logo

Tandheelkundige Kliniek

De Tandheelkundige Kliniek staat voor duurzame tandheelkunde met een goede nazorg. Wij zijn een patiëntgerichte tandartspraktijk gelegen op de campus van de Vrije Universiteit Brussel, te Jette. Ons VUB-team van tandartsen en assistenten heeft één gezamenlijke passie: tandzorg aanbieden op maat van de patiënten aan de hoogste kwaliteit, elke dag opnieuw.

Alle behandelingen worden uitgevoerd in optimale hygiënische omstandigheden.

VUB Tandheelkundige Kliniek


Laarbeeklaan 103 1090 Jette

Bezoek onze website

Steeds identiteitskaart meebrengen

Betalingen gebeuren enkel via Bancontact

 • De behandelingen kunnen enkel met bancontact betaald worden
 • Gelieve minstens 48u vooraf te verwittigen indien u niet aanwezig kunt zijn op de afspraak bij de tandarts. Zo kunnen andere patiënten worden geholpen wat de wachtlijst beperkt. Bij niet nageleefde afspraken zal u een factuur van € 50,00 ontvangen. Een annulatie van een afspraak meldt u bij voorkeur via Tandheelkunde@vub.ac.be. Een annulatie binnen de 48u voor de afspraak meldt u bij voorkeur per telefoon op 02/477 49 20.
 • Algemene Tandheelkundige zorgen – conventie tarieven
 • Gespecialiseerde behandelingen – buiten conventie tarieven
  • Orthodontie
  • Parodontologie & Implantologie
  • Kroon & Brugwerken
  • Endodontie
  • Kindertandheelkunde: Sedatie & Narcose

(In het weekend en op feestdagen kan u bellen naar de tandarts van wacht tussen 9u en 18u op het nummer 0903/39 969 (1,5 Euro/min.) - 's Avonds kunt u bellen naar 02/426 10 26)

Tijdens het weekend kunt U, indien dringend, de orthodontist van wacht consulteren via de wachtdienst op 070/22.20.88 

De wachtdienst is telefonisch bereikbaar tussen 10u & 12u op zaterdag zondag & feestdagen.

Volgens artikel 6 van het wachtdienstreglement zal er voor een urgente consultatie een niet vergoedbaar honorarium van € 51,00 aangerekend worden.

Wachtdienst Algemeen Tandarts


Deze dienst is enkel toegankelijk voor dringende gevallen en levert dus uitsluitend een noodbehandeling. Weekends en feestdagen tussen 9u en 18u

Wachtdienst Algemeen tandarts
0903 39969

Kost
€ 1,50 per minuut

Wachtdienst ORTHODONTIE


De wachtdienst is bereikbaar op zaterdag, zon- en feestdagen van 10u tot 12u.

Wachtdienst ORTHODONTIE
070/22 20 88

Kost
€ 0,30 per minuut.

Wachtdienst PARODONTOLOGIE


De wachtdienst is bereikbaar op zaterdag, zon- en feestdagen van 10u tot 12u en van 16u tot 18u

Wachtdienst PARODONTOLOGIE
070/22 21 25

Kost
€ 0,30 per minuut.

Huishoudreglement

Om u, als patiënt, de beste kwaliteit te kunnen bieden bestaan er een aantal huisregels. Deze regels dienen voor de handhaving en een goede organisatie waardoor onze werkzaamheden optimaal kunnen verlopen. Tevens kunnen patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn hierin nuttige informatie vinden.

Daarnaast schept het helderheid voor u als patiënt waardoor vervelende discussies vermeden kunnen worden. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Mobiele telefoons dienen, als vanzelfsprekend, tijdens een behandeling bij de tandarts uitgeschakeld te zijn.

Aanmelden

Gelieve u zich aan de balie te melden zodra u aanwezig bent.

Afspraken

De Tandheelkundige Kliniek werkt uitsluitend met behandelingen op afspraak, zonder open spreekuren. Het is dus zinloos om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling onmiddellijk behandeld te worden.

Afspraken worden uitsluitend telefonisch of aan de balie gemaakt / geannuleerd.

SMS/herinnering

Let op! Het feit dat wij u helpen herinneren aan uw afspraak is een extra dienst die wij aanbieden. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor de door u gemaakte afspraak.

De tandarts kan uitlopen

Een behandeling kan occasioneel langer duren dan voorzien en uitlopen, waardoor een volgende afspraak later kan beginnen. Wij rekenen op uw begrip.

Het te laat komen voor een afspraak

Bij het te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het ontstane tijdsgebrek.

