Standaard traject

De Bachelor of Science in de Artificiële Intelligentie omvat 144 ECTS verplichte studiedelen, 3 ECTS keuze en 33 ECTS-profielvakken. In tweede bachelor kiest de student één uit vier profielen en neemt hetzelfde profiel in derde bachelor.

Jaar 1: 57 ECTS-credits verplicht, 3 ECTS-credits keuze
Jaar 2: 51 ECTS-credits verplicht, 9 ECTS-credits profiel deel 1 (met ingang 2023-2024)
Jaar 3: 36 ECTS-credits verplicht, 24 ECTS-credits profiel deel 2 (met ingang 2024-2025)

Bachelor of Science in de Artificiële Intelligentie

Bachelorjaar 1

Studiepunten

Verplichte opleidingsonderdelen

Keuze-opleidingsonderdeel

Bij de start van je eerste academiejaar leg je een pretoets wiskunde af. Het resultaat van deze toets zal bepalen of je best het studiedeel "Basisvaardigheden wiskunde" of "Data en samenleving" opneemt.

Bachelorjaar 2

Studiepunten

Verplichte opleidingsonderdelen

Bachelorjaar 3

Studiepunten

Verplichte opleidingsonderdelen

BA 2 en 3 -profielen

Kies één profiel voor het tweede en derde bachelorjaar. 

Profiel Computerwetenschappen 2BA

Profiel Computerwetenschappen 3BA

Profiel Taalkunde 2BA

Profiel Taalkunde 3BA

Profiel Cognitie 2BA

Profiel Cognitie 3BA

Profiel Intelligente systemen 2BA

Profiel Intelligente systemen 3BA

Totaal aantal studiepunten
180