Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel evoluerende samenleving.

Onze troeven

  • State-of-the-art studiemateriaal: voor studenten is geavanceerd materiaal beschikbaar, onder andere in de vorm van tolkencabines, tolkenkoffers, een redactie- en montageruimte, een opnamestudio en state-of-the-art technologieën.

  • Meertalig Brussel als living lab: het meertalige Brussel is de ideale plek voor een opleiding in de toegepaste taalkunde, aangezien het sterk internationale karakter van de stad tal van mogelijkheden voor studenten biedt zowel tijdens als na de opleiding. Te denken valt hierbij aan de talrijke internationale instellingen in Brussel, die een levendige omgeving vormen voor tolken, vertalers en journalisten. Vanuit alle TTKA opleidingen wordt ernaar gestreefd om studenten in contact te brengen met de Brusselse realiteit (o.a. stages, projectwerk, scripties, bezoeken aan instellingen, uitnodigingen van gastsprekers).

  • Internationaal netwerk: De masteropleiding Journalistiek is als enige Vlaamse masteropleiding lid van het internationaal netwerk European Journalism Training Association die tot doel heefthet academische onderwijs van de Journalistiek in Europa te verdiepen door internationale onderwijs- en onderzoeksprojecten en de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten. De masteropleiding Vertalen van haar kant maakt deel uit van het European Master’s in Translation netwerk (EMT) waarin kennis en best practices worden uitgewisseld rond vertaalonderwijs, uitgaande van een overeengekomen EMT competentieprofiel van de vertaler waar alle deelnemende vertaalopleidingen deels op geënt zijn of naar streven.

  • Sterke wisselwerking tussen universiteit en beroepsveld: De masteropleiding Tolken wordt verzorgd door specialisten in tolkwetenschap én beroepstolken. Hetzelfde geldt voor de Master Vertalen en de Master Journalistiek met een duidelijke inbreng van professionele vertalers resp. journalisten.

 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in verschillende sectoren en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

2022_Toegepaste_Taalkunde_Kwaliteitscyclus_VUB

Ontwikkelkansen

  • We kunnen de link met de arbeidsmarkt versterken door de deontologische aspecten van het werkveld verder te incorporeren in het curriculum.
  • Het is waardevol om nieuwe samenwerkingen te blijven exploreren.
  • Het werkveld verandert voortdurend, waardoor ook de competentieprofielen van journalisten, vertalers en tolken wijzigen.

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

  • Middels een Masterproef Onderzoeksjournalistiek als alternatief voor de reguliere Masterproef streeft de opleiding naar het nóg verder ontwikkelen van dit vernieuwende en praktijkgerichte traject.

  • Om een betere aansluiting op de huidige masterprogramma’s te realiseren zijn de masteropleidingen bezig de schakel- en voorbereidingsprogramma’s te herzien.

  • De opleidingen zijn bezig om de resultaten van de recent uitgevoerde benchmarking met andere opleidingen verder te analyseren en om – na aftoetsing met het werkveld – te beschouwen welke aspecten van het curriculum eventueel verder verbeterd kunnen worden.

 

Bovenstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de opleidingsraad in 2021.