logo

Hydra cluster onbeschikbaar van 9 tot 13 september

De Hydra cluster zal niet beschikbaar zijn van 9 tot 13 september voor het jaarlijkse onderhoud. Hydra gebruikers zullen na de upgrade via e-mail op de hoogte gebracht worden als Hydra opnieuw beschikbaar is.

Voor bijkomende en technische informatie, zie het kennisartikel Hydra cluster unavailable from 9 until 13 September (in het Engels).

Doorstuuradressen voor VUB personeel verdwenen op 14 augustus jl.

Door de herschikking van de Office 365 licenties voor personeelsleden op 14 augustus jl. (zie ook artikel lager) blijkt nu ook dat de ingestelde doorstuuradressen (forwards) op de betrokken vub.be adressen verwijderd werden. De doorstuuradressen van studenten zijn ongemoeid gebleven.

Hierdoor krijgen personeelsleden die vroeger een doorstuuradres ingesteld hadden (op hun vub.ac.be of vub.be adres) sinds 14 augustus hun VUB mail niet meer doorgestuurd naar hun persoonlijke adres.

Op 29 augustus (12u) werden de gedeactiveerde doorstuuradressen opnieuw ingesteld. Een persoonlijke communicatie naar de getroffen gebruikers volgt later.  

De niet-doorgestuurde berichten zijn terug te vinden in hun vub.be mailbox, te raadplegen via het Office 365 portaal op https://portal.office.com/  Gebruikers kunnen via het Office 365 portaal ook hun doorstuuradres verifiëren of wijzigen (meer info). 

We geven ook nog even mee dat de doorstuuradressen op de vub.ac.be mailbox onaangeroerd zijn gebleven (voor iedereen). 

Voor bijkomende vragen of assistentie kan je de ICT-Helpdesk contacteren.

Onze verontschuldingen voor alle verwarring en het ongemak.

Wijziging van het VUB WiFi veiligheidscertificaat

Op donderdag, 22 augustus, tussen 8:30 en 9:00, zal het veiligheidscertificaat voor alle VUB draadloze netwerken (VUBnext, Eduroam, VUBguest) worden vervangen door een nieuw certificaat.

Hierdoor zal je toestel (computer, gsm, tablet, ...) je vragen het certificaat voor 'secure-login.vub.ac.be' goed te keuren bij het verbinden op een van deze netwerken. Je mag dit verzoek tot goedkeuring accepteren. Daarna heb je opnieuw toegang tot het draadloos netwerk op de VUB.

Mocht je daarna toch problemen ondervinden om je toestel aan te sluiten op het draadloos netwerk, contacteer dan de ICT-Helpdesk.

Office 365 licentieprobleem op 14 augustus

Op woensdag 14 augustus tussen 13:30 en 15:30 werden, bij het herconfigureren van de Office 365 licenties, de bestaande licenties van personeelsleden per ongeluk verwijderd, en dit voor een periode van max. 10 minuten per gebruiker (voor studenten was er geen probleem). Tijdens deze periode

  1. bestond het vub.be adres van de getroffen gebruikers niet meer
  2. hadden gebruikers geen toegang meer tot hun vub.be mailbox
  3. hadden gebruikers geen toegang meer tot de Office 365 applicaties

Indien gebruikers in de periode dat hun licentie niet meer actief was mails toegestuurd kregen, konden deze niet afgeleverd worden en werd een foutmelding van niet-afleverbaarheid teruggestuurd naar de afzender.

De situatie was woensdag na 15:30 opnieuw genormaliseerd en alle getroffen gebruikers beschikken opnieuw over hun Office 365 licentie en hun vub.be mailbox en e-mail adres.

Wij verontschuldigingen ons voor het ongemak. Als je hierover vragen hebt, aarzel niet contact op te nemen met de VUB ICT-Helpdesk.

Outage 4 juli: netwerk in gebouw G onbereikbaar [OPGELOST]

Beste mede-VUB'ers

DICT kreeg donderdagavond 4 juli van een externe informatieveiligheidspartner een waarschuwing van een actieve malware. DICT heeft in samenspraak met de VUB CISO onmiddellijk maatregelen genomen om het VUB netwerk en data te beschermen. Hierbij werd alle communicatie naar de gerapporteerde malafide externe servers geblokkeerd. Tevens werden betrokken VUB toestellen van het bekabelde VUB netwerk geweerd.

Na verder onderzoek hebben we zeer sterke indicaties dat niet onze toestellen doch bezochte websites de oorzaak zijn van deze verdachte communicatie. DICT heeft dan ook alle geblokkeerde toestellen terug vrijgegeven, enkel communicatie naar de malafide externe servers wordt blijvend geblokkeerd.

In het licht van dit incident kunnen we niet genoeg kunnen benadrukken hoe belangrijk het is om een up-to-date antivirus en Windows te hebben. Je kunt een McAfee virusscanner voor personeel en studenten dan ook downloaden via deze link

Onze verontschuldigingen indien uw toestel tijdelijk geblokkeerd werd, doch gezien het informatieveiligheidsrisico op dat moment was dit de enige optie. Alles zou nu terug normaal moeten functioneren. Contacteer onze Service Desk indien nog problemen.

