logo

Sporen van het verleden

Erfgoed: "dat wat is overgebleven uit het verleden", volgens de Dikke Van Dale. Tegelijk hechten we waarde aan erfgoed, omdat we het verleden belangrijk vinden. Vele lichtingen studenten, personeelsleden en onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel beïnvloedden de wetenschap en drukten hun stempel op de Belgische en Brusselse samenleving. Want hoewel de VUB  een relatief jonge universiteit is (°1969), liggen de wortels van haar ontstaan in 1834 – het ontstaan van de ULB – en in 1856 – ontstaan van de eerste Vlaamse studentenvereniging aan de ULB. De universiteit is trots op haar verleden en op haar erfgoed en wil zich inzetten om dat laatste waardig te beheren en te ontsluiten voor het publiek. Op en rond de campussen vinden we nog dagdagelijks de sporen van het verleden terug: sporen van de geschiedenis van de universiteit en haar campussen. 
 

Roerend en immaterieel erfgoed

Het roerend erfgoed van de Vrije Universiteit Brussel wordt beheerd door CAVA, het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven. CAVA verzamelt, bewaart, ontsluit en valoriseert het archief en het wetenschappelijk erfgoed van de Vrije Universiteit Brussel en doet  hetzelfde voor het archief van de vrijzinnig-humanistische gemeenschap in Vlaanderen en Brussel. Het beheert meer dan 3 lopende km aan documenten en artefacten.  CAVA organiseert op regelmatige basis lezingen, tentoonstellingen of rondleidingen en presenteert het erfgoed ook in de vorm van artikels of facebookposts. Het neemt bovendien een makelaarsrol om het immaterieel erfgoed (verhalen, liederen, rituelen, tradities, enz) te behouden en te stimuleren. Immaterieel erfgoed is rijkelijk aanwezig op de universiteit, denk maar aan de studentenrituelen of het zangfeest.

https://www.cavavub.be/

Onroerend erfgoed

Na het ontstaan van de Vrije Universiteit Brussel wordt op het voormalig militaire oefenplein van de kazernewijk in Elsene-Etterbeek een nieuwe universitaire campus gebouwd. Het is de start van een verhaal van continue evolutie, van bouwen, herbouwen, renoveren en bijbouwen. Door de opeenvolgende vernieuwingen wordt de campus een divers geheel, dat langzaam buiten zijn grenzen treedt en ook de omgeving beïnvloedt. Vandaag zijn een aantal van de eerste campusgebouwen in hun brutalistische en modernistische stijl, typisch voor de vroege jaren 1970, kenmerkend voor de campussen van de Vrije Universiteit Brussel. Maar wat op het eerste zicht een jungle van beton zou kunnen lijken omvat ook innovatieve nieuwbouwprojecten, architecturale parels, erkende monumenten en verborgen schatten... 
 

Op de Vrije Universiteit Brussel vinden heel wat acties en initiatieven plaats met betrekking tot campusarchitectuur en onroerend erfgoed. Hieronder een overzicht van wat er zoal op stapel staat! 

Braemgebouw - het rectoraat en zijn muurschilderingen

Lees meer

Studentenkamers Willy Van Der Meeren

Onderzocht door het æ-LAB

Onroerend erfgoed van de toekomst

Ontdek onze nieuwe ontwikkelingen

Draag een steentje bij en steun de restauratie van het rectoraatsgebouw!

VUB Foundation

Blijf in contact!


Een community om campuserfgoed te bediscussiëren en herinneringen aan de universiteit op te halen met mede-enthousiastelingen?

Word lid van onze groep rond campusarchitectuur op facebook

Heb je aanvullingen voor deze pagina? Wens je een artikel uit te werken over het onroerend erfgoed op de campus of zet je zelf een project op poten? 

Of ben je geïnteresseerd om een rondleiding te organiseren in het Braemgebouw (rectoraatsgebouw) van de VUB? 

Daar staan we voor open! 

Neem contact op met Isabelle Selleslag via isabelle.selleslag@vub.be

Evenementen over erfgoed

dinsdag 9 oktober, 19:30

Verwonderd: Lotgenotengroep Zelfverwondend Gedrag

Heb jij je in het verleden jezelf verwond? Of verwond je jezelf nog steeds op dit moment en zou je graag samen met lotgenoten zoeken naar hoe je hiermee kan omgaan? Dan kan je bij Verwonderd terecht. Elke tweede dinsdag van de maand organiseren we een praatavond waar we onze...

Heb jij je in het verleden jezelf verwond? Of verwond je jezelf nog steeds op dit moment en zou j...

maandag 23 september, 18:00

Chinese Language Courses Autumn 2019

The Confucius Institute at the Vrije Universiteit Brussel organises a range of Chinese Mandarin language courses at the Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus (Campus Etterbeek). We guarantee that:...

