logo

Waarom de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen?

Heb je interesse in hoe het menselijk lichaam in beweging werkt? Ben je gebiologeerd door sport en beweging en wil je van jouw passie je beroep maken? Dan is de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen beslist een interessante piste voor jou!

Je hebt de sportmicrobe te pakken en wil deze doorgeven aan anderen

Je wilt de technische en tactische aspecten van verschillende sporten kennen en je wilt deze daarna ook aan anderen aanleren.

Je wilt niet alleen weten welke spieren er zich in een lichaam bevinden en welke processen er zich binnen een lichaam afspelen, maar ook welke invloed beweging hier op heeft. Je wilt deze kennis gebruiken om optimale trainingsschema's op te stellen, sportprestaties te verbeteren en de invloed van beweging op gezondheid in te schatten.

Je bent geboeid door wat het menselijk lichaam kan presteren

Je bent overtuigd van het belang van een gezonde levensstijl

Je ziet het belang van bewegen ook buiten een sportcontext en wil dit promoten, ook bij minder voor de hand liggende doelgroepen zoals ouderen. Je bent ook geboeid door de bredere gezondheidswetenschappen: de rol van voeding, economische gevolgen van beweging en sport,...

Je bent geïnteresseerd in het maatschappelijk belang van sport. Welke rol vervulde sport doorheen de geschiedenis? Hoe kan je sport gebruiken om maatschappelijke integratie te versterken?

Je bekijkt sport als een deel van de maatschappij

Je wilt zelf (sport) organiseren

Je wilt weten hoe je een (sport)evenement organiseert, hoe je hier reclame voor maakt en hoe je hiervoor sponsors kan aantrekken. Of misschien ben je een geboren ondernemer en wil je alles leren over hoe je een succesvol sportbedrijf uit de grond stampt.

VUB-Decaan professor Zinzen: "Onze afgestudeerden zijn zoveel meer dan turnleraars"

"Hier leiden we specialisten op die tewerkgesteld kunnen worden binnen de organisatie van de sport en sportevents, die het beleid mee helpen bepalen, die topatleten mee begeleiden naar topprestaties of gewoon kinderen op een juiste manier recreatief plezier laten beleven binnen hun sport, personal trainers, gezondheidsbevorderaars, enz. Binnen al deze richtingen kan je dan ook nog een onderzoekscarrière uitbouwen. En het mag gezegd worden, onze Belgische bewegingswetenschappers bekleden een mooi plaatsje in de internationale onderzoekswereld."

Lees hier het opiniestuk van Decaan Prof. dr. Evert Zinzen!

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Vragen over de opleiding? Stel ze tijdens een infosessie


Volg een online infosessie

Inschrijvingen

Leerlijnen

Rond deze 4 pijlers wordt de opleiding opgebouwd.

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

Hoe zit het menselijk lichaam in elkaar? Om dit te begrijpen krijg je in het eerste jaar een stevige basis in anatomie, biomechanica, biologie en chemie. Je past dit daarna toe op het functioneren van het menselijk lichaam en hoe dit wordt beïnvloed door sport en bewegen en onderzoekt de bredere context van gezondheid en fitheid.

Enkele voorbeelden van vakken in deze leerlijn:

 • Anatomie van het locomotorisch stelsel: Je leert het volledig menselijk lichaam kennen. In het 2e jaar zal je de theoretische kennis toetsen op preparaten in de anatomiezaal.
 • Biomechanica toegepast op de sport: Na een kennismaking met begrippen uit de biomechanica - zoals kracht, momentum, evenwicht -  in het eerste jaar, ga je dit in het derde jaar toepassen op sporten. 
 • Menselijke fysiologie: Je leert alles over menselijke organen en stofwisseling. Ook dit zal je in andere vakken toepassen op inspanning - welke hormonen worden er aangemaakt wanneer je sport? Wat gebeurt er met/in je hersenen wanneer je beweegt?

SOCIALE WETENSCHAPPEN

Je benadert beweging vanuit een socio-cultureel en psychologisch oogpunt. Welke rol kan sport en beweging spelen op het vlak van sociale participatie? Wat is de geschiedenis van sport? Je bespreekt ethische kwesties gerelateerd aan sport, zoals grensoverschrijdend gedrag en doping. Verder ga je na in welke mate kenmerken als motivatie en stressbestendigheid invloed hebben op persoonlijke sportprestaties.