Migratie VUB Studenten en Personeel naar Office 365

Sinds 17 oktober 2016 werden VUB personeel en studenten stapsgewijs gemigreerd naar de nieuwe Office 365 omgeving. Bij de migratie hoort ook een nieuw vub.be e-mail adres. Bijna alle gebruikers kregen reeds hun Office 365 account, op 9 augustus 2019 worden de laatste 400 gebruikers gemigreerd. Bijkomende informatie ontvangen ze in hun vub.ac.be mailbox.

Opgelet voor afpersingsmails!

Sinds 28 januari is er een nieuwe afpersingscampagne gaande waarin gebruikers via e-mail worden aangespoord om een losgeld in Bitcoins te betalen om te vermijden dat (zogezegd) vertrouwelijke gegevens op het Internet worden geplaatst. In sommige van dergelijke berichten wordt zelfs gedreigd met fysiek geweld.

Ga nooit in op een dergelijk verzoek!

De afzender probeert je gewoon te overtuigen dat hij/zij persoonlijke informatie over je verkregen heeft, of iemand werd ingehuurd om actie tegen jou te ondernemen.

In sommige e-mails vermeldt de afzender ook een paswoord. In de meeste gevallen is dit een vals paswoord en niet het paswoord van je account, hoewel in recente mails (juni 2019) oude (gecompromitteerde) paswoorden zijn vermeld.

Voor bijkomende informatie, zie volgend kennisartikel: Ga niet in op afpersingsberichten!

Phishing alert: 12 juli 2019 - VUB Doc


Bekijk de recentste phishing pogingen

Phishing alerts!

Alle nieuws


Al onze nieuwsaankondigingen

Alle nieuwsitems

ICT Status rapport


Bekijk de lijst van onderbrekingen

ICT Status rapport

Welkom op de pagina's van de ICT-Helpdesk

De ICT-Helpdesk is een virtueel aanspreekpunt waar we door een geïntegreerde aanpak zoveel mogelijk expertise beschikbaar stellen van VUB personeelsleden en studenten met ICT-problemen. 

Vaak gestelde vragen zijn gedocumenteerd in onze Kennisdatabank. Andere vragen en problemen kan je ons melden op verschillende manieren: via de VUB ICT Service Portal, via e-mail en, op werkdagen van 8u30 tot 17u00, via telefoon. We bezorgen je dan zo snel mogelijk een antwoord.

VUB ICT-Helpdesk
+32-2-629 37 37

E-mail
helpdesk@vub.ac.be

VUB Service Portal
https://vub.service-now.com/

ICT Service portaal

De ICT-Helpdesk gebruikt het ServiceNow platform waar je terecht kan met je vragen en problemen bij het gebruik van ICT. 

Je vindt er vaak gestelde vragen in onze Kennisdatabank en voor andere vragen kan je in het Service portaal een ticket aanmaken. We bezorgen je dan zo snel mogelijk een antwoord.

Het adres van ons ICT Service portaal is  https://vub.service-now.com/

Snel naar...

Hier vind je een overzicht van veel bezochte sites.

Beschikbaarheid van servers en netwerkhttps://vub.service-now.com/sp?id=services_status
VUB Service Portalhttps://vub.service-now.com/
Activeer je VUB accounthttp://www.vub.ac.be/tools/activatie.html
Reset je VUB paswoordhttp://idsapp.vub.ac.be/pam/pamlostpw.php?language=nl
Personal Account Managerhttp://www.vub.ac.be/tools/pam/
Office 365 portaalhttps://portal.office.com/
Roundcube Webmailhttps://webmail.vub.ac.be/
Canvashttps://canvas.vub.be/
PointCarréhttps://pointcarre.vub.ac.be/
Studentenportaalhttps://student.vub.be/
Studentenadministratiehttps://student.vub.be/studentenadministratie
SelfService Studentenhttps://cali.vub.be/
VUB Intranethttps://intranet.vub.ac.be/
Pure onderzoeksdatabankhttps://cris.vub.be/
VUB bibliotheekhttp://www.vub.ac.be/BIBLIO/
VUB Netwerk teamhttp://vubnet.vub.ac.be/
High Performance Computinghttps://hpc.vub.be/
Shared ICT Services Centrehttps://sisc.vub.ac.be/
ULB ICT Helpdeskhttp://helpdesk.ulb.ac.be/

Contacteer de ICT-Helpdesk

Je kan ons op verschillende manieren contacteren: via telefoon op werkdagen tussen 8u30 en 17u, via e-mail of via het VUB Service portaal.

VUB ICT-Helpdesk
+32-2-629 37 37

E-mail
helpdesk@vub.ac.be

VUB Service Portal
https://vub.service-now.com/