Doelstellingen en acties

We zetten het welzijnsbeleid om in operationele doelstellingen en concrete acties. Hier vind je een samenvatting van wat we allemaal willen ondernemen:

  • We richten 3 verschillende overlegorganen op rond welzijn: een werkgroep studenten, een werkgroep personeel en een netwerk van onderzoekers. De Academisch Adviseur Welzijn behoudt het overzicht. We spreken een communicatieprotocol af tussen de verschillende overlegorganen om de efficiëntie van de informatieoverdracht en de communicatie te verbeteren. 
  • We werken aan een kennisplatform rond welzijn waar mensen terecht kunnen om hun welzijn te verbeteren.
  • We creëren awareness rond de maatschappelijke relevantie van welzijnsaspecten en rond grensoverschrijdend gedrag. We vestigen de aandacht op de functie en werking van ons meldpunt. Daarnaast zetten we in op het verbeteren van interpersoonlijke vaardigheden.
  • We werken een data-gedreven welzijnsbeleid uit, zonder het humanistische aspect uit het oog te verliezen. Zo kunnen we aspecten rond welzijn meten en daarover communiceren. 
  • We zetten in op interdisciplinair onderzoek naar welzijn en evalueren op regelmatige basis welke welzijnsaspecten we verder willen onderzoeken. 
  • We versterken het preventie- en hulpverleningsaanbod voor studenten en personeel en passen een transparant en performant hr-beleid toe. We zorgen voor een meer geïndividualiseerd carrièrepad voor ons personeel en streven naar een verwelkomend beleid en inclusieve infrastructuur.

Ontdek ons welzijnsactieplan