logo

FACULTEIT RECHT & CRIMINOLOGIE

Samen leven is niet eenvoudig. Er zijn wetten voor nodig. Om de verhouding te regelen tussen multinationals en consumenten, bijvoorbeeld. Of tussen Europese en nationale instellingen. Maar ook om een antwoord te bieden op ontwikkelingen als het stijgend aantal gevangenen. Of het groeiend onveiligheidsgevoel. Boeiend, zeg je? Aan de faculteit Recht & Criminologie van de VUB krijg je inzicht in al deze en andere thema’s. En bouw je een gedegen juridische en criminologische kennis op waarmee je later persoonlijk kunt wegen op de evolutie van de maatschappij. Als dat geen vooruitzicht is.

Miguel De Jonckheere, Decaan Recht en Criminologie

Sterke opleidingen en sterk onderzoek

Het is met veel plezier en met een zekere fierheid voor wat we als faculteit vertegenwoordigen dat ik jullie welkom heet op de webpagina van de faculteit recht en criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.

De faculteit met haar twee opleidingen rechten en criminologie wordt algemeen erkend voor haar studentgericht en kwalitatief onderwijs dat studenten vormt tot kritische en redelijk eigenzinnige wereldburgers. Onze alumni bekleden daarom zeer vaak sleutelposities in internationale en regionale organisaties, in de Belgische politiek, de magistratuur, de advocatuur, de ambtenarij, de politionele diensten, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Het onderwijs op onze faculteit wordt gevoed door een traditie in het wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek dat op bepaalde domeinen tot ver buiten onze landsgrenzen geroemd wordt. De waarden van onze universiteit indachtig, zijn wij ook maatschappelijk geëngageerd en proberen we deze ingesteldheid mee te geven aan onze studenten zodat zij de uitdagingen van deze wereld niet onverschillig en onvoorbereid tegemoet gaan.

Wil jij ook deel uitmaken van deze dynamische en ambitieuze faculteit en ben je op zoek naar een sterke opleiding gesteund op gedegen onderzoek? Je hebt het gevonden. Wij zijn ervan overtuigd dat we hier, in het hart van Europa, samen kunnen bouwen aan een toekomst waarin jij, met je opgedane kennis en vaardigheden, je plaats zult verwerven.  

STUDEREN AAN FACULTEIT RECHT & CRIMINOLOGIE

Start hier!

Erasmus


Wist je dat je op Erasmus kan?

Klik hier!

VUB alumnus ben je voor het leven

Alumni

Blijf op de hoogte van al het VUB nieuws


MIS GEEN ENKELE UPDATE!

Schrijf je in

EVENEMENTEN

Kalender
donderdag 22 april, 15:00

The Algorithmic Society - Technology, Power, and Knowledge: Book launch, hosted by the VUB Chair in Surveillance Studies

Introduction: Algorithms are increasingly used throughout the private as well as public sector, from criminal justice agencies to health care. It is vital that algorithms are designed and applied in a way that is consistent with the values of social justice, inclusion and solidari...

Introduction: Algorithms are increasingly used throughout the private as well as public sector, ...

vrijdag 23 april, 16:00

Mag ik uw identiteitskaart zien? Een kwalitatief onderzoek naar identiteitscontroles uitgevoerd door de Belgische lokale politie

Publieke doctoraatsverdediging van mevrouw Inès Saudelli voor het behalen van de graad van Doctor in de Criminologische Wetenschappen met het proefschrift getiteld ‘Mag ik uw identiteitskaart zien? Een kwalitatief onderzoek naar identiteitscontroles uitgevoerd door de Belgische...

Publieke doctoraatsverdediging van mevrouw Inès Saudelli voor het behalen van de graad van Docto...

vrijdag 30 april, 10:00

Interlabo on Police, Public and Diversity: Complicated relations

Police, Public and Diversity: Complicated relations This Interlabo is organised by the CRiS research group of the Vrije Universiteit Brussel and the OD Criminology of the National Institute of Criminalistics and Criminology. Both partners are also involved in the POLSTOP Cost Acti...

Police, Public and Diversity: Complicated relations This Interlabo is organised by the CRiS rese...

woensdag 5 mei, 18:00

Het vernieuwde vennootschapsrecht en het sociaal recht

De Master of Laws in het sociaal recht van de Vrije Universiteit Brussel, de Vereniging van VUB-Alumni Sociaal Recht (ASR) en de University of Brussels Law Alumni (UBLA) organiseren een online expertcollege over de wisselwerking van een bestuursmandaat in het vernieuwde vennootsch...

De Master of Laws in het sociaal recht van de Vrije Universiteit Brussel, de Vereniging van VUB-...

donderdag 20 mei, 18:00

Gerechtelijke reorganisatie en de rol van de werknemers

De Master of Laws in het sociaal recht van de Vrije Universiteit Brussel, de Vereniging van VUB-Alumni Sociaal Recht (ASR) en de University of Brussels Law Alumni (UBLA) organiseren een expertcollege over het thema “Gerechtelijke reorganisatie en de rol van de werknemers”.

De Master of Laws in het sociaal recht van de Vrije Universiteit Brussel, de Vereniging van VUB-A...

donderdag 17 juni, 15:00

VUB Chair in Surveillance Studies Seminar Series Seminar VI: Surveillance as Spatial Injustice: The Case of Iran

 ...

