logo

Ziekenhuisfarmacie

Ben je geïnteresseerd in de organisatie en beheer van de ziekenhuisapotheek en het geneesmiddelendistributiesysteem? Wil je inzicht krijgen in de productie van radiofarmaca, steriele bereidingen en geneesmiddelen die gebruikt worden in de chemotherapie? Wil je je verder verdiepen in alle aspecten van de ziekenhuisapotheek? Dan is de master-na-masteropleiding in de Ziekenhuisfarmacie iets voor jou.

Klaar voor het ziekenhuis

Als master in de Ziekenhuisfarmacie kan je de farmaceutische wetgeving en de ziekenhuiswetgeving met betrekking tot de ziekenhuisapotheek toepassen, ben je vertrouwd met het financieel beheer van de ziekenhuisapotheek en kan je processen in verband met aankoop, voorraadbeheer en distributie in de ziekenhuisapotheek beheren. Je leert er ook de tarifering van de ziekenhuisapotheek uitvoeren en krijgt inzicht in de principes van kwaliteitsborging.

Deze opleiding gaat je in staat stellen om te kunnen participeren in het beleid van het ziekenhuis met betrekking tot geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en implantaten en ziekenhuishygiëne. Daarnaast kan je kritisch in dialoog gaan met andere zorgverstrekkers en de ziekenhuisdirectie en kan je het geneesmiddelengebruik bij de individuele patiënt in relatie tot zijn pathologie evalueren. Op het einde van de rit ga je ook in staat zijn om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Faculteit


Geneeskunde en Farmacie

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mail!

Klik hier

Hier vind je ons


Wegbeschrijving

Brussels Health Campus

Hoe zit de opleiding in elkaar?

De master-na-masteropleiding Ziekenhuisfarmacie richt zich op diverse verantwoordelijkheden van de apotheker binnen het ziekenhuis. Zo besteden we tijdens deze opleiding onder meer aandacht aan: distributie van geneesmiddelen, inkoop- en bewaringsprocedures, farmaceutisch-technische aspecten bij bereidingen binnen het ziekenhuis inclusief GMP-regels en protocolering, documentatie en voorlichting, geneesmiddelenbewaking, farmaceutische organisatie van klinische proeven, interne organisatie en beheer van de ziekenhuisapotheek en het ziekenhuis.

Studiepunten

SP (Studiepunt): een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding.

Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van deze opleiding? Lees er hier meer over.

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wil je meer weten over de kwaliteit van het onderwijs aan de VUB of ben je benieuwd naar de kwaliteit van een specifieke opleiding, lees hier dan meer.

Onderwijskwaliteit

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

Als Master na Master in de Ziekenhuisfarmacie beschik je over alle vaardigheden om als ziekenhuisapotheker te functioneren. De meeste ziekenhuisapothekers komen logischerwijze terecht in een ziekenhuis. Daar zijn ze onder meer verantwoordelijk voor de organisatie van het distributiesysteem, de bereidingen, klinische farmacie en het verzamelen en verspreiden van farmacologische en toxicologische informatie.

Ziekenhuisapothekers maken ook deel uit van multidisciplinaire werkgroepen en comités om het doeltreffend en veilig gebruik van geneesmiddelen te optimaliseren. Ook zijn ziekenhuisapothekers werkzaam bij overheidsdiensten en farmaceutische bedrijven.

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je dit masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Careercenter


Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Check de website

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr. in spe

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Een vliegende start

De lessen starten in de derde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Studiegeld

Het studiegeld voor een voltijdse masteropleiding bedraagt € 890/jaar. Het studiegeld varieert naar gelang het aantal opgenomen studiepunten (ECTS) en het al dan niet verkrijgen van een studiebeurs. Een gedetailleerd overzicht van de studiegelden per opleiding kan je hier raadplegen.