logo

Sporen van het verleden

Erfgoed: "dat wat is overgebleven uit het verleden", volgens de Dikke Van Dale. Tegelijk hechten we waarde aan erfgoed, omdat we het verleden belangrijk vinden. Vele lichtingen studenten, personeelsleden en onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel beïnvloedden de wetenschap en drukten hun stempel op de Belgische en Brusselse samenleving. Want hoewel de VUB  een relatief jonge universiteit is (°1969), liggen de wortels van haar ontstaan in 1834 – het ontstaan van de ULB – en in 1856 – ontstaan van de eerste Vlaamse studentenvereniging aan de ULB. De universiteit is trots op haar verleden en op haar erfgoed en wil zich inzetten om dat laatste waardig te beheren en te ontsluiten voor het publiek. Op en rond de campussen vinden we nog dagdagelijks de sporen van het verleden terug: sporen van de geschiedenis van de universiteit en haar campussen. 
 

Roerend en immaterieel erfgoed

Het roerend erfgoed van de Vrije Universiteit Brussel wordt beheerd door CAVA, het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven. CAVA verzamelt, bewaart, ontsluit en valoriseert het archief en het wetenschappelijk erfgoed van de Vrije Universiteit Brussel en doet  hetzelfde voor het archief van de vrijzinnig-humanistische gemeenschap in Vlaanderen en Brussel. Het beheert meer dan 3 lopende km aan documenten en artefacten.  CAVA organiseert op regelmatige basis lezingen, tentoonstellingen of rondleidingen en presenteert het erfgoed ook in de vorm van artikels of facebookposts. Het neemt bovendien een makelaarsrol om het immaterieel erfgoed (verhalen, liederen, rituelen, tradities, enz) te behouden en te stimuleren. Immaterieel erfgoed is rijkelijk aanwezig op de universiteit, denk maar aan de studentenrituelen of het zangfeest.

https://www.cavavub.be/

Onroerend erfgoed

Na het ontstaan van de Vrije Universiteit Brussel wordt op het voormalig militaire oefenplein van de kazernewijk in Elsene-Etterbeek een nieuwe universitaire campus gebouwd. Het is de start van een verhaal van continue evolutie, van bouwen, herbouwen, renoveren en bijbouwen. Door de opeenvolgende vernieuwingen wordt de campus een divers geheel, dat langzaam buiten zijn grenzen treedt en ook de omgeving beïnvloedt. Vandaag zijn een aantal van de eerste campusgebouwen in hun brutalistische en modernistische stijl, typisch voor de vroege jaren 1970, kenmerkend voor de campussen van de Vrije Universiteit Brussel. Maar wat op het eerste zicht een jungle van beton zou kunnen lijken omvat ook innovatieve nieuwbouwprojecten, architecturale parels, erkende monumenten en verborgen schatten... 
 

Op de Vrije Universiteit Brussel vinden heel wat acties en initiatieven plaats met betrekking tot campusarchitectuur en onroerend erfgoed. Hieronder een overzicht van wat er zoal op stapel staat! 

Braemgebouw - het rectoraat en zijn muurschilderingen

Lees meer

Studentenkamers Willy Van Der Meeren

Onderzocht door het æ-LAB

Onroerend erfgoed van de toekomst

Ontdek onze nieuwe ontwikkelingen

Draag een steentje bij en steun de restauratie van het rectoraatsgebouw!

VUB Foundation

Blijf in contact!


Een community om campuserfgoed te bediscussiëren en herinneringen aan de universiteit op te halen met mede-enthousiastelingen?

Word lid van onze groep rond campusarchitectuur op facebook

Heb je aanvullingen voor deze pagina? Wens je een artikel uit te werken over het onroerend erfgoed op de campus of zet je zelf een project op poten? 

Of ben je geïnteresseerd om een rondleiding te organiseren in het Braemgebouw (rectoraatsgebouw) van de VUB? 

Daar staan we voor open! 

Neem contact op met Isabelle Selleslag via isabelle.selleslag@vub.be

Evenementen over erfgoed

dinsdag 9 oktober, 19:30

Verwonderd: Lotgenotengroep Zelfverwondend Gedrag

Heb jij je in het verleden jezelf verwond? Of verwond je jezelf nog steeds op dit moment en zou je graag samen met lotgenoten zoeken naar hoe je hiermee kan omgaan? Dan kan je bij Verwonderd terecht. Elke tweede dinsdag van de maand organiseren we een praatavond waar we onze...

Heb jij je in het verleden jezelf verwond? Of verwond je jezelf nog steeds op dit moment en zou j...

woensdag 16 oktober, 14:00 - 17:00 U

Thesis Café 2019-2020

Let’s write together...

