logo

Waarom de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen?

Heb je interesse in hoe het menselijk lichaam in beweging werkt? Ben je gebiologeerd door sport en beweging en wil je van jouw passie je beroep maken? Dan is de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen beslist een interessante piste voor jou!

Je hebt de sportmicrobe te pakken en wil deze doorgeven aan anderen

Je wilt de technische en tactische aspecten van verschillende sporten kennen en je wilt deze daarna ook aan anderen aanleren.

Je wilt niet alleen weten welke spieren er zich in een lichaam bevinden en welke processen er zich binnen een lichaam afspelen, maar ook welke invloed beweging hier op heeft. Je wilt deze kennis gebruiken om optimale trainingsschema's op te stellen, sportprestaties te verbeteren en de invloed van beweging op gezondheid in te schatten.

Je bent geboeid door wat het menselijk lichaam kan presteren

Je bent overtuigd van het belang van een gezonde levensstijl

Je ziet het belang van bewegen ook buiten een sportcontext en wil dit promoten, ook bij minder voor de hand liggende doelgroepen zoals ouderen. Je bent ook geboeid door de bredere gezondheidswetenschappen: de rol van voeding, economische gevolgen van beweging en sport,...

Je bent geïnteresseerd in het maatschappelijk belang van sport. Welke rol vervulde sport doorheen de geschiedenis? Hoe kan je sport gebruiken om maatschappelijke integratie te versterken?

Je bekijkt sport als een deel van de maatschappij

Je wilt zelf (sport) organiseren

Je wilt weten hoe je een (sport)evenement organiseert, hoe je hier reclame voor maakt en hoe je hiervoor sponsors kan aantrekken. Of misschien ben je een geboren ondernemer en wil je alles leren over hoe je een succesvol sportbedrijf uit de grond stampt.

Zin om eens langs te komen?

Boek je campusrondleiding

Leerlijnen

Rond deze 4 pijlers wordt de opleiding opgebouwd.

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

Hoe zit het menselijk lichaam in elkaar? Om dit te begrijpen krijg je in het eerste jaar een stevige basis in anatomie, biomechanica, biologie en chemie. Je past dit daarna toe op het functioneren van het menselijk lichaam en hoe dit wordt beïnvloed door sport en bewegen en onderzoekt de bredere context van gezondheid en fitheid.

Enkele voorbeelden van vakken in deze leerlijn:

 • Anatomie van het locomotorisch stelsel: Je leert het volledig menselijk lichaam kennen. In het 2e jaar zal je de theoretische kennis toetsen op preparaten in de anatomiezaal.
 • Biomechanica toegepast op de sport: Na een kennismaking met begrippen uit de biomechanica - zoals kracht, momentum, evenwicht -  in het eerste jaar, ga je dit in het derde jaar toepassen op sporten. 
 • Menselijke fysiologie: Je leert alles over menselijke organen en stofwisseling. Ook dit zal je in andere vakken toepassen op inspanning - welke hormonen worden er aangemaakt wanneer je sport? Wat gebeurt er met/in je hersenen wanneer je beweegt?

SOCIALE WETENSCHAPPEN

Je benadert beweging vanuit een socio-cultureel en psychologisch oogpunt. Welke rol kan sport en beweging spelen op het vlak van sociale participatie? Wat is de geschiedenis van sport? Je bespreekt ethische kwesties gerelateerd aan sport, zoals grensoverschrijdend gedrag en doping. Verder ga je na in welke mate kenmerken als motivatie en stressbestendigheid invloed hebben op persoonlijke sportprestaties.

Enkele voorbeelden van vakken in deze leerlijn:

 • Geschiedenis en filosofie van de sport en L.O.: Je bekijkt sporten en beweging doorheen en de geschiedenis en bekijkt welke redenen mensen vroeger en nu hebben om te willen sporten
 • Sportpsychologie: Je duikt in de wereld van mentale training van (top)sporters en bekijkt zaken zoals motivatie, druk, stress, teleurstelling en de invloed hiervan op (sport)prestaties.
 • Sportsociologie: Je bekijkt hoe sport - als deelnemer of toeschouwer - als sociale activiteit mensen dichter bij elkaar kan brengen.

DIDACTISCHE WETENSCHAPPEN

Je gaat zelf allerlei sporten uitoefenen en krijgt de methodieken en spelregels aangeleerd. Je leert hoe kinderen en volwassenen bewegen op motorisch vlak. Daarnaast leer je hoe je het leerproces van beweging professioneel kan begeleiden en hoe je sporters kan coachen en motiveren. 

