Standaard traject

De Bachelor of Science in de Artificiële Intelligentie omvat 144 ECTS verplichte studiedelen, 3 ECTS keuze en 33 ECTS-profielvakken. In tweede bachelor kiest de student één uit vier profielen en neemt hetzelfde profiel in derde bachelor.

Jaar 1: 57 ECTS-credits verplicht, 3 ECTS-credits keuze
Jaar 2: 51 ECTS-credits verplicht, 9 ECTS-credits profiel deel 1 (met ingang 2023-2024)
Jaar 3: 36 ECTS-credits verplicht, 24 ECTS-credits profiel deel 2 (met ingang 2024-2025)

Bachelorjaar 2

Verplicht

Discrete wiskunde 6
Kennisrepresentatie en Redeneren 6
Algoritmen en datastructuren 2 6
Human-Computer Interaction 3
Databanken 6
Objectgericht programmeren 3
AI Programmeerproject 6
Roots van de AI 3
Machine Learning 6
Cognitief Modelleren 6

 

Profielen

1 te kiezen

Profiel Computerwetenschappen 9
Profiel Taalkunde 9
Profiel Cognitie 9
Profiel Intelligente systemen 9

 

Bachelorjaar 3

Verplicht

Wetenschappelijk rekenen 6
Automaten en berekenbaarheid 6
Neurale Netwerken 3
Agentgebaseerde Systemen 6
Law for Computer Scientists and Other Folk 6
Natuurlijke taalverwerking 3
Bachelorproef wetenschappen 6

 

Profielen

1 te kiezen, zelfde als bachelorjaar 2

Profiel Computerwetenschappen 24
Profiel Taalkunde 24
Profiel Cognitie 24
Profiel Intelligente systemen 24