Standaard traject

De Bachelor of Science in de Artificiële Intelligentie omvat 144 ECTS verplichte studiedelen, 3 ECTS keuze en 33 ECTS-profielvakken. In tweede bachelor kiest de student één uit vier profielen en neemt hetzelfde profiel in derde bachelor.Jaar 1: 57 ECTS-credits verplicht, 3 ECTS-credits keuze

Jaar 2: 51 ECTS-credits verplicht, 9 ECTS-credits profiel deel 1 (met ingang 2023-2024)

Jaar 3: 36 ECTS-credits verplicht, 24 ECTS-credits profiel deel 2 (met ingang 2024-2025)

Bachelor of Science in de Artificiële Intelligentie

Bachelorjaar 1

Studiepunten

Verplichte opleidingsonderdelen

Keuze-opleidingsonderdeel

Bij de start van je eerste academiejaar leg je een pretoets wiskunde af. Het resultaat van deze toets zal bepalen of je best het studiedeel "Basisvaardigheden wiskunde" of "Data en samenleving" opneemt.

Bachelorjaar 2

Studiepunten

Verplichte opleidingsonderdelen

Keuzeprofielen

Kies één profiel voor het tweede en derde bachelorjaar. 

Profiel Computerwetenschappen

Profiel Taalkunde

Profiel Cognitie

Profiel Intelligente systemen

Totaal aantal studiepunten
180

Bachelorjaar 3

Verplicht

Wetenschappelijk rekenen 6
Automaten en berekenbaarheid 6
Neurale Netwerken 3
Law for Computer Scientists and Other Folk 6
Natuurlijke taalverwerking 3
Bachelorproef wetenschappen 12

 

Profielen

1 te kiezen, zelfde als bachelorjaar 2

Profiel Computerwetenschappen 24
Profiel Taalkunde 24
Profiel Cognitie 24
Profiel Intelligente systemen 24