Enkele voorbeelden van vakken in deze leerlijn:

 • Bewegingsvorming en methodiek (I, II en III): Binnen dit vak zal je in elk bachelorjaar alles leren over de sporten basketbal, voetbal, handbal, volleybal en tennis. Dit zowel qua theorie (spelregels, tactiek) als het zelf correct uitvoeren én het aanleren aan anderen. Binnen dit vak zal je in het 2e en 3e bachelorjaar ook skiën of snowboarden aanleren tijdens de wintersportstage.
 • Individuele bewegingsvorming en methodiek (I, II en III); Hier ga je je verdiepen in de sporten turnen, atletiek, zwemmen, dans en groepsfitness. In het derde jaar zal je binnen dit opleidingsonderdeel ook op watersportstage gaan.
 • Stages in onderwijsinstellingen: Elke 3e jaarsstudent geeft 60u les in het secundair onderwijs. Enkel door het eens gedaan te hebben, weet je echt of onderwijs iets voor jou is, en zo kan je zeker zijn van jouw keuze om al dan niet te starten met de educatieve master.

ONDERZOEKSMETHODES

Wetenschappelijk onderzoek zal geen geheimen meer hebben voor jou. Begrippen die gebruikt worden bij onderzoek worden toegelicht, je leert welke soorten onderzoek er bestaan en verdiept je in de statistiek. Zo word je klaargestoomd om in je master zelfstandig aan de slag te gaan met een onderzoek voor je masterproef.

 

Zin om eens langs te komen?

Boek je campusrondleiding

Voorbeeld lessenrooster eerste bachelor

Zo zag een standaard week er uit in academiejaar 2019-2020. Dit kan uiteraard elk jaar wijzigen. Klik op een les op het lessenrooster om de inhoud van het vak te bekijken.

Hoe zit de opleiding in elkaar aan de VUB?

Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. Een overzicht van vakken uit de bachelor vind je hieronder.

Topsport traject


Voor studenten met een topsportstatuut categorie A internationaal. De vakken (Individuele) Bewegingsvorming en methodiek kunnen vervangen worden door Topsportspecifieke carrièreplanning. Je focust hierbij op jouw eigen sporttak.

Verkort traject na bachelor Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie


Je moet enkel nog 70 studiepunten afleggen om je bachelordiploma LOBW te behalen. De leerlijnen biomedische wetenschappen en onderzoeksmethoden vallen grotendeels weg.

Verkort traject na professionele bachelor secundair Onderwijs: Lichamelijke Opvoeding


Je behaalt de academische bachelor LOBW in een programma van 106 studiepunten in twee jaar. De leerlijn didactische wetenschappen valt grotendeels weg.

Onderwijskwaliteit


AAN DE VUB VINDEN WE GOED ONDERWIJS BELANGRIJK. WE ZIJN DAN OOK VOORTDUREND BEZIG MET HET BEWAKEN EN VERBETEREN VAN DE ONDERWIJSKWALITEIT. WIL JE MEER WETEN OVER DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS AAN DE VUB OF BEN JE BENIEUWD NAAR DE KWALITEIT VAN EEN SPECIFIEKE OPLEIDING, LEES HIER DAN MEER.

Onderwijskwaliteit

Na de bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen kan je kiezen tussen 2 masteropleidingen: de Master of Science in de Bewegings-en Sportwetenschappen of de Educatieve Master Lichamelijke Opvoeding.

Binnen elke afstudeerrichting kies je een profiel van 30 studiepunten met verdiepende vakken, vakken uit een van de andere afstudeerrichtingen, vakken met focus op onderzoek, of vakken uit de Educatieve Master.

MASTER OF SCIENCE IN DE BEWEGINGS- EN SPORTWETENSCHAPPEN

Voor wie zich na de brede weenschappelijke en didactische basis uit de bachelor verder wilt verdiepen in de bewegings-en sportwetenschappen.

In deze master kies je uit drie afstudeerrichtingen. 

In de afstudeerrichting Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid word je opgeleid tot deskundige in het begeleiden van individuen en groepen bij het verwerven en onderhouden van een fysiek actieve en gezonde levensstijl. Je volgt nieuwe fitnesstrends op, promoot een gezonde levensstijl en volgt energiebalans gerelateerd gedrag op.

In de afstudeerrichting Sportbeleid en Sportmanagement wordt de focus gelegd op het economische en organisatorische aspect van sport. Je leert hoe je een eigen bedrijf kan oprichten in de sportsector aan de hand van o.a. verschillende studiebezoeken (bv. Aan RSC Anderlecht, Sporza). Je leert optreden als een echte sportconsultant om een managementprobleem uit de praktijk aan te pakken.

