logo

Wiskunde + Data Science
= uniek in Vlaanderen

Hou jij van abstract en logisch redeneren en stel je graag alles in vraag? Wil je je specialiseren in de fundamentele aspecten van de wiskunde of je verdiepen in domeinen zoals codetheorie, algebra, topologie, functionaalanalyse of kanstheorie? Ben je geboeid door toepassingen van de wiskunde in gebieden zoals de fysica, de computerwetenschappen, de economische wetenschappen of data science? Aan de VUB integreren we het hedendaagse toepassingsgebied Data Science al vanaf de bachelor.

Wiskunde zit overal om je heen

Wiskunde is kleinschalig. Onderzoek vindt plaats in kleine groepen, met veel en vaak onverwachte interactie tussen subdisciplines. Diversiteit is daarom essentieel, zowel voor het onderzoek als voor de opleiding van studenten. Wiskunde is zelden direct zichtbaar maar overal aanwezig waar wordt gestructureerd, ontworpen, gemodelleerd en gerekend. Geen wetenschap heeft een breder bereik dan de wiskunde. De recente opkomst van de computational science en de dataexplosie hebben de relevantie en de invloed van de wiskunde nog verder versterkt. Er is in het bedrijfsleven een grote behoefte aan gedreven wiskundigen.

Shaun, Student Wiskunde

Shaun kiest voor 'close' sfeer op VUB

"Ik kom van Oostende en oorspronkelijk was ik van plan om, zoals de meeste van mijn klasgenoten, in Gent te gaan studeren. Maar toen we met de klas op uitstap naar Brussel gingen, viel me direct op dat de sfeer op de VUB ‘closer’ was dan elders. Ik kreeg toen de kans om met enkele assistenten te spreken, die me een goed beeld gaven van de omgang tussen de professoren en de assistenten enerzijds en de studenten anderzijds. Ik ben heel tevreden met mijn keuze voor de VUB. De kleine omvang van de vakgroep wiskunde biedt verschillende voordelen, zoals de inspraak van de studenten in de opstelling van het examenrooster. Ook als je vragen hebt, kan je altijd terecht bij een prof of assistent."

 

Wereldberoemde oudstudenten

Jean Bourgain studeerde wiskunde aan de Vrije Universiteit Brussel en ontving in 1994 een Fields-medaille voor zijn onderzoekswerk. In 2017 ontving hij de Breakthrough Prize van Google en in 2018 krijgt hij de Steele Prize for Lifetime Achievement. In onderstaand filmpje legt Jean Bourgain kort en mooi uit wat zijn onderzoeksgebied is en wat leuk is in wiskunde.
Een andere wereldberoemde oudstudente van de VUB is prof. Ingrid Daubechies. Zij is een wereldautoriteit op het gebied van wavelets die gebruikt worden voor beeldcompressie.

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. Een gedetailleerd overzicht van je vakken vind je via de opleidingsfiches onderaan de pagina.

Vernieuwde bachelor!

Academiejaar 2020 - 2021 starten we de gloednieuwe bachelor opleiding Wiskunde en Data Science. Vanaf nu zal je vanaf je eerste bachelorjaar kennismaken met data science, zonder daarbij de fundamentele wiskunde uit het oog te verliezen.

De bacheloropleiding omvat 180 studiepunten die je normaal in drie jaar behaalt en is opgebouwd rond een verplicht pakket van 144 studiepunten. Dit is de kern van je bacheloropleiding. Je kern wordt aangevuld met een flexibel gedeelte van 36 studiepunten dat je zelf samenstelt aan de hand van keuzevakken.

Op de website wiskundeinbrussel.be kom je er alles over te weten.

Master

De masteropleiding wordt samen met de Universiteit Antwerpen georganiseerd. Concreet betekent dit dat de meeste VUB studenten één dag per week les volgen in Antwerpen. Deze kruisbestuiving biedt vele voordelen: niet alleen is het gamma aan vakken veel groter, het contact met nieuwe proffen en studenten opent deuren.

