logo

Geneeskunde studeren? Dat doe je aan de VUB!

Op onze Brussels Health Campus in Jette zit je op de juiste plek om je te ontwikkelen tot huisarts of specialist. Alle medische studenten en specialisten van het Universitair Ziekenhuis Brussel van de VUB bevinden zich op dezelfde campus. Net als de leslokalen, labo’s en de studentenkoten. Handig, toch? Zeker met al die stages in je universitaire loopbaan.

Onze afgestudeerde artsen staan bekend om hun snelle professionele inzetbaarheid. Ze hebben bij het afstuderen dan ook al heel wat praktijkervaring op zak.

Is er een dokter op de campus? Nou en of.

Levens redden en mensen genezen. Dat is niet niets. Maar als je Geneeskunde studeert aan de VUB scheert je begeleiding hoge toppen. En dat scheelt een slok op een borrel. De Brussels Health Campus is het symbool van onze aanpak. De faculteit Geneeskunde en Farmacie en het UZ Brussel bundelen er hun troeven voor een indrukwekkende fusion van onderwijs, onderzoek en zorg. Zo garanderen we kwaliteit over de hele lijn. We doen dit bovendien op mensenmaat. En daar pluk jij de vruchten van!

'Topdokter' Dimitri Aerden onthult wat studenten Geneeskunde aan de VUB een voorsprong geeft

Proffen die het beste uit je halen.

De VUB biedt onderwijs in kleinere groepen waardoor de drempel om proffen aan te spreken een stuk kleiner is. En omgekeerd. Ga er maar vanuit dat zij jouw naam ook zullen kennen. Je kan namelijk rekenen op een één-op-één begeleiding bij de (klinische) stages, waarbij het vaak de prof zélf zal zijn die je begeleidt. Dat is meteen een van de aspecten die de opleiding Geneeskunde aan de VUB nu zo uniek maakt.

Handen uit de mouwen! En al vanaf het eerste jaar.

De opleiding Geneeskunde aan de VUB is heel praktijkgericht en dat al vanaf het begin. Tijdens de eerste twee bachelorjaren heb je al twee weken huisartsenstage en twee weken zorgstage in het ziekenhuis. Daarnaast breng je voor de competentiegerichte vakken ook heel wat tijd door in het Skillslab. Zo word je klaargestoomd om vanaf het eerste masterjaar volwaardige klinische (van 60 weken) en wetenschappelijke stages (van 16 weken) te lopen. In totaal breng je tijdens de 3 masterjaren 19 maanden op de werkvloer door. Door de verschillende klinische stages krijg je volop de kans om van heel wat disciplines te proeven en zo een weloverwogen keuze te maken voor de rest van je carrière. Afhankelijk van je medische vaardigheden op dat moment, zal je bepaalde taken zelf mogen uitvoeren. Het is dus niet enkel een kwestie van meelopen en kijken, maar vooral van doen!

Meer weten over de opleiding?

Boek je online infosessie

Benieuwd naar de lessen? Hier alvast een voorsmaakje met gynaecoloog prof. dr. Hendrik Cammu en decaan prof. dr. Dirk Devroey

Faculteit


GENEESKUNDE EN FARMACIE

Ontdek alle opleidingen en nieuws

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mail!

Contacteer ons

Hier vind je ons


Wegbeschrijving

Brussels Health Campus

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Hieronder vind je een overzicht van de vakken uit de bachelor, master en eventueel manama. Tijdens de masterjaren bouw je binnen de verschillende leerlijnen verder aan je kennis en vaardigheden. Het einddoel is natuurlijk dat je zelf medisch kan handelen: “Hoe stel ik een diagnose en hoe (be) handel ik?”. Hierbij ligt de nadruk op de klinische praktijk met heel wat maanden stage verdeeld over de masterjaren. In je laatste masterjaar bereid je je voor op je vervolgopleiding door disciplinespecifieke stages te lopen. Hiermee zet je je eerste stappen naar je specialisatie na de basisopleiding. 

