Etensresten als energiebron

Het sorteersysteem aan de afruimband in Etterbeek voert organisch afval af voor biomethanisatie. De etensresten vergisten tot methaan, dat dient als energiebron voor warmte en elektriciteit. Deze verwerking is ecologisch en economisch efficiënter dan het verwerken van voedselresten als restafval.

Door goed te sorteren aan de afruimzone in het restaurant kan jij dus helpen om het studentenrestaurant duurzamer te maken!

Bedankt om te sorteren!

Volg deze drie eenvoudige stappen om bij te dragen tot deze duurzame maatregel:

  • Voor je naar de afruimzone gaat: sorteer je restafval (niet-recycleerbare verpakkingen, servetten, zout/peperzakjes, ...) en PMD op je dienblad en laat je voedselresten op je bord.
  • Aan de afruimzone: gooi je PMD in de blauwe bak en je restafval in de zwarte zak;
  • Aan de kar: sorteer ook wanneer je je dienblad op een kar plaatst.

Het restaurantpersoneel dankt je!