Het niet nakomen van een afspraak

Gelieve minstens 48u vooraf te verwittigen indien u niet aanwezig kunt zijn op de afspraak bij de tandarts. Zo kunnen andere patiënten worden geholpen wat de wachtlijst beperkt. Bij niet nageleefde afspraken zal u een factuur van € 50,00 ontvangen.

Uw persoonlijke gegevens:

U dient te allen tijde een geldig identiteitskaart bij u te hebben. Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk aan de onthaalmedewerkers door te geven

Medische gegevens:

Voor ieders veiligheid en om u een optimale zorg te kunnen bieden, verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, allergieën etc.

Privacyregeling en geheimhouding:

Patiënten informatie wordt niet aan derden doorgestuurd zonder uw goedkeuring. Alle informatie blijft binnen de Tandheelkundige Kliniek, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Uiteraard gebeurt dit enkel met uw goedkeuring.

Meningsverschil of klacht:

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich richten tot tandheelkunde@vub.ac.be

Vergoedingen

Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons op voorhand een begroting. Wij raden u aan dat u zichzelf goed op de hoogte stelt voor welke zaken u verzekerd bent en voor welk maximum bedrag, zodat u niet voor verassingen komt te staan. Enkel indien de patiënt akkoord is gegaan met de meegedeelde offerte zal u in de Tandheelkundige Kliniek behandeld worden.

Lees de prijsopgave altijd zorgvuldig door! De bedragen op de offerte zijn slechts een indicatie; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Indien er wijzigingen in het behandelplan nodig zijn zullen de tariefwijzigingen eveneens doorgevoerd worden.

De exacte vergoedingen of het maximaal te besteden bedrag is en blijft uw verantwoordelijkheid en dient u zelf in de gaten te houden!

Vraag daarom altijd vooraf wat een behandeling kost en verifieer met uw verzekering of u voor vergoeding in aanmerking komt.

Wanneer een verzekering om voor hun motiverende redenen, een behandeling of een deel daarvan niet vergoed, ontvangt u hiervoor van ons een overzicht van de door u betaalde behandelingen. Zo kunnen wij ons volledig bezighouden met ons specialisme.

Uw eigendommen

Waak zelf over uw eigendommen. De Tandheelkundige Kliniek is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. Wij raden u aan uw bezittingen niet onbeheerd achter te laten.

Parodontologie & Implantologie

Consulaties

De kliniek voor Parodontologie en Orale Implantologie is toegankelijk voor patiënten op woensdag.

U kan elke werkdag (tussen 8u30 en 17u30) een afspraak maken voor de dienst Parodontologie op het nummer:

Tandheelkundige Kliniek
02/477 49 20

Wat is Parodontologie?

Parodontologie is een erkend specialisme binnen de tandheelkunde waarin men de weefsels rondom tanden bestudeert. In de praktijk staat de tandarts-specialist in de parodontologie (of kortweg parodontoloog) in voor de zorg van patiënten met tandvleesaandoeningen. Doorgaans worden deze patiënten verwezen door de algemeen tandarts, hoewel ook adviezen op initiatief van de patiënt mogelijk zijn.

Gingivitis en parodontitis zijn de meest voorkomende parodontale aandoeningen. Gingivitis of tandvleesontsteking wordt gekenmerkt door bloedend tandvlees in combinatie met roodheid en zwelling van de tandvleesrand. De aandoening beperkt zich tot het tandvlees,  wordt veroorzaakt door tandplaque en kan verholpen worden door het aanscherpen van de poetstechniek en een grondige gebitsreiniging.Figuur 1 (links) toont de klinische kenmerken van gingivitis. Figuur 1 (rechts) geeft een beeld na behandeling.

Parodontitis is een parodontale aandoening die niet alleen het tandvlees aantast, maar ook het onderliggende bot. Men onderscheidt chronische parodontitis (langzaam verloop) en agressieve parodontitis (snel verloop). Welbepaalde bacteriën - z.g. paropathogenen – liggen aan de basis van de pathologie. De gevoeligheid voor parodontitis wordt bevorderd door roken, genetische factoren, diabetes en reuma. De behandeling bestaat uit het aanscherpen van de poetstechniek en een grondige curettage van de betrokken tandwortels. De curettage kan al dan niet gebeuren in het kader van een chirurgische interventie. Figuur 2 (links) toont een patiënt met chronische parodontitis. Figuur 2 (rechts) geeft een beeld na behandeling.

Wat is Orale Implantologie?