Enkele voorbeelden van vakken in deze leerlijn:

 • Geschiedenis en filosofie van de sport en L.O.: Je bekijkt sporten en beweging doorheen en de geschiedenis en bekijkt welke redenen mensen vroeger en nu hebben om te willen sporten
 • Sportpsychologie: Je duikt in de wereld van mentale training van (top)sporters en bekijkt zaken zoals motivatie, druk, stress, teleurstelling en de invloed hiervan op (sport)prestaties.
 • Sportsociologie: Je bekijkt hoe sport - als deelnemer of toeschouwer - als sociale activiteit mensen dichter bij elkaar kan brengen.

DIDACTISCHE WETENSCHAPPEN

Je gaat zelf allerlei sporten uitoefenen en krijgt de methodieken en spelregels aangeleerd. Je leert hoe kinderen en volwassenen bewegen op motorisch vlak. Daarnaast leer je hoe je het leerproces van beweging professioneel kan begeleiden en hoe je sporters kan coachen en motiveren. 

Enkele voorbeelden van vakken in deze leerlijn:

 • Bewegingsvorming en methodiek (I, II en III): Binnen dit vak zal je in elk bachelorjaar alles leren over de sporten basketbal, voetbal, handbal, volleybal en tennis. Dit zowel qua theorie (spelregels, tactiek) als het zelf correct uitvoeren én het aanleren aan anderen. Binnen dit vak zal je in het 2e en 3e bachelorjaar ook skiën of snowboarden aanleren tijdens de wintersportstage.
 • Individuele bewegingsvorming en methodiek (I, II en III); Hier ga je je verdiepen in de sporten turnen, atletiek, zwemmen, dans en groepsfitness. In het derde jaar zal je binnen dit opleidingsonderdeel ook op watersportstage gaan.
 • Stages in onderwijsinstellingen: Elke 3e jaarsstudent geeft 60u les in het secundair onderwijs. Enkel door het eens gedaan te hebben, weet je echt of onderwijs iets voor jou is, en zo kan je zeker zijn van jouw keuze om al dan niet te starten met de educatieve master.

ONDERZOEKSMETHODES

Wetenschappelijk onderzoek zal geen geheimen meer hebben voor jou. Begrippen die gebruikt worden bij onderzoek worden toegelicht, je leert welke soorten onderzoek er bestaan en verdiept je in de statistiek. Zo word je klaargestoomd om in je master zelfstandig aan de slag te gaan met een onderzoek voor je masterproef.

 

Voorbeeld lessenrooster eerste bachelor

Zo zag een standaard week er uit in academiejaar 2019-2020. Dit kan uiteraard elk jaar wijzigen. Klik op een les op het lessenrooster om de inhoud van het vak te bekijken.

Hoe zit de opleiding in elkaar aan de VUB?

Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. Een overzicht van vakken uit de bachelor vind je hieronder.

Topsport traject


Voor studenten met een topsportstatuut categorie A internationaal. De vakken (Individuele) Bewegingsvorming en methodiek kunnen vervangen worden door Topsportspecifieke carrièreplanning. Je focust hierbij op jouw eigen sporttak.

Verkort traject na bachelor Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie


Je moet enkel nog 70 studiepunten afleggen om je bachelordiploma LOBW te behalen. De leerlijnen biomedische wetenschappen en onderzoeksmethoden vallen grotendeels weg.

Verkort traject na professionele bachelor secundair Onderwijs: Lichamelijke Opvoeding


Je behaalt de academische bachelor LOBW in een programma van 106 studiepunten in twee jaar. De leerlijn didactische wetenschappen valt grotendeels weg.

Na de bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen kan je kiezen tussen 2 masteropleidingen: de Master of Science in de Bewegings-en Sportwetenschappen of de Educatieve Master Lichamelijke Opvoeding.

Binnen elke afstudeerrichting kies je een profiel van 30 studiepunten met verdiepende vakken, vakken uit een van de andere afstudeerrichtingen, vakken met focus op onderzoek, of vakken uit de Educatieve Master.

MASTER OF SCIENCE IN DE BEWEGINGS- EN SPORTWETENSCHAPPEN

Voor wie zich na de brede wetenschappelijke en didactische basis uit de bachelor verder wilt verdiepen in de bewegings-en sportwetenschappen.

In deze master kies je uit drie afstudeerrichtingen. 

In de afstudeerrichting Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid word je opgeleid tot deskundige in het begeleiden van individuen en groepen bij het verwerven en onderhouden van een fysiek actieve en gezonde levensstijl. Je volgt nieuwe fitnesstrends op, promoot een gezonde levensstijl en volgt energiebalans gerelateerd gedrag op.

