logo

Bereid je voor op het echte apothekerswerk

De masteropleiding in de geneesmiddelenontwikkeling bereidt je voor op de verschillende aspecten en fases van het industriële en onderzoekswetenschappelijke apothekerswerk.

In deze snel evoluerende en hoogtechnologische wereld, waarin een steeds omvangrijkere kennis van menselijke ziekte en gezondheid leidt tot steeds complexere geneesmiddelen, zijn inzicht en laboratoriumervaring belangrijker dan feitenkennis.

Uitgebalanceerd programma

Verschillende onderwijsvernieuwingen maken dat het uitgebalanceerd programma hoorcolleges, praktische laboratoriumoefeningen, werkcolleges, multidisciplinair projectonderwijs en probleemgestuurd onderwijs omvat.

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mail

Contacteer ons

Hoe zit de opleiding in elkaar?

De bacheloropleiding Farmaceutische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel bereidt toekomstige apothekers voor op al deze facetten van de farmacie. De Master in de Geneesmiddelenontwikkeling draait vervolgens om de vereiste kennis en inzichten met betrekking tot de verschillende fases van de geneesmiddelenontwikkeling. Je verkrijgt kennis over en vaardigheden in de industriële bereiding van geneesmiddelen en de nodige competenties om de kwaliteit van geneesmiddelen te controleren. De Master in de Geneesmiddelenontwikkeling kent twee verschillende afstudeerrichtingen: Master in de Geneesmiddelenontwikkeling (zonder officinastage) en Master in de Geneesmiddelenontwikkeling-Apotheker. De Master in de Farmaceutische Zorg bereidt je voor op de taken van een apotheker in een openbare apotheek, terwijl de Master in de Geneesmiddelenontwikkeling je klaarstoomt voor de taken van een apotheker in de industrie en het onderzoek.

De Master Farmaceutische Zorg en de Master Geneesmiddelenontwikkeling-Apotheker leiden tot de titel van 'Apotheker' en omvatten een stage van 6 maanden in een openbare officina. De Master in de Geneesmiddelenontwikkeling omvat een professionele stage buiten de officina.

Naast de stage werk je tijdens je masteropleiding mee aan een onderzoeksproject in een van de onderzoekseenheden van het Farmaceutisch Instituut of in het buitenland. De deskundigheid van de verschillende onderzoeksgroepen in hun wetenschappelijk domein garandeert de kwaliteit van deze eindwerken.

Keuzemogelijkheden

Door de keuzemogelijkheid tussen Geneesmiddelenontwikkeling en Farmaceutische Zorg, kan je je als student nog gerichter en diepgaander voorbereiden op de specifieke beroepstaken, welke professionele weg je ook inslaat. De opleiding tot Master in de Geneesmiddelenontwikkeling heeft als doel je tot apotheker te vormen. Je wordt in het bijzonder voorbereid op wetenschappelijk onderzoek en op specifieke taken en vaardigheden in de farmaceutische industrie. Maar als Master in de Geneesmiddelenontwikkeling kan je ook functioneren als officina-apotheker.

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

Als afgestudeerde met een masterdiploma van de Vrije Universiteit Brussel beschik je over alle intellectuele en praktische kennis en vaardigheden om een succesvolle loopbaan uit te bouwen. Je kan functies vervullen in de farmaceutische industrie die verband houden met de ontwikkeling, de productie en de registratie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.

Ook de cosmetica-industrie doet beroep op apothekers in haar zoektocht naar nieuwe producten. Zelfs in de voedingsnijverheid en de scheikundige nijverheid worden apothekers gevraagd. Andere afgestudeerden vinden dan weer een boeiende baan in het onderwijs, bij de overheid of in het wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast kan je natuurlijk ook aan de slag als officina-apotheker.

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check het nu!

Doctoreren


VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr. in spe

Meer weten over onze alumni?

Alumni+

Volg de VUB

op LinkedIn

Een vliegende start

De lessen starten in de derde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Wist je dat bij de VUB de wereld binnen handbereik is?

Net als Brussel houdt onze universiteit de blik op de wereld gericht. Internationalisering is dan ook een troef bij ons. Zo is het mogelijk om naar het buitenland te gaan via een Erasmus programma. 

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Houders van een professionele Bachelor in de Biomedische laboratoriumtechnologie kunnen instappen in een verkorte bachelor (in de praktijk komt dit neer op instappen in het 2de jaar bachelor). Ook voor andere academische diploma's kunnen per dossier eventueel speciale instapmogelijkheden gelden. Nog vragen?  Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Studiegeld

Het studiegeld voor een voltijdse masteropleiding bedraagt € 890/jaar. Het studiegeld varieert naar gelang het aantal opgenomen studiepunten (ECTS) en het al dan niet verkrijgen van een studiebeurs. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je hier raadplegen.