Orale Implantologie is een specialisme binnen de tandheelkunde waarin men verloren tanden herstelt door middel van tandimplantaten die verankerd worden in het kaakbot. In de praktijk staan doorgaans de tandarts-specialist in de parodontologie (of kortweg parodontoloog) en de kaakchirurg in voor het plaatsen van implantaten. Dit betreft een chirurgische procedure onder lokale anesthesie. Radiologisch vooronderzoek is noodzakelijk om na te gaan of er voldoende bot beschikbaar is. Wanneer dit niet het geval is kan een botreconstructie (door middel van eigen weefsel (L-PRF of bot), hetzij kunstbot) worden voorgesteld. Kleine reconstructies en sinuslifts kunnen worden uitgevoerd onder lokale anesthesie met kunstbot.

Na het plaatsen van implantaten volgt een helingsperiode van een drietal maanden. Nadien worden de tanden geplaatst door de algemeen tandarts. Afhankelijk van de situatie wordt een vaste prothese (kronen of brug) voorzien, hetzij een uitneembare prothese (klikprothese). Op de afdeling worden ook innovatieve behandelconcepten toegepast gericht op het sneller plaatsen van implantaten na tandverlies en het sneller belasten van implantaten met een vaste prothese. Figuur 1 (links) toont een patiënt met een ontbrekende fronttand. Figuur 1 (rechts) geeft een beeld na behandeling met behulp van een implantaat en kroon.

Medewerkers

Parodontoloog Iris Wyn is kliniekhoofd Parodontologie en Orale Implantologie.

Specialisten in opleiding Parodontologie (UGent – VUB)

Tandarts Camille Vrijghem

Tandarts Julie Ackerman

Tandarts Tijs Lambrechts

Tandarts Eline Bouckart

Tandarts Celien Eeckhout

Tandarts Fauve Vuylsteke

Tandarts Lorenz Seyssens

Tandarts Jeroen Callens

Research

Sinds 2014 beschikt de afdeling over de ‘Nobel Biocare Chair’, waarvan Prof. Dr. Jan Cosyn titularis is. Deze leerstoel maakt het mogelijk om wetenschappelijk onderzoek binnen de Orale Implantologie uit te bouwen op het hoogste niveau.

Aan de afdeling wordt vooral onderzoek verricht naar esthetische aspecten van solitaire implantaten. In een andere onderzoekslijn wordt de volumetrische stabiliteit van harde en zachte weefsel reconstructies geëvalueerd via 3D beeldvorming.

De wetenschappelijke output van de medewerkers van de afdeling Parodontologie en Orale Implantologie is consulteerbaar via onderstaande link:

http://www.researchgate.net/profile/Jan_Cosyn/publications

Endodontie

Consulaties

De kliniek voor endodontische behandelingen is toegankelijk voor patiënten op dinsdag.

U kan elke werkdag (tussen 8u30 en 17u30) een afspraak maken voor de dienst Endodontie op het nummer:

Tandheelkundige kliniek
02/477 49 20

Wat is Endodontie?

Endodontie is de verzorging van problemen met de tandzenuw. Een endodontoloog is een tandarts, die door middel van een 2-jarige aanvullende opleiding gespecialiseerd is in het uitvoeren van complexe wortelkanaalbehandelingen.

Indien een zenuw van een tand of kies ontstoken of geïnfecteerd is moet er een wortel­kanaalbehandeling uitgevoerd worden om pijn en verdere infecties te voorkomen.

Als patiënt wordt u steeds doorverwezen door uw eigen tandarts. Deze laatste geeft u een doorverwijsbrief mee met hierop de vermelding van de te behandelen tandnummer. Dit nummer moet u steeds meedelen bij het nemen van een afspraak.

Een endodontoloog kan ook een nieuwe kanaalbehandeling uitvoeren bij een tand of kies die na een eerdere behandeling nog steeds klachten geeft. Zo kan een tand of kies vaak alsnog behouden blijven. Endodontie vereist een grondige kennis van de anatomie van de wortelkanalen, de materialen, instrumenten en technieken en van de specifieke ziektebeelden. Eenvoudige wortelbehandelingen kunnen door een algemene tandarts worden uitgevoerd. Sommige practici vinden echter dat ze niet voldoende routine of ervaring hebben en zullen deze behandeling overlaten aan collegae die dit liever of efficiënter uitvoeren. Met nauwkeurigheid en precisie is de kans van slagen van deze behandeling aanzienlijk groter en daarom voeren wij deze behandeling in de Tandheelkundige Kliniek onder een microscoop uit. Door de langere en moeilijkere behandeling wordt in dit geval een toeslag buiten de gangbare nomenclatuur aangerekend.