In de afstudeerrichting Sportbeleid en Sportmanagement wordt de focus gelegd op het economische en organisatorische aspect van sport. Je leert hoe je een eigen bedrijf kan oprichten in de sportsector aan de hand van o.a. verschillende studiebezoeken (bv. Aan RSC Anderlecht, Sporza). Je leert optreden als een echte sportconsultant om een managementprobleem uit de praktijk aan te pakken.

Het doel van de afstudeerrichting Sporttraining en Coaching is trainer of coach worden binnen jouw specialisatiesport. Afhankelijk van de sporttak en je verworven bekwaamheden kan je het diploma trainer A van de Vlaamse Trainersschool behalen.
 

Focus op fysiek actieve en gezonde levensstijl

Afstudeerrichting fysieke activiteit, fitheid en gezondheid

Focus op economisch en organisatorisch aspect van sport

Afstudeerrichting Sportbeleid en Sportmanagement

Trainer of coach worden in jouw specialisatiesport

Afstudeerrichting Sporttraining en Coaching
Heb je jouw masterdiploma Bewegings- en sportwetenschappen al op zak? Dan kan je op 1 jaar het diploma Educatieve Master Lichamelijke Opvoeding behalen. Afhankelijk van jouw keuzeprofiel in de master moet je dan nog 60 of 30 studiepunten opnemen.

EDUCATIEVE MASTER LICHAMELIJKE OPVOEDING

Voor wie droomt van een carrière in het onderwijs als leraar Lichamelijke Opvoeding en dit vanuit een wetenschappelijke achtergrond wilt benaderen.

Om in het onderwijs te staan, moet je het diploma Educatieve Master behalen van 120 studiepunten (2 jaar). Met het diploma Educatieve Master Lichamelijke Opvoeding kan je lesgeven in de vakken Lichamelijke Opvoeding, Wetenschappen (biologie, chemie, fysica, natuurwetenschappen) of PAV (Project Algemene Vakken).

Alle studenten in de academische bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen komen al in aanraking met het lesgeven binnen de bacheloropleiding. Je leert via didactische wetenschappen hoe je best sporten en beweging kan aanleren en in je derde bachelorjaar zal je stage lopen in een onderwijsinstelling.

Kies je na de bachelor voor de Educatieve Master Lichamelijke Opvoeding, dan zal je na 2 jaar - via een combinatie van vakken die je klaarstomen voor het onderwijs én vakken die je kennis over sport en beweging verdiepen -  met jouw masterdiploma aan de slag kunnen in het onderwijs. Je kiest tevens 1 keuzeprofiel (Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid, Sporttraining en coaching, of Sportbeleid en sportmanagement) uit de master Bewegings-en Sportwetenschappen om je domeinspecifieke competenties kwaliteitsvol uit te breiden.

Meer informatie via vub.be/opleiding/educatieve-master

 

Programma

Bekijk het programma in detail.

JOUW MASTERDIPLOMA ALS SPRINGPLANK NAAR EEN BELOFTEVOLLE CARRIÈRE

Tijdens de opleiding wordt heel wat aandacht besteed aan het klaarstomen van de studenten voor de beroepswereld. Naast je specifieke kennis en vaardigheden beschik je met je masterdiploma over sterke communicatieve, sociale en interpersoonlijke vaardigheden. Vaardigheden die sterk gewaardeerd worden in een professionele context.

Hieronder vind je een overzicht van de sectoren waarin de afgestudeerden van de Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen/Bewegings-en Sportwetenschappen zoal terecht komen:
 

Gezondheid en coaching


Personal trainer/ Beweegcoach / (Sport)voedingsdeskundige / Gezondheids-, sport- of bewegingspromotor bij verschillende doelgroepen

Onderwijs


Leraar Lichamelijke Opvoeding / Leraar Wetenschappen / Leraar in topsportschool

Sportorganisaties (Sportfederaties-en clubs, Vlaamse Trainersschool, BOIC,...)


Trainer of coach / Beleidsmedewerker / Infrastructuurbeheerder / Coördinator sport in of na school / Sportpromotor

Sportbedrijven (Nike, Decathlon, Golazo,...)


Marketing- en communicatiemanager / Afdelingshoofd en sales manager / Event manager / Sport-of productinnovator

Onderzoek


Onderzoek in het kader van een doctoraat / In opdracht van de beweging- en sportsector ter vernieuwing en professionalisering

Zelfstandig ondernemer


Zaakvoerder (sport)bedrijf / Atletenmanager / Fitnesscentra / ...

