Onderzoek

Het MILO bundelt de expertise van onderzoekers met een heel verschillend, maar complementair profiel. Kennis wordt (onder meer, maar niet uitsluitend) geproduceerd, gedeeld en gevaloriseerd binnen 3 expertiselijnen. Welke dat zijn, ontdek je hieronder. 

Expertiselijn 1. Urban Education in 'super-diverse' (global) city-regions

Algemeen

Het MILO is geworteld in dat superdiverse Brusselse milieu, maar onze onderwijs- en onderzoeksaandacht beperkt er zich niet toe. De expertise die we in en over Brussel hebben opgebouwd, zien we overdraagbaar naar de rest van België, en tegelijkertijd willen we die Brusselse situatie ook meer afzetten tegenover niet-Belgische metropolitaanse regio’s. Binnen de expertise-lijn Urban Education in ‘super-diverse’ (global) city-regions haakt MILO in op verschillende thematieken die eigen zijn aan een diverse context. Onderzoeksmatig komen verschillende subthema’s aan bod: diversiteit en gender, interculturaliteit, meertaligheid in de klas, onderwijsongelijkheden en onderzoeksexpertise omtrent lesgeven in het beroepsonderwijs en de aan/afwezigheid van een krachtige leeromgeving. Bij uitbreiding werkt MILO ook aan didactische en inhoudelijke uitdagingen die met dat lesgeven in een diverse context gepaard gaan. Onder meer: hoe ga je om met taboes en gevoelige onderwerpen, welke plaats krijgt (welke invulling van) burgerschapseducatie, outdoor learning,  de integratie van duurzaamheid in het economie-onderwijs en citizen science.

Onderzoekers

Onderzoekers binnen expertiselijn 1 – Urban Education in ‘super-diverse’ (global) city-regions:  

 • Prof. dr. Els Consuegra (interculturaliteit, diversiteit, ongelijkheid, leerkrachtenprofiel, ...) 
 • Prof. dr. Wouter Cools (sport en stereotypen, inclusief bewegingsonderwijs)
 • Prof. dr. Gustaaf Cornelis (onderwijsvisie) 
 • Prof. dr. Tom Kuppens (duurzaamheidseducatie)
 • Prof. dr. Gil Keppens (onderwijsbeleid/sociologie)
 • Prof. dr. Inge Placklé (leerkrachtenprofiel, arbeidsmarktgericht onderwijs, stad als krachtige leeromgeving)
 • Dr. Jetske Strijbos (photovoicing leerlingen, burgerschapseducatie)
 • Prof. dr. Iris Stiers (citizen science, STEM)
 • Prof. dr. Jill Surmont (meertaligheid, onderwijsbeleid)
 • Prof. dr. Joost Vaesen (leerkrachtenprofiel, outdoor learning, burgerschapseducatie, onderwijsbeleid)

 

Expertiselijn 2. Professionele ontwikkeling van leraren en lerarenopleiders (via praktijkgericht onderzoek)

Algemeen

In de expertiselijn Collaborative Professional Learning & Development wordt gezocht naar benaderingen om het leren van leraren, het ontwikkelen van een professionele identiteit en het verbeteren van de onderwijspraktijk te bevorderen met impact op de ontwikkeling van leerlingen als einddoel. De laatste tien jaar speelt het project ‘Onderzoekende School?!’, intussen het vlaggenschip van het MILO, een sleutelrol. Een Onderzoekende School?! is een leergemeenschap van leraren, studenten lerarenopleiding, een lerarenopleider, leerlingen en andere betrokkenen in een school die samen werken aan het verbeteren van de onderwijspraktijk en dat op basis van collaboratief praktijkonderzoek. MILO voert onderzoek naar de impact van die praktijk op het leren van leerlingen, de ontwikkeling van student-leraren als professionals, de professionalisering van leraren en lerarenopleiders en de schoolontwikkeling.

Onderzoekers

Onderzoekers binnen expertiselijn 2 – Professionele ontwikkeling van leerkrachten en lerarenopleiders:

 • Prof. dr. Nadine Engels (welbevinden, professionalisering)
 • Dr. Inge Bogaert (onderwijsleerbegeleiding)
 • Prof. dr. Gracienne Lauwers (onderwijsrecht)
 • Prof. dr. Inge Placklé (professionalisering lerarenopleiders)
 • Dr. Jetske Strijbos (welbevinden)
 • Prof. dr. Bart Windels (6E-model)
 • Dr. Vicky Willegems (collaboratief praktijkonderzoek scholen)
 

Expertiselijn 3. Future Classroom 

Algemeen

Het team van Future Classroom bestaat uit deskundigen op het gebied van onderwijstechnologie, STEM, onderwijsinnovatie en instructieontwerp. Daarnaast biedt ons team toegang tot een groot en relevant netwerk van onderwijsonderzoekers, beleidsmakers en praktijkmensen over de hele wereld. De onderzoekslijn houdt zich bezig met de integratie van technologie in het onderwijs vanuit een zeer breed perspectief. Onderzoeksthema's variëren van onderwerpen die verband houden met de integratie van technologie in de klas, zoals digital storytelling of online professionele ontwikkeling, tot bredere onderwerpen zoals de factoren op macro- en schoolniveau die verband houden met bijvoorbeeld online en blended learning. Future Classroom zich echter niet alleen op digitale technologieën: we onderzoeken ook materiële landschappen waarin docenten en leerlingen, materialiteit en ruimtelijkheid van het klaslokaal, en onderwijspraktijken met elkaar verweven zijn. 

Onderzoekers

Onderzoekers binnen expertiselijn 3 – Future Classroom:

 • Prof. dr. Jo Tondeur (blended learning)
 • Prof. dr. Wouter Cools (digitale bewegingsdidactiek)
 • Prof. dr. Gustaaf Cornelis (omgevingspsychologie)
 • Dr. Bram Bruggeman (blended learning)
 • Dra. Mary Ann Isaacs (digital storytelling)