logo

FACULTEIT RECHT & CRIMINOLOGIE

Samen leven is niet eenvoudig. Er zijn wetten voor nodig. Om de verhouding te regelen tussen multinationals en consumenten, bijvoorbeeld. Of tussen Europese en nationale instellingen. Maar ook om een antwoord te bieden op ontwikkelingen als het stijgend aantal gevangenen. Of het groeiend onveiligheidsgevoel. Boeiend, zeg je? Aan de faculteit Recht & Criminologie van de VUB krijg je inzicht in al deze en andere thema’s. En bouw je een gedegen juridische en criminologische kennis op waarmee je later persoonlijk kunt wegen op de evolutie van de maatschappij. Als dat geen vooruitzicht is.

Miguel De Jonckheere, Decaan Recht en Criminologie

Sterke opleidingen en sterk onderzoek

Het is met veel plezier en met een zekere fierheid voor wat we als faculteit vertegenwoordigen dat ik jullie welkom heet op de webpagina van de faculteit recht en criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.

De faculteit met haar twee opleidingen rechten en criminologie wordt algemeen erkend voor haar studentgericht en kwalitatief onderwijs dat studenten vormt tot kritische en redelijk eigenzinnige wereldburgers. Onze alumni bekleden daarom zeer vaak sleutelposities in internationale en regionale organisaties, in de Belgische politiek, de magistratuur, de advocatuur, de ambtenarij, de politionele diensten, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Het onderwijs op onze faculteit wordt gevoed door een traditie in het wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek dat op bepaalde domeinen tot ver buiten onze landsgrenzen geroemd wordt. De waarden van onze universiteit indachtig, zijn wij ook maatschappelijk geëngageerd en proberen we deze ingesteldheid mee te geven aan onze studenten zodat zij de uitdagingen van deze wereld niet onverschillig en onvoorbereid tegemoet gaan.

Wil jij ook deel uitmaken van deze dynamische en ambitieuze faculteit en ben je op zoek naar een sterke opleiding gesteund op gedegen onderzoek? Je hebt het gevonden. Wij zijn ervan overtuigd dat we hier, in het hart van Europa, samen kunnen bouwen aan een toekomst waarin jij, met je opgedane kennis en vaardigheden, je plaats zult verwerven.  

STUDEREN AAN FACULTEIT RECHT & CRIMINOLOGIE

Start hier!

Erasmus


Wist je dat je op Erasmus kan?

Klik hier!

VUB alumnus ben je voor het leven

Alumni

Blijf op de hoogte van al het VUB nieuws


MIS GEEN ENKELE UPDATE!

Schrijf je in

EVENEMENTEN

Kalender
donderdag 20 januari, 14:00

Multistakeholderism in the European Union’s Trade Policy-Making

Doctoraatsverdediging van Diana Potjomkina voor het behalen van de academische graad van Doctor in de politieke wetenschappen met het proefschrift getiteld ‘Multistakeholderism in the European Union’s Trade Policy-Making’....

Doctoraatsverdediging van Diana Potjomkina voor het behalen van de academische graad van Doctor i...

donderdag 20 januari, 17:00

Improving human-robot interaction through empathy and transparency

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Sciences of Mrs. Elahe Bagheri. Please find attached the invitation.

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Scie...

vrijdag 21 januari, 12:00

Opleidingsintervisie

In kleine groep (max. 5 deelnemers) wordt tijdens de opleidingsintervisie gestructureerd en onder begeleiding uitgewisseld rond thema's die u zelf aandraagt. U leert met en van collega's rond moeilijkheden die ieder van u dagelijks tegenkomt bij het opleiden op de werkvloer. Open ...

In kleine groep (max. 5 deelnemers) wordt tijdens de opleidingsintervisie gestructureerd en onde...

zaterdag 22 januari, 14:00

Songing with our Ancestors: Voice Workshop with Johanna Peine and TOI

How much of jellyfish, fish or amphibian is still present in the human body and voice? In this workshop we try to get to the bottom of this question by exploring the movements of early phylo- and ontogenesis in connection with the sound of our voice. According to the phoniatrist J....

How much of jellyfish, fish or amphibian is still present in the human body and voice? In this wo...

zaterdag 22 januari, 20:00

Songing with our Ancestors: Live Radio Session with Peggy Pierrot

Live radio session with writer, radio dj and educator Peggy Pierrot.

Live radio session with writer, radio dj and educator Peggy Pierrot.

dinsdag 25 januari, 16:00

Online infosessie voor leerkrachten

 

 

dinsdag 25 januari, 20:00

Hydrofeminisms

The ocean holds numerous stories of kinship between the human and the more-than-human. One of those stories tells of the ancient oceanic ancestors of our present-day (human) bodies of water. Traces of many of those ancestors, such as the amoeba or the jellyfish, are still present...

The ocean holds numerous stories of kinship between the human and the more-than-human. One of tho...

woensdag 26 januari, 17:00

Chasing microns in rotor dynamics: An alternative take on the automatic ball balancer

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Sciences of Mr. Gabriël Van De Velde. Please find attached the invitation.

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Scie...