ALUMNI AAN HET WOORD

Hoe kijken de alumni van de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie terug op de opleiding?

Eens de licentiejaren (nu masterjaren) in zicht kwamen, moesten we een keuze maken tussen de verschillende afstudeervarianten. Meer en meer geraakte ik geboeid door de management- en beleidsvakken en koos ik finaal voor de afstudeervariant sportmanagement.
Vandaag, bijna 15 jaar later, ben ik nog steeds zeer tevreden over deze keuze. Vakken zoals bijvoorbeeld sportbeleid, organisatie van de sport, sportmanagement, sportmarketing, maar zeker ook de stage sportmanagement waren zeer verrijkend. De interactieve lessen, gastcolleges en studiebezoeken gaven ons de nodige inzichten om in het werkveld aan de slag te kunnen.
Momenteel werk ik bij Sport Vlaanderen waar ik insta voor het verder ontwikkelen en mee helpen implementeren van het beleid omtrent diversiteit en gelijke kansen in de sport. Bepaalde cursussen zoals bijvoorbeeld organisatie van de sport, alsook bepaalde theoretische managementconcepten bewijzen nog steeds hun nut!

- Jikkemien Vertonghen, beleidsmedewerker ‘diversiteit en gelijke kansen in Sport’ – Sport Vlaanderen

 

Al van jongs af aan werd ik geprikkeld door sport en beweging. Dat ik later koos voor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen aan de VUB was voor velen dan ook geen verrassing. De opleiding is erg veelzijdig: sport is natuurlijk een belangrijk onderdeel, maar je leert ook hoe je een project op poten zet of hoe je een gezonde levensstijl het best promoot. Stuk voor stuk essentiële vaardigheden voor een personal trainer. 

- Jordi Buyse, zaakvoerder Tobefit, Personal trainer en organisator teambuilding

Ik heb na mijn studies een lerarenopleiding gevolgd. Gezien ik nu in het onderwijs sta, kan ik vol overtuiging zeggen dat ik doe waarvoor ik heb gestudeerd. Binnen het lesgeven probeer ik mijn studenten een breder beeld mee te geven, aldus onderwijs ik ze in de stijl van de VUB. Zo zorg ik er onder andere voor dat ze zelfstandig informatie kunnen opzoeken, deze kritisch kunnen behandelen en  hun mening leren beargumenteren.

- Anke Bossant, leerkracht lichamelijke opvoeding, biologie en psychologie, College Vilvoorde

Nog meer inspiratie van onze alumni

Hieronder vind je tips & tricks van onze VUB-alumni. Gebruik deze als inspiratie bij het uitstippelen van je eigen carrièrepad!

Nicky Van Rossem


Athlete Pathway Manager bij Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC)

"Verbind je met je waarden."

Sean Villanueva


Professioneel klimmer

Doe iets met passie en waar je van geniet.

Ibrahim Emsallak


Algemeen Coördinator bij de Vlaamse Boks Liga vzw

‘Wees proactief...enkel zo kom je in de schijnwerpers te staan.'

Jouw naam?


Schrijf je snel in of voeg je naam toe aan onze lijst

Ontdek onze 'wall of faces'

AFGESTUDEERD, OKEE. MAAR NOOIT MEER STUDEREN? NEE.

Ook nadat je je masterdiploma hebt behaald kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 20 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. De VUB, en meer specifiek de faculteit, laat je toe verder te specialiseren in een aantal sport-gerelateerde opleidingen van korte duur.

 • Postgraduaat Sportmanagement
  Deze éénjarige opleiding is erop gericht je op te leiden tot expert in sport en actieve vrijetijdsbesteding met een sterk commercieel en economisch inzicht. Het is dé ideale stap naar een managementfunctie in de sportwereld. Toelating is beperkt en gebeurt op basis van diploma en motivatie.
 • Postgraduate in football business
  Deze éénjarige opleiding is de ideale voorbereiding op een managementfunctie in de voetbalwereld.
 • Master in de Bedrijfskunde
  Studenten die het masterdiploma Bewegings- en Sportwetenschappen behaalden in de afstudeerrichting of het profiel Sportmanagement en sportbeleid, kunnen het diploma Master in de Bedrijfskunde (60 ECTS) in 1 jaar behalen. Er worden namelijk opleidingsonderdelen uit de Master in de Bedrijfskunde geïntegreerd in de Master in de Bewegings- en Sportwetenschappen en studenten zijn op die manier vrijgesteld van minstens 2 opleidingsonderdelen.
 • Master in de Journalistiek
  Studenten die het masterdiploma Bewegings- en Sportwetenschappen behaalden, hebben rechtstreeks toegang tot de opleiding Master in de Journalistiek (60 ECTS).

