedback achteraf als je resultaten iets minder zijn

De juiste studiekeuze in 3 stappen

Download het e-book

Studeren in semesters


2 X 13 WEKEN LES. DAN 2 WEKEN BLOK. DAN 3 WEKEN EXAMENS. DE EXAMENS ZIJN IN JANUARI EN JUNI. DE TWEEDE ZIT VAN EIND AUGUSTUS TOT MIDDEN SEPTEMBER.

Flexibel studeren


DE VAKKEN WAARVOOR JE NIET SLAAGT, NEEM JE MEE NAAR HET VOLGENDE JAAR EN COMBINEER JE MET NIEUWE VAKKEN. ZO KRIJG JE EEN GEÏNDIVIDUALISEERD STUDIETRAJECT. SOMMIGE STUDENTEN NEMEN BEWUST EEN DEELTIJDS PROGRAMMA OP, BIJVOORBEELD OM TE COMBINEREN MET EEN JOB.

dinsdag 9 oktober, 19:30

Verwonderd: Lotgenotengroep Zelfverwondend Gedrag

Heb jij je in het verleden jezelf verwond? Of verwond je jezelf nog steeds op dit moment en zou je graag samen met lotgenoten zoeken naar hoe je hiermee kan omgaan? Dan kan je bij Verwonderd terecht. Elke tweede dinsdag van de maand organiseren we een praatavond waar we onze...

Heb jij je in het verleden jezelf verwond? Of verwond je jezelf nog steeds op dit moment en zou j...

dinsdag 15 oktober, 18:00

Exercise Intensity of Assisted Walking After Stroke. The Impact of Robotic Assistance.

Public PhD defence in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor in Rehabilitation Sciences and Physiotherapy of Nina Lefeber.

Public PhD defence in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor in Rehabilitation...

dinsdag 15 oktober, 18:00

Joke Hermsen: Het tij keren

Redelijk Eigenzinnig/Reason and Engage is een interdisciplinair keuzevak voor studenten en een lezingen- / activiteitencyclus voor het brede publiek. De vijfde editie (2019-2020) focust op klimaatactie, burgerprotest en klimaattransitie. De Nederlandse filosofe Joke Hermsen bijt de...

Redelijk Eigenzinnig/Reason and Engage is een interdisciplinair keuzevak voor studenten en een le...

dinsdag 15 oktober, 19:00

Alumni Event Luxembourg

Save The Date VUB is visiting Luxembourg and is organising an exclusive event for its Alumni! The event will be held on October 15, as of 7pm. Register below to stay updated and receive a formal invitation.

Save The Date VUB is visiting Luxembourg and is organising an exclusive event for its Alumni! The...

woensdag 16 oktober, 09:00 - 12:00 U

Writing successful grants

 

 

woensdag 16 oktober, 11:00 - 19:00 U

Europe Day: Celebrating 15 Years EU Enlargement

EUROPE DAY 2019: Celebrating 15 Years EU Enlargement...

EUROPE DAY 2019: Celebrating 15 Years EU Enlargement...

woensdag 16 oktober, 14:00 - 17:00 U

Thesis Café 2019-2020

Let’s write together...

Let’s write together...

woensdag 16 oktober, 14:00 - 17:00 U

Building the NIH proposal

CANCELLED due to health issues of presenter!...

CANCELLED due to health issues of presenter!...

woensdag 16 oktober, 17:00

Model driven design and characterization of microwave systems

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor in Engineering Sciences of Mrs. Evi Van Nechel. In attachment you can find the invitation.

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor in Engineering Scie...

donderdag 17 oktober, 00:00

Opening Pilar

VUB opent de nieuwe culturele hotspot van Brussel // VUB opens its new cultural hotspot on campus. 

VUB opent de nieuwe culturele hotspot van Brussel // VUB opens its new cultural hotspot on campus. 

donderdag 17 oktober, 12:00

Mindfulnesstraining voor volwassenen (NL) - BRUCC

In deze 8-weekse training leer je vaardigheden om beter om te gaan met de gevolgen van stress en je levenskwaliteit te verbeteren. Het programma combineert eenvoudige meditatietechnieken en wetenschappelijke psychologische inzichten over het hanteren van stress, negatieve emoties,...