Het doel van de afstudeerrichting Sporttraining en Coaching is trainer of coach worden binnen jouw specialisatiesport. Afhankelijk van de sporttak en je verworven bekwaamheden kan je het diploma trainer A van de Vlaamse Trainersschool behalen.
 

Focus op fysiek actieve en gezonde levensstijl

Afstudeerrichting fysieke activiteit, fitheid en gezondheid

Focus op economisch en organisatorisch aspect van sport

Afstudeerrichting Sportbeleid en Sportmanagement

Trainer of coach worden in jouw specialisatiesport

Afstudeerrichting Sporttraining en Coaching
Heb je jouw masterdiploma Bewegings- en sportwetenschappen al op zak? Dan kan je op 1 jaar het diploma Educatieve Master Lichamelijke Opvoeding behalen. Afhankelijk van jouw keuzeprofiel in de master moet je dan nog 60 of 30 studiepunten opnemen.

EDUCATIEVE MASTER LICHAMELIJKE OPVOEDING

Voor wie droomt van een carrière in het onderwijs als leraar Lichamelijke Opvoeding en dit vanuit een wetenschappelijke achtergrond wilt benaderen.

Om in het onderwijs te staan, moet je het diploma Educatieve Master behalen van 120 studiepunten (2 jaar). Met het diploma Educatieve Master Lichamelijke Opvoeding kan je lesgeven in de vakken Lichamelijke Opvoeding, Wetenschappen (biologie, chemie, fysica, natuurwetenschappen) of PAV (Project Algemene Vakken).

Alle studenten in de academische bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen komen al in aanraking met het lesgeven binnen de bacheloropleiding. Je leert via didactische wetenschappen hoe je best sporten en beweging kan aanleren en in je derde bachelorjaar zal je stage lopen in een onderwijsinstelling.

Kies je na de bachelor voor de Educatieve Master Lichamelijke Opvoeding, dan zal je na 2 jaar - via een combinatie van vakken die je klaarstomen voor het onderwijs én vakken die je kennis over sport en beweging verdiepen -  met jouw masterdiploma aan de slag kunnen in het onderwijs. Je kiest tevens 1 keuzeprofiel (Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid, Sporttraining en coaching, of Sportbeleid en sportmanagement) uit de master Bewegings-en Sportwetenschappen om je domeinspecifieke competenties kwaliteitsvol uit te breiden.

Meer informatie via vub.be/opleiding/educatieve-master

 

Programma

Bekijk het programma in detail.

JOUW MASTERDIPLOMA ALS SPRINGPLANK NAAR EEN BELOFTEVOLLE CARRIÈRE

Tijdens de opleiding wordt heel wat aandacht besteed aan het klaarstomen van de studenten voor de beroepswereld. Naast je specifieke kennis en vaardigheden beschik je met je masterdiploma over sterke communicatieve, sociale en interpersoonlijke vaardigheden. Vaardigheden die sterk gewaardeerd worden in een professionele context.

Hieronder vind je een overzicht van de sectoren waarin de afgestudeerden van de Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen/Bewegings-en Sportwetenschappen zoal terecht komen:
 

Gezondheid en coaching


Personal trainer/ Beweegcoach / (Sport)voedingsdeskundige / Gezondheids-, sport- of bewegingspromotor bij verschillende doelgroepen

Onderwijs


Leraar Lichamelijke Opvoeding / Leraar Wetenschappen / Leraar in topsportschool

Sportorganisaties (Sportfederaties-en clubs, Vlaamse Trainersschool, BOIC,...)


Trainer of coach / Beleidsmedewerker / Infrastructuurbeheerder / Coördinator sport in of na school / Sportpromotor

Sportbedrijven (Nike, Decathlon, Golazo,...)


Marketing- en communicatiemanager / Afdelingshoofd en sales manager / Event manager / Sport-of productinnovator

Onderzoek


Onderzoek in het kader van een doctoraat / In opdracht van de beweging- en sportsector ter vernieuwing en professionalisering

Zelfstandig ondernemer


Zaakvoerder (sport)bedrijf / Atletenmanager / Fitnesscentra / ...

ALUMNI AAN HET WOORD

Hoe kijken de alumni van de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie terug op de opleiding?

