Migratie en Diversiteit

Deze micro-credential impliceert een samenwerking tussen de opleidingen Geschiedenis, Politieke Wetenschappen en Sociologie met als thema ‘Migration and Diversity: Past & Present’.

Migratie en diversiteit zijn hot topics in het huidige maatschappelijk debat, staan hoog op de politieke agenda en krijgen significant veel media-aandacht. Beide thema’s maken ook het onderwerp uit van academisch onderzoek in een brede waaier van wetenschappelijke disciplines.

De micro-credential ‘Migration and Diversity: Past & Present’ wil deze verschillende disciplinaire perspectieven samenbrengen en studenten een totaalbeeld aanreiken van de betekenis, complexiteit en impact van migratie- en diversiteitsgerelateerde ontwikkelingen in onze samenleving.

Toelatingsvoorwaarden

Het enige wat je nodig hebt om deze micro-credential te volgen is:

  • Een diploma secundair onderwijs
  • Een gezonde portie interesse in de maatschappij en geschiedenis

Vakken

De opleiding omvat volgende vakken:

Dit vak maakt je verder bewust van de historische dimensie van onze maatschappelijke diversiteit en de fundamentele rol van migratiebewegingen doorheen onze geschiedenis.

Dit vak maakt je vertrouwd met de theoretische en conceptuele kaders die gebruikt worden bij het bestuderen van deze problemen.

Dit vak biedt een sociologische kijk op de plaats van immigranten in hedendaags België vanuit een internationaal vergelijkend perspectief.  

1 jaar

Eén vak gaat door in het eerste semester. De andere twee vakken worden georganiseerd in het tweede semester. 

18 ECTS

De 3 vakken van de opleiding zijn goed voor 18 ECTS.

Main Campus

Deze opleiding wordt georganiseerd op de VUB Main Campus in Etterbeek.

Wat is een micro-credential?

De micro-credentials zijn kleine opleidingen van academisch niveau die zich richten op specifieke competenties. Ze bestaan vaak uit één of enkele vakken, of delen ervan, die meestal ook worden gegeven in een universitaire bachelor- of masteropleiding. Meestal worden de lessen gegeven gedurende enkele uren verspreid over één semester of één academiejaar. Het zijn letterlijk ‘micro-opleidingen’.

Als je slaagt voor de micro-credential, ontvang je een getuigschrift als bewijs dat je de competenties hebt verworven. Je verwerft dus ook echte officiële credits. Daarin verschillen micro-credentials van andere permanente vormingen, studiedagen of lezingen. De credits en competenties die je behaalt met een micro-credential worden erkend in je verdere loopbaan, ook internationaal en kunnen bijvoorbeeld ook leiden tot vrijstellingen bij vervolgopleidingen, ook bij andere instellingen en organisaties.

Micro-credentials zijn belangrijk voor het levenslang leren. In onze snel veranderende maatschappij is het immers essentieel dat iedereen blijft werken aan het vernieuwen van de eigen competenties. Het behalen van een diploma is niet het einde van het leren, maar eerder het begin. Micro-credentials zijn blokjes die je doorheen je leven en je carrière kan opstapelen en combineren om zo je traject zelf verder richting te geven. Er zijn meerdere voordelen verbonden aan het volgen van micro-credentials. Het zijn korte opleidingen en ze zijn specifiek, je leert enkel wat je nodig hebt om je bij te scholen of te specialiseren.

Daarnaast staat het getuigschrift garant voor je behaalde competenties en zijn de credits transfereerbaar en vaak ook in het buitenland erkend. Je kan micro-credentials ook eindeloos combineren en stapelen, in functie van jouw noden en interesses. Ze zijn een grote troef op jouw CV.

De kosten

De kostprijs bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag. Het vaste bedrag is een vaste kost die je één keer per academiejaar betaalt. Het variabele bedrag is een specifiek bedrag per studiepunt. Een overzicht van deze kosten kan je hier terugvinden.

Hoe schrijf ik me in?

Inschrijven voor deze micro-credential kan vanaf 1 juli 2023 onder permanente vorming. Start je inschrijving hier.  

Een stappenplan voor de inschrijving kan je hier vinden.

Soorten lesvormen

We zetten maximaal in op blended onderwijs, een combinatie van online lessen en lessen on campus. Zo hoeven cursisten niet per se on campus te zijn als het niet nodig is, maar we geloven ook in de meerwaarde van fysieke lesmomenten. Meestal worden de lessen gegeven gedurende enkele uren verspreid over één semester of één academiejaar. Je kan steeds de lesroosters van het huidige academiejaar bekijken.  In het lesrooster kan je terugvinden of een vak online, on-campus of via lesopnames verloopt. Indien je een vak niet terugvindt in het rooster, zal dit via lesopnames te volgen zijn. Je bekijkt het lesrooster best 'per vak'. Zo kan je zelf de inschatting maken of het combineerbaar is.

Wil je weten of deze opleiding beschikbaar is in avondonderwijs? Scrol verder op deze pagina naar 'Dag/avondonderwijs'.

Dag/Avondonderwijs

Deze opleiding kan je volgen in een blended traject van dag- en avondonderwijs. Het vak 'Inleiding in Gender- en Diversiteitsstudies' kan je enkel in dagonderwijs volgen. De vakken 'History of Migration' en 'Migratie en de Multiculturele Samenleving' zijn beschikbaar in dag- en avondonderwijs. 

Nog vragen?

Contacteer onze micro-credential coördinator via: microcredentials@vub.be

Logo Europese Unie financiering

Het nieuwe opleidingsaanbod micro-credentials werd ontwikkeld en bekendgemaakt met de steun van de Europese Unie.