logo

Waarom de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen?

Heb je interesse in hoe het menselijk lichaam in beweging werkt? Ben je gebiologeerd door sport en beweging en wil je van jouw passie je beroep maken? Dan is de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen beslist een interessante piste voor jou!

Je hebt de sportmicrobe te pakken en wil deze doorgeven aan anderen

Je leert de technische en tactische aspecten van verschillende sporten en je wordt opgeleid om deze daarna ook aan anderen aan te leren.

Je wilt niet alleen weten welke spieren er zich in een lichaam bevinden en welke processen er zich binnen een lichaam afspelen, maar ook welke invloed beweging hier op heeft. Je gebruikt deze kennis om optimale trainingsschema's op te stellen, sportprestaties te verbeteren en de invloed van beweging op gezondheid in te schatten.

Je bent geboeid door wat het menselijk lichaam kan presteren

Je bent overtuigd van het belang van een gezonde levensstijl

Je ziet het belang van bewegen ook buiten een sportcontext en wil dit promoten, ook bij minder voor de hand liggende doelgroepen zoals ouderen. Je bent ook geboeid door de bredere gezondheidswetenschappen: de rol van voeding, economische gevolgen van beweging en sport,...

Je kijkt naar het maatschappelijk belang van sport. Welke rol vervulde sport doorheen de geschiedenis? Hoe kan je sport gebruiken om maatschappelijke integratie te versterken?

Je bekijkt sport als een deel van de maatschappij

Je wilt zelf (sport) organiseren

Je wilt weten hoe je een (sport)evenement organiseert, hoe je hier reclame voor maakt en hoe je hiervoor sponsors kan aantrekken. Of misschien ben je een geboren ondernemer en wil je alles leren over hoe je een succesvol sportbedrijf uit de grond stampt.

Leerlijnen

Rond deze 4 pijlers wordt de opleiding opgebouwd.

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

Hoe zit het menselijk lichaam in elkaar? Om dit te begrijpen krijg je in het eerste jaar een stevige basis in anatomie, biomechanica, biologie en chemie. Je past dit daarna toe op het functioneren van het menselijk lichaam en hoe dit wordt beïnvloed door sport en bewegen en onderzoekt de bredere context van gezondheid en fitheid.

SOCIALE WETENSCHAPPEN

Je benadert beweging vanuit een socio-cultureel en psychologisch oogpunt. Welke rol kan sport en beweging spelen op het vlak van sociale participatie? Wat is de geschiedenis van sport? Je bespreekt ethische kwesties gerelateerd aan sport, zoals grensoverschrijdend gedrag en doping. Verder ga je na in welke mate kenmerken als motivatie en stressbestendigheid invloed hebben op persoonlijke sportprestaties.

DIDACTISCHE WETENSCHAPPEN

Je gaat zelf allerlei sporten uitoefenen en krijgt de methodieken en spelregels aangeleerd. Je leert hoe kinderen en volwassenen bewegen op motorisch vlak. Daarnaast leer je hoe je het leerproces van beweging professioneel kan begeleiden en hoe je sporters kan coachen en motiveren. 

ONDERZOEKSMETHODES

Wetenschappelijk onderzoek zal geen geheimen meer hebben voor jou. Begrippen die gebruikt worden bij onderzoek worden toegelicht, je leert welke soorten onderzoek er bestaan en verdiept je in de statistiek. Zo word je klaargestoomd om in je master zelfstandig aan de slag te gaan met een onderzoek voor je masterproef.

 

Hoe zit de opleiding in elkaar aan de VUB?

Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. Een overzicht van vakken uit de bachelor en master vind je hieronder.

Onderwijskwaliteit


AAN DE VUB VINDEN WE GOED ONDERWIJS BELANGRIJK. WE ZIJN DAN OOK VOORTDUREND BEZIG MET HET BEWAKEN EN VERBETEREN VAN DE ONDERWIJSKWALITEIT. WIL JE MEER WETEN OVER DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS AAN DE VUB OF BEN JE BENIEUWD NAAR DE KWALITEIT VAN EEN SPECIFIEKE OPLEIDING, LEES HIER DAN MEER.

Onderwijskwaliteit

Na de bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen kan je kiezen tussen 2 masteropleidingen: de Master of Science in de Bewegings-en Sportwetenschappen of de Educatieve Master Lichamelijke Opvoeding.

Binnen elke afstudeerrichting kies je een profiel van 30 studiepunten met verdiepende vakken, vakken uit een van de andere afstudeerrichtingen, vakken met focus op onderzoek, of vakken uit de Educatieve Master.