Microchirurgie

In sommige gevallen is het noodzakelijk de infectie in de wortelkanaal ook buiten de tand te bestrijden. Dit gebeurt dan niet door het kanaal heen maar door een heelkundige ingreep langs het tandvlees. Dit kan nodig zijn:

 • Indien het wortelkanaal niet meer toegankelijk is (bvb door een stifttand)
 • Indien de wortel een bijzondere vorm heeft die een wortelkanaalbehandeling niet of maar gedeeltelijk toelaat;
 • Indien het infectie- of ontstekingsproces zo uitgebreid is dat de wortelkanaalbehandeling alleen niet volstaat.
 • In sommige gevallen dient de ingreep ook ertoe om uit te sluiten dat er barsten in de wortel zitten. Indien dit tijdens de ingreep wordt vastgesteld moet de tand worden verwijderd.

De ingreep gebeurt onder lokale verdoving. De behandeling kan zeer doelgericht met behulp van een microscoop worden uitgevoerd. Na de ingreep wordt het tandvlees gehecht. Er kan enkele dagen lichte napijn optreden. Vraag uw tandarts om advies. Verwittig uw tandarts indien U anticoagulantia (“bloedverdunners”) moet nemen.

Protese, Kroon & Brugwerken

Consulaties

De kliniek voor prothese, kroon- & brugwerken is alle dagen toegankelijk voor patiënten.

U kan elke werkdag (tussen 8u30 en 17u30) een afspraak maken voor de dienst prothese, kroon- & brugwerken op het nummer:

Tandheelkundige Kliniek
02/477 49 20

Prothetische tandheelkunde

Problemen met ontbrekende tanden

In sommige gevallen zijn tanden dermate beschadigd dat een conserverende behandeling onvoldoende is om een kwalitatief resultaat te bekomen en dan kan prothetisch herstel een oplossing bieden.

Een tand kan vervangen worden door een vaste constructie die niet kan uitgenomen worden of door een uitneembare prothese.

De tandartsen van de Tandheelkundige Kliniek zullen samen met de patiënt de verschillende mogelijkheden overlopen.

Uitneembare prothese

Indien een brugwerk of implantaat niet haalbaar of mogelijk is, moet worden teruggegrepen naar een uitneembare prothese.

De eenvoudigste constructie is de kunstharsplaatprothese. Deze is ook één van de behandelingen waarvoor een terugbetaling van het ziekenfonds voorzien is (vanaf 50 jaar).

Een prothese op een metalen basis (skeletprothese) vereist een meerkost voor de vervaardiging van de metalen basis die uiteraard met de nodige nauwkeurigheid moet geschieden. Het ziekenfonds komt tussen, maar alleen voor de prijs van de eenvoudige kunstharsprothese. Er moet dus rekening gehouden worden met een supplement voor de metaalstructuur.

Volledige Prothese

Indien helemaal geen tanden meer aanwezig zijn, moet een volledige prothese worden vervaardigd. Omdat er geen tanden meer zijn om deze te steunen, is de houvast natuurlijk een stuk geringer.
Veel patiënten kunnen uiteindelijk wel met zo’n prothese functioneren omdat ze na een tijd de nodige spierreflexen hebben gekweekt om de prothese op haar plaats te houden. Door een geschikte kauwtechniek kan men bijna alles eten.
Een bovenkaak volledige prothese is meestal geen probleem omdat het draagoppervlak veel groter is dan de onderkaak. In de onderkaak moet namelijk ruimte worden voorzien voor de tong.
Indien de onderkaak niet meer voldoende bot heeft om een prothese steun te geven, kan worden overgegaan tot het plaatsen van 2 of 4 implantaten met een verankering. Deze verankering in de vorm van een staaf, drukknop of een magneet zorgt ervoor dat de prothese beter op haar plaatst blijft.
Als u meer dan een tand mist, plaatsen we meerdere implantaten om er een brug met tanden op vast te maken. Zijn er helemaal geen tanden meer over, dan kunnen we een totale prothese (beter bekend als een vals gebit of kunstgebit) voor u maken.
Een volledig vaste brug is een andere mogelijkheid. Die plaatsen we op verschillende implantaten in de kaak, blijft altijd in uw mond zitten en voelt aan alsof het echte tanden zijn. Daarnaast hebt u nog de keuze van een uitneembare gebitsprothese met een kliksysteem, die op enkele implantaten verankerd zit en u gemakkelijk in en uit kunt doen

Bij patiënten boven de 70 jaar voorziet het ziekenfonds ook in terugbetaling van 2 implantaten om een volledige prothese te steunen.