Eens de licentiejaren (nu masterjaren) in zicht kwamen, moesten we een keuze maken tussen de verschillende afstudeervarianten. Meer en meer geraakte ik geboeid door de management- en beleidsvakken en koos ik finaal voor de afstudeervariant sportmanagement.
Vandaag, bijna 15 jaar later, ben ik nog steeds zeer tevreden over deze keuze. Vakken zoals bijvoorbeeld sportbeleid, organisatie van de sport, sportmanagement, sportmarketing, maar zeker ook de stage sportmanagement waren zeer verrijkend. De interactieve lessen, gastcolleges en studiebezoeken gaven ons de nodige inzichten om in het werkveld aan de slag te kunnen.
Momenteel werk ik bij Sport Vlaanderen waar ik insta voor het verder ontwikkelen en mee helpen implementeren van het beleid omtrent diversiteit en gelijke kansen in de sport. Bepaalde cursussen zoals bijvoorbeeld organisatie van de sport, alsook bepaalde theoretische managementconcepten bewijzen nog steeds hun nut!

- Jikkemien Vertonghen, beleidsmedewerker ‘diversiteit en gelijke kansen in Sport’ – Sport Vlaanderen

 

Al van jongs af aan werd ik geprikkeld door sport en beweging. Dat ik later koos voor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen aan de VUB was voor velen dan ook geen verrassing. De opleiding is erg veelzijdig: sport is natuurlijk een belangrijk onderdeel, maar je leert ook hoe je een project op poten zet of hoe je een gezonde levensstijl het best promoot. Stuk voor stuk essentiële vaardigheden voor een personal trainer. 

- Jordi Buyse, zaakvoerder Tobefit, Personal trainer en organisator teambuilding

Ik heb na mijn studies een lerarenopleiding gevolgd. Gezien ik nu in het onderwijs sta, kan ik vol overtuiging zeggen dat ik doe waarvoor ik heb gestudeerd. Binnen het lesgeven probeer ik mijn studenten een breder beeld mee te geven, aldus onderwijs ik ze in de stijl van de VUB. Zo zorg ik er onder andere voor dat ze zelfstandig informatie kunnen opzoeken, deze kritisch kunnen behandelen en  hun mening leren beargumenteren.

- Anke Bossant, leerkracht lichamelijke opvoeding, biologie en psychologie, College Vilvoorde

AFGESTUDEERD, OKEE. MAAR NOOIT MEER STUDEREN? NEE.

Ook nadat je je masterdiploma hebt behaald kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 20 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. De VUB, en meer specifiek de faculteit, laat je toe verder te specialiseren in een aantal sport-gerelateerde opleidingen van korte duur.

 • Postgraduaat Sportmanagement
  Deze éénjarige opleiding is erop gericht je op te leiden tot expert in sport en actieve vrijetijdsbesteding met een sterk commercieel en economisch inzicht. Het is dé ideale stap naar een managementfunctie in de sportwereld. Toelating is beperkt en gebeurt op basis van diploma en motivatie.
 • Postgraduate in football business
  Deze éénjarige opleiding is de ideale voorbereiding op een managementfunctie in de voetbalwereld.
 • Master in de Bedrijfskunde
  Studenten die het masterdiploma Bewegings- en Sportwetenschappen behaalden in de afstudeerrichting of het profiel Sportmanagement en sportbeleid, kunnen het diploma Master in de Bedrijfskunde (60 ECTS) in 1 jaar behalen. Er worden namelijk opleidingsonderdelen uit de Master in de Bedrijfskunde geïntegreerd in de Master in de Bewegings- en Sportwetenschappen en studenten zijn op die manier vrijgesteld van minstens 2 opleidingsonderdelen.
 • Master in de Journalistiek
  Studenten die het masterdiploma Bewegings- en Sportwetenschappen behaalden, hebben rechtstreeks toegang tot de opleiding Master in de Journalistiek (60 ECTS).

Meer weten over onze alumni?

Alumni+

Individueel advies rond CV's, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

VUB Careercenter

Als jij niet naar onze infodag kan komen, komt onze infodag naar jou! Bekijk hier de algemene opleidingsinfosessie over de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen.

Studiepunt: Een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijsactiviteiten (theorielessen, practica én zelfstudie). Een vak met veel studiepunten heeft dus een zwaardere studiebelasting. Het aantal studiepunten weegt ook mee met de berekening van jouw gemiddelde op het einde van het jaar. Studiepunt wordt afgekort als SP of ECTS.

