Jouw studieprogramma

Geen omwegen naar je toekomst. Aan de VUB krijg je al vanaf het eerste jaar gespecialiseerde communicatievakken. Die focussen op drie hoofdthemaā€™s: Marketing en communicatie, Media & cultuur en Technologie en innovatie. Vanaf de derde bachelor kies je zelf op welke van die onderwerpen je het liefst dieper ingaat. Daarna volgt je master waarin jij kiest waarin je je specialiseert.

Bekijk hieronder welke vakken je krijgt, afhankelijk van je programma.

Bachelor

Bachelor of Science in de Communicatiewetenschappen

Standaard traject

Schakelprogramma

Schakelprogramma Master of Science in de Communicatiewetenschappen

Het schakelprogramma Communicatiewetenschappen (voor studenten met een professioneel bachelordiploma) telt 60 ECTS credits en bereidt je voor op zowel de Nederlandstalige als Engelstalige masters Communicatiewetenschappen.

Standaard traject

Voorbereidingsprogramma

Voorbereidingsprogramma Master of Science in de Communicatiewetenschappen

HetĀ voorbereidingsprogramma CommunicatiewetenschappenĀ (voor studenten met een academisch bachelordiploma en/of masterdiploma)Ā wordt op dossier samengesteld, afhankelijk van jouw vooropleiding. Hieronder wordt het maximale traject van 60 ECTS credits weergegeven. Afhankelijk van jouw vooropleiding kan dit traject nog gereduceerd worden. Je neemt hiervoor best contact op met de studietrajectbegeleider viaĀ studietraject.es@vub.be.

Standaard traject

Master

Master of Science in de Communicatiewetenschappen

Afstudeerrichting media en cultuur

Afstudeerrichting media en innovatie

Afstudeerrichting media, journalistiek en politiek

Afstudeerrichting media, strategie en marketing

Praktijk

Een (kranten)artikel samenvatten in een tweet. Communicatie- of marketingplannen opstellen. Google analytics ontcijferen. Reclamecampagnes ontwikkelen. De praktische kant van communicatie leer je vooral door ā€™m te doĆ©n.

Mediasector

Veel van onze docenten staan met hun ene been in de aula en met het andere in het werkveld. Zij delen graag hun ervaring met jou. Daarnaast krijg je ook gastlezingen van toonaangevende professionals uit alle takken van de mediasector

Brede basis

Naast de toegespitste communicatiewetenschappelijke vakken staan ook inzichten uit heel wat andere sociale wetenschappen (zoals economie, politiek of sociologie) centraal. Zo ben je als communicatiewetenschapper van alle markten thuis.

Zij-instromen naar de master

Heb je al een diploma hoger onderwijs behaald? Ook met andere vooropleidingen kan je, na het volgen van hetĀ schakel- of voorbereidingsprogramma,Ā doorstromen naar de master Communicatiewetenschappen. Deze programma's bereiden je voor op het masterjaar waarin je zelfstandig onderzoek doet en je masterproef schrijft. Je krijgt tijdens de opleiding dan ook een mix vanĀ communicatie-specifieke opleidingsonderdelen enĀ methodologische vakken.Ā 

Heb je een specifiek programma nodig?

Aan de VUB studeer je op jouw ritme. Een flexibel studietraject laat je toe om maximaal rekening te houden met jouw persoonlijke situatie (topsport,Ā dyslexieĀ of eenĀ functiebeperkingĀ bijvoorbeeld). Wil je meer informatie?

Iets voor jou?Ā  Ā Contacteer StudiebegeleidingĀ