Onderwijskwaliteit van de opleiding

Aan de VUB staat onderwijskwaliteit centraal. We zeggen dit niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn en ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren en updaten. Bovendien zijn we hier transparant over en zijn deze sterktes en actiepunten publiek.

Onderstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de Academische Raad op 26/02/2024.

 

Onze troeven

  • Stevige basis: de opleiding biedt een goed opgebouwd en weloverwogen programma aan. Het programma werd afgestemd op de aanbevelingen van de twee belangrijkste internationale vakorganisaties, namelijk de Association for Computing Machinery (ACM) en het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
  • Intensieve begeleiding: dankzij diverse initiatieven worden studenten intensief begeleid, zoals het activeringsproject voor eerstejaarsstudenten, vakspecifieke ondersteuning (onder andere voor wiskunde), tussentijdse evaluaties gevolgd door individuele gesprekken en het massaprogrammeren, waarbij studenten samen programmeren en elkaar adviseren.
  • Toegankelijke lesgevers: studenten appreciëren het nauwe contact met docenten en assistenten en rapporteren erg tevreden te zijn over hun opleiding.

 

Ontwikkelkansen

  • De opleiding biedt een stevige en relevante basis in de computerwetenschappen. Ze zou echter haar unieke aandachtstrekker meer in de verf kunnen zetten om zich te onderscheiden van andere bacheloropleidingen computerwetenschappen.
  • Bovendien kan de Bachelor computerwetenschappen zich ook duidelijker profileren ten opzichte van de recent opgerichte Bachelor artificiële intelligentie, zodat beide opleidingen elkaar kunnen versterken.
 

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

  • De opleidingsraad onderneemt verschillende acties om het studiesucces te bevorderen. Eerstejaarsstudenten worden intensief begeleid. Een samenwerking met het Academisch Centrum voor Taalonderwijs wordt momenteel uitgerold om studenten te helpen bij het verbeteren van hun academisch Nederlands. Om ervoor te zorgen dat studenten over de juiste achtergrondkennis beschikken wanneer ze starten, werkt de opleiding mee aan de ontwikkeling van de ijkingstoets computerwetenschappen. Bovendien volgt de opleidingsraad de studiebelasting in de opleiding van nabij op door de deadlines van de verschillende vakken elk jaar in kaart te brengen en te bespreken.
  • De opleiding zal de verschillende vakken waarin aan onderzoeksvaardigheden gewerkt wordt op elkaar afstellen in een leerlijn rond wetenschappelijk onderzoek. Ook zal ze expliciteren waar ethiek en veiligheid in de opleiding aan bod komen.

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

Als universiteit bieden we onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over hun opleiding tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze docenten en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Om steeds de vinger aan de pols te houden, bevragen we regelmatig onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland. Elke zes jaar vindt een Peer Review plaats waarbij een panel van experten sterktes bevestigt en aanbevelingen kan formuleren. Tot slot maakt de Kwaliteitsraad Onderwijs een finale beoordeling in een Borgingsbesluit.

Kwaliteitscyclus

Elke opleiding doorloopt een zesjaarlijkse cyclus om de onderwijskwaliteit te garanderen. De planning voor deze opleiding wordt in onderstaande tijdslijn weergegeven.

Kwaliteitscyclus