Leerkrediet: Het aantal studiepunten waarvoor je kan inschrijven aan een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs. Wanneer je start, krijg je 140 studiepunten. Als je je inschrijft voor vakken, gaan de studiepunten van deze vakken van jouw leerkrediet af. Als je slaagt voor deze vakken, komen deze studiepunten weer bij jouw leerkrediet. Meer info: student.vub.be/leerkrediet
W
anneer je leerkrediet op 0 staat, kan je niet meer inschrijven voor vakken in eender welke opleiding. Om dit te vermijden, wordt jouw studievoortgang bewaakt - indien je niet voldoende vakken behaalt in een opleiding, kan je die opleiding niet meer verder doen. Zo kan je wél nog starten in een andere opleiding.

HOC: Hoorcollege of theorieles

WPO: werkcolleges, practica en oefening. In deze opleiding zijn dit vaak verplichte lessen.

In de bacheloropleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen starten we bij het begin met de algemene wetenschappen. Voorkennis is niet vereist maar kan wel een voordeel zijn. Het is wel zeer belangrijk dat je probeert mee te zijn met elke les en niet wacht tot de blokperiode om eventueel hulp in te roepen. Dit kan uiteraard bij de docent zelf, maar ook de dienst studiebegeleiding kan je helpen met bv. studievaardigheden, bijlessen van studenten uit hogere jaren, workshops,... Meer info op vub.be/begeleiding.

Twijfel je zeer sterk aan je wetenschappelijke voorkennis? Kom dan langs op één van onze infodagen en maak een zelftest fysica, chemie of wiskunde. Merk je na het testen dat je je voorkennis beter nog wat bijspijkert? De VUB biedt tijdens de zomervakantie voorbereidingscursussen wiskunde, fysica en chemie aan die je helemaal klaarstomen voor de start. Meer info op vub.be/voorbereiden

Studeer je in een bijzondere situatie? Heb je bijvoorbeeld dyslexie, wil je je studie combineren met een baan? Kom dan langs bij Studiebegeleiding, de plek voor alle hulp bij studievragen. Onze studiebegeleidingsmedewerkers zijn op elke infodag aanwezig, maar je kunt ze ook e-mailen op begeleiding@vub.ac.be.

Wil je een aangepast studietraject of heb je vragen rond toelatingsvoorwaarden en vakkenpaketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de faculteit.

Indien je al enkele credits hebt behaald in hoger onderwijs in een andere opleiding of instelling, kan je vrijstellingen aanvragen. Voor enkele opleidingen, vooral de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen aan de andere Vlaamse instellingen, werd al gekeken welke vrijstellingen je zeker kan krijgen op basis van jouw al behaalde credits. Neem hier alvast een kijkje: student.vub.be/lk/studietraject#vrijstellingen

Je neemt best altijd contact met de studietrajectbegeleider - indien je vrijstellingen krijgt, kan de studietrajectbegeleider met jou bekijken welke vakken je al kan opnemen van verdere jaren.

Wil je jouw studie combineren met sport op een hoog niveau? De dienst Topsport & Studie kan je hierin begeleiden en bekijkt of je recht hebt op flexibiliteitsmaatregelen. Binnen de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen kan je bijvoorbeeld de algemene sportvakken vervangen door een traject dat zich enkel focust op jouw sport en topsportcarrière. Meer info via vub.be/topsport.

Ja, uiteraard beoefenen veel LOBW-studenten een sport in hun vrije tijd en willen we dit niet ontmoedigen! We proberen daarom geen lessen later dan 18u te plaatsen. Hou er wel rekening mee dat je binnen de (bachelor)opleiding al 13u per week zal sporten, hou dus goed in het oog wat je eigen limieten zijn om blessures te voorkomen. 

Er zijn geen vereisten om te starten, maar we verwachten wel dat studenten kunnen zwemmen bij de start. Een goede conditie wordt aanbevolen, maar die zal ook snel komen met 13u sport per week! 

Het niveau van de sporten wordt langzaam opgebouwd doorheen de jaren, hierbij wordt bij de verwachtingen ook rekening gehouden met de persoonlijke evolutie en mogelijkheden van de studenten.

Per cluster van sporten (individuele sporten en groepsporten) moet je gemiddeld geslaagd zijn, dus het kan al eens zijn dat je in 1 bepaalde sport wat minder bent en dit ophaalt met een andere sport. Je mag wel nooit minder dan 8/20 halen voor 1 sport. 

Bij tijdelijke blessures moet je niet meesporten als je hiervoor een officieel ziektebriefje hebt. Bij langdurige blessures wordt er gekeken met de docenten wat mogelijk is. 