MASTER OF SCIENCE IN DE BEWEGINGS- EN SPORTWETENSCHAPPEN

Voor wie zich na de brede weenschappelijke en didactische basis uit de bachelor verder wilt verdiepen in de bewegings-en sportwetenschappen.

In deze master kies je uit drie afstudeerrichtingen. 

In de afstudeerrichting Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid word je opgeleid tot deskundige in het begeleiden van individuen en groepen bij het verwerven en onderhouden van een fysiek actieve en gezonde levensstijl. Je volgt nieuwe fitnesstrends op, promoot een gezonde levensstijl en volgt energiebalans gerelateerd gedrag op.

In de afstudeerrichting Sportbeleid en Sportmanagement wordt de focus gelegd op het economische en organisatorische aspect van sport. Je leert hoe je een eigen bedrijf kan oprichten in de sportsector aan de hand van o.a. verschillende studiebezoeken (bv. Aan RSC Anderlecht, Sporza). Je leert optreden als een echte sportconsultant om een managementprobleem uit de praktijk aan te pakken.

Het doel van de afstudeerrichting Sporttraining en Coaching is trainer of coach worden binnen jouw specialisatiesport. Afhankelijk van de sporttak en je verworven bekwaamheden kan je het diploma trainer A van de Vlaamse Trainersschool behalen.
 

Focus op fysiek actieve en gezonde levensstijl

Afstudeerrichting fysieke activiteit, fitheid en gezondheid

Focus op economisch en organisatorisch aspect van sport

Afstudeerrichting Sportbeleid en Sportmanagement

Trainer of coach worden in jouw specialisatiesport

Afstudeerrichting Sporttraining en Coaching
Heb je jouw masterdiploma Bewegings- en sportwetenschappen al op zak? Dan kan je op 1 jaar het diploma Educatieve Master Lichamelijke Opvoeding behalen. Afhankelijk van jouw keuzeprofiel in de master moet je dan nog 60 of 30 studiepunten opnemen.

EDUCATIEVE MASTER LICHAMELIJKE OPVOEDING

Voor wie droomt van een carrière in het onderwijs als leraar Lichamelijke Opvoeding en dit vanuit een wetenschappelijke achtergrond wilt benaderen.

Om in het onderwijs te staan, moet je het diploma Educatieve Master behalen van 120 studiepunten (2 jaar). Met het diploma Educatieve Master Lichamelijke Opvoeding kan je lesgeven in de vakken Lichamelijke Opvoeding, Wetenschappen (biologie, chemie, fysica, natuurwetenschappen) of PAV (Project Algemene Vakken).

Alle studenten in de academische bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen komen al in aanraking met het lesgeven binnen de bacheloropleiding. Je leert via didactische wetenschappen hoe je best sporten en beweging kan aanleren en in je derde bachelorjaar zal je stage lopen in een onderwijsinstelling.

Kies je na de bachelor voor de Educatieve Master Lichamelijke Opvoeding, dan zal je na 2 jaar - via een combinatie van vakken die je klaarstomen voor het onderwijs én vakken die je kennis over sport en beweging verdiepen -  met jouw masterdiploma aan de slag kunnen in het onderwijs. Je kiest tevens 1 keuzeprofiel (Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid, Sporttraining en coaching, of Sportbeleid en sportmanagement) uit de master Bewegings-en Sportwetenschappen om je domeinspecifieke competenties kwaliteitsvol uit te breiden.

Meer informatie via vub.be/opleiding/educatieve-master

 

Programma

Bekijk het programma in detail.

JOUW MASTERDIPLOMA ALS SPRINGPLANK NAAR EEN BELOFTEVOLLE CARRIÈRE

Tijdens de opleiding wordt heel wat aandacht besteed aan het klaarstomen van de studenten voor de beroepswereld. Naast je specifieke kennis en vaardigheden beschik je met je masterdiploma over sterke communicatieve, sociale en interpersoonlijke vaardigheden. Vaardigheden die sterk gewaardeerd worden in een professionele context.

Hieronder vind je een overzicht van de sectoren waarin de afgestudeerden van de Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen/Bewegings-en Sportwetenschappen zoal terecht komen:
 

Gezondheid en coaching


Personal trainer/ Beweegcoach / (Sport)voedingsdeskundige / Gezondheids-, sport- of bewegingspromotor bij verschillende doelgroepen

Onderwijs


Leraar Lichamelijke Opvoeding / Leraar Wetenschappen / Leraar in topsportschool

Sportorganisaties (Sportfederaties-en clubs, Vlaamse Trainersschool, BOIC,...)


Trainer of coach / Beleidsmedewerker / Infrastructuurbeheerder / Coördinator sport in of na school / Sportpromotor

Sportbedrijven (Nike, Decatholon, Galazo,...)