“Het grootste voordeel van de VUB is dat je voor je stages veel vrijheid hebt. Je kan zelf aangeven welke stages je wil doen en waar. Hetzelfde geldt voor de specialisaties. Dat je daarin zoveel keuzevrijheid hebt, vind ik heel belangrijk voor mijn toekomst.” Joke, 2de master Geneeskunde
Een studiepunt (SP) komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

4 leerlijnen doorheen de bachelor en master

1. Medische kennis
Om te kunnen toepassen, moet je natuurlijk eerst leren begrijpen en veel kennis opdoen. Binnen deze leerlijn ontdek je hoe het menselijk lichaam werkt. In de eerste bachelor ligt de focus op een normaal lichaam en de cellen waaruit dit is opgebouwd. Tijdens de tweede bachelor bouw je verder op die kennis en leer je wat er precies gebeurt als die celwerking verstoord raakt. In het laatste jaar van je bacheloropleiding worden ziektemechanismen verduidelijkt. Hiermee zet je de eerste stappen richting het stellen van een diagnose. Je leert en verwerft klinische vaardigheden steeds in een wetenschappelijke context. De theoretische ziekteleer wordt grotendeels afgerond in het eerste masterjaar. Vanaf dan breng je je kennis in de praktijk tijdens stages en zal je op die manier je kennis en vaardigheden verder ontwikkelen op de werkvloer.

2. Wetenschappelijke lijn
Je raakt wegwijs in de grote hoeveelheid medische en wetenschappelijke informatie in bibliotheken en elektronische databases. Je leert hoe een wetenschappelijk onderzoek gestructureerd wordt en hoe je dat moet rapporteren. Hierbij is de link met de klinische praktijk belangrijk. Je leert klinisch redeneren en je bevindingen te onderbouwen met wetenschappelijke en epidemiologische gegevens. Vanaf het eerste masterjaar start je met de voorbereiding op je masterthesis die je aan het einde van je master zal moeten verdedigen. Hierbij horen ook 4 maanden wetenschappelijke stages.

3. Stages en medische vaardigheden
Medische vaardigheden krijg je alleen maar door te doen. Praktijkervaring opdoen is dan ook een must! Je krijgt de beginselen van patiëntenzorg en beroepshouding mee in o.a. interactieve sessies over arts-patiënt relaties, maar er wordt ook ingegaan op de omgang met andere betrokkenen bij de patiëntenzorg. Je kan je opgedane kennis en vaardigheden al onmiddellijk in de praktijk omzetten in de eerste twee bachelorjaren tijdens de twee weken huisartsenstage en twee weken zorgstage. Dit is op een verpleegeenheid in het ziekenhuis. EHBO, Basic Life Support en andere vaardigheden worden van het begin getraind op hoogtechnologische poppen in het Skillslab. Het spreekt voor zich dat je bepaalde medische vaardigheden eerst goed moet oefenen alvorens je je kunde loslaat op een levend persoon. In de drie masterjaren loop je in totaal 19 maanden voltijdse klinische stage. Deze kan je in het Universitair Ziekenhuis Brussel lopen, maar ook in andere ziekenhuizen in binnen- of  buitenland. Daarnaast staan er ook stages bij huisartsen, stages met een sociaal-maatschappelijke inslag, wetenschappelijke stages en een aantal keuzestages op het programma. Kortom, je krijgt voldoende gelegenheid om van alles te proeven om zo een weloverwogen keuze te maken voor je toekomst. In je derde masterjaar, wanneer al je stages zijn afgerond, volgt een klinisch eindexamen waarin je moet kunnen aantonen dat je alle leerdoelen bereikt hebt.

4. Maatschappij en gezondheid
In deze leerlijn wordt dieper ingegaan op de rol van geneeskundigen in de hedendaagse maatschappij. Een arts moet in zijn handelen immers rekening houden met socio-culturele en maatschappelijke factoren, de gezondheidseconomie en ethische overwegingen.