In deze 8-weekse training leer je vaardigheden om beter om te gaan met de gevolgen van stress en ...

donderdag 17 oktober, 14:00

Trophic interactions and ecology of cetaceans from the western South Atlantic

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van mevr. Genyffer Cibele Troina. Gezamenlijk doctoraat met Federal University of Rio Grande, Brazilië.  Promotoren: Prof. dr. Frank Dehairs & Prof. dr. Eduardo R. Secchi.

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van ...

donderdag 17 oktober, 18:15

WHY NOT START NOW? VUB Advanced Starter Seminars 2019

Want to become an entrepreneur and start your own business?By following the Advanced Starter Seminars you will acquire the vocabulary and mindset needed to develop your venture and interact more efficiently with tech transfer offices, investors and other partners.The seminars are...

Want to become an entrepreneur and start your own business?By following the Advanced Starter Semi...

donderdag 17 oktober, 19:00 - 18:00 U

Expo: JRSLM

Expo over een dwingende paradox die de 20ste eeuw onopgelost heeft achtergelaten. // Expo about a huge paradox that the 20th century was unable to resolve.

Expo over een dwingende paradox die de 20ste eeuw onopgelost heeft achtergelaten. // Expo about a...

vrijdag 18 oktober, 17:00

Investigating the fine details of column and extra-column band broadening effects in liquid and supercritical fluid chromatography

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Sciences of Mrs. Kim Vanderlinden. In attachment you can find the invitation.

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Scie...

vrijdag 18 oktober, 19:00 - 05:00 U

Galabal 50 jaar VUB

Een extra feestelijke editie van het VUB galabal op een exclusieve locatie in Brussel.

Een extra feestelijke editie van het VUB galabal op een exclusieve locatie in Brussel.

zaterdag 19 oktober, 15:00

Diploma-uitreiking Geneeskunde & Farmacie

Prof. dr. P. in‘t Veld, decaan van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie nodigt u uit op de plechtige diploma-uitreiking 2018-2019  

Prof. dr. P. in‘t Veld, decaan van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie nodigt u uit op de ple...

maandag 21 oktober, 17:00

Shedding new light on the cacao pollinator puzzle Towards a reliable identification of cacao pollinators and their breeding habitats

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van mevr. Mathil VandrommePromotor: Prof. dr. Bram Vanschoenwinkel

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van ...

dinsdag 22 oktober, 15:00

Towards Spaces of Openness: Cultural Infrastructures and New Forms of Publicness in Istanbul

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van mevr. R. Gökçe SanulPromotor: prof. dr. Bas Van Heur

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van ...

dinsdag 22 oktober, 17:00

Investigation of self-healing actuators for Robotics

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Sciences of Mr. Seppe Terryn. In attachment you can find the invitation.

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Scie...

HET EINDE IS PAS HET BEGIN

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check de website

Doctoreren?


De VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr. in spe

Wist je dat er een gloednieuwe tramlijn is aangelegd?

Zo is de Brussels Health Campus nog vlotter te bereiken met het openbaar vervoer en sta je in geen tijd in het hart van de stad.

Wist je dat de Brussels Health Campus 246 koten in eigen beheer heeft?

Handig toch, van je bed naar de les in amper 10 minuten.

Wist je dat je aan de Vrije Universiteit Brussel les krijgt in hoogtechnologische labo’s?

Het is dé plek waar je je vak echt onder de knie krijgt.

Wist je dat je onze Brussels Health Campus in Jette baadt in het groen?

Vanuit de faculteit Geneeskunde wandel je zo het UZ Brussel in.

Wist je dat je aan de Vrije Universiteit Brussel gedoceerd wordt in kleine groepen?

Door te kiezen voor kleine groepen, kiezen we voor het maximaliseren van de begeleiding en het minimaliseren van de afstand tussen professoren, assistenten en studenten.

Wist je dat je er facultaire studentenkringen zijn?

Reeds vanaf de eerste dag word je opgevangen en omringd door tal van nieuwe gezichten. Studentenkringen zorgen voor de nodige ontspanning en plezier. Alle studenten op de Brussels Health Campus zijn welkom bij de Geneeskundige Kring (GK).

