logo

FACULTEIT RECHT & CRIMINOLOGIE

Samen leven is niet eenvoudig. Er zijn wetten voor nodig. Om de verhouding te regelen tussen multinationals en consumenten, bijvoorbeeld. Of tussen Europese en nationale instellingen. Maar ook om een antwoord te bieden op ontwikkelingen als het stijgend aantal gevangenen. Of het groeiend onveiligheidsgevoel. Boeiend, zeg je? Aan de faculteit Recht & Criminologie van de VUB krijg je inzicht in al deze en andere thema’s. En bouw je een gedegen juridische en criminologische kennis op waarmee je later persoonlijk kunt wegen op de evolutie van de maatschappij. Als dat geen vooruitzicht is.

Miguel De Jonckheere, Decaan Recht en Criminologie

Sterke opleidingen en sterk onderzoek

Het is met veel plezier en met een zekere fierheid voor wat we als faculteit vertegenwoordigen dat ik jullie welkom heet op de webpagina van de faculteit recht en criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.

De faculteit met haar twee opleidingen rechten en criminologie wordt algemeen erkend voor haar studentgericht en kwalitatief onderwijs dat studenten vormt tot kritische en redelijk eigenzinnige wereldburgers. Onze alumni bekleden daarom zeer vaak sleutelposities in internationale en regionale organisaties, in de Belgische politiek, de magistratuur, de advocatuur, de ambtenarij, de politionele diensten, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Het onderwijs op onze faculteit wordt gevoed door een traditie in het wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek dat op bepaalde domeinen tot ver buiten onze landsgrenzen geroemd wordt. De waarden van onze universiteit indachtig, zijn wij ook maatschappelijk geëngageerd en proberen we deze ingesteldheid mee te geven aan onze studenten zodat zij de uitdagingen van deze wereld niet onverschillig en onvoorbereid tegemoet gaan.

Wil jij ook deel uitmaken van deze dynamische en ambitieuze faculteit en ben je op zoek naar een sterke opleiding gesteund op gedegen onderzoek? Je hebt het gevonden. Wij zijn ervan overtuigd dat we hier, in het hart van Europa, samen kunnen bouwen aan een toekomst waarin jij, met je opgedane kennis en vaardigheden, je plaats zult verwerven.  

STUDEREN AAN FACULTEIT RECHT & CRIMINOLOGIE

Start hier!

Erasmus


Wist je dat je op Erasmus kan?

Klik hier!

VUB alumnus ben je voor het leven

Alumni

Blijf op de hoogte van al het VUB nieuws


MIS GEEN ENKELE UPDATE!

Schrijf je in

VAKGROEPEN

Een vakgroep is een organieke entiteit binnen de universiteit waaraan een lid van het academisch personeel verbonden wordt bij beslissing van de Academische Raad en op basis van het vakgebied of de vakgebieden waarin het lid van het academisch personeel zijn academische opdracht uitoefent. De samenstelling van de vakgroepen gebeurt onder het goedkeurende oog van de Academische Raad. Deze Raad voorziet hen ook van hun benaming en bepaalt  tot welke faculteit of faculteiten een vakgroep behoort.

Een Vakgroep dient te bestaan uit minimum vijf voltijdse tewerkgestelde medewerkers van het academisch personeel.
Elk van deze vijf medewerkers dient in het bezit te zijn van een doctoraat. De Academische Raad legt de door hem erkende vakgroepen jaarlijks vast in een lijst. 

De faculteit telt 4 vakgroepen met daaronder verschillende onderzoeksgroepen waarin onderzoekers van verschillende vakgroepen samenwerken om grondig en baanbrekend onderzoek te verrichten in een aantal juridische en criminologische disciplines.

Hieronder willen wij een overzicht geven van alle vakgroepen en de bijhorende onderzoeksgroepenbinnen de faculteit Recht en Criminologie.

