logo

Specialistische Geneeskunde

Je wil graag een arts-specialist worden die over de adequate kennis en vaardigheid beschikt om hoogwaardige patiëntenzorg te verlenen in jouw specifieke vakgebied? Dan is de masteropleiding Specialistische Geneeskunde de opleiding die je zoekt.

De masteropleiding in de Specialistische Geneeskunde (180 SP) leidt arts-specialisten op die over de adequate kennis en vaardigheid beschikken om hoogwaardige patiëntenzorg te verlenen in hun specifieke vakgebied. De opleiding levert een klinisch competente medische specialist af die zich door een houding van wetenschappelijke nieuwsgierigheid en leergierigheid levenslang spontaan en zelfstandig kan blijven informeren in een vakgebied dat zowel wetenschappelijk als technologisch snel uitbreidt.

Hoe zit de opleiding in elkaar?

De master Specialistische geneeskunde (MSG) heeft tot doel artsen-specialisten te vormen die hoogwaardige patiëntenzorg verlenen binnen hun specialisatiedomein en daarvoor over de nodige kennis en vaardigheden beschikken.

De opleiding telt 180 studiepunten en is opgebouwd rond twee niveaus en vier rollen. Gezien de grote verscheidenheid van de afstudeerrichtingen (30) voorziet de opleiding in algemene competenties, gemeenschappelijk voor alle arts-specialisten in opleiding (ASO), aangevuld met competenties die de arts-specialist al oriënteert in de richting van haar/zijn keuze.  Dit is de lagere opleiding voor een (groep van) disciplines. De hogere opleiding per afstudeerrichting situeert zich volledig in het interessedomein van de ASO. De opleiding wordt afgerond met een masterproef.

Het UZ Brussel is de thuisbasis voor de opleiding en is gevestigd op dezelfde campus.

Vier Rollen

Op basis van CANMEDS-model (een studie opgezet door de Canadese overheid rond opleiding en naacholing van zorgverleners), kozen de Vlaamse universiteiten voor een opdeling van de MSG in 4 rollen die doorheen de hele opleiding lopen.

Rol 1: Medicus

De specialist denkt en handelt op een wetenschappelijk verantwoorde wijze en kan de wetenschappelijke kennis vertalen naar de patiënt in een ethisch verantwoord kader.

Rol 2: Wetenschapper

De specialist verwerft competenties om op een gevorderd niveau en op een wetenschappelijke wijze te denken en te handelen in zijn vakspecifiek domein.

Rol 3: Communicator

De specialist communiceert de klinische informatie (mondeling en schriftelijk) naar patiënt / familie. Hij overlegt met de gelederen van de gezondheidszorg. Deze competenties worden op gevorderd niveau nagestreefd, in overeenstemming met zijn plaats in de gezondheidsstructuur.

Rol 4: Manager

De specialist heeft een verantwoordelijkheid in het beheren van de klinische gegevens en positioneert zich in de brede context van de gezondheidszorg (van micro- tot macroniveau).

 

Faculteit


Geneeskunde en farmacie

Meer info

UZ Brussel


Universitair ziekenhuis van de VUB

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mail! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding
Schematische voorstelling van de opleiding

Studiepunten

Een studiepunt (SP) komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding.

Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Helemaal voor jou: de expertise van ons onderwijsteam

De MSG aan de Vrije Universiteit Brussel wordt gedragen door professoren die academische deskundigheid combineren met praktijkervaring in uiteenlopende specialisaties. In samenwerking met de artsen en specialisten uit het UZ Brussel bieden wij een kwaliteitsvolle opleiding aan.

Mevr. Karina Heyvaert

Stafmedewerker MSG

 • Aanspreekpunt stagemeesters en ASO's
 • Planning & coördinatie opleiding
 • Tel: 02/477 86 86
 • Dect: 02/477 39 61
 • Skype voor bedrijven: Karina Heyvaert
 • Mail: karina.heyvaert@vub.be
 • Bureau: 3e verdieping UZ Brussel
 • Niet aanwezig op vrijdagen.

Mevr. Nina Callebaut

Medewerker Onderwijsondersteuning MSG

 • Aanspreekpunt stagemeesters en ASO's
 • Planning & coördinatie opleiding
 • Dect: 02/477 46 17
 • Mail: nina.callebaut@vub.be
 • Bureau: Gebouw A, secretariaat Geneeskunde (tegenover faculteitssecretariaat, naast de bib)

Mevr. Lien Seynaeve

Coördinator secretariaat Geneeskunde

 • Medewerker onderwijsondersteuning bachelor en master Geneeskunde
 • Back-up mevr. Nina Callebaut
 • Dect: 02/477 46 17
 • Mail: secretariaat.geneeskunde@gf.vub.ac.be
 • Bureau: Gebouw A, secretariaat Geneeskunde (tegenover faculteitssecretariaat, naast de bib)

Mr. Christophe Empsen

Stafmedewerker Kwaliteitszorg

 • Onderwijsondersteuning voor opleidingen rond uiteenlopende thema's zoals curriculumopbouw, leerresultaten, werkvormen, toetsing en evaluatie, internationalisering, stages, masterproeven, alumniwerking, etc.
 • Moderator focusgesprekken met studenten
 • Mobiel: 0497 87 23 24
 • Mail: christophe.empsen@vub.be
 • Skype voor bedrijven: Christophe Empsen

