logo

FACULTEIT RECHT & CRIMINOLOGIE

Samen leven is niet eenvoudig. Er zijn wetten voor nodig. Om de verhouding te regelen tussen multinationals en consumenten, bijvoorbeeld. Of tussen Europese en nationale instellingen. Maar ook om een antwoord te bieden op ontwikkelingen als het stijgend aantal gevangenen. Of het groeiend onveiligheidsgevoel. Boeiend, zeg je? Aan de faculteit Recht & Criminologie van de VUB krijg je inzicht in al deze en andere thema’s. En bouw je een gedegen juridische en criminologische kennis op waarmee je later persoonlijk kunt wegen op de evolutie van de maatschappij. Als dat geen vooruitzicht is.

Miguel De Jonckheere, Decaan Recht en Criminologie

Sterke opleidingen en sterk onderzoek

Het is met veel plezier en met een zekere fierheid voor wat we als faculteit vertegenwoordigen dat ik jullie welkom heet op de webpagina van de faculteit recht en criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.

De faculteit met haar twee opleidingen rechten en criminologie wordt algemeen erkend voor haar studentgericht en kwalitatief onderwijs dat studenten vormt tot kritische en redelijk eigenzinnige wereldburgers. Onze alumni bekleden daarom zeer vaak sleutelposities in internationale en regionale organisaties, in de Belgische politiek, de magistratuur, de advocatuur, de ambtenarij, de politionele diensten, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Het onderwijs op onze faculteit wordt gevoed door een traditie in het wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek dat op bepaalde domeinen tot ver buiten onze landsgrenzen geroemd wordt. De waarden van onze universiteit indachtig, zijn wij ook maatschappelijk geëngageerd en proberen we deze ingesteldheid mee te geven aan onze studenten zodat zij de uitdagingen van deze wereld niet onverschillig en onvoorbereid tegemoet gaan.

Wil jij ook deel uitmaken van deze dynamische en ambitieuze faculteit en ben je op zoek naar een sterke opleiding gesteund op gedegen onderzoek? Je hebt het gevonden. Wij zijn ervan overtuigd dat we hier, in het hart van Europa, samen kunnen bouwen aan een toekomst waarin jij, met je opgedane kennis en vaardigheden, je plaats zult verwerven.  

STUDEREN AAN FACULTEIT RECHT & CRIMINOLOGIE

Start hier!

Erasmus


Wist je dat je op Erasmus kan?

Klik hier!

VUB alumnus ben je voor het leven

Alumni

Blijf op de hoogte van al het VUB nieuws


MIS GEEN ENKELE UPDATE!

Schrijf je in

EVENEMENTEN

Kalender
woensdag 11 maart, 14:00 - 17:00 U

Thesis Café 2019-2020

Let’s write together...

Let’s write together...

vrijdag 5 juni, 02:00 - 16:00 U

ITACE for students 5 juni 2020

ITACE for students 05/06/2020 in English...

ITACE for students 05/06/2020 in English...

zaterdag 6 juni, 10:30 - 16:00 U

Kinesitherapie bij patienten met respiratoire aandoeningen

Bijscholing vakgroep KIMA unit KINE, VUB – UZ Brussel...

Bijscholing vakgroep KIMA unit KINE, VUB – UZ Brussel...

maandag 8 juni, 13:00

The Construction of the Professional Identity of the TV News Presenter in Two Chinese News Programmes: A Discourse-Theoretical Analysis

Doctoraatsverdediging van Yiming Chen voor het behalen van de academische graad van Doctor in de media- en communicatiestudies met het proefschrift getiteld ‘The Construction of the Professional Identity of the TV News Presenter in Two Chinese News Programmes: A Discourse...

Doctoraatsverdediging van Yiming Chen voor het behalen van de academische graad van Doctor in de ...

woensdag 24 juni, 10:00 - 16:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback - SOS Studiekeuze

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

vrijdag 26 juni, 12:00

Opleidingsintervisie

Tijdens de opleidingsintervisie wordt in kleine groep (max. 7 deelnemers) -gestructureerd en onder begeleiding- uitgewisseld rond thema's die u zelf aandraagt. U leert met en van collega's rond moeilijkheden die ieder van u dagelijks tegenkomt bij het opleiden op de werkvloer. Open...

Tijdens de opleidingsintervisie wordt in kleine groep (max. 7 deelnemers) -gestructureerd en onde...

maandag 3 augustus, 09:00 - 17:00 U

BIOTECH SUMMER SCHOOL 2020: APPLICATION FORM

APPLICATION FORM - BIOTECH SUMMER SCHOOL 2020, 3-14 AUGUST 2020...

