Praktisch

donderdag, 1 februari, 2024 - 14:45 tot 17:00
Les Ateliers des Tanneurs

Huidevettersstraat
60A

1000
Brussel

Gratis
Inschrijving tot 

Over deze en andere vragen zullen onderzoekers van het Europese onderzoeksproject BRIDGES  in gesprek gaan met twee Europese parlementsleden. Met het BRIDGES-project hebben onderzoekers en actoren uit het middenveld van 12 verschillende instellingen in en buiten Europa samen onderzoek gedaan naar verhalen en discours over migratie. Ook de VUB is partner in dit onderzoek. Samen probeerden de onderzoekers in het BRIDGES-project beter te begrijpen hoe bepaalde verhalen over migratie dominant worden - en ook hoe ze worden uitgedaagd en mogelijk veranderd. Ze zullen tijdens dit panelgesprekeze debatavond enkele resultaten toelichten. Twee Europese parlementsleden die zich bezighouden met migratiekwesties en opkomen tijdens de volgende Europese verkiezingen zullen hierop reageren vanuit hun ervaring.

Hoe ontstaan polariserende verhalen rond migratie in het politieke debat? Hoe kunnen politieke partijen en andere maatschappelijke actoren er best op reageren? Is er een ander en positiever beeld over migratie mogelijk?

Florian Trauner, co-directeur van het Interdisciplinair Onderzoekscentrum voor Migratie en Minderheden (BIRMM) aan de VUB, zal het gesprek modereren met onderzoekers van het BRIDGES-project en twee Europese parlementsleden.

Tineke Strik is Europees Parlementslid namens GroenLinks en focust op het Europees migratie- en asielbeleid. 

Juan Fernando López Aguilar is Europees Parlementslid voor de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij en focust op grondrechten en criminaliteit.

Blanca Garcés (Barcelona Centre for International Affairs) is experte in immigratie- en asielbeleid vanuit een vergelijkend perspectief. Ze heeft onderzoek gedaan naar het beleid en politieke discours rond asiel in Europa, met een focus op het grensbeleid en de opvangsystemen van verschillende EU-landen.

Virginie Guiraudon (Sciences Po) is directrice van het Centre national de la recherche scientifique in Frankrijk en experte in Europees beleid, in het bijzonder antidiscriminatie-, immigratie-, asiel- en grenscontrolebeleid.

Francesco Vigneri (Istituto Affari Internazionali) is onderzoeker in het programma voor het Middellandse-Zeegebied, het Midden-Oosten en Afrika van het IAI, waar hij onderzoek doet naar het verband tussen mediaverhalen en migratiebeleid.

Met dit panelgesprek willen we in gesprek gaan met beleidsmakers, het middenveld, onderzoekers en iedereen die beter geïnformeerd wil worden over migratiekwesties en het effect van polariserende en positieve verhalen hierover.

Dit panelgesprek maakt deel uit van de slotconferentie van het Horizon 2020 BRIDGES project. U kan binnenkort ook inschrijven voor de hele conferentie op 1 februari 2024.

De wereld heeft je nodig

Dit initiatief maakt deel uit van het publieksprogramma van de VUB: een programma voor iedereen die vindt dat het anders kan in de wereld en gelooft dat wetenschappelijke inzichten, kritisch denken en dialoog een belangrijke eerste stap zijn om je stempel te drukken op jouw omgeving en de wereld. 

Als Urban Engaged University wil de Vrije Universiteit Brussel een drijvende kracht van verandering in de wereld te zijn. Met ons academisch onderwijs en ons innovatief onderzoek dragen we bij aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en drukken we mee onze stempel op de toekomst.

Creëer mee(r) impact Ontvang uitnodigingen voor VUB's publieksactiviteiten