logo
Rector Caroline Pauwels: "De nieuwe doctores honoris causa komen uit de meest uiteenlopende sectoren, maar ze hebben een ding gemeen: ze verbinden. Dat is wat de wereld vandaag nodig heeft, mensen die de hand reiken naar de ander. Die niet zoeken naar verschillen, maar naar overeenkomsten. Mensen die naar elkaar willen luisteren.”

Scroll down for English

NL - DE UITREIKING VAN DE EREDOCTORATEN OP 18 MAART IS GEANNULEERD ALS GEVOLG VAN DE MAATREGELEN EN ADVIEZEN OM DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS IN TE DIJKEN. DE CEREMONIE ZAL LATER DIT JAAR PLAATSVINDEN OP EEN NOG TE BEPALEN DATUM. HAD U ZICH NOG NIET GEREGISTREERD EN WENST U OP DE HOOGTE TE BLIJVEN VAN DE NIEUWE DATUM? LAAT DAT HIER UW GEGEVENS ACHTER.

Op woensdag 18 maart reikt de Vrije Universiteit Brussel maar liefst vijf eredoctoraten uit. Ze doet dat samen met vijf partnerorganisatie en benadrukt hiermee haar verbondenheid met andere instanties in Brussel, Vlaanderen en de wereld. De uitreiking staat in het teken van 50 jaar VUB en gaat daarom uitzonderlijk door in de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel, waar de wereldberoemde componist Dirk Brossé zal optreden als gastdirigent van het VUB-orkest. De deuren van de Munt gaan open om 19u30.

Het eerste eredoctoraat wordt uitgereikt aan wetenschapspopularisator Ann Druyan, het tweede aan kunstenaar William Kentridge, het derde aan politicus Pierre Kompany, het vierde aan de onwaarschijnlijke vrienden Koenraad Tinel en Simon Gronowski, en het vijfde aan Antoni Ribas en Thierry Boon Falleur  - beiden wereldautoriteiten op het gebied van immuuntherapie.

---

Rector Caroline Pauwels: “The new honorary doctors come from a wide variety of sectors, but they have one thing in common: they connect. That’s what the world needs today, people reaching out to the other. People who look not for differences, but for similarities. People who want to listen to each other.”

ENG - THE HONORARY DOCTORATES AWARD CEREMONY ON 18 MARCH HAS BEEN CANCELLED AS A RESULT OF THE MEASURES TAKEN TO CONTAIN THE SPREAD OF THE CORONAVIRUS. THE CEREMONY WILL TAKE PLACE LATER THIS YEAR ON A NEW DATE YET TO BE DETERMINED. HAD YOU NOT YET REGISTERED AND WOULD YOU LIKE TO STAY INFORMED ABOUT THE NEW DATE? LEAVE YOUR DETAILS HERE.

On Wednesday 18 March the Vrije Universiteit Brussel will award no less than five honorary doctorates. It does so together with five partner organisations, emphasising its connection with other institutions in Brussels, Flanders and the world. The ceremony is dedicated to 50 years of VUB and will therefor exceptionally take place at La Monnaie, the royal opera house in Brussels, where the world famous composer Dirk Brossé will perform as guest conductor of the VUB Orchestra. The doors of La Monnaie will open at 19h30.

The first honorary doctorate will be awarded to science writer Ann Druyan, the second to artist William Kentridge, the third to politician Pierre Kompany, the fourth to inlikely friends Koenraad Tinel and Simon Gronowski, and the fifth to Antoni Ribas and Thierry Boon Falleur - both world authorities in the field of immunotherapy.