Een vliegende start

De lessen van academiejaar 2017-2018 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Leerkrediet

Alsjeblieft, je krijgt 140 studiepunten. Bij wijze van welkom bij aanvang van een initiële bacheor- of masteropleiding. Die 140 studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug. Meer nog: de eerste 60 studiepunten die je terugkrijgt, worden verdubbeld (alsjeblieft bis). Slaag je niet voor een of meer vakken, dan ben je de studiepunten die deze vakken 'waard' zijn, kwijt En moet je opnieuw studiepunten van je leerkrediet 'afgeven' om ervoor te kunnen herkansen. Te vermijden, zoiets, want zo slinkt je leerkrediet.

Toelatingsvoorwaarden en geïndividualiseerde studie- trajecten

Met een diploma secunair onderwijs kan je starten in elke bacheloropleiding (met uitzondering van Geneeskunde). Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master? Kijk dan op de VUB-website bij de opleiding van jou voorkeur. Hier vind je een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen. Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen en vakkenpakketten? Neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding. Het samenstellen van je individueel studietraject gebeurt altijd samen met je studietrajectbegeleider.

Studiegeld en Sociale dienst studenten

Je studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationaliteit, opleiding en contracttype. Studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) die zich voor een initiële bachelor- of masteropleiding inschrijven, betalen een standaard vast bedrag en een variabel bedrag per studiepunt. Elk jaar wordt het studiegeld opnieuw berekend. Zit je in een financieel moeilijke situatie, dan neem je best contact op met de Sociale Dienst Studenten van de VUB. Zij bekijken per dossier hoe je geholpen kan worden.

Schrijf je in aan de VUB

Je kunt je het hele jaar online aanmelden voor jouw opleiding aan de VUB. Start nu je inschrijving! www.vub.be/inschrijvingen

Hier vind je de Brussels Health Campus

Wegbeschrijving

 

Aan onze Brussels Health Campus vergroot je je kansen om je toekomst zélf te bepalen. We bieden je de mogelijkheid om te ontdekken waar je echt sterk in bent, zowel in je stagekeuze als met het oog op je specialisatie. Klinkt goed? Het wordt nog beter: de VUB en het UZ Brussel zitten samen op één campus. Handig, zeker met al je stages.

Jij op de eerste rij

Aan de VUB mag je je verwachten aan veel interactie en snelle feedback. Wedden dat je proffen jou al snel bij voornaam noemen? Voor de stages hechten we zo mogelijk nog meer belang aan persoonlijke begeleiding. Want aan het ziekenhuisbed leer je het vak pas écht. Enfin, om maar te zeggen dat onze studenten, in de les en tijdens hun stage, altijd op de eerste rij staan.

Is er een arts op de campus?

Zeker weten. Meer dan 800 zelfs, specialisten in opleiding meegerekend. Aan de Brussels Health Campus in Jette bundelen de Faculteit Geneeskunde en het UZ Brussel hun troeven in een mix van onderwijs, onderzoek en zorg. Het universitair ziekenhuis, de auditoria, labo’s en studentenkoten vind je verzameld op een groene campus. Alles op één plaats: dat betekent kleine afstanden, perfect te voet te doen. Goed nieuws, ook voor je stappenteller. En de AB is maar één tramticketje verder.

Praktijk is prioriteit. Aan de slag!

De masterjaren zitten tjokvol klinische en wetenschappelijke stages. In totaal spendeer je zo’n 19 maanden van je master op de werkvloer. Volop kansen dus om van verschillende disciplines te proeven. Je kiest je stages en stageplaatsen trouwens zelf. En stage lopen is bij ons niet alleen meelopen en kijken, maar vooral meedenken en doen. Onze studenten moeten later vanaf dag één kunnen meedraaien op de werkvloer. Daar staan we voor bekend.

Met zoveel praktijkervaring op zak maak je aan het einde van je master een weloverwogen keuze voor je specialisatie. Onze missie is pas geslaagd als jij de arts wordt die je écht wil zijn.

 

Topdokter Dimitri Aerden onthult hoe je studenten Geneeskunde van de VUB herkent

Bekijk de video

Spoedarts in opleiding Pauline koos na haar bachelor voor de VUB

Bekijk de video

De start van je klinische stages vieren we met een Witte Jassenceremonie

Bekijk de video

Het programma in detail

Klik hier