Heb je een chronische of langdurige medische conditie? Mail even naar faclk@vub.be en stbfaclk@vub.be zodat we met met de sportdocenten kunnen bekijken wat er in jouw individueel geval wel of niet mogelijk is. Uiteraard geven we in deze opleiding niet zo snel op om wegen te vinden om iedereen (op een verantwoorde manier!) wel te kunnen laten meesporten!

In de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen zal je les krijgen op beide campussen. De meeste lessen gaan door in Etterbeek, hier bevindt zich ook alle sportinfrastructuur. In Jette bevindt zich de medische campus, waar onder andere de lessen anatomie en anatomie in-vitro 2 middagen per week doorgaan. Vanaf het 3e bachelorjaar zijn er geen lessen meer in Jette.

Er wordt geprobeerd om studenten niet te veel te laten pendelen tussen de campussen op 1 dag. Indien er toch een verplaatsing nodig is, wordt er altijd 1,5 uur voorzien in het lessenrooster voor de verplaatsing.

Jaarlijks starten er 50 à 60 studenten met deze opleiding. Dit zijn vrij kleine groepen voor theorielessen op een universiteit. Voor de praktijklessen zal je vaak nog eens in 2 groepen worden ingedeeld. Er zijn enkele biomedische wetenschapsvakken die je samen met de studenten Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie zal volgen, in dat geval zal je met +- 250 in de les zitten.

Ja, er zijn - voornamelijk in de master- mogelijkheden om naar het buitenland te gaan. Je kan op uitwisseling gaan met Erasmus, maar ook binnen bepaalde vakken zijn er groepsstages in het buitenland. Er wordt ook continu aan gewerkt om meer mogelijkheden aan te bieden. Meer info via student.vub.be/en/destination/faclk#physical-education

Bekijk ook zeker de blog van de studenten van onze faculteit in het buitenland!

Ja, voor sportmateriaal en de sportstages zijn er enkele kosten bovenop het inschrijvingsgeld. Je kan een inschatting van de kosten in de bachelorjaren hier vinden.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DE MASTER BEWEGINGS- EN SPORTWETENSCHAPPEN, DE EDUCATIEVE MASTER LICHAMELIJKE OPVOEDING EN DE PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS: LICHAMELIJKE OPVOEDING?

De professionele bachelor Secundair onderwijs: Lichamelijke Opvoeding is gericht op onderwijs en leerkracht worden, en het organiseren, begeleiden en aanleren van sporten. Met dit diploma kan je enkel worden aangesteld in het lager onderwijs, in de eerste drie jaren van het secundair onderwijs (ASO, TSO-KSO) en in de 2de en 3de graad BSO.

Met het diploma Educatieve Master in Lichamelijke Opvoeding word je opgeleid om een job op te nemen in het onderwijs. Je combineert de wetenschappelijke kijk 
op beweging met didactische vaardigheden. Jouw troef zal vooral van die aard zijn dat je een brede en academische basis hebt in jouw vakdomein, wat je toelaat om vernieuwend en vakoverschrijdend te werken binnen het onderwijs. Met dit programma word je gevormd als master én kan je onmiddellijk lesgeven in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs of in het hoger onderwijs (hogeschool of universiteit).

In de master Bewegings-en Sportwetenschappen ga je breder en vooral wetenschappelijk diepgaander naar beweging en sport kijken. Je zal heel wat wetenschappelijke kennis verwerven over het menselijk lichaam en onderzoek doen naar welke effecten beweging en inspanning op het lichaam en de maatschappij hebben. Dit stelt jou in staat om in de hele bewegings- en sportsector aan de slag te gaan. 

De juiste studiekeuze in 3 stappen

Download het e-book

Kom langs!

Kom de sfeer van de VUB opsnuiven! Op infodagen kan je terecht met al je vragen rond de opleiding en de VUB.

donderdag 24 september, 09:00 - 16:00 U

SOS Studiekeuze 24 september 2020

Wat te studeren? En waar? Belangrijke vragen die nu door je hoofd spoken.

Wat te studeren? En waar? Belangrijke vragen die nu door je hoofd spoken.

donderdag 24 september, 15:00

Doctoraatsverdediging van Sandra Meeuwsen

De faculteit Letteren & Wijsbegeerte van de VUB nodigt u uit op de openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen van Sandra Meeuwsen....