Ann Druyan

Uitreiking door VUB & Erasmushogeschool Brussel

Ann Druyan is een Amerikaans schrijfster en producent van programma's over kosmologie en wetenschapspopularisering. Ze was gehuwd met kosmoloog en wetenschapscommunicator Carl Sagan die in 1996 overleed. Ann Druyan was destijds creatief directeur voor het NASA Voyager Interstellar Message Project. Het was via Voyager 1 dat Carl Sagan de intussen beroemde foto van de Pale Blue Dot liet maken. Dat is een foto van de aarde, genomen vanop zes miljard kilometer. Op die afstand is de aarde niet veel meer is dan een heldere stip ter grootte van een pixel. Sagan besefte de iconische waarde van een dergelijke foto. De foto symboliseert de enorme omvang van de ruimte en relativeert de impact die de mensheid heeft in het heelal. En benadrukt dat we geen planeet B hebben. Met dit in het achterhoofd blijft Ann Druyan zich inzetten voor wetenschapspopularisering. Het is haar overtuiging dat als meer mensen geïnteresseerd geraken in wetenschap, we tot een betere en meer kritische samenleving zullen komen.

---

Award ceremony by VUB & Erasmushogeschool Brussel

Ann Druyan is an American writer and producer of popular programmes on cosmology and science. She was married to cosmologist and science communicator Carl Sagan, who died in 1996. Druyan was creative director of the Nasa Voyager Interstellar Message Project when Sagan had the now famous photo of the Pale Blue Dot taken: a picture of the Earth from 6 billion kilometres away. At that distance, the Earth is not much more than a dot the size of a pixel. Sagan realised the iconic value of such a picture: it symbolises the enormous size of space, puts into perspective the impact humanity has on the universe, and emphasises that we don't have a planet B. With this in mind, Druyan remains committed to science popularisation. She came up with Cosmos, a docuseries about the universe, the first series of which was broadcast worldwide on National Geographic. The new series, Cosmos: Possible Worlds, will be launched in dozens of countries on 9 March. Her belief is that as more people become interested in science, we will achieve a better, more critical society.

William Kentridge

Uitreiking door VUB, Universiteit Gent & University of the Western Cape in Zuid-Afrika 

William Kentridge is een filmmaker, tekenaar en beeldhouwer. Ondanks het feit dat hij in 1955 in Johannesburg in het blanke milieu geboren is, werd hij vanaf het begin blootgesteld aan de gevolgen van de politieke situatie (apartheid) in zijn land. Zo trad zijn vader op als advocaat voor Nelson Mandela. William Kentridge verwijst in zijn werk regelmatig naar deze troebele periode uit de geschiedenis van zijn land. Hij is graag gezien in België. Voor de Munt maakte hij een opmerkelijke opera-enscenering ‘De Toverfluit’ (2005) van W.A. Mozart. In Bozar werd zijn stuk Ubu and the Truth Commission opgevoerd. En ook met KunstenFESTIVALdesArts heeft hij een intense band.

---

Award ceremony by VUB, Ghent University & the University of the Western Cape, South Africa
 
William Kentridge is a filmmaker, artist and sculptor. Though he was born in Johannesburg in 1955 to a white family, he was exposed from the beginning to the consequences of apartheid in his country. His father was a lawyer for Nelson Mandela, and Kentridge regularly refers in his work to this turbulent period in the history of his country. He is well known in Belgium. In 2005, he created a remarkable production of Mozart’s The Magic Flute for De Munt, and his piece Ubu and the Truth Commission was performed at Bozar. He also has a deep connection with KunstenFESTIVALdesArts.

Pierre Kompany

Uitreiking door VUB & Brussels Parlement 

Spontaan associeert iedereen hem met zijn zoon Vincent, maar Pierre Kompany (71) is zelf ook een bijzonder figuur. Getekend door het regime van Mobutu in Congo kwam hij in 1975 als ‘sans papier’ in België aan. Ruim 40 jaar later is hij de eerste zwarte burgemeester van België (in de Brusselse gemeente Ganshoren). Hij is het bewijs dat België erin slaagt om stilaan zijn koloniaal verleden achter zich te laten. Zelf heeft hij nooit zijn afkomst verloochend, maar tegelijk spreekt hij met veel respect over zijn nieuwe thuisland.

---

Award ceremony by VUB & the Brussels Parliament
 
Everyone immediately associates him with his son Vincent, but Pierre Kompany is himself a special figure. Marked out by Mobutu’s regime in Congo, he arrived in Belgium in 1975 as an undocumented migrant. More than 40 years later he became the first black mayor of Belgium, in the Brussels municipality of Ganshoren. He is an indication that Belgium is gradually putting its colonial past behind it. He has never denied his origins, but speaks with great respect of the country he has made his home.

