Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Bachelor in de Biologie

Onze troeven

 • Persoonlijke begeleiding: de studenten worden intensief en persoonlijk door gepassioneerde docenten begeleid. Er is een laagdrempelig contact tussen studenten en lesgevers.
 • Studiebegeleiding voorziet verschillende begeleidingsactiviteiten, zoals een voorbereidingscursus die zorgt dat de aansluiting vanuit het secundair onderwijs naar de universiteit gemakkelijker verloopt. Ook zijn er individuele gesprekken met studenten na de eerste evaluaties. Studenten die bij de start van de opleiding moeilijkheden ervaren met wiskunde, kunnen het keuzevak Basisvaardigheden wiskunde opnemen om hun kennis bij te spijkeren.
 • Studenten genieten ‘hands-on’ onderwijs, vaak buiten de aula’s. Docenten en assistenten trekken met de studenten naar buiten om fauna en flora te bestuderen en de impact van de mens op onze leefomgeving aan de lijve te ondervinden. De studenten zijn zeer enthousiast over de (meerdaagse) excursies en geïntegreerde veldstages in binnen- en buitenland die vaak inter- en transdisciplinair van aard zijn en een rijke waaier aan inzichten aanreiken die niet onderwezen kunnen worden in een klaslokaal.
 • Een brede blik: de opleiding integreert verschillende basiswetenschappen (chemie, natuurkunde en wiskunde) op een aantrekkelijke manier in een biologische context.

 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

2022_Biologie_Kwaliteitscyclus_VUB

Ontwikkelkansen

 • Het in kaart brengen en visualiseren van leerlijnen, met andere woorden hoe verschillende vakken op elkaar voortbouwen om aan bepaalde competenties te werken. Dit zal het programma helderder maken.
 • Het creëren van een mobility window in de derde bachelor, waarbij een vast vakkenpakket aan een buitenlandse instelling opgenomen kan worden, maakt het makkelijker om een tijdje in het buitenland te studeren.

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

 • De opleiding bevraagt mensen uit het werkveld en bekijkt vergelijkbare opleidingen van naderbij ter inspiratie voor de toekomst en om de profilering van de eigen opleiding te verscherpen.

 • De samenhang van de opleiding wordt nog verder versterkt door vakinhouden optimaal op elkaar af te stemmen.

 • Omdat het welzijn van de student voorop staat wordt de werklast voor de studenten in kaart gebracht om voor een betere spreiding ervan te zorgen.

 • Het geven van feedback bij het schrijven van verslagen en de bachelorproef krijgt extra aandacht om dit leerproces zo goed mogelijk te begeleiden

 

Bovenstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de opleidingsraad in 2021.

Master in de Biologie

& Master in Biology.

Onze troeven

 • Training door experts op wereldniveau: in alle afstudeerrichtingen wordt de best mogelijke expertise aangewend om de vakken te verzorgen. Dit door gebruik te maken van de expertise van VUB-docenten zelf, vakken te ontlenen aan andere VUB-opleidingen of Belgische instituten (zoals het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen), het betrekken van gastdocenten uit binnen- en buitenland of door studenten een deel van de studie in het buitenland te laten voltooien.

 • Leren buiten de universiteitsmuren: naast theoretische kennis, doen de studenten aan de hand van veldwerk, excursies en geïntegreerde practica praktijkervaring op. Denk hierbij aan het observeren van dieren in hun natuurlijke habitat, het aan boord gaan van een onderzoeksschip of het opdoen van werkervaring tijdens een stage. 

 • Onderzoeksgerichtheid: studenten hebben de mogelijkheid bij te dragen aan het lopende onderzoek in het departement biologie en kunnen bovendien gebruik maken van de gloednieuwe laboratoria voor hun thesisonderzoek.

 • Lesgevers zijn enthousiast, gedreven en toegankelijk: er is een laagdrempelig contact tussen studenten en lesgevers. 

 • Leren van elkaar: dankzij de internationale studentengroep en het samenbrengen van studenten uit verschillende opleidingen (zoals biologen en geografen), worden studenten met een open visie gevormd die problemen kunnen aanpakken vanuit verschillende invalshoeken.

 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

2022_Biologie_Kwaliteitscyclus_VUB

Ontwikkelkansen

 • Hoewel studenten de mogelijkheid hebben om een stage te doen, zou het versterken van het contact met het werkveld tijdens de opleiding de studenten meer zicht geven op professionele mogelijkheden buiten de academische wereld.

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

 • Op basis van adviezen van een panel van experten is de opleiding aan het onderzoeken of de manier waarop de masteropleiding nu vormgegeven wordt de meest efficiënte is en een hervorming aan het voorbereiden.  

 • De opleiding bekijkt vergelijkbare opleidingen van naderbij ter inspiratie voor de toekomst en om zichzelf ten opzichte van andere opleidingen in Vlaanderen en daarbuiten scherper te kunnen profileren. 

 • Om de werklast van de studenten te verlagen, zullen kleinere vakken geïntegreerd worden tot grotere gehelen. Ook zal de opleiding de studenten aan het begin van het semester op de hoogte stellen van de deadlines voor taken en opdrachten, zodat zij hun werk makkelijker kunnen plannen. 

 • De opleiding zal meer aandacht schenken aan het geven van nóg betere feedback bij de masterproef.

 

Bovenstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de opleidingsraad in 2021.