logo

JEUGDGEZONDHEIDSZORG

Je bent arts en hebt een bijzondere interesse voor preventieve gezondheidszorg en multidisciplinair werken? Je hebt als arts affiniteit met de omstandigheden waarin kinderen en jongeren leven, groeien en zich ontwikkelen? Als je dan ook nog wil werken volgens de regels van evidence-based functioneren, dan is de master-na-masteropleiding Jeugdgezondheidszorg absoluut iets voor jou!

Jeugdgezondheidszorg in een notendop

De opleiding biedt inzicht in de organisatie en structuur van de gezondheidszorg, de welzijnszorg, het onderwijs, en in de preventieve zorg voor jeugdigen in het bijzonder. Daarnaast wordt uitvoerig aandacht besteed aan de ontwikkelingen op medisch-ethisch, juridisch en deontologisch gebied, en specifiek deze die verband houden met het collectief-preventief functioneren.

Als jeugdarts evalueer je de groei, ontwikkeling, gezondheidstoestand en het gedrag van jongeren, evenals de beïnvloedende factoren. De opleiding legt nadruk op het verwerven van de nodige kennis, vaardigheden en samenwerking met de gezondheid- en welzijnssector. De jeugdarts heeft inzicht in de verschillende systemen van gezondheidsbewaking. Je kan deze kritisch evalueren, en de resultaten ervan toepassen op de eigen populatie en voor eigen doeleinden.

Faculteit


Geneeskunde en farmacie

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mail! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Wat heeft de opleiding je te bieden?

Deze master-na-masteropleiding biedt de vereiste kennis en vaardigheden (klinische, sociale en communicatieve) om te functioneren als jeugdarts.

De opleiding Jeugdgezondheidszorg stelt je in staat de gezondheid, groei en ontwikkeling van jongeren te bevorderen, bewaken en behouden. Naast een sociale en ethische attitude veronderstelt dit van de jeugdarts ook een preventieve houding in de ruime zin van het woord, een wetenschappelijke attitude en de wil om levenslang te leren.

Je leert implementatiestrategieën op te zetten voor preventieve acties (bv. vaccinatiebeleid) en je ontwikkelt de nodige vaardigheden en attitude om samen te werken met andere disciplines. Je krijgt een grondige kennismaking met de werkvelden (K&G en CLB) en we besteden zorg aan de vereiste kennis, attitude en vaardigheden om te overleggen met beleidsinstanties op alle niveaus. Je gaat ook over de nodige vaardigheden beschikken om de wetenschappelijke evidentie te integreren in het dagelijks klinisch handelen.

Disciplineoverstijgende kijk

De structuur van het programma zorgt voor een disciplineoverstijgende kijk op de jeugdgezondheidszorg. Je start de opleiding met een inleidend, kennisgericht opleidingsonderdeel: "Van gezondheidszorg tot jeugdgezondheidszorg".

Tijdens het eerste jaar wordt in de leeftijdsspecifieke opleidingsonderdelen de nadruk gelegd op de groei en de fysieke/motorische ontwikkeling.

In het tweede jaar krijg je inzicht in het gedrag en de psychosociale evolutie.

In beide jaren verwerf je ook kennis en vaardigheid in beleid en communicatie, specifieke medische vaardigheden o.m. via stages en wetenschappelijke vaardigheden via een masterproef met begeleide voorbereiding.

Studiepunten

Een studiepunt (SP) komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding.

Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wil je meer weten over de kwaliteit van het onderwijs aan de VUB of ben je benieuwd naar de kwaliteit van een specifieke opleiding, lees hier dan meer.

Onderwijskwaliteit

HET EINDE IS PAS HET BEGIN

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Eerste stap op de arbeidsmarkt

De Master na Master in de Jeugdgezondheidszorg is een wettelijke vereiste voor tewerkstelling in de Centra voor Leerlingenbegeleiding.

Een getuigschrift in de Jeugdgezondheidszorg geeft toegang tot tewerkstelling in de zuigelingenzorg bij Kind en Gezin.

De Master na Master in de Jeugdgezondheidszorg geeft toegang tot tewerkstelling bij overheidsdiensten Volksgezondheid, zowel Federale als Vlaamse administratie.

De opleiding is sterk aanbevolen voor artsen die een medische coördinatiefunctie binnen Kind en Gezin ambiëren.

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Check de website

Doctoreren?


DE VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr. in spe

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Een vliegende start

De lessen starten in de derde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Studiegeld

Het studiegeld varieert naar gelang het aantal opgenomen studiepunten (ECTS) en het al dan niet verkrijgen van een studiebeurs. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je raadplegen op www.vub.be/inschrijven