 ...

dinsdag 21 september, 18:00

Onthaalavond Master of Laws in het sociaal recht

Op dinsdag 21 september 2021 organiseert de Master of Laws in het Sociaal Recht een onthaalavond om 18 uur (tot 20u)....

Op dinsdag 21 september 2021 organiseert de Master of Laws in het Sociaal Recht een onthaalavond...

HOE BEÏNVLOEDT TECHNOLOGIE EN WETENSCHAP ONZE DEMOCRATIE EN ONS RECHTSSYSTEEM?

Law, Science, Technology & Society en de interactie daartussen. Ziedaar de focus van de onderzoeksgroep LSTS. De uitdaging? Nagaan in hoeverre de huidige wetenschappelijke en technologische evolutie noopt tot een herijking van de grondprincipes van democratie en staatsrecht. Vanuit een multidisciplinaire benadering wisselen experten uit vakgebieden als rechten, criminologie, sociologie en ‘harde’ wetenschappelijke richtingen inzichten uit om zo tot nieuwe antwoorden te komen. Hoe ga je om met zaken als het gebruik van lokatiegegevens, de koppeling van databanken, de digitalisering van publicaties, genetisch gemodifieerde gewassen? LSTS vist het uit.

ONDERZOEKSGROEPEN RECHT & CRIMINOLOGIE

 

 • CRIS - Crime and Society
 • LSTS - Law, Science, Technology & Society
 • CORE - Contextual Research in Law
 • FRC - Fundamental Rights & Constitutionalism

  VUB-Onderzoeksgroep Fundamentele rechten belast met Belgisch luik van Europese mensenrechten-monitor

  De VUB Fundamental Rights Research Center (FRC) werd in januari 2019 aangeduid als nationale partner voor het FRANET, een multidisciplinaire onderzoeksnetwerk van het Europese agentschap  voor de grondrechten (FRA). 

  FRC maakt in deze hoedanigheid jaarlijks overzichtsrapporten van de Belgische mensenrechtensituatie, wat het FRA in staat moet stellen vanuit Europa evoluties inzake mensenrechten in België te volgen. In andere lidstaten van de Europese Unie wordt op identieke wijze gerapporteerd aan Europa. Concreet gaat het FRC rapporteren rond thema's zoals de toegang voor de burger tot de rechter; asiel, migratie en grenzen; gender; haat misdrijven; informatiemaatschappij, privacy en gegevensbescherming; LGBTI; mensen met een handicap; racisme en gerelateerde onverdraagzaamheden; en rechten van het kind en de Roma. 

  In 2019 heeft FRC in dit verband reeds meerdere Belgische analyses opgesteld op basis van veldwerk en gegevensverzameling. In de toekomst zullen nog vele rapporten volgen.

Vakgroepen

Prof. Dr. Alain François


Prof. Dr. Alain François vertelt

Prof. Dr. Aube Wirtgen


Prof. Dr. Aube Wirtgen vertelt

Prof. Dr. Elisabeth Alofs


Prof. Dr. Elisabeth Alofs vertelt

Dra. Frauke De Wael


Dra. Frauke De Wael vertelt

Prof. Dr. Frederik D'hondt


Prof. Dr. Frederik D'hondt vertelt

Prof. Dr. Guido Van Limberghen


Prof. Dr. Guido Van Limberghen vertelt

Prof. Dr. Kaat Leus


Prof. Dr. Kaat Leus vertelt

Prof. Dr. Michel Maus


Prof. Dr. Michel Maus vertelt

Prof. Dr. Stefaan Smis


Prof. Dr. Stefaan Smis vertelt

FACULTEITSSECRETARIAAT

Wij blijven zoals steeds bereikbaar via mail (facrc@vub.be).  Langs deze weg kunnen wij jou namelijk gerichter verder helpen!

Indien je behoefte hebt aan een gesprek via Teams, willen we jou vragen om dit in je communicatie te vermelden.

Omwille van verbouwingen is het secretariaat tijdelijk niet beschikbaar per telefoon.

Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus
Pleinlaan 2 - Brussel

FACULTEITSSECRETARIAAT
GEBOUW C, 4E VERDIEPING, LOKAAL 4C301
TELEFOON - momenteel tijdelijk Niet bereikbaar
(+32)2 629 15 77

E - MAIL
facrc@vub.be
OPENINGSUREN
via E-mail en Teams

Op dinsdag en donderdag
van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00

FACULTEITSBUREAU

De leden van het faculteitsbureau:

VICEDECAAN (PLVV DECAAN)
PROF. DR. PAUL DE HERT

ACADEMISCH SECRETARIS
PROF. DR. MICHEL MAUS
decaan
PROF. DR. MIGUEL DE JONCKHEERE

ADMINISTRATIEF SECRETARIS
MEVR. SASKIA SEGERS

overige contactinformatie

Hier zijn nog enkele nuttige contactgegevens terug te vinden.

toekomstige studenten
info@vub.be

bedrijven
rd.interface@vub.be
Pers
Sicco wittermans

telefoonnummer
+32 (0) 473 96 41 37

e-mail
sicco.wittermans@vub.ac.be
Faculteit Recht & Criminologie
Gebouw C - 4de verdieping
Lokaal 4.C.301
Pleinlaan 2
Brussel
Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus
Pleinlaan 2
Brussel

Toekomstige studenten

info@vub.be

Bedrijven

rd.interface@vub.be

Pers

Sicco Wittermans
+32 (0) 473 96 41 37
sicco.wittermans@vub.be