Wat leer je in de opleiding? 

Een goed archivaris combineert vaktechnische bezigheden met publieksgerichte taken. De wereld ligt voor je open, van wetenschappelijke instellingen tot archieven en de erfgoedsector, of als cultuurbeleidscoördinator of erfgoedconsulent. Je kan je historische kennis benutten bij overheids- en privé-instellingen en komt terecht in een dynamische sector die voortdurend innoveert. Je krijgt alle kansen om je creativiteit en veelzijdigheid volop in te zetten.

Bekijk het studieprogramma 

 

De troeven van onze opleiding Archivistiek

  • Dit is de enige universitaire opleiding in Vlaanderen voor archivarissen-documentbeheerders.
  • Je hebt na je opleiding een duidelijk profiel dat zeer gegeerd is bij potentiële werkgevers.
  • We zetten theorie om in praktijk: je volgt stage in functie van jouw masterproef.
  • Je kan de opleiding voltijds (in 1 jaar) of deeltijds (in 2 jaar) volgen.

Ontdek alle troeven van de VUB 

Na je studie

Archivarissen werken vaak in wetenschappelijke instellingen, archieven (van overheidsinstellingen, universiteiten, musea, ...) en in de erfgoedsector. Met je historische kennis en creatieve ingesteldheid sta je in voor beleid, beheer en allerlei andere boeiende taken, zoals het verwerven, inventariseren en bewaren van archieven, maar ook het ter beschikking stellen en valoriseren van documenten.

Ontdek je beroepsmogelijkheden