Meer weten over onze alumni?

Alumni+

Individueel advies rond CV's, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

VUB Careercenter

Als jij niet naar onze infodag kan komen, komt onze infodag naar jou! Bekijk hier de algemene opleidingsinfosessie over de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen.

Studiepunt: Een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijsactiviteiten (theorielessen, practica én zelfstudie). Een vak met veel studiepunten heeft dus een zwaardere studiebelasting. Het aantal studiepunten weegt ook mee met de berekening van jouw gemiddelde op het einde van het jaar. Studiepunt wordt afgekort als SP of ECTS.

Leerkrediet: Het aantal studiepunten waarvoor je kan inschrijven aan een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs. Wanneer je start, krijg je 140 studiepunten. Als je je inschrijft voor vakken, gaan de studiepunten van deze vakken van jouw leerkrediet af. Als je slaagt voor deze vakken, komen deze studiepunten weer bij jouw leerkrediet. Meer info: student.vub.be/leerkrediet
W
anneer je leerkrediet op 0 staat, kan je niet meer inschrijven voor vakken in eender welke opleiding. Om dit te vermijden, wordt jouw studievoortgang bewaakt - indien je niet voldoende vakken behaalt in een opleiding, kan je die opleiding niet meer verder doen. Zo kan je wél nog starten in een andere opleiding.

HOC: Hoorcollege of theorieles

WPO: werkcolleges, practica en oefening. In deze opleiding zijn dit vaak verplichte lessen.

In de bacheloropleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen starten we bij het begin met de algemene wetenschappen. Voorkennis is niet vereist maar kan wel een voordeel zijn. Het is wel zeer belangrijk dat je probeert mee te zijn met elke les en niet wacht tot de blokperiode om eventueel hulp in te roepen. Dit kan uiteraard bij de docent zelf, maar ook de dienst studiebegeleiding kan je helpen met bv. studievaardigheden, bijlessen van studenten uit hogere jaren, workshops,... Meer info op vub.be/begeleiding.

Twijfel je zeer sterk aan je wetenschappelijke voorkennis? Kom dan langs op één van onze infodagen en maak een zelftest fysica of chemie. Merk je na het testen dat je je voorkennis beter nog wat bijspijkert? De VUB biedt tijdens de zomervakantie voor de toekomstige studenten LOBW voorbereidingscursussen fysica en chemie aan die je helemaal klaarstomen voor de start. Meer info op vub.be/voorbereiden

Studeer je in een bijzondere situatie? Heb je bijvoorbeeld dyslexie, wil je je studie combineren met een baan? Kom dan langs bij Studiebegeleiding, de plek voor alle hulp bij studievragen. Onze studiebegeleidingsmedewerkers zijn op elke infodag aanwezig, maar je kunt ze ook e-mailen op begeleiding@vub.ac.be.

Wil je een aangepast studietraject of heb je vragen rond toelatingsvoorwaarden en vakkenpaketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de faculteit.

Indien je al enkele credits hebt behaald in hoger onderwijs in een andere opleiding of instelling, kan je vrijstellingen aanvragen. Voor enkele opleidingen, vooral de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen aan de andere Vlaamse instellingen, werd al gekeken welke vrijstellingen je zeker kan krijgen op basis van jouw al behaalde credits. Neem hier alvast een kijkje: student.vub.be/lk/studietraject#vrijstellingen

Je neemt best altijd contact met de studietrajectbegeleider - indien je vrijstellingen krijgt, kan de studietrajectbegeleider met jou bekijken welke vakken je al kan opnemen van verdere jaren.

Wil je jouw studie combineren met sport op een hoog niveau? De dienst Topsport & Studie kan je hierin begeleiden en bekijkt of je recht hebt op flexibiliteitsmaatregelen. Binnen de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen kan je bijvoorbeeld de algemene sportvakken vervangen door een traject dat zich enkel focust op jouw sport en topsportcarrière. Meer info via vub.be/topsport.