Esthetische Tandheelkunde

Consulaties

De kliniek voor Esthetische Tandheelkunde is toegankelijk voor patiënten op maandagnamiddag en vrijdag.

U kan elke werkdag (tussen 8u30 en 17u30) een afspraak maken voor de dienst Esthetische Tandheelkunde op het nummer

Tandheelkundige Kliniek
02/477 49 20

Esthetische Tandheelkunde

Esthetische tandheelkunde richt zich op het stralend maken van je glimlach.

Esthetische tandheelkunde is heel complex en verschillende technieken kunnen gebruikt worden:

 • tandkleurige vulmaterialen
 • kronen
 • facings
 • bleken van verkleurde tanden

Hiermee kunnen verbeteringen in vorm, stand en kleur van de tanden en kiezen worden gemaakt. Bij een gezonde mond kunnen zelfs kleine correcties resulteren in een grote esthetische verandering en dus een mooie glimlach.

Soms echter zijn uitgebreide behandelingen noodzakelijk om zowel kleur, vorm als stand van de tanden te veranderen. Er wordt altijd gestreefd naar een natuurlijk ogend resultaat, waarbij de tanden harmonieus passen in de glimlach van een tevreden patiënt.

Het is onmogelijk om in een onverzorgde mond dergelijke behandelingen te beginnen. In eerste instantie moet worden gezorgd voor goede funderingen. Ingewikkelde restauratieve/cosmetische behandelingen gebeuren daarom vaak door de samenwerking tussen verschillende vakdisciplines. Alvorens over te gaan naar een complete “make-over” kan het ook nodig zijn modellen en röntgenfoto’s te vervaardigen om de behandeling zorgvuldig te plannen.

Kronen en bruggen

Kronen en bruggen bieden een oplossing wanneer één of meerdere tanden zijn aangetast en er onvoldoende houvast is voor een gewone vulling. Zij kunnen ook gebruikt worden ter verbetering van het uiterlijk, bijvoorbeeld bij verkleurde of misvormde tanden.

Kroon en bruggen worden in principe niet terugbetaald door het ziekenfonds, maar mogelijkerwijze wel door een particuliere verzekering of een aanvullende verzekering of door tussenkomst van de sociale dienst van de werkgever. Informeer u daarom bij de betreffende instanties in samenspraak met uw tandarts voor hulp bij de nodige procedures.

Een kroon

Een kroon wordt over de aangetaste tand geplaatst en hersteld de oorspronkelijke functie en vorm deze tand. Soms moet de tand vooraf ontzenuwd worden. Indien meerdere tanden zijn aangetast, vervangt een brug de ontbrekende tanden.

Om ervoor te zorgen dat de kroon perfect past, wordt een gipsmodel van uw gebit gemaakt. De kleur van een kroon of brug wordt aangepast aan de kleur van uw echte tanden.

Als alternatief kan er gekozen worden voor  kroon- en brugwerk op implantaten. Hier wordt de nieuwe tand door het implantaat gesteund en is de constructie onafhankelijk van andere tanden.

Kronen en bruggen zijn duurzaam en ogen zeker natuurlijk.

Orthodontie

Consulaties

De Orthokliniek is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag toegankelijk voor patiënten.

U kan elke werkdag (tussen 8u30 en 17u30) een afspraak maken voor de dienst orthodontie op het nummer

Tandheelkundige Kliniek
02/477 49 20

Orthodontie

In de Tandheelkundige Kliniek van de Vrije Universiteit Brussel in Jette is er een speciale afdeling voor orthodontie, de Orthokliniek.

Orthodontie is een specialisme binnen de tandheelkunde, waarbij de afwijkende stand van tanden en kaken behandeld wordt. Tanden die scheef staan, zijn veel moeilijker schoon te houden, omdat het moeilijker is om ze goed te poetsen. Als u een afwijkende kaak- en/of tandstand laat corrigeren dan slijten uw tanden minder en kunt u tot op hoge leeftijd genieten van een goed functionerend en mooi gebit. Uiteraard blijft het goed poetsen van het gebit hierbij belangrijk. Een optimale mondhygiëne draaft bij tot een optimaal behandelresultaat.

Orthodontische behandelingen zijn mogelijk voor kinderen en volwassenen met een goede mondhygiëne en een gezonde mond.  De tandarts-specialist in de orthodontie plaatst een beugel om de stand van tanden en kiezen te corrigeren tot een goed functionerend. Bij opgroeiende kinderen kan evenuteel afwijkende kaakgroei nog beïnvloed worden met een beugel. Daarom is het belangrijk om tijdig op orthodontisch advies te komen. Bij volwassenen kan een orthognatische ingreep nodig zijn waarbij een deel van de behandeling door de Mond-Kaak en Aangezichtschirurg wordt uitgevoerd.

Indien u interesse heeft om een behandeling op te starten, zal u eerst gevraagd worden om op consultatie te komen. We bekijken uw gebit, luisteren naar uw vragen en informeren u over de mogelijkheden.

Er bestaan meerdere soorten beugels. Afhankelijk van de correcties die uitgevoerd moeten worden, maakt uw orthodontist de keuze. Zowel uitneembare beugels als vaste beugels (blokjes) kunnen gebruikt worden.

Sinds meerdere jaren heeft de Orthokliniek ervaring opgebouwd in de linguale techniek. Dit wil zeggen dat de blokjes aan de achterzijde van de tanden worden geplaatst. De beugel is hierdoor niet zichtbaar voor anderen. Ook voor deze behandelingen kan u bij ons terecht. Er is een leerstoel voor linguale Orthodontie aan de Vrije Universiteit Brussel.

De behandeling van schisis (gespleten lip, spleet of groef in de kaak of verhemelte) en andere crabio faciale aandoeningen verloopt in nauwe samenwerking met Prof. Dr. Mommaerts van de afdeling MKA aan het UZBrussel.

Medewerkers, Tandarts specialisten in de Orthodontie

Prof. Petra Maes orthodontist-dienstverantwoordelijke

Mevr. Sophie Carpentier, orthodontiste

Mevr. Ellen Ghijselings, orthodontiste

Mevr. Isabel Van Eygen, orthodontiste

Specialistische kliniek : Linguale Orthodontie

Dr. Jean Francois Cuzin - director lingual

Mevr. Valerie Nols, orthodontiste, supervisor

Tandarts - Specialisten in opleiding - Orthodontie

t

Research

Prof. Petra Maes, afdelingshoofd

Dr. Jean Francois Cuzin, director lingual

Kindertandheelkunde

onsulaties

De kliniek voor kindertandheelkunde is toegankelijk voor patiënten op maandag, woensdagnamiddag en vrijdag.

kan elke werkdag (tussen 8u30 en 17u30) een afspraak maken voor de dienst Kindertandheelkunde op het nummer 02/477 49 20

Tandheelkundige Kliniek
02/477 49 20

Verzorging van een kindergebit (tussen 0 en 14 jaar)

Kinderen zijn in het algemeen geen moeilijke patiënten maar vragen wel een aparte aanpak.

Onze kindertandartsen hebben de nodige zachtheid en engelengeduld en combineren een fluwelen handschoen met een noodzakelijke kordate aanpak.

De tandarts zal ook een groot belang hechten aan regelmatig en goed tandenpoetsen, gezonde voeding en efficiënt fluoridegebruik. Jong geleerd is oud gedaan. Melktandjes zijn zo klein dat een gaatje snel het wortelkanaal bereikt en de behandeling extra lastig maakt.

Bij zeer bange en onrustige kinderen is de steun van de ouders en familieleden belangrijk om het kind gerust te stellen en niet door allerhande gruwelverhaaltjes of berichten van eigen belevenissen bang te maken. Kinderen met een hoog cariësrisico moeten ook door de familie worden gesteund. Ook welmeenende grootouders of onthaalouders moeten beseffen dat snoep en frisdrank een hoog risico op pijn en ellende met zich meebrengen.

Onze kindertandartsen zullen er steeds naar streven de kindjes zo zacht mogelijk te behandelen maar toch de behandelingen uit te voeren die noodzakelijk zijn

De meeste kinderen komen dan ook met de glimlach naar onze Tandheelkundige Kliniek. 

Lachgastoediening & algemene verdoving

Soms heeft het kind echter hevige pijn of is door vorige ervaringen erg bang of onrustig en moet de behandeling onder sedatie (lachgastoediening) of onder algemene verdoving plaatsvinden.

Dit vergt bijkomende apparatuur of reservatie van een operatiezaal in het ziekenhuis. Het spreekt voor zich dat een dergelijke behandeling de uitzondering moet blijven en enkel mogelijk is op advies van de tandarts.