Prof. Dr. Brigitte Velkeniers

Opleidingsverantwoordelijke MSG

 • Eindverantwoordelijke planning & organisatie opleiding
 • Voorzitter opleidingsraad
 • Diensthoofd Interne Geneeskunde UZ Brussel
 • Beschikbaar op afspraak
 • Voor afspraken neem contact op met mevrouw Karina Heyvaert

Mevr. Ine De Smet

Studietrajectbegeleider (SBC)

 • Informatie over vrijstellingen, vakkenregistratie en het onderwijs- en examenregelement (OER) van de VUB
 • Dect: 02/477 42 32
 • Mail: stbfacgf@vub.ac.be
 • Bureau: Gebouw A, Studiebegeleidingscentrum (SBC), achter de bib
 • Niet aanwezig op vrijdagen

Mevr. Veerle De Wilde

Verantwoordelijke inschrijvingen

 • Verantwoordelijke voor alle (her)inschrijvingen binnen de faculteit Geneeskunde en Farmacie
 • Dect: 02/477 41 02
 • Mail: info@gf.vub.ac.be
 • Bureau: Gebouw A, faculteitssecretariaat GF - Tijdens de inschrijvingsperiode van 01/07 tot en met 15/10 in lokaal A045-A046

Prof. Dr. Filip Cools

Titularis Praktische oefeningen in EBM deel 1

Prof. Dr. Koen Pardon

Titularis Communicatie deel 1

 • Klinisch psycholoog en psychotherapeut
 • End of Life Care research group
 • Mail: Koen.Pardon@vub.be

EEN VLIEGENDE START

De lessen starten in de derde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

INSCHRIJVEN

Wat heb je nodig om je in te schrijven?

 

ASO's met een Vlaams diploma:

 • Goedgekeurd stageplan bij een erkende stagemeester
 • Origineel diploma master Geneeskunde
 • 'Facultair Attest Aanvaarding' ondertekend door de decaan (dit is je contingent of 'ticket')
 • E-ID

ASO’s met een niet-Vlaams diploma dienen naast bovenstaande lijst nog volgende documenten extra mee te brengen:

 • Gelijkwaardigheidsbesluit
 • Taalbewijs niveau C1 voor wie over een diploma beschikt dat niet in het Nederlands werd behaald.

 

Waar en wanneer kan je inschrijven?

Om in te schrijven maak je een afspraak in de online agenda. Een afspraak maken is noodzakelijk!

De inschrijvingsperiode loopt van 13/08 tot en met 08/10/2018 en vindt plaats op Campus Jette, gebouw A, lokaal A045.

Opgelet: gelieve GEEN voorinschrijving te doen via de website.

 

Wat moet je nog doen na je inschrijving?

 • Registreren op vakken
  Dit kan via onderstaande link:

HERINSCHIJVEN

Iedere ASO is verplicht jaarlijks in te schrijven. Gezien er niet in ieder jaar van de specialisatie vakken moeten opgenomen worden, spreken we van volgende opties:

 1. Leeg curriculum: indien je inschrijft, maar geen vakken opneemt. Je ontvangt GEEN factuur.
 2. Model curriculum: indien je inschrijft voor een traject waarin je wel vakken opneemt.
  Je ontvangt een factuur waarbij je het vaste basisbedrag betaalt + een variabel bedrag per studiepunt.
   

Opgelet: sommige vakken zijn gespreid over meerdere jaren. Je dient deze vakken te volgen, maar je schrijft je hiervoor pas in (via Vakkenregistratie in je Self Service Studenten) in het laatste jaar van een niveau (niveau expert/ expert plus).

Voorbeeld:

Je schrijft in voor het 1e jaar Inwendige geneeskunde: de vakken ‘probleemoplossend vermogen in … deel 1, Vaardigheden in … deel 1 en aanvullingen in … deel 1, zal je vanaf het 1e opleidingsjaar volgen, maar pas opnemen in het 3e opleidingsjaar, wat het laatste jaar is van het niveau expert.

Meer info kan je bekomen bij de studietrajectbegeleider: Ine.desmet@vub.be

MEDBOOK

Hoe krijg je toegang tot Medbook?

Inschrijvingen nieuwe ASO’s:

Pas wanneer je inschrijving volledig is, worden je gegevens doorgegeven aan de Manager van de opleiding. De nieuwe ingeschrevenen ontvangen nadien een startmail van Medbook.

Tijdens de verplichte, plenaire sessie bij aanvang van het academiejaar krijg je een opleiding Medbook.

 

Herinschrijvingen ASO’s :

ASO’s, die niet opnieuw inschrijven in de MSG, zullen hun toegang tot Medbook verliezen. Deze zal pas opnieuw geactiveerd worden nadat de herinschrijving in orde is.

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Careercenter


INDIVIDUEEL ADVIES ROND CV’S, GESPREKSTRAINING EN JOBMOGELIJKHEDEN. OOK TIJDENS JE STUDIES!

Meer info

Doctoreren?


DE VUB TELT DRIE DOCTORAL SCHOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DOCTORANDI. ZE HEBBEN TOT DOEL JUNIOR-ONDERZOEKERS TE STIMULEREN EN TE PROMOTEN VIA WORKSHOPS, SEMINARIES, MASTER CLASSES, …

Dr. in spe

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn