Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onze troeven

 • Persoonlijke begeleiding: de kleine studentengroepen, de toegankelijkheid van de docenten en de activiteiten die door Studiebegeleiding georganiseerd worden, zorgen ervoor dat studenten altijd ergens terecht kunnen met hun vragen.
 • Onderzoeksgericht: aan de hand van laboratoriumpractica, projectwerken in verschillende onderzoeksrichtingen en de bachelor- en masterproeven wordt in een aanzienlijk deel van het curriculum aandacht besteed aan de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden. Alle masterstudenten maken tijdens hun masterproef volwaardig deel uit van een onderzoeksgroep.
 • Internationalisering: samenwerkingsverbanden met verschillende buitenlandse instellingen zorgen voor een internationale studentenpopulatie in de Engelstalige masteropleiding. Zowel in de bachelor- als in de masteropleiding is het mogelijk om, dankzij de mobility windows, een semester in het buitenland te studeren.
 • Praktijkgericht: studenten gaan in de opleiding zelf aan de slag in de vele laboratoriumpractica. Bovendien wordt in de vernieuwde masteropleiding, die samen met de Universiteit Gent georganiseerd wordt, een volledig semester voorbehouden voor een stage. Deze kan in een onderzoeksinstelling of in een bedrijf plaatsvinden.

 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

2022_Chemie_Kwaliteitscyclus_VUB

Ontwikkelkansen

 • De mogelijkheid tot samenwerking met de Université Libre de Bruxelles (ULB), waarbij vakken uitgewisseld kunnen worden, wordt als een opportuniteit gezien door de opleiding.
 • De opleiding kan overwegen om zogenaamde soft skills, zoals efficiënt in een team kunnen werken, op te nemen in het programma. Gastsprekers uit de industrie zouden kunnen helpen bij de organisatie hiervan.
 • Daar waar dit nu vooral in de bacheloropleiding aan bod komt, kan in de internationale masteropleiding nog meer ingezet worden op plagiaatpreventie.

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

 • De opleiding is volop bezig met het verder uitrollen en promoten van de vernieuwde masteropleiding.
 • De opleiding plant de werklast van de studenten in kaart te brengen om indien nodig een betere spreiding te kunnen bewerkstelligen.
 • Aan de hand van een benchmarking, waarbij men gelijkaardige opleidingen in binnen- en buitenland van naderbij gaat bekijken, wil de opleiding haar unieke aspecten nog beter in de verf zetten en zich laten inspireren voor de toekomst.
 • De opleiding plant een bevraging van mensen uit het werkveld om het programma af te toetsen aan de verwachtingen vanuit de sector.
 • De opleiding gaat leerlijnen in het programma meer expliciteren, zodat duidelijker wordt hoe vakken op elkaar voortbouwen, gericht op het behalen van specifieke competenties.

 

Bovenstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de opleidingsraad in 2020.