Het is ook mogelijk om tijdens de masteropleiding vakken aan de ULB of andere universiteiten te volgen. Dit is vooral interessant als je je voor een heel specifiek domein in de wiskunde interesseert, hierdoor kan je je studies perfect afstemmen op je persoonlijke interesses.

Naast het verplichte gedeelte kan je kiezen uit een lijst van basisopleidingonderdelen en profileringsopleidingsonderdelen. Er is een evenwichtige verdeling van hoorcolleges, oefeningensessies en zelfstandige projecten. Het programma laat ruimte vrij voor zelfstandig werk en de organisatie en de planning van taken. Tijdens je masterproef verricht je diepgaand onderzoek waardoor je wordt voorbereid om relevante, originele en innoverende oplossingen voor hedendaagse problemen uit te werken.

In de master Wiskunde kies je uit drie afstudeerrichtingen:

  • Financiële en Toegepaste wiskunde
  • Fundamentele wiskunde
  • Onderwijs

Andere masters

Zou je graag voor de klas staan en heb je een passie voor wiskunde? Ga dan voor een educatieve master. Je combineert kwaliteitsvol onderwijs in jouw vakdomein met een sterk pakket aan pedagogische en vakdidactische kennis. Met dit programma word je gevormd als master én kan je onmiddellijk lesgeven in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs.

Opleidingsfiches

Via het doorklik menu hieronder kan je de opleidingsfiches raadplegen. Hier vind je een overzicht van de vakken, toelatingsvoorwaarden en structuur van de opleiding.

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de bachelor opleiding? Lees er hier meer over. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de master opleiding? Lees er hier meer over.

 

Licht je in, vraag rond

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

Vanaf academiejaar 2022-2023 is deelnemen aan de ijkingstoets verplicht om te starten in de opleiding Wiskunde & Data Science, maar het resultaat van deze toets is niet bindend.

De toets geeft je een idee hoe het met je voorkennis gesteld is, maar een lage score belet je niet om in te schrijven en wil niet zeggen dat je niet kan slagen voor de opleiding. Studiebegeleiding helpt je om  jouw voorkennis bij te spijkeren met ‘voorbereidingsactiviteiten’ en biedt doorheen het hele jaar ondersteuning.

Meer info op www.vub.be/ijkingstoets.

Ga even diep als breed
Diep graven maar tegelijk alternatieve oplossingen uit andere domeinen voor ogen houden: het is die eigenschap die je als student wiskunde aan de VUB ontwikkelt. Zo kun je in je bacheloropleiding naast de verplichte vakken - analyse, lineaire algebra, discrete wiskunde... - ook kiezen uit een veelheid van vakdomeinen waarin je óók nog bent geïnteresseerd. Denk aan vakken als economie, fysica of computerwetenschappen.

Hoe abstracter, hoe mooier
Naarmate je bacheloropleiding vordert, dring je natuurlijk dieper door tot het wezen van de wiskunde. Wat dacht je van affiene, projectieve en differentiaalmeetkunde? Of functionaalanalyse? Ja, geef maar toe: daarvan gaat jouw scherpe, onderzoekende geest toch als het ware op de toppen van haar tenen staan?

Van B naar A en omgekeerd
Welke richting kies je voor je master? Eén ervan is alvast zeker: die van Brussel naar Antwerpen. En terug. De reden? Onze masteropleidingen wiskunde worden samen met de Universiteit Antwerpen georganiseerd. Dat op zich zorgt al voor een variatie die je niet zo snel ergens anders vindt. Maar tijdens je masteropleiding kies je ook voor een andere variatie: die van je specifieke afstudeerrichting. Ga je voor Fundamentele Wiskunde, met vakken als functionaalanalyse, associatieve algebra en algebraïsche topologie? Kies je voor Financiële Wiskunde, waar je je kunt uitleven in vakken als statistische methoden, verschillende numerieke vakken en actuariële modellen? Of gaat je liefde uit naar Onderwijs, waar je je bekwaamt in pedagogische methodieken? Waar je voorkeur ook naar uitgaat: aan de VUB is de uitkomst altijd positief.