HOE BEÏNVLOEDT TECHNOLOGIE EN WETENSCHAP ONZE DEMOCRATIE EN ONS RECHTSSYSTEEM?

Law, Science, Technology & Society en de interactie daartussen. Ziedaar de focus van de onderzoeksgroep LSTS. De uitdaging? Nagaan in hoeverre de huidige wetenschappelijke en technologische evolutie noopt tot een herijking van de grondprincipes van democratie en staatsrecht. Vanuit een multidisciplinaire benadering wisselen experten uit vakgebieden als rechten, criminologie, sociologie en ‘harde’ wetenschappelijke richtingen inzichten uit om zo tot nieuwe antwoorden te komen. Hoe ga je om met zaken als het gebruik van lokatiegegevens, de koppeling van databanken, de digitalisering van publicaties, genetisch gemodifieerde gewassen? LSTS vist het uit.

ONDERZOEKSGROEPEN RECHT & CRIMINOLOGIE

 

 • CRIS - Crime and Society
 • LSTS - Law, Science, Technology & Society
 • CORE - Contextual Research in Law
 • FRC - Fundamental Rights & Constitutionalism

  VUB-Onderzoeksgroep Fundamentele rechten belast met Belgisch luik van Europese mensenrechten-monitor

  De VUB Fundamental Rights Research Center (FRC) werd in januari 2019 aangeduid als nationale partner voor het FRANET, een multidisciplinaire onderzoeksnetwerk van het Europese agentschap  voor de grondrechten (FRA). 

  FRC maakt in deze hoedanigheid jaarlijks overzichtsrapporten van de Belgische mensenrechtensituatie, wat het FRA in staat moet stellen vanuit Europa evoluties inzake mensenrechten in België te volgen. In andere lidstaten van de Europese Unie wordt op identieke wijze gerapporteerd aan Europa. Concreet gaat het FRC rapporteren rond thema's zoals de toegang voor de burger tot de rechter; asiel, migratie en grenzen; gender; haat misdrijven; informatiemaatschappij, privacy en gegevensbescherming; LGBTI; mensen met een handicap; racisme en gerelateerde onverdraagzaamheden; en rechten van het kind en de Roma. 

  In 2019 heeft FRC in dit verband reeds meerdere Belgische analyses opgesteld op basis van veldwerk en gegevensverzameling. In de toekomst zullen nog vele rapporten volgen.

Vakgroepen

Prof. Dr. Alain François


Prof. Dr. Alain François vertelt

Prof. Dr. Aube Wirtgen


Prof. Dr. Aube Wirtgen vertelt

Prof. Dr. Elisabeth Alofs


Prof. Dr. Elisabeth Alofs vertelt

Dra. Frauke De Wael


Dra. Frauke De Wael vertelt

Prof. Dr. Frederik D'hondt


Prof. Dr. Frederik D'hondt vertelt

Prof. Dr. Guido Van Limberghen


Prof. Dr. Guido Van Limberghen vertelt

Prof. Dr. Kaat Leus


Prof. Dr. Kaat Leus vertelt

Prof. Dr. Michel Maus


Prof. Dr. Michel Maus vertelt

Prof. Dr. Stefaan Smis


Prof. Dr. Stefaan Smis vertelt

FACULTEITSSECRETARIAAT

Wij blijven zoals steeds bereikbaar via mail (facrc@vub.be).  Langs deze weg kunnen wij jou namelijk gerichter verder helpen!

Indien je behoefte hebt aan een gesprek via Teams, willen we jou vragen om dit in je communicatie te vermelden.

Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus
Pleinlaan 2 - Brussel

FACULTEITSSECRETARIAAT
GEBOUW B, VIERDE VERDIEPING, LOKAAL B4.05
TELEFOON
(+32)2 629 15 77

Telefonische beschikbaarheid
wekelijks beschikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u00 tot 16u00

E - MAIL
facrc@vub.be
OPENINGSUREN
via E-mail en Teams

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 9u00 tot 16u00

sluitingsdag
woensdag fysiek gesloten, maar bereikbaar via Teams en E-mail

FACULTEITSBUREAU

De leden van het faculteitsbureau:

VICEDECAAN (PLVV DECAAN)
PROF. DR. PAUL DE HERT

ACADEMISCH SECRETARIS
PROF. DR. MICHEL MAUS
decaan
PROF. DR. MIGUEL DE JONCKHEERE

ADMINISTRATIEF SECRETARIS
MEVR. SASKIA SEGERS

overige contactinformatie

Hier zijn nog enkele nuttige contactgegevens terug te vinden.

toekomstige studenten
info@vub.be

bedrijven
rd.interface@vub.be
Pers
Sicco wittermans

telefoonnummer
+32 (0) 473 96 41 37

e-mail
sicco.wittermans@vub.ac.be
Faculteit Recht & Criminologie
Gebouw B - vierde verdieping
Lokaal B4.05
Pleinlaan 2
Brussel
Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus
Pleinlaan 2
Brussel

Toekomstige studenten

info@vub.be

Bedrijven

rd.interface@vub.be

Pers

Sicco Wittermans
+32 (0) 473 96 41 37
sicco.wittermans@vub.be