Ja, uiteraard beoefenen veel LOBW-studenten een sport in hun vrije tijd en willen we dit niet ontmoedigen! We proberen daarom geen lessen later dan 18u te plaatsen. Hou er wel rekening mee dat je binnen de (bachelor)opleiding al 13u per week zal sporten, hou dus goed in het oog wat je eigen limieten zijn om blessures te voorkomen. 

Er zijn geen vereisten om te starten, maar we verwachten wel dat studenten kunnen zwemmen bij de start. Een goede conditie wordt aanbevolen, maar die zal ook snel komen met 13u sport per week! 

Het niveau van de sporten wordt langzaam opgebouwd doorheen de jaren, hierbij wordt bij de verwachtingen ook rekening gehouden met de persoonlijke evolutie en mogelijkheden van de studenten.

Per cluster van sporten (individuele sporten en groepsporten) moet je gemiddeld geslaagd zijn, dus het kan al eens zijn dat je in 1 bepaalde sport wat minder bent en dit ophaalt met een andere sport. Je mag wel nooit minder dan 8/20 halen voor 1 sport. 

Bij tijdelijke blessures moet je niet meesporten als je hiervoor een officieel ziektebriefje hebt. Bij langdurige blessures wordt er gekeken met de docenten wat mogelijk is. 

Heb je een chronische of langdurige medische conditie? Mail even naar faclk@vub.be en stbfaclk@vub.be zodat we met met de sportdocenten kunnen bekijken wat er in jouw individueel geval wel of niet mogelijk is. Uiteraard geven we in deze opleiding niet zo snel op om wegen te vinden om iedereen (op een verantwoorde manier!) wel te kunnen laten meesporten!

In de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen zal je les krijgen op beide campussen. De meeste lessen gaan door in Etterbeek, hier bevindt zich ook alle sportinfrastructuur. In Jette bevindt zich de medische campus, waar onder andere de lessen anatomie en anatomie in-vitro 2 middagen per week doorgaan. Vanaf het 3e bachelorjaar zijn er geen lessen meer in Jette.

Er wordt geprobeerd om studenten niet te veel te laten pendelen tussen de campussen op 1 dag. Indien er toch een verplaatsing nodig is, wordt er altijd 1,5 uur voorzien in het lessenrooster voor de verplaatsing.

Jaarlijks starten er 50 à 60 studenten met deze opleiding. Dit zijn vrij kleine groepen voor theorielessen op een universiteit. Voor de praktijklessen zal je vaak nog eens in 2 groepen worden ingedeeld. Er zijn enkele biomedische wetenschapsvakken die je samen met de studenten Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie zal volgen, in dat geval zal je met +- 250 in de les zitten.

Ja, er zijn - voornamelijk in de master- mogelijkheden om naar het buitenland te gaan. Je kan op uitwisseling gaan met Erasmus, maar ook binnen bepaalde vakken zijn er groepsstages in het buitenland. Er wordt ook continu aan gewerkt om meer mogelijkheden aan te bieden. Meer info via student.vub.be/en/destination/faclk#physical-education

Bekijk ook zeker de blog van de studenten van onze faculteit in het buitenland!

Ja, voor sportmateriaal en de sportstages zijn er enkele kosten bovenop het inschrijvingsgeld. Je kan een inschatting van de kosten in de bachelorjaren hier vinden.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DE MASTER BEWEGINGS- EN SPORTWETENSCHAPPEN, DE EDUCATIEVE MASTER LICHAMELIJKE OPVOEDING EN DE PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS: LICHAMELIJKE OPVOEDING?

De professionele bachelor Secundair onderwijs: Lichamelijke Opvoeding is gericht op onderwijs en leerkracht worden, en het organiseren, begeleiden en aanleren van sporten. Met dit diploma kan je enkel worden aangesteld in het lager onderwijs, in de eerste drie jaren van het secundair onderwijs (ASO, TSO-KSO) en in de 2de en 3de graad BSO.

Met het diploma Educatieve Master in Lichamelijke Opvoeding word je opgeleid om een job op te nemen in het onderwijs. Je combineert de wetenschappelijke kijk 
op beweging met didactische vaardigheden. Jouw troef zal vooral van die aard zijn dat je een brede en academische basis hebt in jouw vakdomein, wat je toelaat om vernieuwend en vakoverschrijdend te werken binnen het onderwijs. Met dit programma word je gevormd als master én kan je onmiddellijk lesgeven in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs of in het hoger onderwijs (hogeschool of universiteit).

