logo

Ouderen zijn de toekomst

Gerontologie is de studie van het ouder worden. Door de vergrijzing van de bevolking ontstaat er een steeds groter wordende en heterogene groep van ouderen met diverse mogelijkheden en behoeften. Deze evolutie brengt nieuwe uitdagingen en opportuniteiten voor de samenleving met zich mee. De VUB biedt een unieke opleiding Gerontologie aan op maat van wie werk en studie wil combineren.

Iedereen heeft je nodig

De dramatische impact van Covid-19 op ouderen en onze ouderenzorg in het bijzonder, geeft een heel nieuwe dimensie aan de blijvende nood aan
academisch opgeleide professionals binnen deze sector, voor zowel onderzoek, beleid, praktijk, als onderwijs. En laat dat nu net hetgene zijn waar
de Master of Science in Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie helemaal op inspeelt. De opleiding wordt gedoceerd in avond- en weekendonderwijs, waardoor je werk en studie optimaal kan combineren. Vanaf het academiejaar 2021-2022 zullen de lessen afwisselend een week on campus georganiseerd worden en een week online.

"Doordat het grootste deel van de studenten werkt naast de opleiding, kan je ervaringen uit het werkveld toepassen op de theorie en ideeën die aangeleerd worden. Dit is een extra verrijking voor de opleiding." Veerle Knoop, alumna

Unieke opleiding in Vlaanderen

De opleiding Master of Science in Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie is de enige opleiding in Vlaanderen die het verouderingsproces academisch bestudeert. In het academiejaar 2017 - 2018 vieren we overigens al de 30ste verjaardag van de opleiding. Het gerontologisch onderzoek legt enerzijds de basis voor vele nieuwe ontwikkelingen binnen de ouderensector en kan anderzijds ook de ontwikkelingen in die sector empirisch analyseren en ondersteunen. De VUB speelt hier vanaf dag één een voortrekkersrol in. Uitgangspunt van de opleiding is steeds een positief mensbeeld op veroudering, met nadruk op de ontwikkelingskansen van ouderen en de gunstige effecten van deze doelgroep op de samenleving. De opleiding streeft ernaar de professionele en kwalitatieve ouderenzorg aan te vullen met kennis van zaken op het vlak van wetgeving, beleid en management. Het is dan ook de ideale springplank naar een carrière met doorgroeimogelijkheden.

De opleiding rust op 3 complementaire pijlers; management, onderzoek en beleid

Gesteund op drie pijlers

De opleiding laat je toe je vaardigheden als expert en innovator, als onderzoeker, en als beleidsmedewerker en beheerder te ontwikkelen. Je bestudeert de sociale, maatschappelijke, psychologische, klinisch-medische en biologischgenetische aspecten van het verouderen. Je gaat aan de slag met onderzoekstechnieken zoals dataverwerking en ontdekt management- en beleidsinstrumenten om de ouderenzorg te optimaliseren. Gerontologie benadert het verouderingsproces multidisciplinair. Fundamenteel steunt de opleiding op een kwaliteitsvolle en multidisciplinaire wetenschappelijke methodiek, aangevuld met een continue wisselwerking tussen theorie en praktijk.

AGEING WELL IN THE CITY prof. C. Geerts e.a.

Download hier het rapport

Meer weten over de opleiding?

Boek je online infosessie

Faculteit


Geneeskunde en Farmacie

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje!

Contacteer ons

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Combineer werken en studeren

De VUB kent een lange traditie in het aanbieden van programma’s in avondonderwijs, en kan heel wat expertise aan de dag leggen om de combinatie werken en studeren zo vlot mogelijk te laten verlopen. De professionele begeleiding faciliteert een optimaal leerproces. De Master of Science in Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie is een opleiding die enkel in avondonderwijs kan gevolgd worden. De contactmomenten vinden ’s avonds en op zaterdagochtend plaats en het programma laat studiespreiding toe. Het is mogelijk om een deeltijds traject van drie jaar te volgen, een formule die zich perfect leent om de combinatie werken en studeren aan te gaan. 