Koenraad Tinel & Simon Gronowski

Uitreiking door VUB & Université libre de Bruxelles (ULB)

Koenraad Tinel (1934) is een Belgische beeldhouwer en tekenaar. Simon Gronowski (1931) is doctor in de rechten, advocaat aan de Brusselse balie en jazzpianist. De beide heren zijn nauwe vrienden en dat is gezien hun verschillende afkomst geen logisch gegeven. Simon Gronowski kon tijdens de oorlog ontsnappen uit de treinwagon die hem als 11-jarige naar het vernietigingskamp in Auschwitz bracht.  Koen Tinel groeide op in een Vlaams gezin met erg veel sympathie voor de SS. Hun uitzonderlijke vriendschap is een krachtig symbool van hoop, geluk en vrede.

---

Award ceremony by VUB & Université libre de Bruxelles (ULB)
 
Koenraad Tinel is a Belgian sculptor and artist. Simon Gronowski holds a doctorate in law, is a lawyer at the Brussels bar and a jazz pianist. The two men are close friends, which is perhaps surprising given their backgrounds. During World War Two, Gronowski escaped from the train that was taking him and his family to the extermination camp at Auschwitz when he was just 11. Tinel, meanwhile, grew up in a Flemish family who supported the Nazis. Their exceptional friendship is a powerful symbol of hope, happiness and peace.

Antoni Ribas & Thierry Boon Falleur

Uitreiking door VUB & UZ Brussel

Antoni Ribas is een wereldautoriteit op het vlak van het klinisch onderzoek naar immuuntherapie, meer in het bijzonder voor de behandeling van maligne melanoomkanker. Hij is één van de meest geciteerde wetenschappers in zijn domein.

Thierry Boon Falleur is specialist in immunologie, is emeritus hoogleraar van de "Université Catholique de Louvain" en gewezen directeur van de Brusselse tak van het Ludwig Instituut voor Kankeronderzoek en het "Institut international de Pathologie cellulaire et moleculaire" ('Institut de Duve'). Hij is een internationaal erkende autoriteit op het gebied van kankeronderzoek en laureaat van talrijke prestigieuze prijzen, waaronder de Francqui Prijs (1990) en de Prijs Louis Jeantet (1994).

---

Award ceremony by VUB & UZ Brussel

Antoni Ribas is a world authority in the field of clinical research into immunotherapy, specifically for the treatment of malignant melanoma. He is one of the most referenced scientists in his field. Thierry Boon Falleur, a specialist in immunology, is emeritus professor at the Université Catholique de Louvain and former director of the Brussels branch of the Ludwig Institute for Cancer Research and the Institut international de Pathologie cellulaire et molecular (Institut de Duve). He is an internationally recognised authority in the field of cancer research and has won numerous prestigious prizes, including the Francqui Prize (1990) and the Louis-Jeantet Prize (1994).

VUB-orkest / VUB Orchestra

19u30: Deuren
20u00: Ceremonie, met muziek door het VUB-orkest onder leiding van Jurgen Wayenberg en de wereldbekende componist Dirk Brossé als gastdirigent.
21u45: Receptie

Dirk Brossé

7.30pm: Doors
8pm: Ceremony, with music by the VUB Orchestra, led by Jurgen Wayenberg and the world famous composer Dirk brissé as guest condustor.
9.45pm: Reception

Uitverkocht / Sold out

NL - DE UITREIKING VAN DE EREDOCTORATEN OP 18 MAART IS GEANNULEERD ALS GEVOLG VAN DE MAATREGELEN EN ADVIEZEN OM DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS IN TE DIJKEN. DE CEREMONIE ZAL LATER DIT JAAR PLAATSVINDEN OP EEN NOG TE BEPALEN DATUM.

HAD U ZICH NOG NIET GEREGISTREERD EN WENST U OP DE HOOGTE TE BLIJVEN VAN DE NIEUWE DATUM? LAAT DAT HIER UW GEGEVENS ACHTER.