Marketing- en communicatiemanager / Afdelingshoofd en sales manager / Event manager / Sport-of productinnovator

Onderzoek


Onderzoek in het kader van een doctoraat / In opdracht van de beweging- en sportsector ter vernieuwing en professionalisering

Zelfstandig ondernemer


Zaakvoerder (sport)bedrijf / Atletenmanager / Fitnesscentra / ...

ALUMNI AAN HET WOORD

Hoe kijken de alumni van de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie terug op de opleiding?

Eens de licentiejaren (nu masterjaren) in zicht kwamen, moesten we een keuze maken tussen de verschillende afstudeervarianten. Meer en meer geraakte ik geboeid door de management- en beleidsvakken en koos ik finaal voor de afstudeervariant sportmanagement.
Vandaag, bijna 15 jaar later, ben ik nog steeds zeer tevreden over deze keuze. Vakken zoals bijvoorbeeld sportbeleid, organisatie van de sport, sportmanagement, sportmarketing, maar zeker ook de stage sportmanagement waren zeer verrijkend. De interactieve lessen, gastcolleges en studiebezoeken gaven ons de nodige inzichten om in het werkveld aan de slag te kunnen.
Momenteel werk ik bij Sport Vlaanderen waar ik insta voor het verder ontwikkelen en mee helpen implementeren van het beleid omtrent diversiteit en gelijke kansen in de sport. Bepaalde cursussen zoals bijvoorbeeld organisatie van de sport, alsook bepaalde theoretische managementconcepten bewijzen nog steeds hun nut!

- Jikkemien Vertonghen, beleidsmedewerker ‘diversiteit en gelijke kansen in Sport’ – Sport Vlaanderen

 

Al van jongs af aan werd ik geprikkeld door sport en beweging. Dat ik later koos voor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen aan de VUB was voor velen dan ook geen verrassing. De opleiding is erg veelzijdig: sport is natuurlijk een belangrijk onderdeel, maar je leer ook hoe je een project op poten zet of hoe je een gezonde levensstijl het best promoot. Stuk voor stuk essentiële vaardigheden voor een personal trainer. 

- Jordi Buyse, zaakvoerder Tobefit, Personal trainer en organisator teambuilding

Ik heb na mijn studies een lerarenopleiding gevolgd. Gezien ik nu in het onderwijs sta, kan ik vol overtuiging zeggen dat ik doe waarvoor ik heb gestudeerd. Binnen het lesgeven probeer ik mijn studenten een breder beeld mee te geven, aldus onderwijs ik ze in de stijl van de VUB. Zo zorg ik er onder andere voor dat ze zelfstandig informatie kunnen opzoeken, deze kritisch kunnen behandelen en  hun mening leren beargumenteren.

- Anke Bossant, leerkracht lichamelijke opvoeding, biologie en psychologie, College Vilvoorde

AFGESTUDEERD, OKEE. MAAR NOOIT MEER STUDEREN? NEE.

Ook nadat je je masterdiploma hebt behaald kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 20 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. De VUB, en meer specifiek de faculteit, laat je toe verder te specialiseren in een aantal sport-gerelateerde opleidingen van korte duur.

  • Postgraduaat Sportmanagement
    Deze éénjarige opleiding is erop gericht je op te leiden tot expert in sport en actieve vrijetijdsbesteding met een sterk commercieel en economisch inzicht. Het is dé ideale stap naar een managementfunctie in de sportwereld. Toelating is beperkt en gebeurt op basis van diploma en motivatie.
  • Postgraduate in football business
    Deze één jarige opleiding is de ideale voorbereiding op een managementfunctie in de voetbalwereld.

 

Meer weten over onze alumni?

Alumni+

Individueel advies rond CV's, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

VUB Careercenter

VUBlijf-in-uw-kot dagen


We kunnen op dit moment helaas geen infodagen organiseren. We blijven echter bereikbaar om je te helpen met jouw studiekeuze!

Stel hier je vraag!

In de bacheloropleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen starten we bij het begin met de algemene wetenschappen. Voorkennis is niet vereist maar kan wel een voordeel zijn. Twijfel je aan je wetenschappelijke voorkennis? Kom dan langs op één van onze infodagen en maak een zelftest fysica, chemie of wiskunde. Merk je na het testen dat je je voorkennis beter nog wat bijspijkert? De VUB biedt tijdens de zomervakantie voorbereidingscursussen wiskunde, fysica en chemie aan die je klaarstomen voor de start. Meer info op vub.be/voorbereiden

Zit je met vragen over je studiekeuze? Studeer je in een bijzondere situatie? Heb je bijvoorbeeld dyslexie, wil je je studie combineren met een baan? Kom dan langs bij Studiebegeleiding, de plek voor alle hulp bij studievragen. Onze studiebegeleidingsmedewerkers zijn op elke infodag aanwezig, maar je kunt ze ook e-mailen op begeleiding@vub.ac.be.