Studiepunten

Een studiepunt (SP) komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Schakel- en voorbereidingsprogramma

Om te starten aan de master zal je een schakel- of voorbereidingsprogramma moeten volgen, afhankelijk van jouw vooropleiding.

Leerresultaten

Het programma beoogt om de houders van een academisch of een professioneel bachelordiploma de in het artikel II.141. van de Codex Hoger Onderwijs bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen die vereist zijn om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten.

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

"Mondiale demografische verschuivingen, de dynamisering en professionalisering van de ouderensector en de vele nieuwe ontwikkelingen in de gerontologie doen de aandacht voor deze wetenschappelijke discipline verder toenemen." Prof. dr. Ellen Gorus

Een carrière met doorgroeimogelijkheden

De opleiding bereidt je voor op een dynamische en snel veranderende wereld. We streven er dus naar kritische, zelfstandig handelende professionals met een focus op snelle inzetbaarheid en verdere ontwikkeling af te leveren. De meeste afgestudeerden maakten sociale promotie, door aan de slag te gaan in hogere functies, in kader of middenkader, of als consultant.Twee derde van de afgestudeerden in de Master in het Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie werkt in de gezondheidssector of in een aanverwante sector. Denk hierbij aan de medische sector, bijvoorbeeld ziekenhuizen, revalidatiecentra, woonzorgcentra, of de welzijnssector, zoals O.C.M.W.’s en centra voor geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast zijn er tewerkstellingsmogelijkheden in talrijke aanverwante sectoren (ziekenfondsen, nationale en federale overheid, patiëntenorganisaties, verzekeringsinstellingen), de onderwijssector en (universitaire) onderzoekscentra. De VUB biedt een uniek doctoraatsprogramma in de Gerontologie aan, voor wie een onderzoekscarrière ambieert.

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Careercenter


Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Check de website

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr. in spe

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Een vliegende start

De lessen starten in de derde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Hoe gaat het academiejaar 2021-2022 verlopen?

Als het gaat om veiligheid en gezondheid, nemen we onze verantwoordelijkheid. Daar wordt niets op afgedongen. Maar we doen er tegelijk alles aan om het onderwijs en het andere campusleven zo normaal mogelijk te laten verlopen. Daar heb je recht op. En het zeldzame goede dat is voortgekomen uit de Covid-19 tijden, gooien we niet overboord. Wat dat precies betekent voor het academiejaar 2021-2022, lees je hier.

Toelatingsvoorwaarden

Rechtstreekse toelating

  • Bachelor Politieke Wetenschappen, minor Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie
  • Bachelor Sociologie, minor Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie

Toelating via Schakel- of Voorbereidingsprogramma

Bekijk hier het overzicht van diploma's die toegang geven tot het Schakelprogramma.

Om toegelaten te worden tot het Voorbereidingsprogramma dient u over een academisch bachelorsdiploma te beschikken.

Studiegeld

Het studiegeld varieert naar gelang het aantal opgenomen studiepunten (ECTS) en het al dan niet verkrijgen van een studiebeurs. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je hier raadplegen.

Studiebegeleiding

Als VUB-student sta je er niet ineens alleen voor. Wij willen niet anders dan dat àl onze studenten een optimale slaagkans hebben. In het Studiebegeleidingscentrum Campus Jette stellen we dan ook alles in het werk om je te begeleiden bij een geslaagd parcours! Zo kan je voorbeeldexamens bekijken om een goed beeld te hebben van wat je te wachten staat. Ook zijn er blokpermanenties tijdens de examens en kan je er terecht voor feedback achteraf als je resultaten iets minder zijn

Meer weten over onze voorzieningen?

Boek je infosessie

Meer info over opleiding en onderzoek?


Check de website van de vakgroep Gerontologie

Klik hier

Maak het als werkstudent


Alle info voor een geslaagde combinatie van werken en studeren

klik hier

Hier vind je ons

BRUSSELS HEALTH CAMPUS

Wegbeschrijving