Master-na-master

Wil je huisarts worden? Arbeidsgeneesheer? Of zie je jezelf eerder aan een operatietafel staan? Na de basisopleiding van 6 jaar kies je in je master-na-master de richting die je uit wil in je professionele carrière. Voor je specialisatie kan je bij de VUB heel wat kanten uit. De VUB biedt de volgende master-na-masters aan: Huisartsgeneeskunde, Specialistische Geneeskunde, Arbeidsgeneeskunde, Jeugdgezondheidszorg, Ziekenhuishygiëne en Rampengeneeskunde

Specialistische Geneeskunde (180 SP)

De opleiding Specialistische Geneeskunde loopt parallel met je assistentschap binnen je gekozen specialisatie. In de opleiding ontwikkel je naast je medische kennis ook de nodige vaardigheden voor de rol van communicator, manager en wetenschapper. Hoe lang je assistentschap duurt, hangt af van de specialisatie waarvoor je wilt gaan. Je kan kiezen uit 30 specialisaties.
 

Huisartsgeneeskunde (180 SP)

De opleiding tot huisarts duurt 3 jaar. Je bekwaamt je verder in het medisch probleemoplossend denken. Door de juiste vragen te stellen, werk je systematisch naar een diagnose en gepaste behandeling. Bij elk opleidingsonderdeel worden “leren” en “praktijk” bewust vervlochten door de stages. Deze opleiding wordt interuniversitair ingericht.
 

Eerste hulp bij echte rampen

Wanneer er ergens ter wereld een ramp gebeurt, is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een goed gecoördineerd team ter plaatse is en de hulpverlening mee op gang trekt. De master-na-master European Master in Disaster Medicine is een unieke éénjarige opleiding aan de VUB die de nodige vaardigheden aanleert om tijdens dit soort missies zo correct en snel mogelijk te kunnen reageren.

Licht je in, vraag rond.

Als VUB-student sta je er niet ineens alleen voor. Wij willen niet anders dan dat àl onze studenten een optimale slaagkans hebben. In het algemeen stellen we dan ook alles in het werk om je te begeleiden bij een geslaagd parcours!

Toelatingsexamen arts / tandarts

Om aan de opleiding Geneeskunde te kunnen beginnen, geldt maar één vereiste: slagen voor het centraal toelatingsexamen arts/tandarts georganiseerd door de overheid. Dit examen duurt een hele dag en test je wetenschappelijke kennis naast je empathisch vermogen en leesvaardigheid. Actuele info over het toelatingsexamen vind je op ikworddokter.be.

Hulp is onderweg!

Omdat een goede voorbereiding je slaagkansen aanzienlijk kan beïnvloeden, bieden we een heel aantal workshops en activiteiten aan om je klaar te stomen. Voor alle informatie en inschrijven: www.vub.be/voorbereiden

Toets je kennis en ontdek tips and tricks om te slagen voor het toelatingsexamen van studenten die het je al hebben voorgedaan. Ook op Facebook!

Waarom koos EmJay - dr. Popper voor de kijkers van Belgium's Got Talent - voor de VUB?

Niet geslaagd voor het toelatingsexamen! Wat nu?

Wellicht is het je grote droom om arts of specialist te worden, maar lukt het niet meteen om te slagen voor het toelatingsexamen. Misschien wil je je droom dan nog niet meteen opbergen en een jaar later voor de herkansing gaan. In tussentijd moet je natuurlijk ook iets doen. En stel dat je nooit slaagt voor het toelatingsexamen… Jammer genoeg bestaat die mogelijkheid ook nog altijd. Belangrijk is dat je goed nadenkt over je plan B en kiest voor een opleiding waar je een toekomst in ziet voor jezelf. Als je hier nog niet direct een idee over hebt en hulp wil om uit te zoeken welke opleiding dat dan zou kunnen zijn, kan je altijd terecht bij één van de medewerkers van ons Studiebegeleidingscentrum. Zij bekijken met veel plezier samen met jou de mogelijkheden.