Moet ik uit een 6u-8u wiskunde richting komen of in de finale van de Olympiade geraakt zijn om wiskunde te studeren? Helemaal niet!
We hebben er aan de VUB voor gekozen om de extra in te zetten op de overgang van het secundair naar hoger onderwijs. Alle leerstof van het vijfde en zesde middelbaar wordt herhaald, maar weliswaar aan een hoger tempo.

Om iedereen gelijk aan de start te hebben wordt er bij ieder vak terug gekeken naar de leerstof uit het middelbaar en wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om goede afspraken te maken omtrent notatie en definities. Omdat de wiskunde aan de universiteit zoveel diverser is dan in het middelbaar zal iedereen die gebeten is door het wiskunde virus zijn gading vinden.

Twijfel je toch nog aan je voorkennis?

Er zijn verschillende manieren om je klaar te stomen voor de start.

De juiste studiekeuze in 3 stappen!

Download het e-book

Heb ik voldoende voorkennis?

Bekijk welke voorkennis we verwachten

Wist je dat...

  • wiskundige bij de top 10 best betaalde jobs staan? Hun gemiddelde maandelijks brutoloon bedraagt 4.958 euro. (Bron: FOD Economie september 2017)
  • Jean Bourgain, een VUB alumnus, een Fields-medaille voor zijn onderzoekswerk won? "At the present time mathematics is an extremely active science and its future bodes well for its constant progress both for solving old problems and opening new areas of research."- Jean Bourgain
  • wiskundigen hebben uitgedokterd dat bij een Rubiks Kubus maximum 20 bewegingen nodig zijn om naar de opgeloste vorm te gaan?
  • priemgetallen een zeer breed onderzoeksgebied vormen in de hedendaagse wiskunde? Een van de grote onopgeloste problemen is het vermoeden van Goldbach: elk even getal groter dan 2 is te schrijven als de som van twee priemgetallen. Heb jij enig idee waarom?
  • allerlei verschijnselen in de natuurkunde worden beschreven door 'differentiaalvergelijkingen'? Sommige zijn zo complex dat ze zelfs niet met computers kunnen worden opgelost!
  • we jaarlijks een WisNat-avond organisaren waar studenten verbroederen met assistenten en professoren uit de Fysica en Wiskunde?

Lieve Lambrechts, Student Ambassador Wiskunde

Lieve valt als een blok voor alle mogelijkheden en toepassingen van wiskunde

"Waarom ik voor de opleiding Wiskunde koos? Om eerlijk te zijn, ik heb me ingeschreven omdat ik er goed in was in het middelbaar. Verder stond ik er toen niet bij stil. Het duurde echter niet lang voor ik echt verliefd werd op de wiskunde, met al haar mogelijkheden en toepassingen. De abstracte wereld waarin ze vertoeft, en de toch innige band met de realiteit. De uitdaging, het denkwerk, I’m hooked for life. Waarom aan de VUB? Simpel: de sfeer, de vrijheid, en het persoonlijk contact met proffen en assistenten. Combineer dit met een prachtige groene campus waar altijd wel iets te beleven valt, en je voelt je hier gewoon echt thuis."

 

Maak kennis met onze proffen

VUB in de media

Voor al het VUB nieuws en de ontwikkelingen op onze campus, neem zeker eens een kijkje op onze nieuwspagina vubtoday!

DE WIJDE WERELD IN

Een internationale studie-ervaring, alleen voor de happy few? Niet bij ons. Omdat wij weten hoe belangrijk zo’n buitenlandse ervaring is voor je persoonlijke ontwikkeling, je academische vorming én voor je professionele carrière, willen we elke student de kans geven om de wijde wereld in te trekken.

Internationale kansen

Wist je dat je ook naar het buitenland kan tijdens je bachelor- of masterstudies Wiskunde aan de VUB? Dit kan via het bekende Erasmus+ programma, maar ook via een hele rist andere mogelijkheden binnen en buiten Europa.

Zo kan je ervoor kiezen om een semester te studeren aan een Europese universiteit. Ook is het mogelijk om voor je masterproef (tweede masterjaar) naar een universiteit in het buitenland te trekken.

