De kritische journalist

In de opleidingsonderdelen worden inzichten uit de historische wetenschap gegeven, waarbij de focus ligt op het aanleren van een systematisch-kritische houding bij het omgaan met informatie en het beoordelen van argumenten.

Er worden academische perspectieven op de journalistieke praktijk en analysemethoden aangereikt. Evenals toepassingen van de verdiepende kennis van theorieën en concepten over taal, tekst en beeld in de kritische analyse van en onderzoek naar taalkundige, communicatieve, mediale en beeldtoepassingen.

Vakken

In deze micro-credential worden wetenschappelijke onderbouwde manieren om bronnen te beoordelen en te analyseren aangereikt. De opleiding bestaat uit 3 vakken:

1 jaar

De vakken worden georganiseerd in het 1ste en 2de semester.

12 ECTS

De 3 vakken van de opleiding zijn goed voor 12 ECTS.

Main Campus

Deze opleiding wordt georganiseerd op de VUB Main Campus in Brussel.

Micro-credentials

Micro-credentials zijn kortdurende opleidingen met enkele vakken, uitgedrukt in studiepunten (ECTS-credits). Wil je nieuwe, aanvullende competenties verwerven? Ben je op zoek naar actualisatie? Heb je nood aan een bijkomende vorming? Dan zijn deze kortdurende opleidingen misschien wel iets voor jou.

In het kader van Levenslang Leren behoren deze micro-credentials vanaf het academiejaar 2021-2022 tot het studieaanbod. Je kan ze volgen in het 1ste of het 2de semester, in het Nederlands of Engels (naargelang het specifieke aanbod). Na het behalen van de micro-credential ontvang je een getuigschrift.

Inschrijven voor deze opleiding doe je via een creditcontract

Contacteer onze micro-credential coördinator