Studiebegeleiding

Als VUB-student sta je er niet ineens alleen voor. Wij willen niet anders dan dat àl onze studenten een optimale slaagkans hebben. In het Studiebegeleidingscentrum Campus Jette stellen we dan ook alles in het werk om je te begeleiden bij een geslaagd parcours! Zo kan je voorbeeldexamens bekijken om een goed beeld te hebben van wat je te wachten staat. Ook zijn er blokpermanenties tijdens de examens en kan je er terecht voor feedback achteraf als je resultaten iets minder zijn

De juiste studiekeuze in 3 stappen

Download het e-book

Studeren in semesters


2 X 13 WEKEN LES. DAN 2 WEKEN BLOK. DAN 3 WEKEN EXAMENS. DE EXAMENS ZIJN IN JANUARI EN JUNI. DE TWEEDE ZIT VAN EIND AUGUSTUS TOT MIDDEN SEPTEMBER.

Flexibel studeren


DE VAKKEN WAARVOOR JE NIET SLAAGT, NEEM JE MEE NAAR HET VOLGENDE JAAR EN COMBINEER JE MET NIEUWE VAKKEN. ZO KRIJG JE EEN GEÏNDIVIDUALISEERD STUDIETRAJECT. SOMMIGE STUDENTEN NEMEN BEWUST EEN DEELTIJDS PROGRAMMA OP, BIJVOORBEELD OM TE COMBINEREN MET EEN JOB.

donderdag 20 januari, 14:00

Multistakeholderism in the European Union’s Trade Policy-Making

Doctoraatsverdediging van Diana Potjomkina voor het behalen van de academische graad van Doctor in de politieke wetenschappen met het proefschrift getiteld ‘Multistakeholderism in the European Union’s Trade Policy-Making’....

Doctoraatsverdediging van Diana Potjomkina voor het behalen van de academische graad van Doctor i...

donderdag 20 januari, 17:00

Improving human-robot interaction through empathy and transparency

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Sciences of Mrs. Elahe Bagheri. Please find attached the invitation.

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Scie...

vrijdag 21 januari, 12:00

Opleidingsintervisie

In kleine groep (max. 5 deelnemers) wordt tijdens de opleidingsintervisie gestructureerd en onder begeleiding uitgewisseld rond thema's die u zelf aandraagt. U leert met en van collega's rond moeilijkheden die ieder van u dagelijks tegenkomt bij het opleiden op de werkvloer. Open ...

In kleine groep (max. 5 deelnemers) wordt tijdens de opleidingsintervisie gestructureerd en onde...

zaterdag 22 januari, 14:00

Songing with our Ancestors: Voice Workshop with Johanna Peine and TOI

How much of jellyfish, fish or amphibian is still present in the human body and voice? In this workshop we try to get to the bottom of this question by exploring the movements of early phylo- and ontogenesis in connection with the sound of our voice. According to the phoniatrist J....

How much of jellyfish, fish or amphibian is still present in the human body and voice? In this wo...

zaterdag 22 januari, 20:00

Songing with our Ancestors: Live Radio Session with Peggy Pierrot

Live radio session with writer, radio dj and educator Peggy Pierrot.

Live radio session with writer, radio dj and educator Peggy Pierrot.

dinsdag 25 januari, 16:00

Online infosessie voor leerkrachten

 

 

dinsdag 25 januari, 20:00

Hydrofeminisms

The ocean holds numerous stories of kinship between the human and the more-than-human. One of those stories tells of the ancient oceanic ancestors of our present-day (human) bodies of water. Traces of many of those ancestors, such as the amoeba or the jellyfish, are still present...

The ocean holds numerous stories of kinship between the human and the more-than-human. One of tho...

woensdag 26 januari, 17:00

Chasing microns in rotor dynamics: An alternative take on the automatic ball balancer

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Sciences of Mr. Gabriël Van De Velde. Please find attached the invitation.