Data Science in Parijs

Wie wil kan, na het behalen van z'n bachelordiploma, starten in het vierde jaar van de opleiding International Bachelor YGREC in Modelling and Data Science aan onze partnerinstelling Université Paris Seine (Cergy).

Na deze buitenlandse ervaring kan je naadloos terug instromen in het laatste jaar van de master Wiskunde, optie toegepaste en financiële wiskunde.

Senne ging op Erasmus naar Warschau

Mijn uitwisseling naar Warschau kan enkel beschreven worden als een onvergetelijk avontuur! Van de ene dag op de andere ondergedompeld worden in een nieuwe stad, een onbekende taal en zonder bekende gezichten kan in het begin wat afschrikken. Maar juist dat is hetgene dat ervoor zorgt dat je in slechts enkele dagen vriendschappen sluit met mensen van over de hele wereld om samen de stad, de cultuur, de taal, … te trotseren. Ook op academisch vlak is het een leerrijke ervaring om te ontdekken hoe de manier van lesgeven en evalueren kan afwijken van wat we in België gewoon zijn. Ik had zelfs het geluk dat ik, door vakken te kiezen die in Brussel niet in het aanbod zaten, mijn mastertraject nog meer kon personaliseren. Tijdens een van de infosessies op de VUB sloot iemand zijn lezing af met de raad: “When in doubt, just jump”. Achteraf gezien is dit ook het beste advies dat ik kan geven. Als je ook maar de minste twijfel hebt om deel te nemen aan een uitwisseling, ga er dan gewoon voor.

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Een zorgeloze toekomst

Wie het masterdiploma Wiskunde behaalt heeft nadien zicht op een prachtige toekomst. Wiskundigen vinden hun weg in tal van sectoren. Ongeacht de gekozen afstudeerrichting heb je een uitzicht op een interessante job in een zeer rijk gamma aan domeinen.

Bedrijfsleven of onderzoek

Wiskundigen duiken op in allerlei soorten bedrijven waar men modelleert, statistische analyses nodig heeft, voorspellingen doet, algoritmen ontwikkelt en optimaliseert of naar patronen zoekt. Dit gebeurt o.a. bij consultancybedrijven, R&D departementen van hoogtechnologische bedrijven, overheidsinstellingen (bv. het Nationaal Instituut voor de Statistiek, het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie, het KMI), de farmaceutische sector, informaticabedrijven of informatica-afdelingen van bedrijven. Daarnaast kan je je ook toeleggen op academisch wiskundeonderzoek in België of buitenland.

Lesgeven

De vraag naar wiskundeleraars blijft zeer groot. Wie leerkracht wiskunde wordt, zal met overgave de logische, abstracte manier van redeneren aan leerlingen overbrengen en met hen een wereld van patronen, structuren en formules ontdekken. De maatschappelijke rol van de leraar wiskunde mag niet onderschat worden, de leerkracht wiskunde is de schakel om leerlingen te motiveren om later een wetenschappelijke of technische richting aan te vatten. Daarnaast is wiskunde het vak bij uitstek om leerlingen scherp, kritisch, logisch, zelfstandig en onderzoekend te leren redeneren.

In tegenstelling tot wat soms wel eens gedacht wordt, kiezen niet alle wiskundestudenten voor een job in het onderwijs. Minder dan een kwart kiest nog resoluut voor het onderwijs. Te weinig: er is een bijzonder groot tekort aan universitair opgeleide leraars wiskunde.

In deze brochure kan je een overzicht van alle jobuitwegen voor wiskundigen en getuigenissen van onze alumni terugvinden!

Eva Vandersmissen, afgestudeerd als dr. in de Wiskunde (2008)

Medische wiskunde?!