 • Vakgroep JURI - Metajuridica - Vakgroepvoorzitter Frederik Dhondt
  • Research group LSTS - Law, Science, Technology & Society 
   Law, Science, Technology & Society en de interactie daartussen. Ziedaar de focus van de onderzoeksgroep LSTS. De uitdaging? Nagaan in hoeverre de huidige wetenschappelijke en technologische evolutie noopt tot een herijking van de grondprincipes van democratie en staatsrecht. Vanuit een multidisciplinaire benadering wisselen experten uit vakgebieden als rechten, criminologie, sociologie en ‘harde’ wetenschappelijke richtingen inzichten uit om zo tot nieuwe antwoorden te komen. Hoe ga je om met zaken als het gebruik van lokatiegegevens, de koppeling van databanken, de digitalisering van publicaties, genetisch gemodifieerde gewassen? LSTS vist het uit. 
  • Research group CORE - Contextual Research in Law 
   The research group CORE (COntextual REsearch in law) groups together several disciplines of legal studies (legal history, legal theory, comparative law, sociology of law, jurisprudence, philosophy of law) 
  • Research group FRC - Fundamental Rights & Constitutionalism 
   Concreet gaat het FRC rapporteren rond thema's zoals de toegang voor de burger tot de rechter; asiel, migratie en grenzen; gender; haat misdrijven; informatiemaatschappij, privacy en gegevensbescherming; LGBTI; mensen met een handicap; racisme en gerelateerde onverdraagzaamheden; en rechten van het kind en de Roma. 
 • Vakgroep PREC - Privaat- en Economisch Recht - Vakgroepvoorzitter Elisabeth Alofs
 • Vakgroep PUBR - Publiekrecht - Vakgroepvoorzitter Stefaan Smis
 • Vakgroep SCRI - Criminologie - Vakgroepvoorzitter Kristel Beyens
  • Researchgroup CRIS - Crime and Society 
   We undertake critical and multidisciplinary research in Youth Criminology, Penology, Urban Criminology, and Policing and Surveillance. CRiS scholarship focuses on the experiences and perceptions of crime control actors and of those subjected to crime control.

Assistentenconferentie (ACCA)

Binnenkort vindt u hier meer informatie over de Assistentenconferentie (ACCA)

Prof. Dr. Alain François


Prof. Dr. Alain François vertelt

Prof. Dr. Aube Wirtgen


Prof. Dr. Aube Wirtgen vertelt

Prof. Dr. Elisabeth Alofs


Prof. Dr. Elisabeth Alofs vertelt

Dra. Frauke De Wael


Dra. Frauke De Wael vertelt

Prof. Dr. Frederik Dhondt


Prof. Dr. Frederik Dhondt vertelt

Prof. Dr. Guido Van Limberghen


Prof. Dr. Guido Van Limberghen vertelt

Prof. Dr. Kaat Leus


Prof. Dr. Kaat Leus vertelt

Prof. Dr. Michel Maus


Prof. Dr. Michel Maus vertelt

Prof. Dr. Stefaan Smis


Prof. Dr. Stefaan Smis vertelt

FACULTEITSSECRETARIAAT

Wij blijven zoals steeds bereikbaar via mail (facrc@vub.be).  Langs deze weg kunnen wij jou namelijk gerichter verder helpen!

Indien je behoefte hebt aan een gesprek via Teams, willen we jou vragen om dit in je communicatie te vermelden.

Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus
Pleinlaan 2 - Brussel

FACULTEITSSECRETARIAAT
GEBOUW B, VIERDE VERDIEPING, LOKAAL B4.05
TELEFOON
(+32)2 629 15 77

Telefonische beschikbaarheid
wekelijks beschikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u00 tot 16u00

E - MAIL
facrc@vub.be
OPENINGSUREN
via E-mail en Teams

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 9u00 tot 16u00

sluitingsdag
woensdag fysiek gesloten, maar bereikbaar via Teams en E-mail

FACULTEITSBUREAU

De leden van het faculteitsbureau:

VICEDECAAN (PLVV DECAAN)
PROF. DR. PAUL DE HERT

ACADEMISCH SECRETARIS
PROF. DR. MICHEL MAUS
decaan
PROF. DR. MIGUEL DE JONCKHEERE

ADMINISTRATIEF SECRETARIS
MEVR. SASKIA SEGERS

overige contactinformatie

Hier zijn nog enkele nuttige contactgegevens terug te vinden.

toekomstige studenten
info@vub.be

bedrijven
rd.interface@vub.be
Pers
Sicco wittermans

telefoonnummer
+32 (0) 473 96 41 37

e-mail
sicco.wittermans@vub.ac.be
Faculteit Recht & Criminologie
Gebouw B - vierde verdieping
Lokaal B4.05
Pleinlaan 2
Brussel
Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus
Pleinlaan 2
Brussel

Toekomstige studenten

info@vub.be

Bedrijven

rd.interface@vub.be

Pers

Sicco Wittermans
+32 (0) 473 96 41 37
sicco.wittermans@vub.be