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Scie...

donderdag 27 januari, 20:00

Online infosessies voor ouders

Studiebegeleiding organiseert twee online infosessies voor ouders, met als thema's: kennismaking met studiebegeleiding aan VUB, wegwijs maken in het Hoger Onderwijs via BAMA woordenboek, uitdagingen Hoger Onderwijs en info over ‘Wat kost studeren in het Hoger Onderwijs?’.

Studiebegeleiding organiseert twee online infosessies voor ouders, met als thema's: kennismaking ...

vrijdag 28 januari, 12:00

CANCELLED: Food for Thought "Artistic Research"

Unfortunately we had to cancel this event due to the Covid-guidelines. We will reschedule this edition to a later date.   

Unfortunately we had to cancel this event due to the Covid-guidelines. We will reschedule this ed...

maandag 31 januari, 17:00

PhD Simon Marynissen

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van de heer Simon Marynissen                                                                    Public defense to obtain the academic degree of Doctor of Sciences of Mr. Simon Marynissen...

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van ...

dinsdag 1 februari, 00:30

Online Course - Safety Assessment of Cosmetics in the EU - 2022

Safety of cosmetics is a key issue in the EU. ...

Safety of cosmetics is a key issue in the EU. ...

dinsdag 1 februari, 08:00 - 18:00 U

Online Safety Assessment of Cosmetics in the EU - Training Course 2022

Objectives of the online training course...

Objectives of the online training course...

dinsdag 8 februari, 00:00

ITACE for students 08/02/2022

ITACE for students 08/02/2022 in English...

ITACE for students 08/02/2022 in English...

donderdag 10 februari, 00:00

ITACE for lecturers 10/02/2022

ITACE for lecturers 10/02/2022 in English...

ITACE for lecturers 10/02/2022 in English...

donderdag 10 februari, 09:00 - 18:00 U

Etmaal 2022

Following current COVID-19 regulations and guidelines, we aim to organize the conference ONLINE and have a social event on September 9th, 2022 in Brussels....

Following current COVID-19 regulations and guidelines, we aim to organize the conference ONLINE a...

vrijdag 11 februari, 14:00 - 17:00 U

Basismodule Opleiden op de Werkvloer

Twee sessies van drie uur (11 feb & 11 mrt) waarin de basisprincipes voor het opleiden en evalueren van ASOs op de werkvloer op de dienst aan bod komen. In een groep van maximaal 15 supervisoren en stagemeesters wordt gewerkt rond het plannen- en herkennen van...

Twee sessies van drie uur (11 feb & 11 mrt) waarin de basisprincipes voor het opleiden en eva...

vrijdag 18 februari, 12:00

NEW DATE Food for Thought: Health and Wellbeing for our VUB research community

Our university is a complex organization with a diverse set of actors and many different stakeholders. Unsurprisingly, setting a course for the future is a challenging endeavor, yet it is also promising one. Our university must find a balance between staying true to its core values...

Our university is a complex organization with a diverse set of actors and many different stakehol...

zaterdag 19 februari, 09:00 - 12:30 U

Voorbereidingscursus Toelatingsexamen Arts & Tandarts 2022

Als je droomt van een opleiding tot arts of tandarts moet je eerst slagen voor het toelatingsexamen van de Vlaamse Overheid.  Je kan je dus best zo goed mogelijk voorbereiden om je slaagkansen te optimaliseren. De VUB helpt je hier graag bij!

Als je droomt van een opleiding tot arts of tandarts moet je eerst slagen voor het toelatingsexam...

dinsdag 22 februari, 12:00

Opleidingsintervisie

In kleine groep (max. 5 deelnemers) wordt tijdens de opleidingsintervisie gestructureerd en onder begeleiding uitgewisseld rond thema's die u zelf aandraagt. U leert met en van collega's rond moeilijkheden die ieder van u dagelijks tegenkomt bij het opleiden op de werkvloer. Open ...

In kleine groep (max. 5 deelnemers) wordt tijdens de opleidingsintervisie gestructureerd en onde...

mastergeneeskunde.be

Alle info om een verstandige keuze te maken voor je master Geneeskunde en je specialisatie op één plaats!