“Ik werk als algoritmisch onderzoeker bij Advanced Medical Diagnostics. Mijn specialisatie is het ontwikkelen van algoritmes om borst- en prostaatkanker op te sporen in een echografie. Bij het scannen van een menselijk lichaam wordt 3D-echografie gebruikt, dit betekent dat men een hele reeks foto’s achter elkaar plaatst. Mijn taak is om algoritmes, een reeks procedures en berekeningen, te ontwikkelen die kankerweefsel onderscheiden van ander weefsel. Ik doe daarbij berekeningen op een enorme matrix die de teruggekaatste akoestische data van het gescande orgaan bevat en tracht daar patronen in te herkennen. Door de precieze detectie van kwaadaardig weefsel kunnen medische ingrepen nauwkeuriger worden uitgevoerd. Ook de omvang van het verdacht weefsel wordt weergegeven, wat helpt bij het opvolgen van risicopatiënten. Het team waarin ik werk is zeer divers. Je vindt er ingenieurs, fysici, informatici en wiskundigen terug. We plegen regelmatig overleg met andere collega’s uit het klinisch departement en zitten vaak samen met radiologen en pathologen om de data beter te begrijpen.”

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr in spe

Kom binnen 50 jaar terug!

Op onze alumni bijeenkomsten kan je terug genieten van de lessen van weleer.

Nog meer inspiratie van onze alumni

Hieronder vind je tips & tricks van onze VUB-alumni. Gebruik deze als inspiratie bij het uitstippelen van je eigen carrièrepad!

Bob Coecke


Chief Scientist van Cambridge Quantum Computing

"In mijn carrière heeft een goede dosis anarchisme geholpen."

Jouw naam?


Schrijf je snel in of voeg je naam toe aan onze lijst

Ontdek onze 'wall of faces'

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Verplichte ijkingstoets

Vanaf academiejaar 2022-2023 is deelnemen aan de ijkingstoets verplicht om te starten in de opleiding Wiskunde & Data Science.

Deelnemen aan de ijkingstoets verplicht om te starten in de opleiding Wiskunde & Data Science, maar het resultaat van deze toets is niet bindend.

De toets geeft je een idee hoe het met je voorkennis gesteld is, maar een lage score belet je niet om in te schrijven en wil niet zeggen dat je niet kan slagen voor de opleiding. Studiebegeleiding helpt je om  jouw voorkennis bij te spijkeren met ‘voorbereidingsactiviteiten’ en biedt doorheen het hele jaar ondersteuning.

Meer info op www.vub.be/ijkingstoets.

Een vliegende start

We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. Meer informatie kan je hier vinden. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Kostenplaatje


Ja, studeren kost geld. Maar de VUB en het Vlaams onderwijs doen er alles gaan om het zo betaalbaar mogelijk te houden.

Meer weten

Op kot

Meer weten

Studiekeuze en -begeleiding


Een opleiding kiezen... geen eenvoudige opgave! Drie stappen die kunnen helpen bij het maken van een studiekeuze.

Meer weten

Studentenleven

Meer weten

Studeren met beperking


We vinden het belangrijk om vanuit de VUB bij te dragen aan gelijke kansen, bijvoorbeeld met het ReFlex-statuut.

Meer weten

Studeren in semesters


2 x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september.

Flexibel studeren


De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

Academische competenties


Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.

Leerkrediet? Studiepunten? Help!

Een student zal deze begrippen meer dan eens tegenkomen in documenten of mails, maar wat willen ze nu eigenlijk zeggen?

Toelatingsvoorwaarden en individuele studietrajecten

Bachelor
Om aan een bacheloropleiding te beginnen moet je eerst en vooral over een diploma secundair onderwijs beschikken. ASO, TSO, KSO of BSO doet er eigenlijk niet toe, maar voor een BSO diploma heb je wel meer nodig dan een getuigschrift.

Schakel-, voorbereidingsprogramma & master
Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, bekijk dan de pagina 'programma' van de opleiding van jouw voorkeur. Hier vind je een overzicht van de opleidingsfiches. Hierin staat telkens een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding.

 

Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen of vakkenpakketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding.

Overtuigd om te komen studeren aan de VUB?

Start je inschrijving nu!

Meer weten?

wiskundeinbrussel.be

Kunnen we je nog ergens mee helpen?

Stel je vragen hier!