Let’s write together...

vrijdag 18 oktober, 17:00

Investigating the fine details of column and extra-column band broadening effects in liquid and supercritical fluid chromatography

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Sciences of Mrs. Kim Vanderlinden. In attachment you can find the invitation.

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Scie...

vrijdag 18 oktober, 19:00 - 05:00 U

Galabal 50 jaar VUB

Een extra feestelijke editie van het VUB galabal op een exclusieve locatie in Brussel.

Een extra feestelijke editie van het VUB galabal op een exclusieve locatie in Brussel.

zaterdag 19 oktober, 15:00

Diploma-uitreiking Geneeskunde & Farmacie

Prof. dr. P. in‘t Veld, decaan van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie nodigt u uit op de plechtige diploma-uitreiking 2018-2019  

Prof. dr. P. in‘t Veld, decaan van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie nodigt u uit op de ple...

maandag 21 oktober, 17:00

Shedding new light on the cacao pollinator puzzle Towards a reliable identification of cacao pollinators and their breeding habitats

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van mevr. Mathil VandrommePromotor: Prof. dr. Bram Vanschoenwinkel

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van ...

De Vrije Universiteit Brussel beschikt over een aantal jobstudenten die werden opgeleid als gids van het Braemgebouw. Dit bijzondere bouwwerk, met haar sterk geïntegreerde symboliek en muurschilderingen, belichaamt de waarden van onze universiteit. Het is ons rectoraatsgebouw, van de hand van architect Renaat Braem.

De student-gidsen kunnen op aanvraag rondleidingen verzorgen voor groepen, bijvoorbeeld in het kader van evenementen voor en door (studenten)verenigingen, teambuildings, alumni-events, congressen en conferenties, ... alsook voor geïnteresseerden buiten de VUB-community.

De prijs van een rondleiding bedraagt 50 euro exclusief BTW en duurt ca. een uur. Voor interne diensten en erkende studentenverenigingen gelden specifieke voorwaarden. 

Heb je interesse om een rondleiding door het Braemgebouw te organiseren? Neem contact op per mail. We bespreken hoe we een voorstel op maat van jouw evenement kunnen uitwerken. Ook met alle andere vragen over het Braemgebouw kan je terecht op braem@vub.be.

Ben je VUB-student en wordt jij graag student-gids van het Braemgebouw? Neem eveneens contact op via bovenstaand mailadres.

 

Braemblog

Op deze pagina houden we je op de hoogte van de renovatiewerken van het Braemgebouw.

Berichten

UPDATE 09.10.2019

 • Donderdag 10.10 en vrijdag 11.10 zullen verder gaten voor de verwarmingsleidingen geboord worden op M2. Dit zal zware geluidsoverlast met zich meebrengen op de bovenliggende verdiepingen. 
 • Vanaf maandag 14.10 worden luchtkanalen geboord door de vloeren van M-1, M0 en M1 en op vanuit de kern van verdiepingen M0 en M1. Dit zijn breekwerken en er wordt gezaagd met een diamantzaag. Het is dus een ander geluid dan het huidige boren, en op lagere verdiepingen, maar wel kans op verspreiding naar hogere verdiepingen doorheen betonnen structuur en dus enige overlast (geluid & trillingen). 
 • Volgende week worden er verder metalen profielen geplaatst op M-1 en M0. Beperkte tot geen overlast te voorzien. 
 • Deze week wordt er in de inkomhal een stalen structuur geplaatst, dit in het kader van de expo JRSLM. Volgende maandag (en mogelijk dinsdag) wordt er een kunstwerk (rotsblok) opgehangen aan dit profiel. Vanaf 18/10 loopt de expo in gebouw Y, het Braemgebouw en Usquare. 