In de master Bewegings-en Sportwetenschappen ga je breder en vooral wetenschappelijk diepgaander naar beweging en sport kijken. Je zal heel wat wetenschappelijke kennis verwerven over het menselijk lichaam en onderzoek doen naar welke effecten beweging en inspanning op het lichaam en de maatschappij hebben. Dit stelt jou in staat om in de hele bewegings- en sportsector aan de slag te gaan. 

De juiste studiekeuze in 3 stappen

Download het e-book

Kom langs!

Kom de sfeer van de VUB opsnuiven! Op infodagen kan je terecht met al je vragen rond de opleiding en de VUB.

zaterdag 2 april, 09:00 - 17:00 U

Voorbereidingscursus Chemie en Fysica 2022

Sla optimaal de brug tussen het secundair en de universiteit met de Voorbereidingscursus Chemie en Fysica.

Sla optimaal de brug tussen het secundair en de universiteit met de Voorbereidingscursus Chemie ...

woensdag 6 april, 10:00 - 18:00 U

Voorbereidingscursus Wiskunde voor Exacte Wetenschappen 2022

doorlopend inschrijven mogelijk - Sla optimaal de brug  tussen het secundair en de universiteit met de  Voorbereidingscursus Wiskunde voor Exacte Wetenschappen.

doorlopend inschrijven mogelijk - Sla optimaal de brug  tussen het secundair en de universiteit ...

dinsdag 16 augustus, 00:00

Zomerkamp Groeituin 5.0

Kamp 2...

Kamp 2...

woensdag 17 augustus, 13:00

Voorkennistoetsen 17 augustus

Voorkennistoetsen...

Voorkennistoetsen...

maandag 22 augustus, 09:30

University-Industry Collaboration on Innovation

Doctoraatsverdediging van Wenjing Wang voor het behalen van de academische graad van Doctor in de economische wetenschappen met het proefschrift getiteld ‘University-Industry Collaboration on Innovation’....

Doctoraatsverdediging van Wenjing Wang voor het behalen van de academische graad van Doctor in de...

donderdag 25 augustus, 08:30

ABC-cursus

Good practices van innovatie voor de onderwijspraktijkStudie- en ontmoetingsdag voor leraren, directies, mentoren, pedagogische begeleiders, onderwijsverantwoordelijken, lerarenopleiders, studenten en alumni

Good practices van innovatie voor de onderwijspraktijkStudie- en ontmoetingsdag voor leraren, di...

maandag 29 augustus, 09:00 - 12:00 U

Voorbereidingscursus Geschiedenis 2022

Onvoldoende geschiedenis is verleden tijd met de Voorbereidingscursus Geschiedenis.

Onvoldoende geschiedenis is verleden tijd met de Voorbereidingscursus Geschiedenis.

woensdag 31 augustus, 10:00

The Influence of Housing Taxation on the Housing Market

Doctoraatsverdediging van Wouter Vangeel voor het behalen van de academische graad van Doctor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur met het proefschrift getiteld ‘The Influence of Housing Taxation on the Housing Market’....

Doctoraatsverdediging van Wouter Vangeel voor het behalen van de academische graad van Doctor in ...

donderdag 1 september, 08:00 - 18:00 U

Intensive Course in Dermato-Cosmetic Sciences 2022

e...

e...

maandag 5 september, 10:00 - 15:00 U

Voorbereidingscursus ‘Klaar voor de start’ 2022

Sla optimaal de brug tussen het secundair en de universiteit met de voorbereidingscursus ‘Klaar voor de start’.

Sla optimaal de brug tussen het secundair en de universiteit met de voorbereidingscursus ‘Klaar...

dinsdag 6 september, 09:00 - 16:00 U

Voorbereidingscursus Wiskunde voor Humane Wetenschappen 2022

Sla optimaal de brug  tussen het secundair en de universiteit met de  Voorbereidingscursus Wiskunde voor Humane Wetenschappen.

Sla optimaal de brug  tussen het secundair en de universiteit met de  Voorbereidingscursus Wisk...

dinsdag 6 september, 14:00 - 17:00 U

Basismodule Opleiden op de Werkvloer

Twee sessies van drie uur (6 sept & 4 okt) waarin de basisprincipes voor het opleiden en evalueren van ASOs op de dienst aan bod komen. In een groep van maximaal 15 supervisoren en stagemeesters wordt gewerkt rond de beginselen van effectieve en efficiente supervisie, en hoe...