De faculteit Letteren & Wijsbegeerte van de VUB nodigt u uit op de openbare verdediging tot h...

donderdag 24 september, 17:00

PhD Frederik Marc Vandyck

Openbare doctoraatsverdediging tot het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen van de heer Frederik Marc Vandyck. Gelieve als bijlage de uitnodiging te vinden.   De verdediging plaatsvinden in lokaal D.0.03. Meer informatie in de uitnodiging als bijlage.

Openbare doctoraatsverdediging tot het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschap...

vrijdag 25 september, 13:00

PhD Nathan Ricks

Openbare doctoraatsverdediging tot het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen van de heer Nathan Ricks. Gelieve als bijlage de uitnodiging te vinden.   De verdediging kan via een livestream gevolgd worden. Meer informatie in de uitnodiging als bijlage.

Openbare doctoraatsverdediging tot het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschap...

vrijdag 25 september, 16:00

Doctoraatsverdediging van Vítězslav Titl

Doctoraatsverdediging van Vítězslav Titl voor het behalen van de academische graad van Doctor in de economische wetenschappen met het proefschrift getiteld ‘The Role of Political Connections and Institutions in Public Procurement. Evidence from Czech Administrative Data’. Promo...

Doctoraatsverdediging van Vítězslav Titl voor het behalen van de academische graad van Doct...

vrijdag 25 september, 16:30

PhD Matthias Floré

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van de heer Matthias Floré. Promotor: Prof. dr. Kenny De Commer De presentatie is ook online te volgen. Stuur een email naar Kenny.De.Commer@vub.be om de link te verkrijgen.

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van ...

vrijdag 25 september, 18:00

Go with the Flow and Stay with the Trouble - Book release

Book release this Friday September 25, preceding the opening of the exhibition STARTS Prize '20 at BOZAR, with interventions by Caroline Pauwels (VUB), Mireille Hildebrandt (VUB) and others....

Book release this Friday September 25, preceding the opening of the exhibition STARTS Prize '20 a...

maandag 28 september, 17:00

PhD Elien De Smedt

Openbare doctoraatsverdediging tot het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen van mevrouw Elien De Smedt.   Gelieve als bijlage de uitnodiging te vinden.

Openbare doctoraatsverdediging tot het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschap...

maandag 28 september, 19:00

BreinBar over euthanasie

Op 28 September organiseren UPV Wetenshapspopularisering, DeMens.nu en Studiekring Vrij Onderzoek een panelgesprek over Euthanasie met als gasten Wim Distelmans (VUB), Lieve Thienpont (vzw Vonkel) en Brussels minister Sven Gatz.

Op 28 September organiseren UPV Wetenshapspopularisering, DeMens.nu en Studiekring Vrij Onderzoek...

dinsdag 29 september, 09:00

Studiedag het nieuwe goederenrecht

Voor meer informatie klik hier.

Voor meer informatie klik hier.

dinsdag 29 september, 12:00

Opleidingsintervisie

Tijdens de opleidingsintervisie voor ziekenhuisopleiders wordt in kleine groep (max. 5 deelnemers) -gestructureerd en onder begeleiding- uitgewisseld rond thema's die u zelf aandraagt. U leert met en van collega's rond moeilijkheden die ieder van u dagelijks tegenkomt bij het...

Tijdens de opleidingsintervisie voor ziekenhuisopleiders wordt in kleine groep (max. 5 deelnemers...

dinsdag 29 september, 13:00

Interdisciplinair keuzevak Redelijk Eigenzinnig: Why do we put up with poverty?

'Redelijk Eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij' is een interdisciplinair keuzevak van 3 of 6 ECTS. Het nodigt studenten uit om kritisch te reflecteren over een aantal urgente maatschappelijk vraagstukken....

'Redelijk Eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij' is een interdisciplinair keuzevak van...

woensdag 30 september, 16:00 - 18:00 U

Kennismakingsbijeenkomst ManaMa Internationaal en Europees Recht 2020-2021

Elk jaar organiseert de Afdeling Internationaal en Europees Recht een kennismakingsbijeenkomst aan het begin van het academiejaar. De bedoeling hiervan is enerzijds kennis te maken met de nieuwe lichting studenten, maar anderzijds wordt er op deze bijeenkomst allerlei praktische...

Elk jaar organiseert de Afdeling Internationaal en Europees Recht een kennismakingsbijeenkomst a...

woensdag 30 september, 18:00 - 20:00 U

Inaugurale lezing ManaMa Internationaal en Europees recht

Naar goede gewoonte organiseert de Afdeling Internationaal en Europees Recht ook een inaugurale lezing om het academiejaar plechtig te beginnen. Dit geeft de studenten de kans om meteen een sappig en actueel topic van internationaal of Europees recht te bekijken door de ogen van de...