UPDATE 26.09.2019

 • De voorbije dagen werden boringen gedaan voor elektriciteitsleidingen tussen verdiepingen M1 en M2. Er werd door de vloeren geboord en er werden leidingen aan muren en vloeren bevestigd. Dit wordt nu verdergezet voor het gelijkvloers, met gelijkaardige overlast maar verder van de bewoonde verdiepingen.
 • Ook voor de verwarmingsleidingen moet de vloer doorboord worden. Er worden nog enkele testen gedaan maar als die goed uitdraaien wordt er vanaf volgende week opnieuw gestart met boren door de vloerplaat van M2. Begin volgende week zal dit dus opnieuw voor stevige geluidsoverlast zorgen. Daarna zal men hetzelfde doen op de lagere verdiepingen. Indien de testen verrassingen opleveren zal er later gestart worden, en hou ik jullie op de hoogte van de timing.
 • Nadien worden de leidingen geplaatst en bevestigd in de wanden. Ook hiervoor wordt er geboord, maar dit zal zeker minder hevig zijn dan het boren doorheen de vloeren.
 • Kortom moeten we zeker volgende week en vermoedelijk de week nadien rekening houden met lawaaihinder en stof omwille van het doorboren van de betonvloeren. Gaandeweg zal de hinder verminderen omdat er gezakt wordt naar de lagere verdiepingen, en omdat de boringen minder hevig worden.
 • In de kelder wordt er verder gewerkt aan de HVAC en CV-leidingen met enkele structurele werken aan het beton. 
 • VUB bereid de inwerkingstelling van de radiatoren in het Braemgebouw voor. Omdat het water is afgelaten geweest, zodat de onderste verdiepingen af konden gekoppeld worden, kan er de komende dagen klotsend lawaai uit de radiatoren komen. We zullen deze systematisch ontluchten tot de radiatoren opnieuw klaar zijn voor gebruik.  
 • De sanitaire kern, kant Generaal Jacques, wordt volgende week afgewerkt en we mikken op 7/10 om de switch te maken – dan zou kant Esplanade buiten werking gesteld worden. Deze timing wordt komende woensdag bevestigd. De tweede sanitaire kern zou sneller afgewerkt moeten geraken gezien er (hopelijk) veel geleerd is uit de problematieken van de eerste kern, die zorgden dat dit sterk uitliep.

 

UPDATE BRANDALARM

 • Vanochtend ging het evacuatiealarm af in het Braemgebouw. Na controle blijkt het te gaan om een technisch defect aan de brandcentrale. Deze werd tijdelijk uit dienst gesteld en zal zo snel mogelijk hersteld worden door een gespecialiseerde firma – voorzien morgen. Alle medewerkers kunnen het werk in het Braemgebouw hervatten. Aarzel niet om bij verdere vragen hierover contact op te nemen met Heidi Geudens – preventieadviseur VUB.

UPDATE 19.09.2019

 • De afbraakwerken op M2 zijn afgerond. De komende dagen wordt er wel nog puin afgevoerd langs de stortkoker aan de gevel. 
 • Op de lager gelegen verdiepingen zullen de komende dagen nog wat kleine breekwerken nodig zijn. Dit zal sporadisch, korter maar wel lawaaierig zijn. 
 • De komende weken wordt gestart met het plaatsen van leidingen. Van boven naar onder. Hiervoor zal er door de vloerplaten geboord worden wat onvermijdelijk lawaai zal veroorzaken dat verder dan de werfzone hoorbaar zal zijn. Deze werken zullen meerdere weken aanhouden maar zullen naar onder toe evolueren waardoor de last minder merkbaar zal worden. 

UPDATE 04.06.2019

 • Naar aanleiding van het aantreffen van een bouwelement dat asbest bevatte in de vloeren van de verdiepingen in renovatie, werden de werken enkele dagen stilgelegd. Luchtmetingen en bijkomende onderzoeken toonden aan dat er geen enkel gezondheidsrisico is of was voor medewerkers, bezoekers of arbeiders in het Braemgebouw: er werden geen asbestvezels verspreid. Er werden maatregelen genomen en de werken werden intussen hervat. Samen met externe asbestbeheerder Asper werden mogelijke opties bekeken en de betreffende elementen zullen veilig worden ingekapseld. Onderaan deze pagina vindt u een nieuwsfeed met 2 artikels over de aangetroffen elementen: één die het aantreffen van de elementen in kwestie toelicht, een ander dat de gekozen oplossing om het asbest in te kapselen bespreekt. 

UPDATE 23.04.2019

 • In de nieuwsfeed onderaan werden een stand van zaken en de eerste foto's van de opengewerkte verdiepingen gepubliceerd. 

UPDATE 10.04.2019

 • Omwille van de geluidsoverlast is het niet aangewezen om vergaderzaal M420 te gebruiken. Alternatieven zijn de vergaderruimtes in de tijdelijke kantoren - te reserveren via Web Room Booking -, de promotiezaal, de leslokalen of de raadzaal van ES.  Gelieve contact op te nemen met infradesk of het secretariaat van ES voor meer informatie. 

UPDATE 21.03.2019

  • Vanaf 26.03.2019: minder parkeerplaatsen beschikbaar in parking - gelieve de werfzones en voorbehouden parkeerplaatsen te respecteren. 
  • 21.03.2019 - Veel interesse bij de Braembewoners voor de infosessie over de renovatie - slides volgen asap via nieuwsbericht onderaan deze pagina
  • 18.03.2019 - Voorbereiding renovatiewerken Braemgebouw gestart