Twee sessies van drie uur (6 sept & 4 okt) waarin de basisprincipes voor het opleiden en eval...

vrijdag 9 september, 09:30

Paddle virtuele demosessie voor onderzoeksgroepen-4

Na de analyse van de online communicatienoden van de onderzoeksgroepen zocht Marcom een intuïtief systeem dat aan zoveel mogelijk van de verzamelde noden voldoet. Paddle is hiervoor hét beste platform. Het Paddle CMS is een op Drupal gebaseerd Content Management Systeem met focus...

Na de analyse van de online communicatienoden van de onderzoeksgroepen zocht Marcom een intuïtie...

dinsdag 13 september, 00:00

ITACE for students 13/09/2022

ITACE for students 13/09/2022 in English...

ITACE for students 13/09/2022 in English...

donderdag 15 september, 00:00

ITACE for lecturers 15/09/2022

 

 

donderdag 15 september, 08:45 - 17:45 U

Experimental Writing in English (1945-2000) - The Anti-Canon

KEYNOTE SPEAKERS:...

KEYNOTE SPEAKERS:...

dinsdag 20 september, 08:30

ITNA 20/09/2022

READ THIS PAGE IN ENGLISH HERE...

READ THIS PAGE IN ENGLISH HERE...

dinsdag 20 september, 18:00

Onthaalavond Master of Laws in het sociaal recht

Op dinsdag 20 september 2022 organiseert de Master of Laws in het Sociaal Recht een onthaalavond om 18 uur (tot 20u)....

Op dinsdag 20 september 2022 organiseert de Master of Laws in het Sociaal Recht een onthaalavo...

woensdag 21 september, 08:30

The Beautiful Impact Of Mathematics In Society - BIMS V

Voor meer Informatie kan u hier terecht: The Beautiful Impact Of Mathematics In Society - BIMS V | Vrije Universiteit Brussel (vub.ac.be)...

Voor meer Informatie kan u hier terecht: The Beautiful Impact Of Mathematics In Society - BIMS V...

maandag 26 september, 18:00 - 21:30 U

Chinese Language Evening Courses Autumn 2022

The VUB organises Chinese language courses for young and old at its Etterbeek Campus. All courses are taught in English (and/or Chinese depending on the course level). You can find our promotional video here....

The VUB organises Chinese language courses for young and old at its Etterbeek Campus. All courses...

Vragen over het studentenleven aan de VUB en in Brussel? (Op kot, studiepunten en leerkrediet, studentenverenigingen,...)

vub.be

Helemaal overtuigd?


Schrijf je in!

Je in je opleiding op drie soorten sportstages gaat?

In het eerst jaar start je met een sportweek om kennis te maken met minder klassieke sporten zoals lacrosse en tchouckball, én met je medestudenten. In het tweede en derde jaar ga je op wintersportstage, waar je je ski-of snowboardtechnieken kan aanleren of verscherpen. En in het derde jaar staat er een watersportstage op het programma met onder andere windsurfen, catamaran en golfsuren.

GWP Wintersport

Watersportstage 2019

LOBW in tijden van corona

Er jaarlijks in Brussel verschillende sportevenementen worden georganiseerd door onze studenten?

Je tijdens je opleiding een EHBO-en reddersbrevet kan halen?


Zo kan je als student al aan de slag als bijvoorbeeld monitor bij sportkampen of redder.

Je als topsportstudent kan rekenen op flexibele maatregelen?


Binnen de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen kan je als topsportstudent rekenen op maatregelen die je een flexibel studieschema opleveren, zoals een aangepast examenrooster, vervangende opdrachten of zelf aangepaste vakken gericht op jouw topsportactiviteiten.

Het Zoniënwoud en het Ter Kamerbos dicht bij de campus liggen? Het ideale decor om voor of na de lessen een rondje te gaan lopen.

De VUB net een olympisch dorp is?

Je vindt er niet alleen de sportinfrastructuur waar je les zal hebben, maar ook het BLITS- Brussels Labo voor Inspanning en Topsport- en de dienst Topsport en Studie vind je op de campus in Etterbeek.

En dit alles op een boogscheut van de leslokalen, labo’s,de koten en het restaurant!

De VUB een gloednieuw, innovatief zwembad heeft gebouwd?

Het is niet alleen het meest duurzame zwembad in de regio, er wordt minder chloor gebruikt (goed voor gevoelige ogen en huid!), én er is een apart instructiebad met beweegbare bodem. Ook jij zal hier les krijgen en mogelijk - in functie van een stage - les geven binnen Swimove, de VUB zwembschool.