The Confucius Institute at the Vrije Universiteit Brussel organises a range of Chinese Mandarin...

woensdag 25 september, 16:00

Thiol-disulfide redox switches for the enzymatic reduction of protein methionine sulfoxide

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen van mevr. Maria-Armineh TossounianPromotor: Prof. dr. Joris Messens

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Bio-ingenieurswete...

woensdag 25 september, 17:00

A Decision Support System for Synchromodal Transport and the Physical Internet

Doctoraatsverdediging van Tomas Ambra voor het behalen van de academische graad van Doctor in de toegepaste economische wetenschappen met het proefschrift getiteld ‘A Decision Support System for Synchromodal Transport and the Physical Internet’....

Doctoraatsverdediging van Tomas Ambra voor het behalen van de academische graad van Doctor in de ...

donderdag 26 september, 18:15

WHY NOT START NOW? Launch Event VUB (Advanced) Starter Seminars 2019

Want to become an entrepreneur and start your own business?By following the VUB Starter or Advanced Starter Seminars you will acquire the vocabulary and mindset needed to develop your venture and interact more efficiently with tech transfer offices, investors and other partners.The...

Want to become an entrepreneur and start your own business?By following the VUB Starter or Advanc...

vrijdag 27 september, 11:00

Agglomerating Media Activities in the City - Media cluster development in Brussels and beyond

Doctoraatsverdediging van Marlen Komorowski voor het behalen van de graad van Doctor in de media- en communicatiestudies met het proefschrift getiteld: “Agglomerating Media Activities in the City - Media cluster development in Brussels and beyond”....

Doctoraatsverdediging van Marlen Komorowski voor het behalen van de graad van Doctor in de media-...

De Vrije Universiteit Brussel beschikt over een aantal jobstudenten die werden opgeleid als gids van het Braemgebouw. Dit bijzondere bouwwerk, met haar sterk geïntegreerde symboliek en muurschilderingen, belichaamt de waarden van onze universiteit. Het is ons rectoraatsgebouw, van de hand van architect Renaat Braem.

De student-gidsen kunnen op aanvraag rondleidingen verzorgen voor groepen, bijvoorbeeld in het kader van evenementen voor en door (studenten)verenigingen, teambuildings, alumni-events, congressen en conferenties, ... alsook voor geïnteresseerden buiten de VUB-community.

De prijs van een rondleiding bedraagt 50 euro exclusief BTW en duurt ca. een uur. Voor interne diensten en erkende studentenverenigingen gelden specifieke voorwaarden. 

Heb je interesse om een rondleiding door het Braemgebouw te organiseren? Neem contact op per mail. We bespreken hoe we een voorstel op maat van jouw evenement kunnen uitwerken. Ook met alle andere vragen over het Braemgebouw kan je terecht op braem@vub.be.

Ben je VUB-student en wordt jij graag student-gids van het Braemgebouw? Neem eveneens contact op via bovenstaand mailadres.

 

Braemblog

Op deze pagina houden we je op de hoogte van de renovatiewerken van het Braemgebouw.

Berichten

UPDATE 19.09.2019

 • De afbraakwerken op M2 zijn afgerond. De komende dagen wordt er wel nog puin afgevoerd langs de stortkoker aan de gevel. 
 • Op de lager gelegen verdiepingen zullen de komende dagen nog wat kleine breekwerken nodig zijn. Dit zal sporadisch, korter maar wel lawaaierig zijn. 
 • De komende weken wordt gestart met het plaatsen van leidingen. Van boven naar onder. Hiervoor zal er door de vloerplaten geboord worden wat onvermijdelijk lawaai zal veroorzaken dat verder dan de werfzone hoorbaar zal zijn. Deze werken zullen meerdere weken aanhouden maar zullen naar onder toe evolueren waardoor de last minder merkbaar zal worden. 

UPDATE 12.09.2019

 • De toiletten kant Generaal Jacqueslaan zullen nog tot eind van de maand buiten gebruik zijn. Het op orde brengen van de leidingen en het terugplaatsen van nieuwe installatie, volgens de regels van de kunst, blijkt meer werk dan voorzien. Eind van de maand wordt de switch dan gemaakt naar zijde Esplanade en om daar alles zoals het hoort te krijgen voorzien we 4 a 6 weken. Sorry voor het ongemak.

UPDATE 04.09.2019

 • Tijdens deze afbraakwerken zal ook wat kleine lokale breekwerken in de buurt van de noodtrap uitgevoerd worden. Mogelijk zal dit even voor lawaaihinder via deze trappenhal zorgen. 

UPDATE 14.08.2019

 • 14 - 19.08 : uitbreken van de kluis op M0 zorgt voor geluidsoverlast aan de zijde van de Generaal Jacqueslaan. Op M5 zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar (o.a. vergaderzaal, secretariaat) voor wie wil - Jeroen De Samblanckx M527 kan toegang verlenen. In de inkomhal staan oordopjes ter beschikking. 