ENG - THE HONORARY DOCTORATES AWARD CEREMONY ON 18 MARCH HAS BEEN CANCELLED AS A RESULT OF THE MEASURES TAKEN TO CONTAIN THE SPREAD OF THE CORONAVIRUS. THE CEREMONY WILL TAKE PLACE LATER THIS YEAR ON A NEW DATE YET TO BE DETERMINED.

HAD YOU NOT YET REGISTERED AND WOULD YOU LIKE TO STAY INFORMED ABOUT THE NEW DATE? LEAVE YOUR DETAILS HERE.

Scroll down for English

De plechtige uitreiking van de eredoctoraten vindt plaats op woensdag 18 maart 2020 om 20u in operahuis de Munt in Brussel.

Graag vragen we u om tijdig aanwezig te zijn. De deuren gaan open om 19u30.

De Munt ligt in het historische hart van Brussel en is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer. Het bevindt zich op wandelafstand van het Centraal Station en vlakbij de belangrijke knooppunten van de metro-, tram- en buslijnen. Drie parkings bevinden zich in de onmiddellijke nabijheid. Meer info over bereikbaarheid vindt u op de website van de Munt.

Adres: Muntplein 5 – Brussel

Dress code en vestiaire

Omdat het een bijzondere avond wordt die niet alleen in het teken staat van de nieuwe doctores honoris causa, maar ook van de 50ste verjaardag van de Vrije Universiteit Brussel, vragen we u vriendelijk om rekening te houden met de dresscode.

Kleed u feestelijk en denk daarbij aan een cocktail outfit. In de met goud bezette grote zaal van de Munt zal u er nog nooit zo stralend hebben uitgezien!

Uw mantel kunt u achterlaten in de gratis vestiaire. 

Vrije plaatsen

De toegang tot de ceremonie is vrij, maar inschrijven is verplicht. 

Ook de plaatsen in de Munt zijn vrij, op enkele gereserveerde plaatsen na. Gelieve hiermee rekening te houden en de aanwijzingen van onze hospitality students in acht te nemen.

Receptie

Na de plechtige zitting vindt een feestelijke receptie plaats. U bent van harte uitgenodigd! Samen heffen we het glas op deze schitterende avond in de opera!

Vragen? Hulp nodig?

Met vragen kunt u terecht op evenementen@vub.be.

In de Munt spreekt u onze hospitality students aan. Zij dragen herkenbare T-shirts en doen er alles aan om uw avond vlot te laten verlopen.

Wij kijken uit naar uw komst en wensen u alvast een inspirerende avond toe!

---

ENG - The Honorary Doctorates Award Ceremony will take place on Wednesday 18 March 2020 at 8pm in the grande salle of opera house La Monnaie in Brussels. We would like to ask you to arrive on time. The doors will open at 7.30pm.

La Monnaie is located in the historic heart of Brussels and is very well served by public transport. We are within walking distance of the Central Station and close to major interchanges of the city’s metro, tram, and bus lines. There are also three car parks in the immediate vicinity. More information about accessibility can be found on the website of La Monnaie.

Address: Place de la Monnaie 5 - Brussels

Dress code and cloakroom

Because it will be a special evening that is not only dedicated to the new Doctores Honoris Causa, but also to the 50th anniversary of the Vrije Universiteit Brussel, we kindly ask you to take the dress code into account.

Dress to impress and think of a cocktail outfit. You will never have looked so radiant in the gold-filled grande salle of La Monnaie!

You can leave your coat in the free cloakroom.

Free seats

The entrance is free, but registration in advance is required.

There are no numbered seats in the grande salle of La Monnaire, except for a few reserved places. Please take this into account and follow the instructions of our hospitality students.

Reception

After the ceremony, a festive reception takes place. You are cordially invited! Together we raise our glasses to this wonderful evening at the opera!

Any questions? Need help?

If you have any questions, please send an email to evenementen@vub.be.
At La Monnaie you can address our hospitality students. They wear recognisable T-shirts and will do everything they can to make your evening run smoothly.

Thank you for joining us and enjoy the ceremony!