Klik hier

 

Aan onze Brussels Health Campus vergroot je je kansen om je toekomst zélf te bepalen. We bieden je de mogelijkheid om te ontdekken waar je echt sterk in bent, zowel in je stagekeuze als met het oog op je specialisatie. Klinkt goed? Het wordt nog beter: de VUB en het UZ Brussel zitten samen op één campus. Handig, zeker met al je stages.

Meer weten? Of hoor je het liever van onze studenten? Check onze nieuwe website mastergeneeskunde.be en volg ons op Facebook, Instagram en Youtube!

Jij op de eerste rij

Aan de VUB mag je je verwachten aan veel interactie en snelle feedback. Wedden dat je proffen jou al snel bij voornaam noemen? Voor de stages hechten we zo mogelijk nog meer belang aan persoonlijke begeleiding. Want aan het ziekenhuisbed leer je het vak pas écht. Enfin, om maar te zeggen dat onze studenten, in de les en tijdens hun stage, altijd op de eerste rij staan.

Onze missie is pas geslaagd als jij de arts wordt die je écht wil zijn.

 

HET EINDE IS PAS HET BEGIN

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Inspiratie van onze alumni

Hieronder vind je tips & tricks van onze VUB-alumni. Gebruik deze als inspiratie bij het uitstippelen van je eigen carrièrepad!

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check de website

Doctoreren?


De VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr. in spe

Een vliegende start

De lessen starten in de derde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Hoe gaat het academiejaar 2021-2022 verlopen?

Als het gaat om veiligheid en gezondheid, nemen we onze verantwoordelijkheid. Daar wordt niets op afgedongen. Maar we doen er tegelijk alles aan om het onderwijs en het andere campusleven zo normaal mogelijk te laten verlopen. Daar heb je recht op. En het zeldzame goede dat is voortgekomen uit de Covid-19 tijden, gooien we niet overboord. Wat dat precies betekent voor het academiejaar 2021-2022, lees je hier.

Leerkrediet

Alsjeblieft, je krijgt 140 studiepunten. Bij wijze van welkom bij aanvang van een initiële bacheor- of masteropleiding. Die 140 studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug. Meer nog: de eerste 60 studiepunten die je terugkrijgt, worden verdubbeld (alsjeblieft bis). Slaag je niet voor een of meer vakken, dan ben je de studiepunten die deze vakken 'waard' zijn, kwijt En moet je opnieuw studiepunten van je leerkrediet 'afgeven' om ervoor te kunnen herkansen. Te vermijden, zoiets, want zo slinkt je leerkrediet.

Studiegeld en Sociale dienst studenten

Je studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationaliteit, opleiding en contracttype. Studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) die zich voor een initiële bachelor- of masteropleiding inschrijven, betalen een standaard vast bedrag en een variabel bedrag per studiepunt. Elk jaar wordt het studiegeld opnieuw berekend. Zit je in een financieel moeilijke situatie, dan neem je best contact op met de Sociale Dienst Studenten van de VUB. Zij bekijken per dossier hoe je geholpen kan worden.

Schrijf je in aan de VUB

Je kunt je het hele jaar online aanmelden voor jouw opleiding aan de VUB. Start nu je inschrijving! www.vub.be/inschrijvingen

Meer weten over onze voorzieningen?

Boek je infosessie

Hier vind je de Brussels Health Campus

Wegbeschrijving

Student chat

Sommige dingen hoor je liever van een student dan van een prof ...

Hoe is het echt om Geneeskunde te studeren?  Heb je met het Toelatingsexamen de moeilijkste kaap al genomen, of blijft het pittig? Hoe cool zijn de stages? Duurt het lang voor je je thuis voelt op de campus? Sarah en Morgane antwoorden op deze en nog veel meer vragen.

Heb je belangstelling in een chat over andere opleidingen van onze faculteit? Kijk dan ook even bij Biomedische Wetenschappen of Farmacie.