Ons welzijnsbeleid: een samenwerking tussen personen en diensten

Drie welzijnswerkgroepen

We hebben 3 werkgroepen rond welzijn, elk gericht op een andere doelgroep: studenten, medewerkers en onderzoekers. De Academisch Adviseur Welzijn is lid van de 3 werkgroepen en zorgt voor een gestroomlijnde aanpak.

 • Werkgroep studenten: er is een actieplan ontwikkeld en opgestart (o.l.v. Sofie De Smet en Rebecca Leonard)
 • Werkgroep personeel: rapporteert aan het CPBW (o.l.v. Elly Audenaert en Noémi Verreyen) 
 • Netwerk onderzoekers: o.l.v. Valery-Ann Jacobs

   

Preventie & Milieu  

De medewerkers van de cel Preventie binnen Preventie en Milieu (PRMI) ondersteunen en adviseren de VUB in het waken over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Ze vertalen de welzijnswet van 4 augustus 1996 naar beleid en geven praktische invulling aan onderstaande kernthema’s. Ook ons intern meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag valt onder deze cel.

 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Veiligheid
 • Ergonomie
 • Omgeving
 • Noodgevallen
2022_Portret_Valery Ann Jacobs_DWHJN_VUB

Academisch Adviseur Welzijn

Wie vragen of suggesties heeft rond ons welzijnsbeleid kan terecht bij Valery Ann Jacobs, onze Academisch Adviseur Welzijn. Zij is de spil tussen alle betrokken diensten en het eerste aanspreekpunt voor beleidsvragen.

Ook ons departement Onderwijs- en Studentenzaken o.l.v. de vicerector, onze dienst Mens & Organisatie o.l.v. de personeelsdirecteur, en het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) zijn actief betrokken bij het uittekenen en/of implementeren van ons welzijnsbeleid.

Student of medewerker? Ontdek ons volledige hulpaanbod op onze interne portalen