Naar goede gewoonte organiseert de Afdeling Internationaal en Europees Recht ook een inaugurale...

vrijdag 2 oktober, 16:00

PhD Lana Descheemaeker

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van mevrouw Lana Descheemaeker ...

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van ...

zaterdag 3 oktober, 09:00 - 18:00 U

ARABISCHE TAALLESSEN 2020-2021

De VUB presenteert een nieuwe lessenreeks voor Arabische taal voor kinderen tussen 6 en 15 jaar. De lessen worden georganiseerd door de VUB in samenwerking met de Scholengroep Brussel, met de steun van experten in linguïstiek. De lessen zullen plaatsvinden op vier lokaties in...

De VUB presenteert een nieuwe lessenreeks voor Arabische taal voor kinderen tussen 6 en 15 jaar. ...

zaterdag 10 oktober, 08:30 - 17:00 U

Online Symposium Kankerpijn in Beweging

donderdag 15 oktober, 09:30 - 16:00 U

Training preventie adviseur opzettelijke zelfverwonding (ZVG) in scholen

In deze 2 daagse training leren zorgcoördinatoren/CLB-medewerkers om een schoolprotocol ZVG op te stellen (afgestemd op een suïcide schoolprotocol) en wordt een preventief beleid op maat van de school opgemaakt (inclusief materiaal voor preventielessen). In deze tweedaagse training...

In deze 2 daagse training leren zorgcoördinatoren/CLB-medewerkers om een schoolprotocol ZVG op t...

maandag 19 oktober, 14:00

Bijscholing Stagemeesters

In deze interactieve opleiding wordt ingegaan op één of twee wisselende thema's die specifiek voor uw rol als stagemeester relevant zijn. Zowel dienstbrede facetten van de opleiding (bv. "hoe zorg ik voor een kwaliteitsvolle evaluatie op de dienst") als individuele...

In deze interactieve opleiding wordt ingegaan op één of twee wisselende thema's die specifiek v...

vrijdag 30 oktober, 09:00 - 12:00 U

Basismodule Opleiden op de Werkvloer

(Dit evenement gaat enkel door indien de coronamaatregelen dat toelaten.)...

(Dit evenement gaat enkel door indien de coronamaatregelen dat toelaten.)...

Vragen over het studentenleven aan de VUB en in Brussel? (Op kot, studiepunten en leerkrediet, studentenverenigingen,...)

vub.be

Helemaal overtuigd?


Schrijf je in!

Je in je opleiding op drie soorten sportstages gaat?

In het eerst jaar start je met een sportweek om kennis te maken met minder klassieke sporten zoals lacrosse en tchouckball, én met je medestudenten. In het tweede en derde jaar ga je op wintersportstage, waar je je ski-of snowboardtechnieken kan aanleren of verscherpen. En in het derde jaar staat er een watersportstage op het programma met onder andere windsurfen, catamaran en golfsuren.

GWP Wintersport

Watersportstage 2019

LOBW in tijden van corona

Er jaarlijks in Brussel verschillende sportevenementen worden georganiseerd door onze studenten?

Je tijdens je opleiding een EHBO-en reddersbrevet kan halen?


Zo kan je als student al aan de slag als bijvoorbeeld monitor bij sportkampen of redder.

Je als topsportstudent kan rekenen op flexibele maatregelen?


Binnen de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen kan je als topsportstudent rekenen op maatregelen die je een flexibel studieschema opleveren, zoals een aangepast examenrooster, vervangende opdrachten of zelf aangepaste vakken gericht op jouw topsportactiviteiten.

Het Zoniënwoud en het Ter Kamerbos dicht bij de campus liggen? Het ideale decor om voor of na de lessen een rondje te gaan lopen.

De VUB net een olympisch dorp is?

Je vindt er niet alleen de sportinfrastructuur waar je les zal hebben, maar ook het BLITS- Brussels Labo voor Inspanning en Topsport- en de dienst Topsport en Studie vind je op de campus in Etterbeek.

En dit alles op een boogscheut van de leslokalen, labo’s,de koten en het restaurant!

De VUB een gloednieuw, innovatief zwembad heeft gebouwd?

Het is niet alleen het meest duurzame zwembad in de regio, er wordt minder chloor gebruikt (goed voor gevoelige ogen en huid!), én er is een apart instructiebad met beweegbare bodem. Ook jij zal hier les krijgen en mogelijk - in functie van een stage - les geven binnen Swimove, de VUB zwembschool.