APPLICATION FORM - BIOTECH SUMMER SCHOOL 2020, 3-14 AUGUST 2020...

woensdag 19 augustus, 10:00 - 16:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback - SOS Studiekeuze

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen probleem, kom het gewoon testen. Speciaal voor jou ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel tal van testen die je een beter inzicht moeten geven over je voorkennis.Op basis van de resultaten...

Weet je al wat je wil gaan studeren? Wil je wel eens weten hoe klaar je er voor bent?Geen problee...

HOE BEÏNVLOEDT TECHNOLOGIE EN WETENSCHAP ONZE DEMOCRATIE EN ONS RECHTSSYSTEEM?

Law, Science, Technology & Society en de interactie daartussen. Ziedaar de focus van de onderzoeksgroep LSTS. De uitdaging? Nagaan in hoeverre de huidige wetenschappelijke en technologische evolutie noopt tot een herijking van de grondprincipes van democratie en staatsrecht. Vanuit een multidisciplinaire benadering wisselen experten uit vakgebieden als rechten, criminologie, sociologie en ‘harde’ wetenschappelijke richtingen inzichten uit om zo tot nieuwe antwoorden te komen. Hoe ga je om met zaken als het gebruik van lokatiegegevens, de koppeling van databanken, de digitalisering van publicaties, genetisch gemodifieerde gewassen? LSTS vist het uit.

ONDERZOEKSGROEPEN RECHT & CRIMINOLOGIE

 

 • CRIS - Crime and Society
 • LSTS - Law, Science, Technology & Society
 • CORE - Contextual Research in Law
 • FRC - Fundamental Rights & Constitutionalism

  VUB-Onderzoeksgroep Fundamentele rechten belast met Belgisch luik van Europese mensenrechten-monitor

  De VUB Fundamental Rights Research Center (FRC) werd in januari 2019 aangeduid als nationale partner voor het FRANET, een multidisciplinaire onderzoeksnetwerk van het Europese agentschap  voor de grondrechten (FRA). 

  FRC maakt in deze hoedanigheid jaarlijks overzichtsrapporten van de Belgische mensenrechtensituatie, wat het FRA in staat moet stellen vanuit Europa evoluties inzake mensenrechten in België te volgen. In andere lidstaten van de Europese Unie wordt op identieke wijze gerapporteerd aan Europa. Concreet gaat het FRC rapporteren rond thema's zoals de toegang voor de burger tot de rechter; asiel, migratie en grenzen; gender; haat misdrijven; informatiemaatschappij, privacy en gegevensbescherming; LGBTI; mensen met een handicap; racisme en gerelateerde onverdraagzaamheden; en rechten van het kind en de Roma. 

  In 2019 heeft FRC in dit verband reeds meerdere Belgische analyses opgesteld op basis van veldwerk en gegevensverzameling. In de toekomst zullen nog vele rapporten volgen.

Vakgroepen

FACULTEITSSECRETARIAAT

Geen idee bij wie je terecht kan met je vraag? Spring dan binnen op het secretariaat of stuur ons een e-mail.

Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus
Pleinlaan 2 - Brussel

FACULTEITSSECRETARIAAT
GEBOUW C, 4E VERDIEPING, LOKAAL 4C301
TELEFOON
(+32)2 629 15 77

E - MAIL
faculteit.rechten@vub.ac.be
OPENINGSUREN
MAANDAG TOT VRIJDAG

VOORMIDDAG
09:00 - 12:00

NAMIDDAG
13:00 - 16:00

FACULTEITSBUREAU

De leden van het faculteitsbureau:

decaan
PROF. DR. MIGUEL DE JONCKHEERE

VICEDECAAN (PLVV DECAAN)
PROF. DR. PAUL DE HERT

ADMINISTRATIEF SECRETARIS
MEVR. SASKIA SEGERS

overige contactinformatie

Hier zijn nog enkele nuttige contactgegevens terug te vinden.

toekomstige studenten
info@vub.be

bedrijven
rd.interface@vub.be
Pers
Sicco wittermans

telefoonnummer
+32 (0) 473 96 41 37

e-mail
sicco.wittermans@vub.ac.be
Faculteit Recht & Criminologie
Gebouw C - 4de verdieping
Lokaal 4.C.301
Pleinlaan 2
Brussel
Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus
Pleinlaan 2
Brussel

Toekomstige studenten

info@vub.ac.be

Bedrijven

rd.interface@vub.ac.be

Pers

Sicco Wittermans
+32 (0) 473 96 41 37
sicco.wittermans@vub.ac.be