logo

Visie op Innovatie en Valorisatie

Innovatie en valorisatie van wetenschappelijk onderzoek in het kader van de maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening aan de gemeenschap, één van de drie basisopdrachten van de universiteit, zoals beschreven in het Algemeen Strategisch Plan van de VUB, wint aan belang.

Met ‘Innovatie en valorisatie’ bedoelen we zowel innovatie met economische impact als met een sociale, maatschappelijke impact.

Overige pagina's zijn nog in opbouw.