Netwerk

Het netwerk van ons instituut strekt zich uit over verschillende sectoren en domeinen, binnen en buiten de VUB. Het bestaat uit onze oud-studenten (alumni) en het Brusselse onderwijsnetwerk. Maak gebruik van dit netwerk om je eigen professionele carrière uit te bouwen.

2021_Alumni_Studenten_Graduation ceremonies_VUB

Alumni

Ben je afgestudeerd aan de VUB? Dan behoor jij tot een uniek netwerk van 75.000 oud-studenten (ook wel alumni genoemd) die klaarstaan om te bouwen aan een betere toekomst. Maak er gebruik van, want je connecties kunnen je inspireren én helpen om je eigen carrière vorm te geven. Wij geven je alvast 3 tips om je alumninetwerk te versterken.

Onderzoekende School?!

Onderzoekende School?!

Onderzoekende school?! is een evenwaardig samenwerkingsverband dat een brug slaat tussen schoolpraktijk en lerarenopleiding. Student-leerkrachten gaan, begeleid door lerarenopleiders en leerkrachten, systematisch op zoek naar oplossingen voor uitdagingen uit de schoolpraktijk. Zo vormen verschillende partijen in het onderwijs een lerend en inspirerend netwerk, waardoor het onderwijs professionaliseert en innoveert.

Meer over Onderzoekende School?!

EDU XL

Onze VUB-lerarenopleiding werkt samen met die van Erasmushogeschool Brussel onder de noemer EDU XL. Het doel van deze partnership? De professionalisering van de leraren en de professionalisering van de huidige en toekomstige lerarenopleiders. De Brusselse grootstedelijke context staat daarbij centraal.  

Meer over EDU XL

2022_Logo_EduXL
Logo steunpunt STEM

STEM-steunpunt

Voor onze nascholingen werken wij onder meer samen met het STEM-steunpunt Brussel. Dit steunpunt wil leerkrachten en leerkrachtenteams in het secundair onderwijs ondersteunen. Zij zetten in op Leerkracht Ontwikkel Teams om tot een andere didactiek voor het onderwijs van wetenschappen, techniek en wiskunde te komen. De sleutelwoorden zijn: interdisciplinariteit (wat samenwerking van leerkrachten vereist), relevantie (maatschappelijke problemen, leefwereld van de jongeren), integratie en onderzoekend- en probleemoplossend leren.

Meer over het STEM-steunpunt