Wil je een aangepast studietraject of heb je vragen rond toelatingsvoorwaarden en vakkenpaketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de faculteit.

Wil je jouw studie combineren met sport op een hoog niveau? De dienst Topsport & Studie kan je hierin begeleiden en bekijkt of je recht hebt op flexibiliteitsmaatregelen. Binnen de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen kan je bijvoorbeeld de algemene sportvakken vervangen door een traject dat zich enkel focust op jouw sport en topsportcarrière. Meer info via vub.be/topsport.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DE MASTER BEWEGINGS- EN SPORTWETENSCHAPPEN, DE EDUCATIEVE MASTER LICHAMELIJKE OPVOEDING EN DE PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS: LICHAMELIJKE OPVOEDING?

De professionele bachelor Secundair onderwijs: Lichamelijke Opvoeding is gericht op onderwijs en leerkracht worden, en het organiseren, begeleiden en aanleren van sporten. Met dit diploma kan je enkel worden aangesteld in het lager onderwijs, in de eerste drie jaren van het secundair onderwijs (ASO, TSO-KSO) en in de 2de en 3de graad BSO.

Met het diploma Educatieve Master in Lichamelijke Opvoeding word je opgeleid om een job op te nemen in het onderwijs. Je combineert de wetenschappelijke kijk 
op beweging met didactische vaardigheden. Jouw troef zal vooral van die aard zijn dat je een brede en academische basis hebt in jouw vakdomein, wat je toelaat om vernieuwend en vakoverschrijdend te werken binnen het onderwijs. Met dit programma word je gevormd als master én kan je onmiddellijk lesgeven in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs of in het hoger onderwijs (hogeschool of universiteit).

In de master Bewegings-en Sportwetenschappen ga je breder en vooral wetenschappelijk diepgaander naar beweging en sport kijken. Je zal heel wat wetenschappelijke kennis verwerven over het menselijk lichaam en onderzoek doen naar welke effecten beweging en inspanning op het lichaam en de maatschappij hebben. Dit stelt jou in staat om in de hele bewegings- en sportsector aan de slag te gaan. 

De juiste studiekeuze in 3 stappen

Download het e-book

Kom langs!

Kom de sfeer van de VUB opsnuiven! Op infodagen kan je terecht met al je vragen rond de opleiding en de VUB.

Vragen over het studentenleven aan de VUB en in Brussel? (Op kot, studiepunten en leerkrediet, studentenverenigingen,...)

vub.be

Helemaal overtuigd?


Schrijf je in!

De VUB een gloednieuw, innovatief zwembad heeft gebouwd?

Het is niet alleen het meest duurzame zwembad in de regio, er wordt minder chloor gebruikt (goed voor gevoelige ogen en huid!), én er is een apart instructiebad met beweegbare bodem. Ook jij zal hier les krijgen en mogelijk - in functie van een stage - les geven binnen Swimove, de VUB zwembschool.

Je in het eerste jaar 15u sport per week hebt? Balsporten, zwemmen, atletiek, dans, enz.

Je tijdens je opleiding een EHBO-en reddersbrevet kan halen?


Zo kan je als student al aan de slag als bijvoorbeeld monitor bij sportkampen of redder.

Je als topsportstudent kan rekenen op flexibele maatregelen?


Binnen de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen kan je als topsportstudent rekenen op maatregelen die je een flexibel studieschema opleveren, zoals een aangepast examenrooster, vervangende opdrachten of zelf aangepaste vakken gericht op jouw topsportactiviteiten.

Het Zoniënwoud en het Ter Kamerbos dicht bij de campus liggen? Het ideale decor om voor of na de lessen een rondje te gaan lopen.

De VUB net een olympisch dorp is?

Je vindt er niet alleen de sportinfrastructuur waar je les zal hebben, maar ook het BLITS- Brussels Labo voor Inspanning en Topsport- en de dienst Topsport en Studie vind je op de campus in Etterbeek.

En dit alles op een boogscheut van de leslokalen, labo’s,de koten en het restaurant!

Je in je opleiding op drie soorten sportstages gaat?

In het eerst jaar start je met een sportweek om kennis te maken met minder klassieke sporten zoals lacrosse en tchouckball, én met je medestudenten. In het tweede en derde jaar ga je op wintersportstage, waar je je ski-of snowboardtechnieken kan aanleren of verscherpen. En in het derde jaar staat er een watersportstage op het programma met onder andere windsurfen, catamaran en golfsuren.