Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onze troeven

  • Internationalisering: de opleiding zet breed in op internationalisering. Zo is er een uitgebreid aanbod aan Erasmus+-uitwisselingen, maar biedt het internationale bachelor en masterprogramma ook veel kansen voor Internationalisering@home.
  • Vernieuwd bachelorprogramma: de recent vernieuwde bachelor biedt een divers en ambitieus curriculum aan met een brede mix aan werk- en evaluatievormen.
  • Uitgebalanceerd curriculum: de opleidingen bieden een goede balans tussen academische en praktische vaardigheden, waardoor de student optimaal wordt voorbereid voor het diverse werkveld.
 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

2022_Communicatiewetenschappen_Kwaliteitscyclus_VUB

Ontwikkelkansen

  • Een hernieuwde verkenning van de mogelijkheden van samenwerkingen met de opleiding Journalistiek binnen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte kan inhoudelijke en logistieke voordelen met zich meebrengen.
  • Om de relatie tussen theorie, de recente ontwikkelingen in het werkveld en de maatschappij, voor de studenten nader te verduidelijken, kan het zinvol zijn om de actualiteit een meer prominente rol in het curriculum te geven.
  • Het aanscherpen van de contacten met de ULB kan zowel inhoudelijk voordelen bieden als ook meer mogelijkheden voor Internationalisering@home.
 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

  • De opleiding blijft verder inzetten op het ‘de-koloniseren’ van het curriculum, waarbij meer diverse perspectieven een plaats krijgen binnen het curriculum.
  • De masteropleidingen worden geëvalueerd, waarna waar nodig herzieningen en veranderingen doorgevoerd zullen worden om de opleidingen toekomstbestendig en relevant te houden.
  • De opleiding is een benchmarking met meerdere nationale en internationale opleidingen aan het voorbereiden, met specifieke aandacht voor (het detecteren van) eventueel aanvullende ontwikkelkansen voor de eigen programma’s.

 

Bovenstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de opleidingsraad in 2021.