Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onze troeven
 • Tijdens de opleiding brengen we een evenwichtige mix van theorie en toepassing en zetten we maximaal in op integratief onderwijs, bijvoorbeeld door situaties te oefenen in een simulatie-apotheek.
 • Als student heb je nauw contact met medestudenten, docenten en assistenten dankzij de kleine klasgroepen.
 • Als universiteit in het multiculturele Brussel proberen we diversiteit zo goed mogelijk in de lessen te integreren.

 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze professoren en assistenten, en we peilen naar de verwachtingen van het werkveld. Tot slot bevragen we onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn en vergelijken we de VUB met andere universiteiten in binnen- en buitenland.

Kwaliteitscyclus
 
Ontwikkelkansen
 • De studiebelasting is traditioneel groot in farmaceutische opleidingen en vraagt voortdurende opvolging. Door de leerdoelen en werkvormen van de opleidingsonderdelen grondig en regelmatig door te lichten, gaan we na of ze optimaal op elkaar zijn afgestemd. Zo willen we overmatige tijdsbelasting bij onze studenten voorkomen. 
 • Aangezien de zorgsector in ijltempo verandert, houden we er bij de VUB bovendien rekening mee dat we de verschillende mastertrajecten om de zoveel tijd moeten hervormen om ze niet alleen haalbaar maar ook relevant te houden. Via interuniversitair overleg toetsen we daarbij ideeën af en doen we inspiratie op. 
 • Daarnaast zijn er nog kansen om onze pijler 'internationalisation at home' verder uit te bouwen. Uitwisseling met buitenlandse instellingen kan bijvoorbeeld makkelijker door in de masteropleidingen een semester in het Engels les te geven.
 • Verder waken we erover om ook de diversiteit te verhogen in de studenteninstroom. 
 • Door afgestudeerden die buiten de universiteit werken nauwer te betrekken, houden we bovendien continu een vinger aan de pols van wat er leeft op de werkvloer. 
 
Waar is de opleiding nu al mee bezig?
 • Om de apotheekstage op peil te houden, werkt de opleidingsraad aan een nauwer contact met de stagebeleiders.
 • We versterken de kwaliteitscontrole door nieuwe procedures uit te werken en door bijscholingen te voorzien voor de stagebegeleiders.
 • De masterprogramma's werden helemaal vernieuwd op basis van feedback van zowel studenten als proffen. Die gaan van start in academiejaar 2021-2022.
 • We onderzoeken verder of het keuzevak Medisch Frans beter geïntegreerd kan worden in het programma.
 • Tot slot werken we ook aan duidelijkere informatie over de verschillende beroepsmogelijkheden. Zo krijgen de studenten al tijdens de bacheloropleiding een goed beeld op het werkveld en kunnen ze ook beter geïnformeerde keuzes maken voor hun masteropleiding.
 
Meer weten over onderwijskwaliteit aan de VUB?
 

Check onze algemene visie