logo

Management en Beleid van de Gezondheidszorg

Ambieer je een beleids-, leidinggevende of onderzoeksfunctie in de gezondheidszorg? De Master in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg is de wetenschappelijk georiënteerde maar tegelijkertijd zeer toepassingsgerichte opleiding die je zoekt. De opleiding wordt in avondonderwijs gegeven, wat je toelaat om werk en studie te combineren 

De opleiding leert je maatschappelijke verschijnselen met betrekking tot gezondheid en gezondheidszorg waar te nemen, te analyseren en te interpreteren op basis van wetenschappelijke analyses. Je traint in het leren formuleren van praktijk- en beleidsrelevante conclusies en in het communiceren en rapporteren op een zinvolle manier. Naast de belangrijke wetenschappelijke pijler omvat de master ook toepassingsgerichte onderdelen met het oog op management en beleidsvoering. Je verwerft een eigen visie op de veranderende maatschappelijke vraag rond zorg en zorgverlening, zowel op het vlak van inhoud als management. 

Dit alles steeds met de vinger aan de pols. Zowel de inhoud van de opleiding als de gebruikte onderwijsvormen worden voortdurend aangepast aan de maatschappelijke veranderingen. Hieruit distilleer je competenties die je in staat stellen levenslang te leren. 

Meer weten over de opleiding?

Boek je online infosessie

Faculteit


GENEESKUNDE EN FARMACIE

Ontdek alle opleidingen en nieuws

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mail!

Contacteer ons

Hier vind je ons


Wegbeschrijving

Brussels Health Campus

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Combineer werken en studeren

De Master in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg is een opleiding die enkel in avondonderwijs kan gevolgd worden. De contactmomenten vinden ’s avonds en op zaterdagvoormiddag plaats. Het programma laat studiespreiding toe, een formule die zich perfect leent om de combinatie werken en studeren aan te gaan. De colleges en oefeningen vinden plaats in kleine groepen wat resulteert in interactief onderwijs en een intensieve begeleiding. Veel studenten staan reeds in het beroepsleven bij het aanvangen van deze opleiding, wat de mogelijkheid schept om werkervaringen uit te wisselen.

De VUB kent een lange traditie in het aanbieden van programma’s in avondonderwijs, en kan heel wat expertise aan de dag leggen om de combinatie werken en studeren zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Studiepunten

SP (Studiepunt): een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten). 

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Het programma beoogt om de houders van een academisch of een professioneel bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

 

Een impuls voor je carrière

De Master in Management en het beleid van de gezondheidszorg is een stevige voorbereiding op een leidinggevende, beleids- en onderzoeksfunctie. Het toepassingsgerichte karakter van de opleiding zorgt ervoor dat je snel inzetbaar bent.

Een brede waaier aan carrières

Afgestudeerden kunnen terecht zowel in de sector van de gezondheidszorg (bijv. ziekenhuis, revalidatiecentrum, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg,…), als in de sector van de welzijnszorg (bijv. OCMW, thuiszorg, woon-zorgcentrum,…). Andere tewerkstellingsmogelijkheden zijn er in openbare besturen en adviesorganen van de gemeentelijke, provinciale of Vlaamse of Federale overheid, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, beroepsorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, patiëntenorganisaties en onderwijs- en onderzoekinstellingen. 

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Careercenter


Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Check de website

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr. in spe

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Rechtstreekse toelating

 • Bachelor Politieke Wetenschappen, minor management en beleid van de gezondheidszorg
 • Bachelor Sociologie, minor management en beleid van de gezondheidszorg
 • Bachelor Toegepaste Economische Wetenschappen, minor management en beleid van de gezondheidszorg
 • Bachelor Handelsingenieur, minor management en beleid van de gezondheidszorg
 • Bachelor Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur, minor management en beleid van de gezondheidszorg
 • Bachelor Toegepaste Economische Wetenschappen, minor management en beleid van de gezondheidszorg
 • Bachelor Politieke Wetenschappen, minor management en beleid van de gezondheidszorg
 • Bachelor Sociologie, minor management en beleid van de gezondheidszorg

Toelating via Schakelprogramma

 • Professioneel gerichte bachelor biomedische laboratoriumtechnologie
 • Professioneel gerichte bachelor podologie
 • Professioneel gerichte bachelor toegepaste psychologie
 • Professioneel gerichte bachelor verpleegkunde brugprogramma
 • Professioneel gerichte bachelor verpleegkunde bijsch.kine paramedici 3j
 • Professioneel gerichte bachelor voedings- en dieetkunde
 • Professioneel gerichte bachelor vroedkunde
 • Professioneel gerichte bachelor gezinswetenschappen
 • Professioneel gerichte bachelor sociaal werk
 • Professioneel gerichte bachelor fysische behandelingen
 • Professioneel gerichte bachelor ergotherapie
 • Professioneel gerichte bachelor logopedie en audiologie
 • Professioneel gerichte bachelor maatschappelijke veiligheid
 • Professioneel gerichte bachelor medische beeldvorming
 • Professioneel gerichte bachelor mondzorg
 • Professioneel gerichte bachelor optiek en optometrie
 • Professioneel gerichte bachelor orthopedagogie
 • Professioneel gerichte bachelor orthopedie
 • Professioneel gerichte bachelor in de toegepaste gezondheidswetenschappen
 • Professioneel bachelor in de zorgtechnologie
 • Professioneel bachelor sociale readaptatiewetenschappen

Toelating via Voorbereidingsprogramma

 • Academische Bachelor

EEN VLIEGENDE START

De lessen starten in de derde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Hoe gaat het academiejaar 2021-2022 verlopen?

Als het gaat om veiligheid en gezondheid, nemen we onze verantwoordelijkheid. Daar wordt niets op afgedongen. Maar we doen er tegelijk alles aan om het onderwijs en het andere campusleven zo normaal mogelijk te laten verlopen. Daar heb je recht op. En het zeldzame goede dat is voortgekomen uit de Covid-19 tijden, gooien we niet overboord. Wat dat precies betekent voor het academiejaar 2021-2022, lees je hier.

Studiegeld

Het studiegeld varieert naar gelang het aantal opgenomen studiepunten (ECTS) en het al dan niet verkrijgen van een studiebeurs. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je hier raadplegen.

Meer weten over onze voorzieningen?

Boek je infosessie