Werking

Als faculteit organiseren we kwaliteitsvol onderwijs en onderzoek in een internationale omgeving rond uiteenlopende vakgebieden zoals communicatiewetenschappen, politieke wetenschappen, economie en bedrijfskunde. We laten ons hierbij leiden door een weloverwogen beleidsplan en strategie. Om onze vooropgestelde doelen te bereiken verdelen we verantwoordelijkheden en bevoegdheden over verschillende instanties. Wat onze missie en visie is, en hoe onze organisatiestructuur er precies uitziet, ontdek je hier.

Missie en visie

Hart van Europa

Onze faculteit maakt optimaal gebruik van haar locatie in Brussel, in het hart van Europa. Dat betekent dat we: 

  • erg internationaal georiĆ«nteerd zijn op het vlak van onderwijs en onderzoek
  • individueel en flexibel onderwijs op maat aanbieden, met oog voor diversiteit in alle aspecten
  • inzetten op kwaliteitsvol onderzoek dat maatschappelijk relevant, oplossingsgericht, zichtbaar en interdisciplinair is
  • een omgeving creĆ«ren waarin studenten en personeel zich ten volle kunnen ontplooien

     
Versterken van onze positie als onderwijs- en onderzoeksinstelling

Als Urban Engaged University zet de faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School zich in op heel wat vlakken, zoals:

  • het selectief laten groeien van opleidingen waar het marktaandeel kan toenemen
  • het creĆ«ren van nieuwe opleidingen waar en wanneer opportuniteiten zich voordoen of partnerschappen mogelijk zijn
  • het heroriĆ«nteren van bestaande opleidingen om nog beter aan te sluiten bij onze missie en (onderzoeks)sterktes
  • de verdere toename van de onderzoeksoutput op het vlak van publicaties, doctoraten en projecten. 
 
Diversiteit en gelijkheid

De faculteit is ervan overtuigd dat diversiteit en gelijkheid een belangrijke bijdrage leveren tot excellentie. Daarom onderschrijven we de VUB-visie inzake het belang van gelijkheid. Zo ontwikkelt, implementeert en monitort de faculteit beleid en acties om gelijkheid en diversiteit onder haar medewerkers te vergroten, bijvoorbeeld via het Gender Equality Observatory.

Op opleidingsniveau besteedt de faculteit aandacht aan diversiteit via het pilootproject Yes We Scan om themaā€™s en stemmen die nu ontbreken in de curricula onder de aandacht te brengen en de lespraktijk diverser te maken.ā€Æ 

Internationaliseringā€Æ 

De faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School is sterk internationaal georiĆ«nteerd. De faculteit biedt bijna elke opleiding ook in het Engels aan. We trekken wereldwijd studenten aan: vandaag zijn meer dan 120 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd aan onze faculteit! Naast de Engelstalige masters organiseert de faculteit ook 2 van de 3 Engelstalige bacheloropleidingen van de universiteit: de bachelor in Business Economics en de bachelor in Social Sciences.  

Wil je zelf naar het buitenland trekken? Onze studenten plukken de vruchten van meer dan 90 Erasmusakkoorden in 24 verschillende landen. Bovendien zijn de leden van onze faculteit actief in tal van internationale onderzoeksprojecten en werken we mee aan het succes van EUTOPIA als een van de eerste Europese universiteiten. 

De wereld heeft je nodig

Onze faculteit draagt actief bij tot een betere samenleving. Wij onderzoeken de maatschappij en geven onze kennis tegelijkertijd door aan toekomstige generaties via onderwijs zodat zij kunnen meewerken aan en zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. 

Lees ons beleidsplan (PDF)

Organisatiestructuur

Maak kennis met de verschillende organen en afdelingen van de VUB die bevoegd zijn voor de faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School.

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur is het bestuursorgaan binnen de faculteit dat verantwoordelijk is voor de koers die de faculteit vaart. Het staat ook in voor de vertaling van het universitaire beleid naar individuele opleidingen en de kwaliteitsbewaking ervan. Dat gebeurt onder leiding van de decaan, die wordt ondersteund door een bestuursteam. Ook studenten en academisch personeel zijn vertegenwoordigd in het bestuur.

Faculteitsraad

De faculteitsraad is het hoogste bestuursorgaan van de faculteit en bepaalt het beleid van de faculteit op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De faculteitsraad komt minstens 4 keer per jaar samen en bestaat uit professoren, assistenten, administratief en technisch personeel en studenten. De raad adviseert het universiteitsbestuur in aangelegenheden zoals onderwijsregelingen en opleidingsprogramma's en neemt zelf beslissingen voor de aanstelling van lesgevers, de samenstelling van de examencommissie, enzovoort.

Faculteitsbureau

Het faculteitsbureau is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de faculteit en bestaat ten minste uit de decaan, de vicedecaan en de academisch secretaris.

Opleidingsraden

De faculteit telt 7 opleidingsraden: 5 voor de sociale wetenschappen en 2 voor Solvay Business School. In de opleidingsraad, die minstens 2 keer per jaar plaatsvindt, krijgen de adviezen over het onderwijs aan de faculteit vorm. Ook studenten en vertegenwoordigers uit het werkveld krijgen hier een belangrijke stem.

Decanaat

Op het decanaat kan je terecht voor administratieve aangelegenheden, vrijstellingen, het examenreglement, problemen in verband met keuzevakken, enzovoort. 

Vak- en onderzoeksgroepen

De faculteit bestaat uit verschillende vakgroepen, die verantwoordelijk zijn voor de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van hun specialisatie. De vakgroepen bestaan uit academisch personeel (proffen, assistenten en onderzoekers), een vakgroepsraad die de werking bepaalt, en vakgroepsvoorzitters die voor de coƶrdinatie zorgen. Een vakgroep telt meerdere onderzoeksgroepen, die soms interdisciplinair en vakgroep- of faculteitsoverschrijdend zijn.

Een overzicht van onze vak- en onderzoeksgroepen

Facultaire verenigingen

Aan onze faculteit zijn 7 studentenverenigingen en verschillende alumniverenigingen verbonden.

Onze studentenverenigingen

Onze alumniverenigingen

 

Een vraag voor een van onze facultaire vertegenwoordigers? Contacteer ons

Daarnaast kan iedereen die afgestudeerd is aan de VUB zich altijd aansluiten bij de Oudstudentenbond.