UPDATE 08.08.2019

 • Nu het bouwverlof achter de rug is worden de renovatiewerken opnieuw opgestart. 
 • De toiletten langs de zijde van de Generaal Jacqueslaan blijven zeker tot eind augustus buiten gebruik. Hartelijk dank voor jullie begrip en om enkel de toiletten aan de kant van de Esplanade te gebruiken. 
 • Geurhinder door het verwijderen van leidingen is mogelijk. In dit geval zal een sterke brandgeur waarneembaar zijn, veroorzaakt door het doorslijpen van metalen luchtkokers en leidingen. Deze geur is, gezien de slijpwerken, volkomen normaal en onschadelijk, er is geen reden tot bezorgdheid omwille van gezondheid of veiligheid. 
 • De werken op M2 zullen uitgebreider zijn dan initieel voorzien. Concreet zullen ook op M2 de binnenwanden en de chape van de vloer verwijderd worden. Dit betekent dat er, net zoals dit voorjaar, gedurende een 3-tal weken geluidsoverlast te verwachten is. Vermoedelijk zullen de afbraakwerken starten in de loop van augustus en begin september verdergezet worden. Tijdens de periodes met de meest ernstige geluidsoverlast wordt getracht alternatieve werkplekken te voorzien, in het bijzonder voor de collega’s op M3.
 • We merkten dat vragen over de renovatiewerken via infradesk niet altijd bij de juiste personen terechtkomen. Daarom verzoeken we jullie om vragen, opmerkingen of bezorgdheden – hoe groot of klein ook – te sturen naar het adres braem@vub.be. Voor vragen die niets met deze werkzaamheden te maken hebben, of voor het melden van ongerelateerde technische problemen, kan je nog steeds bij infradesk terecht.

UPDATE 20.06.2019

 • Vanaf maandag 24.06.2019 worden de sanitaire kernen op gelijkvloers en eerste verdiepingen gerenoveerd langs de kant van de Generaal Jacqueslaan. Daarom worden op alle verdiepingen de toiletten langs zijde Generaal Jacqueslaan buiten dienst gesteld. Dit gedurende een 4-tal weken. De toiletten aan de zijde van de Esplanade blijven wel in gebruik. Op de toiletten die buiten gebruik gesteld worden, wordt signalisatie voorzien. Gelieve dus enkel de toiletten aan de kant van de Esplanade te gebruiken. 
 • Het vicerectoraat Onderwijs- en Studentenzaken verhuisde uit de tijdelijke kantoorgebouwen naast gebouw B, naar gebouw C (2e verdieping). Vanaf de zomer zullen de inschrijvingen van studenten plaatsvinden in de tijdelijke kantoren. 

UPDATE 04.06.2019

 • Naar aanleiding van het aantreffen van een bouwelement dat asbest bevatte in de vloeren van de verdiepingen in renovatie, werden de werken enkele dagen stilgelegd. Luchtmetingen en bijkomende onderzoeken toonden aan dat er geen enkel gezondheidsrisico is of was voor medewerkers, bezoekers of arbeiders in het Braemgebouw: er werden geen asbestvezels verspreid. Er werden maatregelen genomen en de werken werden intussen hervat. Samen met externe asbestbeheerder Asper werden mogelijke opties bekeken en de betreffende elementen zullen veilig worden ingekapseld. Onderaan deze pagina vindt u een nieuwsfeed met 2 artikels over de aangetroffen elementen: één die het aantreffen van de elementen in kwestie toelicht, een ander dat de gekozen oplossing om het asbest in te kapselen bespreekt. 

UPDATE 23.04.2019

 • In de nieuwsfeed onderaan werden een stand van zaken en de eerste foto's van de opengewerkte verdiepingen gepubliceerd. 

UPDATE 10.04.2019

 • Omwille van de geluidsoverlast is het niet aangewezen om vergaderzaal M420 te gebruiken. Alternatieven zijn de vergaderruimtes in de tijdelijke kantoren - te reserveren via Web Room Booking -, de promotiezaal, de leslokalen of de raadzaal van ES.  Gelieve contact op te nemen met infradesk of het secretariaat van ES voor meer informatie. 

UPDATE 21.03.2019

  • Vanaf 26.03.2019: minder parkeerplaatsen beschikbaar in parking - gelieve de werfzones en voorbehouden parkeerplaatsen te respecteren. 
  • 21.03.2019 - Veel interesse bij de Braembewoners voor de infosessie over de renovatie - slides volgen asap via nieuwsbericht onderaan deze pagina
  • 18.03.2019 - Voorbereiding renovatiewerken Braemgebouw gestart